Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring med resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring med resultat"— Presentationens avskrift:

1

2 Marknadsföring med resultat

3 Vad gick vi igenom förra gången
Vad gick vi igenom förra gången? Kvalitet, service och upplevelser som differentiering Skapa och styra upplevelsemöjligheter. (Kick, Komfort, Kompetens, Kontakt?) Om att arbeta med hela upplevelseåret. Trender: Koncept, Teman, Stories, Entertainment, Delning, Eco, Virtuella uppl., nörderi/subkulturer, gemenskap, kundens upplevelse/delaktighet Tjänster produceras och konsumeras samtidigt i realtid. Tänk också före och efter. Kvalitetsstyrning av tjänsteprocesser som en del i imagebyggandet 6P – Produkt, Pris, Plats, Påverkan, Personal, Process Vad som laddar ett varumärke – Syftet, , Sekten, Sagan, Saken – Om Lust och Logik, Val som gynnar social gemenskap och identifikation Värdet av paketering och samarbeten

4 Nu har vi koll på vårt mission, våra kärnvärden och vår kvalitet
Nu har vi koll på vårt mission, våra kärnvärden och vår kvalitet. Nu tittar vi utåt… på vår marknad…

5 Hur hittar de mig? Hur hittar jag dem? Hur kommunicerar jag så att de inte bara förstår fördelarna utan också väljer mig?

6

7 Strategi och handlingsplan
Marknadsplanen

8 Strategisk inriktning
Marknadsplanen Omvärldsanalys Marknadsanalys Konkurrentanalys Slutsatser Slutsatser Slutsatser Situationsanalys Sammanfattning Strategisk inriktning Vision Affärsidé Strategier Mål Handlings- och aktivitetsplan Tidplan/Budget Utvärdering

9 ? Produkter Befintlig Ny Marknads penetration Produkt utveckling
Ny Befintlig Marknad Marknads utveckling Diversifiering Introduktion Tillväxt Mognad Avtagande Tid Ansoffs matris över tillväxtstrategier. BCG-matrisen (Boston Consulting Group).

10 Helhetsskapande Dörröppnare Imageskapare Lojalitsskapande
Tillgänglighet Huvud- produkt Helhetsskapande Dörröppnare Plogande nyckel kunder Early adopters Imageskapare Varumärke Lojalitsskapande

11 Positionering

12 Se till att er plan inte blir en ”skrivbordsprodukt” utan ”ett levande”, uppdatera den löpande återblicka minst en gång om året. Ev. styrelse/ägare/finansiärer får planen i bantad form och anställda enbart i form av några få övergripande riktlinjer som de kan greppa och minnas.

13 Målgruppsanalys

14 Bättre målgruppsarbete
= Bättre resultat

15 Målgrupper och segment - Personas

16

17 Resultat, Nyckeltal, Samordning, Kartläggning, Nätverk
Målgrupp Aktörer (Fr. RL's karta) Beslutsfattare Allmänhet Befintliga Företag Nya företag Karaktär Resursbehov/ lite tid, Resultatbehov, Driv/ Eldsjälar, Många bollar, Lokalpatrioter, Hjärtefrågor, Team/samarbete, Kreativa, Investerare, Andra kluster och företagsnätverk Politiskt intresse, Org. intresse, Målstyrda, Reglerad verks., Demokr. processer, Söker bekräftelse att de gör rätt saker Ingen uppmärksamhet på vår verksamhet, Inget egenintresse, Potentiella stolta ambassadörer och informatörer (viral MF) Fullt upp, sälj- och lönsamhetsfokus, Ev. motstånd till utveckling/förändring, Stolt lokalkändis Driv, Bra team med duktiga medarbetare inom både produkt och sälj/affär, Insatta i vad som behöver göras, Har realistisk plan, På väg ut från POC, De VILL och KAN Behov, Intresse Resultat, Nyckeltal, Samordning, Kartläggning, Nätverk Resultat, Nyckeltal, Samordning, Kartläggning, Nätverk, Rollfördelning, Resultat i pågående regionala tillväxtstrategier och prioriterade insatser (t.ex Östersjöstrategin) Berättelser att berätta vidare. Se möjligheter och vinster, Produkt- och affärsutveckling, Ledarskapsutveckling, Nätverk/mötesplatser, Omvärldsbevakning Information om erbjudanden och möjligheter framöver, Nätverka/Mötesplatser, Mentorskap, Kluster Ev. aktivitet Underlag till styrgrupp för nätverkande och lobbying, Rapportering, Nyhetsförmedling, PR, Artiklar i annonsform, Innovationsgala Kartläggningen, Möjlighet att ingå i nätverk via digital plattform Bygga varumärke, Höras och synas i deras vardag, Digital närvaro/strategi, Synlighet i press - krönika/insändare/blogg, Radio, Kaxiga uttalanden som väcker uppmärksamhet (gerilla), kampanj "Tipsa oss om Innovatör i din bekantskapskrets" till Innovationsgala Information, Omvärldsbevakning, Kompetensutveckling, Vad gör vi för att få dem att byta fokus och VILJA växa och utvecklas? Värdskap! - "Vi är stolta över er". Lokalkändisar, Uppvakta och lyssna så att de känner att de vill stanna kvar i regionen, Kontakter/information, Hur tar vi hard om de som misslyckas?

18 Utgå från målgruppens behov och önskemål

19 Sök svar hos din närmaste omgivning Enkla marknadsundersökningar.
Dialog - ställ frågor och lyssna på befintliga kunder Utvärdera Referensgrupper Fråga på stan Häng med i media Köpa/hitta rapporter

20 Medieval

21 När är målgruppen som mest mottaglig?

22 ”Köptrappan”

23 Annonsering http://sverigestidskrifter.se http://www.dagspress.se/
Når brett men är svårt att mäta. Kostsamt.

24 Direkreklam Riktad till enskilda personer.
Budskapet kan vara mycket riktat. Relationsbyggande. Ofta en viktig del i säljprocessen.

25 Broschyrer och andra trycksaker
Känsla i papper och bildmaterial. Kostsamt. Snabbt inaktuellt.

26 Radioreklam Når personen när den inte fokuserar på annat.
Zappas sällan bort. Relativt billigt. Relativt svårt att mäta.

27 TV-reklam Multimedia – många sinnen engageras. Lätt att ta till sig.
Når ut i hemmen. Goda mätmöjligheter. Kan vara kostsamt.

28 Trafikreklam Där människor väntar.
Begränsat utrymme för budskap. Budskapet ska nå fram på några sekunder. .

29

30

31 Storbildsreklam Uppseendeväckande. Placeringen viktig. Kostsamt.

32 Gerillamarknadsföring och disruptive marketing
Okonventionella metoder – oväntat, överraskande och på oväntade platser. Ett sätt att öka genomslagskraften. Ev. max resultat på minimala resurser. Ofta i kombination med andra marknadsföringsmetoder.

33

34

35

36 Logo/pay off Upprepar mission.

37

38 Stationaries Visar konsekvent den grafiska profilen och skapar igenkänning. Professionellt.

39 Presentationsmaterial
Inspirerande. Tydligt. Blir lätt enformigt.

40 Mässor och event Se till att ha mål för mässdeltagandet.
Målet bestämmer monterns utformning samt budskap och agerande i montern. Förbered utskick at skicka till ”leads” direkt vid hemkomst. Arrangera specialevenemang för dina befintliga kunder.

41 Profilmaterial/Give Aways
Presenter som exponerar varumärket.

42 Påsdesign. En reklamplats som visar vart man har varit och handlat för andra. Exponerar den grafiska profilen och företagsestetiken.

43 Sinnesmarknadsföring
Engagera flera sinnen. Våra sinnes har direktkoppling till våra känslor. Vi kan t ex öka eller sänka vår hjärtrytm med hjälp av musik. Dofter framkallar minnen.

