Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Hållbara städer •Världsnaturfonden WWF Fem utmaningar för hållbara städer Annsofie Aronsson Världsnaturfonden WWF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Hållbara städer •Världsnaturfonden WWF Fem utmaningar för hållbara städer Annsofie Aronsson Världsnaturfonden WWF."— Presentationens avskrift:

1 •Hållbara städer •Världsnaturfonden WWF Fem utmaningar för hållbara städer Annsofie Aronsson Världsnaturfonden WWF

2 En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer WWF finns i 100 länder, på 5 kontinenter +100 WWF grundades år 1961 1961 WWF har mer än 5 000 anställda världen över +5,000 WWF har mer än 5 miljoner supportrar +5M Photo: © NASA

3 Den globala utmaningen © Istockphoto.com / WWF-Canada Den globala utmaningen Ekologiskt fotavtryck 1961-2008 Biologisk mångfald 1970-2008 Living Planet Report WWFs globala miljöredovisning - 28% Globala Living Planet Index Globala Ekologiska Fotavtrycket

4 Budskap från Living Planet Report Den biologiska mångfalden minskar kraftigt – särskilt i tropiska ekosystem Fotavtrycket ökar – särskilt i höginkomstländerVal av mat och energisystem är avgörande för vår gemensamma framtid Fotavtrycket hänger starkt ihop med BNP, men sambandet mellan BNP och sociala mått på framsteg är svagt bortom en viss basal inkomstnivå

5 Sökes! Vägvisare för hållbar utveckling och välfärd Sambandet Human Development Index (HDI) Ekologiska fotavtryck (EF)

6 Ekologiska fotavtryck En indikator för våra anspråk på planeten © John E. Newby / WWF-Canon

7 Utvecklingen av det globala ekologiska fotavtrycket Uppdelat i dess komponenter (1961-2007)

8 Från tre planeter…

9 …till ett gott liv för alla på en planet

10 © NASA © Edward Parker / WWF-Canon •Stadsbefolkningen orsakar redan 70% av de globala CO 2 utsläppen •Antalet stadsbor på Jorden förväntas fördubblas före 2050 •Under de närmaste 30 åren förväntas 350 biljoner dollar att investeras i urban infrastruktur Städer

11 Fem utmaningar för hållbara städer

12 Utmaning 1 Ekologiska fotavtryck Från ord till handling genom hållbara fotavtryck © NASA

13 Staden en arena för arbete med fotavtryck Koldioxidfotavtryck

14 Boende Nytillkommande och befintlig infrastruktur © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK © Germund Sellgren Permission from Monika Månsson, City of Malmö

15 Transporter och mobilitet En kärnfråga i stadsplanering © Edward Parker / WWF-Canon © Karl Fjellstrom, itdp-china.org © Mats Samuelsson © Germund Sellgren

16 Mat och dryck Mer vegetabiliskt, mer säsongsanpassat, mindre svinn © Martin Harvey / WWF-Canon

17 Utmaning 2 Ekosystem- tjänster och biologisk mångfald Centrala värden för den hållbara staden © Edward Parker WWF/ Canon Bildkälla. Gitte Jutvik Guterstam Used with permission from Monika Månsson, City of Malmö © Germund Sellgren

18 Utmaning 3 Investera i framtiden Städer som drivkraft för en grön ekonomi Foto: San Francisco

19 Utmaning 4 Det goda livet Välfärd och livsstil i nytt ljus © Istockphoto.com / WWF-Canada

20 Utmaning 5 Perspektiv och ledarskap Att sprida lösningar globalt © NASA © Thomas Haugersveen / WWF-Norway © Edward Parker / WWF-Canon Tram in Freiburg Kaffeeinstein / Wikicommons, CC BY-SA 2.0 San Francisco © Fotograf ska finna i fotot?

21

22 Earth Hour City Challenge 2010- 2013 •Första EHCC-pilot Sverige 2010-2011 •Första internationella piloten 2012-2013 lanserades i 6 länder •Samarbete med ICLEI •Utvärdering av högnivåjury •Utmärkelser till Oslo, Forli, Uppsala, San Francisco, Delhi, Vancouver

23 Earth Hour City Challenge 2013- 2014 Cape Town

24 Urvalskriterier •Rör sig mot en 100 procent förnybar ekonomi och främjar användningen av förnybara energilösningar •Fattar beslut om ambitiösa och strategiska åtgärder för att nå sina åtaganden •Innovativ och nytänkande •Betydande och trovärdigt ledarskap i det lokala sammanhanget •Främjandet av allmänhetens deltagande

25 Rigorous quality control process Jury members Simon Giles (London) Senior Principal Intelligent Cities Accenture Global Gino van Begin (Bonn) Secretary General of ICLEI Martha Delgado (Mexico City) Director of the Secretariat of the Global Cities Covenant on Climate Dan Hoornweg (Toronto) Professor, Energy Systems and Engineering, University of Ontario Christiana Figueres (Bonn) UNFCCC Executive Secretary Alexandre Meira da Rosa (Washington D.C) Manager of Infrastructure and Environment Sector, IDB Seth Schultz (New York City) Director, Research at C40 Cities Climate Leadership Group Gil-Hong Kim (Manila) Sustainable Infrastructure Division Director, ADB Aromar Revi (Bangalore) Director, Indian Institute of Human Settlements

26 Partnerships •8 to 9 jury members 2013 to 2014 •In 2013 partnerships with: •ICLEI – local governments for sustainability (main supporting partner) •Asian Development Bank (potential outreach and city finance support) •UN Habitat (urban campaign) •Mexico City Pact (jury and outreach support) •C40 Network (jury and outreach support)

27 Results EHCC 2013 & 2014 •Internationally recognized reporting platform •2013: 66 EHCC Candidate Cities from 6 pilot countries 193 commitments - 230 GHG inventories - 1232 actions •2014: 163 EHCC Candidate Cities from 14 countries 386 commitments - 381 GHG inventories - 2123 mitigation actions and 484 adaptation actions •The introductory film on EHCC produced for the project got over 200 000 views on youtube.

28 City Challenge resultat och data

29

30 Vår stad 2030 En del i Earth Hour City Challenge stadsturné Uppsala 12 mars 2014 http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour-city-challenge/detta-r-earth-hour-city-challenge/1527774-ehcc-8211-detta-r-earth-hour-city-challenge http://www.youtube.com/watch?v=vsDqXJTRP-Q

31 Vill du veta mer! Fem utmaningar för hållbara städer wwf.se/hallbarastader Urban Solutions for a Living Planet panda.org/urbansolutions Earth Hour City Challenge wwf.se/ehcc, panda.org/citychallenge Hållbara städer Världsnaturfonden WWF

32


Ladda ner ppt "•Hållbara städer •Världsnaturfonden WWF Fem utmaningar för hållbara städer Annsofie Aronsson Världsnaturfonden WWF."

Liknande presentationer


Google-annonser