Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! PIM-uppstart VT2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! PIM-uppstart VT2013."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! PIM-uppstart VT2013

2 Dagens innehåll Vad är PIM? Varför PIM? Var finns handledningarna?
Hur ska jag göra? Vad behöver du? Inlämningsuppgifter och upplägg Inlämning av uppgifter Kursupplägg Om upphovsrätten Creative Commons & gratis material Hur du hänvisar rätt

3 Dagens innehåll Vad är PIM? Varför PIM? Var finns handledningarna?
Hur ska jag göra? Vad behöver du? Inlämningsuppgifter och upplägg Inlämning av uppgifter Kursupplägg Arbeta med upphovsrätten och PUL Creative Commons & gratismaterial Hur du hänvisar rätt

4 Vad är PIM? Praktisk IT- och mediekompetens.
10 handledningar och guider på webben. PIM har utvecklats för att lärare ska kunna använda IT i skolan och underlätta lärandet för eleverna. Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag. som Skolverket har att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan. Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur olika programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet. Pim startade Mer än 162 av våra 290 kommuner har deltagit i Pim.

5 Varför PIM? Möta samhällsutvecklingen EU:s 8 nyckelkompetenser
Regeringens digitala agenda Krav i skolans styrdokument Kompetensutveckling Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande - Lgr11 Sverige ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje

6 IT och lärande i Vård & bildning
PIM Fjärde nyckeln Skolledarutbildning Skoldatatek IT-didaktiker Digitala resurser för lärande Nätverk och mötesplatser Modellskolor

7 Var hittar du PIM? På PIMs hemsida finns allt du behöver, för att kunna genomföra alla uppgifter.

8 Hur går det till? Gå igenom handledningarna
Testa dina kunskaper och få tillgång till inlämningsuppgifter Adress: Lösenordet: ros Tre inlämningsuppgifter som lämnas till examinatorn Diplomering och seminarium

9 Vad behöver du? Dator med Windows 7 Headset, hörlurar och mikrofon
Officepaketet 2010 Audacity PhotoFiltre Photo Story Microsoft Movie Maker

10 Tre inlämningsuppgifter
Viktigt! Uppgifterna ska ha ett skolrelaterat innehåll, en pedagogisk tanke!

11 1. Skriv ett informationsblad
Du ska använda ett ordbehandlingsprogram för att göra en överskådlig och lättläst textsida. Texten kan exempelvis vara formulerat som ett veckobrev till föräldrar eller ett faktablad till elever. Du ska infoga minst en bild i dokumentet och använda punktlistor.

12 2. Berätta för andra I den här uppgiften ska du göra en intresseväckande presentation. Du ska använda ett presentationsprogram till exempel PowerPoint för att sätta samman bilder och text. Målgruppen för din presentation kan till exempel vara elever, föräldrar eller kollegor. Presentationen kan exempelvis vara utformad som en startnyckel i ett ämnesområde, en redovisning av ett temaarbete eller en saga.

13 3. Berätta med bild och ljud
I den här uppgiften ska du göra en film av stillbilder. Börja med att fundera över vad du vill att din film ska handla om. Till exempel: en inspirationsfilm i ditt ämne. en dokumentation av ett projekt . en pedagogisk tankeställare. en elevdokumentation. Din målgrupp kan till exempel vara elever, föräldrar eller kollegor. Planera din berättelse så den blir 2-5 minuter lång.

14 Stöd och resurser www.konsultativtstod.uppsala.se Examintaror
Tobias Strindlund Tel: tobstri.konsultativtstod

15 Kalendarium Avslutning Allmän Workshop 7/5 15:30-17:30 Uppstart 16/5
25/2 Kom-igång 27/2 15:30-17:30 PowerPoint 7/3 PIM-torg 19/3 15:30-17:30 Photo Story 10/4 15:30-17:30 Allmän Workshop 7/5 15:30-17:30 Avslutning 16/5 Kom ihåg att bara avslutningen är obligatorisk!

16 Upplägg Planera och påbörja dina självstudier – gärna tillsammans med kollega/-or och kopplat till undervisning. Räkna med ca 40 timmar till studier. Skicka in examinationsuppgift allt eftersom när du är klar – ej dagen innan examination. Examinationsseminarier anordnas av examinator. Uppgifterna ska handla om pedagogik. Utgå från en pedagogisk tanken med dem. OBS! PIM är en självstudiekurs via webben!