44 Nyhetsbrev Mätbart. Olika nyheter till olika personer.
Kontaktregistret blir viktigt. Kunden måste godäknna att bli listad. Försvinner i mängden. Många ogillar ”spam”

45 Hemsida/Internet/ Mobila enheter
Sökordsreklam. Banners. Sociala medier. Svårt med resultat och SEO. Kortare lästid. Associativt läsande.

46

47 Förespråkare, entusiast
Inget Medveten En interaktion Flera interaktioner Förespråkare, entusiast Tid för att nå 50 milj. användare: Radio, 38 år, TV, 13 år, Internet, 4 år Facebook miljoner på en månad

48 Tävlingar OBS! Måste innehålla en en aktivitet som den tävlande utför och som kan bedömas för att inte klassas som lotteri under Lotterilagen.

49 Digital marknadsföring

50 Sökmotoroptimering PageRank
En potentiell kund som själv söker information är en mer benägen köpare än den som utsätts för reklam. 87 % sökmotortrafik kommer från Googles Förstasida, sökoptimera utifrån Google. Målet är att komma med på första söksidan. Att ligga bland topp tre kostar mer än det smakar. Då kan köpta länkar vara ett bättre alternativ. PageRank

51 On Page Titlar – Viktiga sökord i sidans titel och rubrik
Relevans i innehållet Inlänkar (Inlänkar från sidor med hög page rank och med relevant text har högre värde) Nyckelord Alt-taggar Meta taggar Bra sida för att lära sig mer om sökmotoroptimering -

52

53 Off Page Sponsrade länkar Banner-reklam Inlänkar

54 Sponsrade länkar Banner-reklam Affiliate programs
Ett sökresultat i exempelvis Google är uppdelat i ett organiskt sökmaterial samt sponsrade länkar. Inom ramen för de sponsrade länkarna/ annonserna finns möjligheten att köpa sig till en bra placering, genom att välja under vilka ord man vill synas och betala för den trafik som erhålls, det vill säga per klick. Google erbjuder en gör-det-själv-tjänst via Google Adwords https://adwords.google.com Banner-reklam Tenderar att minska något. Affiliate programs Ett sätt att engagera andra webbplatser att marknadsföra verksamhetens varor och tjänster genom t ex banners. Bannern kopplas till samarbetsprogrammet som känner av hur många klick/köp just den siten genererar, vilket genererar provision. Exempel på företag som erbjuder affiliate tjänster ärZanox, Tradedoubler och Affiliator.

55 Internets tredje våg (enligt google)
Information och infosök 2. Utveckling mot köp, distribution och kommunikation. Webb Forum för nätverkande och tvåvägskommunikation.

56 Två generationer internetanvändare
De över 35 år som huvudsakligen ägnar sig åt så kallad envägskommunikation och mejlar, söker information, sköter bankärenden och bokar resor, Den yngre generationen som lever en stor del av sin vakna tid uppkopplade mot Internet där de diskuterar och ”umgås”. Envägskommunikatörerna, som oftast är de som driver företag och organisationer, förstår och anpassar sig inte alltid till tvåvägkommunikatörernas användarprofil, dvs. den framtida konsumentens, beteende. (Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala Universitet)

57 Sociala medier Sociala medier är ett samlingsnamn för aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll och utgörs av webplatser och webbverktyg där användare till stor del själva skapar innehållet, nätverkar och interagerar. bloggar, communities, videodelningssajter, wikis, instant messaging, mikrobloggar, foto och sociala bokmärken.

58 Den här bilden skapades 2008 av Brian Solis
Den här bilden skapades 2008 av Brian Solis. Bilden kallas ”The Conversation Prism” och ger en översikt i hur Sociala Medier ser ut. Bloggar Microbloggar (#, Community, Forum, Fanfictions Sociala Nätverk Bokmärken Fil- och bildverktyg Positionering Video Wikis Social status (Klout)

59 ”Plankan”

60 The post it war!

61

62

63

64 1% creators 9% curators 90% casual

65 You never know what is going to be huge
Spend your time participating, do not chase whats comming. Titta på andra för inspiration/benchmarking

66 ”Att tala är silver – Att tiga är allt annat än guld”
Lyssna på konversationen. Det handlar om ”timing”.

67 Digital is just life these days!
Social changes everything, personal gets public, offline merges med online. Transparancy is forced upon us. You can not controle the conversation but you can influence it. The only constant is change Everyone has superpowers and everything is conversation. Aristoteles was the last to know everything worth to know. The information will find you! Sharing is caring Be honest and do good shit!

68 Företagsvinster Glöm inte dialogen! Delta i diskussionen
Omvandla kritik till ”goodwill” Bli associerad med din expertis Svara på frågor till många kunder samtidigt Interna arbetsredskap – optimera arbetsprocesser Kundservice Information, instruktionsvideos m.m. Öppen innovation/produktutveckling Varumärkesbyggande och realtidsmarknadsföring Riktad målgruppskommunikation Erbjudanden/ sälj Medvetenhet Crowdsoursing Rekrytering Mätbar analys Kunddriven marknadsföring Glöm inte dialogen!

69 ”Instill trust in the brand, and highlight that the people behind the brand are parents too.” - Lindsay Lebresco, Graco ”Anything that creates positive lasting memory is customer service.” - Tony Hsieh, Zappos VD

70 Hemsidans roll som landningssida
Sociala pluins – Installera widgets på webbplatsen för att gilla, dela eller strömma inlägg till eller från sociala medier. Användare kan t.ex få artiklar från din webbplats rekommenderade till sig, eller se vad dennes vänner nyligen läst på din webbplats. Många bloggar (och webplatser) har så kallade RSS-flöden så att man kan prenumerera på de senaste inläggen till sin telefon eller på webben t. ex. Facebook och twitter. Open API – till din site eller produkt. ”Applikation implemented by a software program that enables it to interact with the product.” Mät din framgång (Google Analytics) Design. en ständig process.

71 relationsmarknadsföring och säljöverlägsenhet
En film om relationsmarknadsföring och säljöverlägsenhet A/ k*t=R=F=U

72 Case Avis ”We try harder”, kundfeedback, positiv nätkommentarer ökade
200%, nu även lojalitetsaktiviteter via Forsquare och facebook Visit Sweden ”Curators of Sweden” medlemmar som twittrar i en KLM ”Surprise, Surprise” Stella Artois ”Bar Guide app Japan ”Powder Dash” Spanair ”Ding dong merrily in the sky” Queensland tourism ”The best job in the world”

73 Form, budskap och uppmärksamhetsvärde

74 Marknadsestetik Attrahera genom att tillföra sinnliga,
emotionella och estetiska värden. Fånga uppmärksamhet med uppseendeväckande, oväntade och kreativt intressanta inslag Lätt att uppfatta budskapet

75

76

77

78

79

80

81

82 Form som ”vägvisare” – ”Fokalpunkter”

83 Kreativitet i enbart copy

84 Ordlekar

85

86

87 Aktuella samtalsämnen ”Timing”

88 Erbjudanden

89 Perception (vi fyller i)

90 Humor

91

92 Associationer/Metaforer

93

94 Typografi

95 Livsstil

96

97 Igenkänning/Konsekvens

98 Ingen läser ”för mycket text”

99 Copywriting

100 Copywriting Konsten att skriva säljande Kunden ska uppmärksamma
Copywriting Konsten att skriva säljande Kunden ska uppmärksamma... Fortsätta att läsa… Och göra det du vill att hon ska göra… …Det är allt….

101 AIDA Attention – se till att få deras uppmärksamhet, skriv en bra rubrik Interest – försök väcka intresse tidigt i texten med någon typ av “erbjudande/löfte”, vad är det som de önskar/vill ha Desire - ge dem en bild om hur det kommer att bli I framtiden när du har löst deras behov/önskan. Storyline Action – få målgruppen att agera

102 Skriv kort och koncist Man har sällan mer utrymme än ett par
rader att föra fram sitt budskap på. Copy can not be to long just to boring (“old school copy”) Den måste väcka rätt känslor, dra i rätt trådar, skapa de rätta bilderna. Den måste hålla ”attention” uppe.

