Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige
Kommersialisering av vård o omsorg Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige Folkrörelsen Nej till EU Medlemskonferens i Norrköping april 2013 Peter Lorentzon

2 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Vem och när? ”En omstrukturering av den offentliga sektorn som innebär avkommunalisering och avreglering av allt från daghem och åldringsvård till parkförvaltning, brandförsvar och gatuunderhåll… även socialförsäkrings- systemen. …hand i hand med en övergång från skattefinansiering till marknadsfinansiering… en konsumentstyrd produktion.” ( C Bildt 1985)

3 Nyliberal attack Chile, Reagan, Thatcher
Systemskiftesval 1985, förlorade Lex Pysslingen; stopplag för vinstdrivna företag inom vård, skolan och omsorg, Avskaffades 1992. SAF-kongress 1987: ”Tjänster morgondagens marknad. Mer privata tjänster” Gradvis; köp-sälj, intraprenader…

4 SAF 1991 Sänka skatten till 40 % (då 57 %)
Alla offentliga monopol brytas upp Hyresrätter säljas ut Hemtjänst och barnomsorg, privata företag Skolpeng och friskolor Statliga verk och företag säljas ut Arbetsrätt försämras

5 Tidsplan Program med detaljerad tidsplan
”I september år 2000 kan, om SAFs planer blir verklighet, Sverige betraktas som privatiserat” (SAF- tidningen)

6 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
1990-talet Lagen om offentlig upphandling LOU Möjlighet för företag lägga anbud. Service, städning, viss vård… Skolpengen, val av skola. Personlig assistans Två grundmodeller Industriförbundet 1997; ” En ny strategi för sjukvården - en industriell tillväxtmiljö Upprop 1997 ”Låt marknaden ta över sjukvården”, SACO, Läkarförbundet, Vårdförb.

7 EU ”Ett systemskifte… för ekonomisk frigörelse och liberalisering med det fria företagandet och den fria konkurrensen som hörnstenar (Bildt 1991) EU-inträdet 1994

8 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
2000-talet Upphandling på alltmer LOV- lag om valfrihet. Frivillig inom kommunen (hemtjänst). 1 jan2009 Tvingande inom primärvården. Fri etablering. 1 jan 2010 Slussarna öppnades helt 2006 Stockholm extremt

9 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Stora nya marknader Ekonomiska drivkrafter Hårdnande konkurrens, vinster ökade i förhållande till löner… Var tjäna pengar, investera? Tjänster! Offentlig verksamhet. Sverige! Vård och omsorg; 300 mdr, Skola; 200 mdr, annat; 300 mdr Totalt; mdr kronor

10 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Vård och omsorg Specialistvård, nationellt 10 % Specialistvård, Sthlm 20 % Primärvård, nationellt 30 % Primärvård, Sthlm 62 % Äldreomsorg, nationellt 20 % Äldreomsorg, Sthlm 60 %

11 Företagen Vårdföretagarna 2 000 företag anställda

12 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Koncentration Vården De tre största: Ca 50 % Capio, Praktikertjänst och Aleris Capio köpte Caremas 35 vårdcentraler 2013 Omsorgen De fyra största: Ca 40 % Attendo Care, Carema, Aleris och Frösunda

13 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Riskkapitalbolag Nytt och stort, bokstavligt Carema - Triton Attendo Care - IK Investment Partners Aleris - (Investor) Capio - Nordic Capital Frösunda - HG Capital (Praktikertjänst- Läkare och tandläkare)

14 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Vad är det? Köpa och sälja företag för att tjäna pengar Triton; hela världen, 23 koncerner, anställda Fonder för investerare, banker, pensioner Eget kapital 20 %, banklån 80 % Rationaliserar, minskar kostnader, köper upp andra företag inom samma område Säljer efter 3-5 år, med hög vinst

15 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Hur skapas vinsten? Årligt överskott i uppköpta företaget Delas inte ut. Används till Uppköp av andra företag i branschen Betala ränta på lån från egna fonden, % Avdragsgill i Sverige. Går med ”förlust”. Ingen skatt Lagras som en skuld till fonden Försäljning efter 3-5 år. Vinst. Skattefritt i skatteparadis Avkastning % per år (!!) jämfört med industriföretag %

16 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Exemplet Carema Carema köptes 2005 av 3i för 1,9 mdr kronor Såldes 2010 till Triton för 8,3 mdr kronor (minus banklån 3,4 mdr); vinst 3 mdr Äldreboenden, LSS-insatser, vårdcentraler; färre personal, minskad administration, sämre kollektivavtal, mindre utbildning… Få investeringar, fungerande verksamhet, säker efterfrågan, inga risker

17 Vart tar pengarna vägen?
Kommersialisering av vård o omsorg Vart tar pengarna vägen? Bankerna, investerarna, pensionsfonder… Ägarna av riskkapitalbolaget, fåtal personer, grupper Förvaltningskostnader för fonden 20 % av reavinsten Miljardärer Nya insatser!