17 Inlämning av uppgifter
Döp filerna till förnamn.efternamn.uppgift Uppgift 1, Word, är OK via e-post Övriga uppgifter skickar du som en komprimerad mapp genom

18 Hur du arbetar med upphovsrätt i skolan
Vad gäller? Finns avtal? Fria resurser? Vem fråga?

19

20 Film om upphovsrätt

21 Kort om upphovsrätt för lärare & elev
Lagen gäller alltid om inte upphovsmannen tillåter användning, spridning eller bearbetning. Detta görs genom upphovsmannen eller intresseorganisationer, tex STIM och Bonus Presskopia. För privat bruk gäller andra paragrafer. Detta får du göra: Egna bilder När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovsmän. Tänk på att fråga innan du publicerar bilder! Andras bilder Om du hittar en bild på Google, en annan blogg eller internetsajt kan du kontakta blogginnehavaren och fråga om lov innan du publicerar bilden. Text Om du vill citera en text går det bra utan upphovsmannens tillstånd. Länka till andra webbplatser. Musik Du får spela en CD-skiva i klassrummet. SVT, UR och SR, YouTube. Går bra att spela upp.

22 Ställ alltid frågorna Vad gäller? Finns avtal? Fria resurser?
Vem fråga?

23 Avtal för kopiering i skolan
Varsågod och använd! Kopiator Skriva ut Skanna Ladda ner Presentationer Digital kopior E-post Lärplattform / Intranet Bonus Presskopia Rätt till kopiering i avtal för kommunala skolor Kopior för den egna undervisningen 15 % får du kopiera Kompletterande kopiering endast Dela till undervisningsgruppen Offentliga gjorda svenska och utländska verk Gäller EJ rörlig bild & ljud

24 Avtal för musik i skolan
Avtal för elever och lärare genom STIM. Musik i media-licens Du får lägga musik till bild- och filmproduktioner Spela in skolkonserter kopiera dessa till elever, lärare och målsmän Använda musik i skolans interna radio- och tv-sändningar Sprida dina och elevernas egna ljud- och bildproduktioner genom nedladdning eller streaming via skolans webbplats Lägga ut musik på den egna webbplatsen Foto: Dunechaser

25 Hur du anpassar material
17§ Vem som helst kan anpassa material åt elev med funktionshinder Skanna in, öka textstorlek, för att använda talsyntes Får ej spridas eller läggas på webb eller lärplattform Talböcker (Ljud/DAISY) får bara talboksberättigad elev kopiera på olika sätt Läs mer:

26 Hur du hänvisar rätt Uppge alltid vem som är upphovsman
I bildspel eller filmer lägger du det i eftertexten I direkt anslutning till bild i löpande text Clipart behöver inte ha källhänvisning Källa:

27 Datorprogram och digitala läromedel
Visa film i skolan Film (spelfilm) får du inte användas i skolan hur som helst. Kontakta AV-media centralen för hjälp. Datorprogram och digitala läromedel Får inte användas utan licens. Får aldrig kopieras eller citeras.

28 Creative Commons Upphovsrättslicenser som kan användas av vem som helst på det material man själv har skapat. Licenserna är gratis att använda över hela världen. Gör att du som upphovsman enkelt tala om att du ger tillstånd till andra att de får använda ditt verk och hur det får användas. I skolan jobbar vi ofta med bilder och musik hämtade från internet och våra elever behöver få reda på mer om upphovsrätt och att diskutera den etiska sidan av kopiering.

29 Hämta musik och bilder www.multimedia.skolverket.se

30

31 Säker på nätet? Personuppgiftlagen – PUL
Personuppgifter är allt som kan identifiera en person tex ett fotografi Harmlös uppgifter är OK ex. bilder på klassresa på skolans webb Hemlig identitet är inte OK att publicera Datainspektionen rekommenderar samtycke med vårdnadshavare Läs mer:

32 Dropbox och molntjänster
Inte godkänt i Uppsala kommun. Var försiktigt med känsliga uppgifter!

33 Länkar Bra sidor att få inspiration och annat matnyttigt
Tema – Använda lärresurser Bra instruktion till hur du kan jobba med Photo Story Upphovsrätt Alternativa lärverktyg och anpassning


Ladda ner ppt "Välkomna! PIM-uppstart VT2013."

Liknande presentationer


Google-annonser