103 Ta inte med för många budskap.
Tydlighet Ta inte med för många budskap. Fokusera på ett.

104 Vad kommer de att vara intresserade av?
Skriv för målgruppen “Write with the reader in mind, understand their concern and where they come from”. Vad kommer de att vara intresserade av?

105 För varje fyra ”du” får du skriva ett ”jag/vi”
Skriv om kundens problem – inte om dig själv Folk bryr sig bara om sig själva och vad de får ut av dina produkter och tjänster. Därför ska du skriva om hur du löser kundernas problem bättre än någon annan, och hur du har löst problem för andra istället för att skriva om hur bra och duktig du och ditt företag är. För varje fyra ”du” får du skriva ett ”jag/vi”

106 Metaforer och associationer, symboler och dramaturgi för att skapa uppmärksamhet, intresse och rätt känsla.

107 Ersättningsverb Det är värt lite ansträngning att arbeta med verben
Ersättningsverb Det är värt lite ansträngning att arbeta med verben. De skapar livliga inre bilder hos läsaren och höjer den emotionella laddningen. Det ökar chansen att din text utlöser ett köpbeslut. Gå - promenera, strosa, vandra Äta - njuta, konsumera, inta Skriva - formulera, dikta Förstöra - demolera, krascha, ruinera Lova - svära, gå ed på, bedyra Göra - skapa, tillverka, formge Lära - ta till sig, upptäcka, se, begripa Förbättra - förhöja, förfina, fullända

108 Att skriva rubrik Presentera alltid en anledning att läsa texten i rubriken, eller i direkt anslutning till rubriken. Tänk dig att du bara får skriva rubriken med ett telefonnummer under. När du tittar på din rubrik ställ dig frågan: Kommer någon ringa om de bara ser rubriken? Om svaret är ett rungande JA så har du en bra rubrik. Om inte, skriv om rubriken.

109 Vilken är den största fördelen med din produkt eller tjänst?
Du vet vad fördelar är, eller hur? Det är vad din produkt eller tjänst gör för dina kunder. Slutresultatet som de får. Hästkrafter i en bil är aldrig en fördel utan fördelen är vad de hästkrafterna gör för den som kör bilen. Till exempel snabbare och säkrare omkörningar, en fantastisk känsla o.s.v. Vi köper på grund av våra känslor och rättfärdigar våra köp med logiska resonemang – Lust och Logik

110 Researcha, brainstorma, skriv många alternativ,
sov på saken. Låt någon annan läsa det du skrivit. Det är bra att få kommentarer från andra på din text. Använd referensgrupper…

111 Att skriva för webben

112 Läsarnas profiler är mer varierande
Läsarnas profiler är mer varierande. Underlätta associativt ”skumläsande” istället för linjärt. Läsaren bestämmer ordningen. Hjälp läsaren att hitta intressant/specifik fakta Besökare söker inte samma sak. Ibland en snabb överblick, ibland utförlig information. En bra webbplats har båda och inleder med korta riktningsgivande texter för snabb orientering.“Omvända pyramiden” Använd nyckelord, varierat korta och långa texter med, intressanta och länkade rubriker, tydliga ingresser, faktarutor, mellanrubriker, indrag och blankrader.

113 F-mönstret Forskare har kartlagt hur besökare rör ögonen på en webbsida. Det vanligaste är att svepa snabbt med blicken från vänster till höger två gånger, och sedan kolla lite långsammare längs med den vänstra marginalen - F-format mönster. Arbeta med nyckelord i rubriker och listor och se till att det viktigaste framgår i de två första styckena.