18 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Konsekvenser Pressar kostnaderna (personal….) Koncentration, inte mångfald Inget långsiktigt ägande Skattepengar försvinner 10 mdr per år ”räntesnurror” Inte skatt på försäljningen

19 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Stockholm, sjukvård Primärvården 62 % privat (122 av 196) Specialistvården 20 % Geriatriken 80 % Psykiatrin 20 % Fri etablering med vårdval inom primärvård och ”inom alla områden av sjukvården där det är funktionellt och möjligt”, öppen specialistvård; gynekologi, diabetes, kirurgi…

20 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Vad finns kvar? Om 5 – 10 år? Ingenting i offentlig regi??! Sjukhusen? St Göran, återtogs inte. Upphandlades, inte egenregianbud. Stora sjukvårdskedjor, har ”allting” Privata försäkringar och ”gräddfiler”

21 Äldreomsorgen Stockholm
Kommersialisering av vård o omsorg Äldreomsorgen Stockholm Äldreboenden 42 % 71 % Hemtjänst 50 % 60 % Samma koncentration av ägandet Fler småföretag i hemtjänsten LOV – utredning, Tvångslag 90 mdr kronor i hela landet

22 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Handikappomsorgen Daglig verksamhet, särskilda boenden, korttidshem (LSS) Nästan allt varit kommunalt, ska ”konkurrensutsättas”, dvs. läggs ut på anbud, övertar fungerande verksamheter (Sthlm) Inga egenregianbud ”Kundval” i princip också här. Får en ”handikappeng”

23 Personlig assistans (LSS)
Kommersialisering av vård o omsorg Personlig assistans (LSS) personer, 46 % kommunal regi Kundval från början 1994 personliga assistenter Flera hundra företag. Några dominerar. Tre största ägs av riskapitalbolag. Uppköp Kommunal enheter privatiseras Totalt 23 mdr kronor Privata företagen 9 mdr kronor

24 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
LSS Stor marknad! LSS 59 mdr kronor (Personlig assistans 23 mdr) Daglig verksamhet, korttidshem mm… Vinsten på varje boende inte så hög, därför ”köpa och sälja”, ”förädla marknaden” Flera miljarder i vinster Därtill fusk med personlig assistans, 2 mdr kronor

25 Kommersialisering av vård o omsorg 2013 04 13
Systemskifte Skifte av system på 20 år Offentlig och behovsdriven till privat och vinstdriven Solidariskt finansierad till mer privat finansierad Vårdföretagarnas vision: % % ? 50 %

26 NPM New Public Management inom det offentliga Enkla snuvor prioriteras
Besöken delas upp Telefonrådgivning ersätts med besök ”Svarte petter” på sjukhusen Fusk med diagnoser 2 500 avtal med prislistor i Stockholm

27 En marknad Decentralisering Beställare - utförare
Kliniken, vårdcentralen egen budget Får betalt efter prestation Metoder från varuproduktion införs Konkurrera med varandra

28 Konsekvenserna Patienterna blir kunder Verksamheten styckas upp
Det mätbara ger ersättning Helheten försvinner, hela patienten ses inte Empatin, etiken riskeras Avprofessionalisering Byråkrati för prissättning och kontroll

29 Kommersialisering Allt mer privatiseras, vinstdrivet
Den offentliga drivna verksamheten kommersialiseras genom NPM Förbereder för privatisering, ”samma sak”

30 Grunden Egennyttan Konkurrensen Nyliberalismens människosyn
Litar inte till människans vilja att göra gott, att göra ett bra arbete, att utvecklas i arbetet tillsammans med andra, att vilja vara en del i ett meningsfullt sammanhang.

31 Mörkt men ljust Privatiseringen gått långt
Marknadiseringen av vård och omsorg (och annan offentlig verksamhet) också gått långt Mycket olika mellan landsting och kommuner 160 kommuner enbart kommunal hemtjänst Rörelse ute bland personal Majoriteten av befolkningen vill ha en offentlig finansierad och driven välfärd


Ladda ner ppt "Hur vård och omsorg kommersialiserats i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser