Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige • Folkrörelsen Nej till EU • Medlemskonferens i Norrköping 13-14 april 2013 • Peter Lorentzon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige • Folkrörelsen Nej till EU • Medlemskonferens i Norrköping 13-14 april 2013 • Peter Lorentzon."— Presentationens avskrift:

1 Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige • Folkrörelsen Nej till EU • Medlemskonferens i Norrköping 13-14 april 2013 • Peter Lorentzon

2 Vem och när? • ”En omstrukturering av den offentliga sektorn som innebär avkommunalisering och avreglering av allt från daghem och åldringsvård till parkförvaltning, brandförsvar och gatuunderhåll… även socialförsäkrings- systemen. …hand i hand med en övergång från skattefinansiering till marknadsfinansiering… en konsumentstyrd produktion.” ( C Bildt 1985)

3 Nyliberal attack • Chile, Reagan, Thatcher • Systemskiftesval 1985, förlorade • Lex Pysslingen; stopplag för vinstdrivna företag inom vård, skolan och omsorg, 1984. Avskaffades 1992. • SAF-kongress 1987: ”Tjänster morgondagens marknad. Mer privata tjänster” • Gradvis; köp-sälj, intraprenader…

4 SAF 1991 • Sänka skatten till 40 % (då 57 %) • Alla offentliga monopol brytas upp • Hyresrätter säljas ut • Hemtjänst och barnomsorg, privata företag • Skolpeng och friskolor • Statliga verk och företag säljas ut • Arbetsrätt försämras

5 Tidsplan • Program med detaljerad tidsplan • ”I september år 2000 kan, om SAFs planer blir verklighet, Sverige betraktas som privatiserat” (SAF- tidningen)

6 1990-talet • Lagen om offentlig upphandling LOU 1992. Möjlighet för företag lägga anbud. Service, städning, viss vård… • Skolpengen, val av skola. Personlig assistans • Två grundmodeller • Industriförbundet 1997; ” En ny strategi för sjukvården - en industriell tillväxtmiljö • Upprop 1997 ”Låt marknaden ta över sjukvården”, SACO, Läkarförbundet, Vårdförb.

7 EU • ”Ett systemskifte… för ekonomisk frigörelse och liberalisering med det fria företagandet och den fria konkurrensen som hörnstenar (Bildt 1991) • EU-inträdet 1994

8 2000-talet • Upphandling på alltmer • LOV- lag om valfrihet. Frivillig inom kommunen (hemtjänst). 1 jan2009 • Tvingande inom primärvården. Fri etablering. 1 jan 2010 • Slussarna öppnades helt 2006 • Stockholm extremt

9 Stora nya marknader • Ekonomiska drivkrafter • Hårdnande konkurrens, vinster ökade i förhållande till löner… • Var tjäna pengar, investera? • Tjänster! Offentlig verksamhet. Sverige! • Vård och omsorg; 300 mdr, Skola; 200 mdr, annat; 300 mdr • Totalt; 7-800 mdr kronor

10 Vård och omsorg • Specialistvård, nationellt10 % • Specialistvård, Sthlm20 % • Primärvård, nationellt30 % • Primärvård, Sthlm62 % • Äldreomsorg, nationellt20 % • Äldreomsorg, Sthlm60 %

11 Företagen • Vårdföretagarna • 2 000 företag • 80 000 anställda

12 Koncentration • Vården De tre största:Ca 50 % Capio, Praktikertjänst och Aleris • Capio köpte Caremas 35 vårdcentraler 2013 • Omsorgen De fyra största: Ca 40 % Attendo Care, Carema, Aleris och Frösunda

13 Riskkapitalbolag • Nytt och stort, bokstavligt • Carema- Triton • Attendo Care- IK Investment Partners • Aleris- (Investor) • Capio- Nordic Capital • Frösunda- HG Capital • (Praktikertjänst- Läkare och tandläkare)

14 Vad är det? • Köpa och sälja företag för att tjäna pengar • Triton; hela världen, 23 koncerner, 50 000 anställda • Fonder för investerare, banker, pensioner • Eget kapital 20 %, banklån 80 % • Rationaliserar, minskar kostnader, köper upp andra företag inom samma område • Säljer efter 3-5 år, med hög vinst

15 Hur skapas vinsten? • Årligt överskott i uppköpta företaget • Delas inte ut. Används till – Uppköp av andra företag i branschen – Betala ränta på lån från egna fonden, 12-15 % Avdragsgill i Sverige. Går med ”förlust”. Ingen skatt Lagras som en skuld till fonden • Försäljning efter 3-5 år. Vinst. • Skattefritt i skatteparadis • Avkastning 20-30 % per år (!!) jämfört med industriföretag 10-15 %

16 Exemplet Carema • Carema köptes 2005 av 3i för 1,9 mdr kronor • Såldes 2010 till Triton för 8,3 mdr kronor (minus banklån 3,4 mdr); vinst 3 mdr • Äldreboenden, LSS-insatser, vårdcentraler; färre personal, minskad administration, sämre kollektivavtal, mindre utbildning… • Få investeringar, fungerande verksamhet, säker efterfrågan, inga risker

17 Vart tar pengarna vägen? • Bankerna, investerarna, pensionsfonder… • Ägarna av riskkapitalbolaget, fåtal personer, grupper – Förvaltningskostnader för fonden – 20 % av reavinsten – Miljardärer • Nya insatser!

18 Konsekvenser • Pressar kostnaderna (personal….) • Koncentration, inte mångfald • Inget långsiktigt ägande • Skattepengar försvinner – 10 mdr per år ”räntesnurror” – Inte skatt på försäljningen

19 Stockholm, sjukvård • Primärvården 62 % privat (122 av 196) • Specialistvården20 % • Geriatriken80 % • Psykiatrin20 % • Fri etablering med vårdval inom primärvård och ”inom alla områden av sjukvården där det är funktionellt och möjligt”, öppen specialistvård; gynekologi, diabetes, kirurgi…

20 Vad finns kvar? • Om 5 – 10 år? • Ingenting i offentlig regi??! • Sjukhusen ? • St Göran, återtogs inte. Upphandlades, inte egenregianbud. • Stora sjukvårdskedjor, har ”allting” • Privata försäkringar och ”gräddfiler”

21 Äldreomsorgen Stockholm • 20082011 • Äldreboenden42 %71 % • Hemtjänst50 %60 % • Samma koncentration av ägandet • Fler småföretag i hemtjänsten • LOV – utredning, Tvångslag • 90 mdr kronor i hela landet

22 Handikappomsorgen • Daglig verksamhet, särskilda boenden, korttidshem (LSS) • Nästan allt varit kommunalt, ska ”konkurrensutsättas”, dvs. läggs ut på anbud, övertar fungerande verksamheter (Sthlm) • Inga egenregianbud • ”Kundval” i princip också här. Får en ”handikappeng”

23 Personlig assistans (LSS) • 16 000 personer, 46 % kommunal regi • Kundval från början 1994 • 70 000 personliga assistenter • Flera hundra företag. Några dominerar. Tre största ägs av riskapitalbolag. Uppköp • Kommunal enheter privatiseras • Totalt 23 mdr kronor – Privata företagen 9 mdr kronor

24 LSS • Stor marknad! LSS 59 mdr kronor • (Personlig assistans 23 mdr) • Daglig verksamhet, korttidshem mm… • Vinsten på varje boende inte så hög, därför ”köpa och sälja”, ”förädla marknaden” • Flera miljarder i vinster • Därtill fusk med personlig assistans, 2 mdr kronor

25 Systemskifte • Skifte av system på 20 år • Offentlig och behovsdriven till privat och vinstdriven • Solidariskt finansierad till mer privat finansierad • Vårdföretagarnas vision: – 201010 % – 2012 25 % – ?50 %

26 NPM • New Public Management inom det offentliga • Enkla snuvor prioriteras • Besöken delas upp • Telefonrådgivning ersätts med besök • ”Svarte petter” på sjukhusen • Fusk med diagnoser • 2 500 avtal med prislistor i Stockholm

27 En marknad • Decentralisering • Beställare - utförare • Kliniken, vårdcentralen egen budget • Får betalt efter prestation • Metoder från varuproduktion införs • Konkurrera med varandra

28 Konsekvenserna • Patienterna blir kunder • Verksamheten styckas upp • Det mätbara ger ersättning • Helheten försvinner, hela patienten ses inte • Empatin, etiken riskeras • Avprofessionalisering • Byråkrati för prissättning och kontroll

29 Kommersialisering • Allt mer privatiseras, vinstdrivet • Den offentliga drivna verksamheten kommersialiseras genom NPM • Förbereder för privatisering, ”samma sak”

30 Grunden • Egennyttan • Konkurrensen • Nyliberalismens människosyn • Litar inte till människans vilja att göra gott, att göra ett bra arbete, att utvecklas i arbetet tillsammans med andra, att vilja vara en del i ett meningsfullt sammanhang.

31 Mörkt men ljust • Privatiseringen gått långt • Marknadiseringen av vård och omsorg (och annan offentlig verksamhet) också gått långt • Mycket olika mellan landsting och kommuner • 160 kommuner enbart kommunal hemtjänst • Rörelse ute bland personal • Majoriteten av befolkningen vill ha en offentlig finansierad och driven välfärd


Ladda ner ppt "Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige • Folkrörelsen Nej till EU • Medlemskonferens i Norrköping 13-14 april 2013 • Peter Lorentzon."

Liknande presentationer


Google-annonser