114 Nyckelord som lockar läsaren
Internetsurfaren hittar i genomsnitt något intressant på var femte webbsida, 80 procent av webbsidorna är ointressanta. Detta påverkar förväntningarna och innan de ens har sett din webbsida utgår de från att den troligen är ointressant. Vissa grupper letar länge. Subgrupper besökare på hemsidor med unik och viktig information (Skatteverket). Hittar läsaren inget av intresse på din webbsida inom 3–4 sek, surfar den vidare. DE som stannar lägger i genomsnitt 25 sek per sida och 4 sek per hundra ord. På normala webbsidor läser surfarna högst en femtedel av texten. Ju längre texten är, desto mindre andel läser de. Texten får vara högst tecken och helst vill man slippa skrolla

115 Ha en objektiv ton och skriv mer sakligt
Internetanvändare läser kritiskt, och är ständigt uppmärksamma på tecken på att en text inte går att lita på. Forskaren Jakob Nielsen har undersökt hur olika sätt att skriva påverkar surfarnas reaktioner. En av hans slutsatser är att en objektiv ton, utan pratiga/luddiga texter, reklamprat och överdrivna påståenden, gör att folk hittar informationen snabbare, minns mer och tycker bättre om webbplatsen som helhet.

116 Rubriker och mellanrubriker
Ska vara tydliga vägvisare och ska avslöja vidare innehåll och ange vart man kommer om den är länkad. På papper är det ett mycket litet steg mellan att läsa en rubrik och att läsa vidare: ögat fortsätter bara nedåt på sidan. På webben däremot är steget mycket större: man ser en länk och överväger ”ska jag klicka på den, vänta att den laddar ny sida, se vart den leder och sedan kanske läsa vidare?”.

117 Ingresser och faktarutor
De flesta texter (längre än 5 meningar) mår bra av en inledande sammanfattning med de viktigaste upplysningarna från resten av texten. Det är ofta bra att lägga viktiga grundfakta i en ruta för sig, gärna högt upp på sidan. Faktarutan hör till de saker som folk läser först. Flytta tung fakta från huvudtexten till faktarutan så blir huvudtexten lättare att läsa.

118 Ett indrag är utmärkt för att lyfta fram det som står i stycket.
Indrag och blankrader Ett indrag är utmärkt för att lyfta fram det som står i stycket. Det finns ett tillfälle när det är extra viktigt att lägga in blankrader: varje gång som man tar upp en ny upplysning eller en ny tanke i texten. Anledningenä är att när vi ”skumläser” så läser vi ofta några ord i början av varje stycke, för att sedan hoppa vidare. I många fall läser vi bara två ord, sedan går de vidare till nästa stycke.

119 Alt-texter till bilder
Ett alternativ för den som inte kan se bilden på grund av funktionshinder, dålig uppkoppling eller annan anledning.

120 Treklicksregeln Allt snabbare boknings- och betalningsprocess möjlig. Man ska kunna nå det mesta på en sida samt genomföra en bokning i tre steg. Det finns dock fördelar med en längre köpprocess. Att ”bygga in” ett aningen längre tidsspann i processen från intresse/information till avslut kan inspirera resenären att göra olika tillval.

121 Undvik Kursiv text är svårare att läsa på bildskärm än vanlig text, beroende på skärmens låga upplösning. Understruken text som inte är länkad Folk är vana vid att det bara är länkar som är understrukna på webben, och många kommer att försöka klicka på ”länken”.

122 PR

123 Skriv pressmeddelanden som journalister vill läsa
Pressreleasen ska förse journalisten med nödvändig information och vara ett underlag för den nyhetsartikel som journalisten sedan skriver och helt enkelt förenkla deras dagliga arbete.

124 2. Vilket nyhetsvärde har nyheten?
Hjälp journalisten med rätt fakta. Pressmeddelanden används ofta som källmaterial för journalisterna och är oftast deras utgångspunkt i nyhetsarbetet. Det är därför viktigt att svara på de vanligaste frågorna journalister har: vem, vad, när, hur, var och varför? 2. Vilket nyhetsvärde har nyheten? Media vill läsa pressinformation med nyhetsvärde. En nyhet är unik, aktuell och berör på olika sätt.

125 4. Ingressen ska sammanfatta
3. Lägg tid på rubriken Har ditt pressmeddelande en intressant rubrik ökar chanserna dramatiskt att en journalist läser din text. Detta är också viktigt ur ett sökoptimeringsperspektiv. Försök skriva journalistiskt och undvik superlativ. 4. Ingressen ska sammanfatta Pressreleasens ingress ska sammanfatta nyheten – helst i en mening. Ingressen används som beskrivning av sidan hos sökmotorerna (max 160 tecken). 5. Viktigaste först Journalister skriver alltid det viktigaste först. Börja alltid med det viktigaste och gå sedan in på detaljer senare i texten.

126 6. En nyhet i taget. Ett pressmeddelande ska innehåll enbart en nyhet
6. En nyhet i taget. Ett pressmeddelande ska innehåll enbart en nyhet. Märker du att texten breder ut sig, så skriv fler press- meddelanden och skicka ut dem under ett par dagar istället. 7. Skriv korta releaser. Du bör inte skriva mer än en A4-sida, helst bara en halv. Om du behöver mer utrymme än så se om du kan dela upp den i två olika pressmeddelanden. Annars är sannolikheten stor att din nyhet inte publiceras.

127 9. Lämna tydliga kontaktuppgifter
8. Använd citat Ett citat från en nyckelperson i företaget förenklar journalistens jobb. Kan du inte få tag i ett citat se till att lämna tydlig kontaktinformation så att journalisten lätt kan ringa upp och ta ett eget citat. 9. Lämna tydliga kontaktuppgifter Nyckeln här är att hjälpa journalisten så mycket det bara går. Se till att alla dina kontaktuppgifter – telefonnummer, titel, e-postadress, Twitteradress osv – finns med så att journalisten lätt kan nå dig om det behövs.

128 10. Länka i ditt pressmeddelande
I och med att ditt pressmeddelande kan bli distribuerat via olika nyhetstjänster eller webbsidor kan det vara bra att tänka på att länka från pressmeddelandet tillbaka till din webbsida. Inbäddade länkar i din pressrelease leder också till en bättre placering på de olika sökmotorerna. 11. Skicka med bilder och film Journalister gillar när det finns bra högupplösta pressbilder att tillgå. Se till att göra dessa tillgängliga för journalisten och inkludera gärna en webbild i själva releasen. Kom ihåg att skriva informativa bildtexter.

129 Följ upp din pressrelease Bygg relation med dina presskontakter

130 ”Drömmar och berättelser kommer att bli framtidens råmaterial.”
”The dream Society” Rolf Jensen, framtidsforskare.

131 Lust och Logik. Vilka är de säljdrivande
associationerna i din bransch?

132 Dagens sammanfattning…
Denna gången har vi pratat om vikten att ha bra koll på sin marknad och sina konkurrenter för att veta hur man ska positionera sig med sina produkter och tjänster. Se till att ha en övergripande strategisk plan nerbruten i viktiga mål och aktiviteter. Lägg ”rimligt” mycket tid på detta planeringsarbete kopplat till hur stor din verksamhet är , men det är alltid bra att ha koll och att ha en plan. Vi har pratat om att våga välja bort, att inte erbjuda allt till alla och att ha bra koll på vilka behov och intressen ens primära målgrupper har. När man väljer mediekanal måste man ”lista ut” när och var ens målgrupp befinner sig när den tänker på eller är mottaglig för just det budskap jag vill gå ut med. (Många tänker tex mycket på vad de ska göra på semestern några veckor innan en ledighet.) Vi har pratat om hur stor och viktig den digitala marknadsarenan har blivit och att det är bättre att delta och själv påverka hur mycket positivt som sägs om ens produkter och tjänster online. Dessutom ger digital marknadsföring en bättre förutsättning till dialog och relation med sina kunder än traditionella medier. Glöm inte: ”Be honest and do good shit” så tillskriv du goodwill. Avslutningsvis pratade vi om estetiska knep och värden samt skrivtips gällande copy i traditionella medier, i digitala medier och till representanter från pressen. Tveka inte att ta kontakt med mig om ni behöver råd eller hjälp med något inom marknadsföring. Och bli gärna vän med mig på facebook om ni finns där. Jag har en sluten grupp som heter ”Marknadsföring med resultat” där man kan få tips om olika saker som händer inom området


Ladda ner ppt "Marknadsföring med resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser