Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll •Informationsinsatser inför val till gymnasieskolan. •Nya länkar Skolverket •Nyheter •Allmänt om gymnasieskolan •Gymnasieskolor i Helsingborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll •Informationsinsatser inför val till gymnasieskolan. •Nya länkar Skolverket •Nyheter •Allmänt om gymnasieskolan •Gymnasieskolor i Helsingborg."— Presentationens avskrift:

1

2 Innehåll •Informationsinsatser inför val till gymnasieskolan. •Nya länkar Skolverket •Nyheter •Allmänt om gymnasieskolan •Gymnasieskolor i Helsingborg

3 Informationsinsatser för åk 9 inför gymnasievalet •Gymnasiekatalog • Klassinformation SYV •Gymnasiebesök under skoltid •Gymnasiemässa åk 9 •Öppet hus och informationskvällar •Skugga gymnasieelev under en dag •Elever och föräldrar informeras kvällstid •Alla erbjuds samtal inför valet av studie-och yrkesvägledare

4 Skolbesök Onsdag 6 nov – Filbornaskolan och Rönnowska skolan kl.8.30-12.00 Måndag 11 nov Fristående skolor Onsdag 13 nov- Nicolaiskolan, Olympiaskolan, Tycho Braheskolan och internationella skolan kl.09.00-11.30 Gymnasiemässa Lördagen den 9 nov kl. 10.00-16.00 i Helsingborg Arena B-hallen

5 ”Gäst hos verkligheten” 8 november Rotary Råå-Ramlösa Rotarymedlemmar besöker Högastensskolan och berättar om sina yrkeskarriärer ex: Stridsflygare, Bankman, Restaurangchef, Diplomat…… 12 december Transfer Teknik Transfer Teknik är en ideell förening som förmedlar föreläsare som i sitt dagliga arbete sysslar med teknik, naturvetenskap eller IT. Syftet är att inspirera ungdomar till studier, entreprenörskap, nyfikenhet och ett intresse för teknik.

6 www.Gymnasieinfo.se Skolverket ger ut ny sida inför gymnasievalet Yrke-Program-Skola-Test Filmer, jämföra skolor Ht 2013 www.utbildningsinfo.se Programinformation Översättningar till 15 språk Filmer på programmen Programstrukturer

7 Nyheter Högskolebehörighet inom alla yrkesprogram Från och med höstterminen 2013 kommer alla nationella yrkesprogram att kunna ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets 2500 p. Riksidrottsutbildning i golf på Filborna OBS ! 15 oktober Ny industriutbildning i gymnasiet ? En ny industriell inriktning skapas på Teknikprogrammet Nuvarande industritekniska programmet avskaffas Teknikprogrammet blir en möjlighet för de elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan. Samma krav för att bli antagen till Teknikprogrammet som idag. Kan införas 2015 ev. Utredning tillsätts. Riksdagsbeslut krävs.

8 Ny kursplan för kinesiska 2014/15 Kinesiska talas av mer än 1,3 miljarder människor och Kina räknas som världens andra ekonomi idag. Därför anser regeringen att kinesiska ska få en starkare ställning i skolan, och anpassade kurs –och ämnesplaner för kinesiska införs från läsåret 2014/15. Kinesiska ger meritpoäng på samma sätt som övriga moderna språk.

9 Meritpoäng engelska Engelska 7 ger 1,0 p Meritpoäng moderna språk Moderna språk steg 3 ger 0,5 p Moderna språk steg 4 ger 1 p Moderna språk steg 5 ger 0,5 p Meritpoäng i ytterligare modernt språk lägst steg 2 ger 0,5 p förutsatt att du redan uppnått 1,0 p för språk 1

10 Meritpoäng matematik 0,5 p om du har betyg i en kurs som ligger en nivå över vad som krävs för behörighet 1.0 p om du har betyg i en kurs som ligger två nivåer över vad som krävs för behörighet 1,5 p om du har betyg i kurs som ligger tre nivåer över vad som krävs för behörighet Matematik specialisering ger 0,5 p om du inte redan uppnått 1,5 p

11

12

13

14

15

16 dessutom * Gymnasial lärlingsutbildning *Idrottsutbildning – • Riksrekryterande idrottsutbildning RIG • Nationellet godkänd idrottsutbildning NIU • Idrott-specialisering * Spetsutbildningar- språk, matematik, fysik, historia, finans, estetisk ……. * Särskilda varianter

17 Gymnasiegemensamma ämnen Riksdagen beslutar Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning Svenska/ Svenska som andraspråk100/300 p Engelska100/200 p Matematik100/200/300 p Idrott och hälsa100 p + Historia50/100/200 p Samhällskunskap50/100/200 p Religionskunskap50 p Naturkunskap50/100 p

18

19

20 Betygsskala A B C D E F - 20p 17.5p 15p 12.5p 10p 0 p _ Meritvärde Om det är fler elever som söker till ett program än vad det finns platser så konkurrerar du med ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av de 16/17 bästa betygen. Godkänd nivå

21 Webbansökan Ansökan görs på webben. www.skanegy.se www.skanegy.se Eleverna tilldelas inloggningsuppgifter i början av januari. Webben är öppnar i mitten av januari Sista ansökningsdatum 15 februari

22 Tidplan Januari Webben öppnar 15Februari Sista dag för ansökan Mitten av april Preliminär antagning April-maj Omvalsperiod 1 Juli Slutlig antagning 1 augusti Reservantagning

23 Medicinsk SYV I samverkan med skolhälsovården EX: Färgsinnesdefekter - Sjöfolk, Luftfartspersonal, Målare, Järnvägspersonal Krampsjukdomar – Yrkesförare, Yrken med höga höjder…… Astma och allergier – Smutsiga o dammiga yrken, Bageri/restaurang, Fordon, Bygg/Snickeri, Frisör….. Böjveckseksem o handexem- Sjukvård, Frisör, Bagare, Bilmekaniker, Florist… Hörselskador – Plåtslagare, Verkstadsyrken…… Synnedsättning – Polis, Flygyrken, Yrkesförare…… Vissa yrken har yrkeskrav ! Kan innebära att man inte får tjänstbarhetsintyg. Ex: Transportstyrelsen tar beslut om elev ska få körkort –epelepsi, diabetes.

24 Filbornaskolan • Barn- och fritidsprogram / pedagogiskt arbete/fritid o hälsa • Ekonomiprogram/ ekonomi • Handels- o administrationsprogram / administrativ service/ handel o service • Industritekniska programmet/ produkt o maskinteknik/ svetsteknik • Naturvetenskapsprogram/ naturvetenskap • Samhällsvetenskapsprogram/ beteendevetenskap • Riksidrottsgymnasium i golf (sökas senast 15 oktober-8 platser) • NIU Nationellt godkända idrottsutbildningar basket,bordtennis,brottning,fotboll,friidrott,innebandy,handboll,konståkning, • simning och truppgymnastik 4 år (Innebandy endast 3 år -kan ej välja 4 år) • Idrottsspecialisering 3 år fotboll, tennis, golf, ridning ……… handel o • Lärlingsutbildning- handel o service • Gymnasiesärskola • Introduktionsprogram

25 Rönnowska skolan • Bygg- o anläggningsprogram/ husbyggnad/ mark o anläggning/ måleri/ plåtslageri • El- o energiprogram/ automation/dator o kommunikationsteknik/elteknik • Fordons- o transportprogram/ karosseri o lackering/ lastbil o mobila maskiner/ personbil/ transport • Hantverksprogrammet/ finsnickeri • Hantverksprogrammet / florist • Hantverksprogrammet/ textil design • Hotell- o turismprogram/ hotell o konferens/ turism o resor • Restaurang- o livsmedelsprogram /bageri o konditori/ färskvaror, delikatesser o catering, kök o servering • VVS- o fastighetsprogram/ fastighet/ventilationsteknik/VVS • Sjöintendentur ( riksrekryterande yrkesprogram) • Introduktionsprogram Första året gemensamt. Val av inriktning till åk 2. Betyget från åk 1 som avgör om får den inriktning man valt.

26 Nicolaiskolan • Ekonomiprogrammet /ekonomi/juridik • Estetiska programmet Estethuset / bild o form, • dans,estetik o media,musik,teater • Hantverksprogrammet/ frisör / hår o makeupstylist • IB International Baccalaureate NIC

27 Olympiaskolan • Humanistiska programmet/ kultur/ språk • Naturvetenskapliga programmet/ Räddningstjäns t • Samhällsvetenskapsprogrammet/ samhällsvetenskap med internationell profil medier,information och kommunikation • Samhällsvetenskapsprogram /beteendevetenskap/profiler ledarskap (SOS), kommunikation o samspel

28 Tycho Braheskolan • Naturvetenskapliga program/ naturvetenskap/ naturvetenskap och samhälle/ profil medicin • Naturvetenskapsprogram / särskild variant musik (kan väljas inom båda inriktningarna) • Teknikprogrammet/ design o produktutveckling, informations-och medieteknik, samhällsbyggande och miljö, teknikvetenskap • Vård-och omsorgsprogram/ yrkesutgångar /akut –och räddningssjukvård/ barn-och ungdomssjukvård

29 Campeon Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Beteendevetenskap Medier,information och kommunikation Satsar på böcker-sponsrar inte med egna datorer till eleverna Satsar mycket på tekniken på skolan-datorer i de flesta lektionssalar Eleverna får välja hur de ska inhämta kunskaper, men alltid lärare närvarande Lärarledda lektioner med stark kunskapsuppföljning Högskoleförberedande-höga förväntningar på eleverna –ger bättre resultat Jobbar med den vetenskapliga grunden som är viktig enligt GY11 Analysera o kritiskt granska, forska FN-rollspel

30 Cultura Humanistiska programmet / kultur Naturvetenskapliga programmet / naturvetenskap Samhällsvetenskapliga programmet/ samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling- röd tråd genom alla programmen Demokratifrågor - eleverna stor delaktighet i undervisningen Elevföreningar - Rädda barnen, Amnesty, SOS-barnbyar etc HU och SA samläser ex psykologi, internationella relationer …. samma programfördjupningar HT 2013 MR Mänskliga rättigheter Human Rights education Utbildning som syftar till att utveckla kunskaper om de mänskliga rättigheterna, utveckla kommunikativa förmågor, samt respektera allas lika värde. Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling

31 Design och Construction College Bygg och anläggning / husbyggnad El-och energi / Dator o kommunikationsteknik, elteknik Handel-och administration / handel o service Hotell o turism / turism o resor Teknikprogrammet/ design o produktutveckling/ samhällsbyggande o miljö Hermods/IKEA Desigverkstäder, tekniklabb, yrkesverkstäder Tillgång till alla Hermods kurser Alla egen Ipad-lämnar alla arbeten via denna Gemensamma projekt mellan programmen Teknikprogrammet – särskild behörighet för ingenjörsutbildning Handel o administrationsprogr- Advanced Commerce 700p Fokus på entreprenörskap och eget företagande Fördjupade kunskaper i engelska och moderna språk Utvalda kurser i åk 2 o 3 bedrivs på engelska Kurser i företagsekonomi, matematik, affärskommunikation, näthandel

32 Drottning Blanka Hantverksprogrammet/ hår-och makeupstylist Samhällsvetenskapssprogrammet/ beteendevetenskap Vård-och omsorgsprogrammet/ räddningstjänst/Spa och hälsa Hår och makeup –butik, salong, TV, film, teater, mode, manikyrist CV byggs upp under utbildningen VO/räddningstjänst – polis, brandman, undersköterska Spa/hälsa –förebyggande hälsovård, friskvård, SPA behandlingar, möjlighet att få licens som grupp/ träningsinstruktör certifiering som massör

33 Go-Kompetens Fordons-och transportprogrammet / transport Yrkesförare Körkort för personbil (B) Körkort för lastbil (C) Med möjlighet att välja tung släpvagn (CE) Välja till kurser i truck/ hjulastare, farligt gods Vallåkra

34 Helsingborgs Ridgymnasium Naturbruksprogrammet Nationell inriktning/ lantbruk Nationell inriktning /naturvetenskap ” naturvetenskap med ridning Nationell inriktning djur/ hästhållning Lokal inriktning djursjukvård / smådjur eller häst djursjukvård med naturvetenskap Lilla NA-paketet veterinär ex Polen, Ungern, Baltiska staterna Stora NA-paketet svensk veterinärutbildning Yrkesutgångar: Djursjukvårdare, tävlingsryttare, hästskötare, stallmanagement NA-profil veterinär, läkare, agronom, landskapsarkitekt

35 Helsingborgs Sportgymnasium Barn-och fritidsprogrammet / fritid o hälsa / Träning o hälsa Samhällsvetenskapsprogrammet/ beteendevetenskap/ Träning, kommunikation och ledarskap Inga krav på sportmeriter Tränar 4 dagar/vecka 2Program som har mycket gemensamt Åk 1 fysträning, självförsvar, boxning, brottning Åk 2 2 nya sporter Ledarskap, träning, kommunikation BF –certifierad PT personlig tränare, hälsocoach Tufft med europeiska regler Praktik inom tränings och friskvårdsbranschen ( Aktiverum) SA 3 veckor praktik (idrottslärare)

36 Impius Gymnasium För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Asbergers syndrome, ADD, ADHD ….. Naturvetenskapsprogrammet / naturvetenskap / naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet/ beteendevetenskap Restaurang och livsmedelsprogrammet / kök o servering (egen restaurang) VVS och fastighetsprogrammet/ VVS Introduktionsprogram Krävs dokumentation

37 IT-Gymnasiet El-och energiprogrammet / dator och kommunikationsteknik/ IT-profil Estetiska programmet / musik/ musik o media Teknikprogrammet / information ro mediatekniwebbvariant IT/ webbbvariant El –nätverk,programmering, webbdesign, spelprogrammering Estetiska-ljud, bild,design, musik,film,foto, musikproduktion, ljudtekniker Teknikprogrammet- 2 spår Ingenjörsspåret- särskild behörighet för högskolestudier Data designer- programmering, webbutveckling, digitalt skapande Stor efterfrågan på kunskaper inom IT ”Programmering är framtidens språk” Christine Johnsson verksamhetschef IT-gymnasierna

38 Jensen Gymnasium Ekonomiprogrammet/ ekonomi Handel-o administrationsprogrammet/ handel o service Naturvetenskapsprogrammet/ naturvetenskap / naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / samhälle Coacher Viktigt sätta upp mål Vara välförberedda för högskolestudier Fokus på entreprenörskap och företagande Undervisning fm eller em - egna studier halva dagen som kan bedrivas på skolan.

39 Johannes Hedbergsgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet/ naturvetenskap/ naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet/ betendevetenskap/ Samhällsvetenskap Jobbar ämnesövergripande och projektorienterat. PBL- problembaserat lärande Tema och ämnesintegrering - ex matematik- fysiklektion Infödda språklärare Hälsobanken - träna under skoltid, varva ner 3:e året fördjupningspaket -samhällskunskap eller språk i kombination med entreprenörskap och läses som projekt kopplade till omvärlden och gymnasiearbetet NA- naturvetenskpligt projekt kopplat till entreprenörskap och vänder sig utåt mot universitet och företag Folkuniversitetet driver JH / en av huvudmännen är Lunds universitet. Direkt kontakt med Campus o Lunds universitet FN-rollspel, internationalisering

40 Ljud-och Bildskolan Estetiska programmet/ bild o formgivning ( grafisk design och spelgrafik ) estetik o media (foto,film ) Samhällsvetenskapsprogrammet / medier, information och kommunikation ( reklam och kommunikation) Teknikprogrammet / Design -och produktutveckling ( spelutveckling) Bygger upp CV / portfolie – lägger upp sina arbetsprover på sin hemsida Gemensamma tvärvetenskapliga projekt projekt alla 3 programmen Typiska eleven kreativ Appar kommer bara mer och mer. Alltid senaste tekniken på skolan Mycket föreläsare och studiebesök Spelutveckling stort i Sverige –finns en arbetsmarknad för spel ES –bild o form vill lära sig rita (tatuerare) ES –media likt gamla Media (foto, grafiska kurser, fotoshop) SA- jobbar med företag i regionen, ex betala med sms –bankerna utvecklar –eleverna gör reklam TE-programmering, många läser vidare till civilingenjör Kan jobba med stora gigantiska spel till små appar. 54 % killar 46 % tjejer

41 MEGA MUSIK Gymnasium Estetiska programmet / Musik / Pop o rock Högskoleförberedande Individuellt instrument 1 ggr / vecka – sång, piano, gitarr, trummor erbjuds Musik på schemat varje dag- teori eller praktiskt Studioteknik - undervisning i studio Komposition Integrerar ämnena Små undervisningsgrupper / stor lärarnärvaro Grupparbete grunden på MEGA- spelar mycket i grupp Samarbetar med stadens kulturinriktningar –Dunkers, Tivoli, Stadsteatern, Konserthuset Verksamma musiker som lärare och instruktörer

42 Praktiska Helsingborg Bygg och anläggningsprogram / golvläggning/ plattsättning/ målare El-och energiprogrammet / elteknik Fordon –och transportprgorammet / personbil Hantverksprogrammet / hår och makeupstylist/ låssmed Industriprogrammet / svetsteknik VVS-och fastighetsprogrammet / VVS Små undervisningsgrupper Ca 50 % av utbildningen ute på arbetsplats Stort nätverk och samverkan med företag

43 ProCivitas Ekonomiska programmet / ekonomi Naturvetenskapsprogrammet / naturvetenskap/ naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / samhälle/ internationell profil Mentorer till alla som vill –coachade samtal Eleverna ska vara väl förberedda för högskola Höga antagningspoäng, hög studietakt, hög ambitionsnivå SA internationell profil- byggt upp en bank av studiebesök och föreläsare Ex: Köpenhamn besöker NATO huvudkontor, USA:s Ambassad, UNICEFS lager New York besöker FN FN –rollspel, Klimatkonferens i Polen NA- Karolinska institutet, Perstorp, Geneve-CERN ( världens största forskningscenter, Fysik Liseberg…. NA- glädje, nyfikenhet, inspiration EK – Näringslivsdagarna, UF, deltager i mässor, föreläsare Tina Nordström, Företagsledare, politiker, Jan Eliasson …… Elevföreningar – aktieklubbar, SAT-klubb, idrottskommitté, CV –klubb (hjälper eleverna skriva CV-många vill studera utomlands )

44 Thoren Business School Ekonomiska programmet / ekonomi ( marknadsföring, reklam, redovisning och finansiering ) Juridik Naturvetenskapsprogrammet / naturvetenskap / natur o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / beteendevetenskap / Medier, och kommunikation Jobbar med case –uppgifter ute på företag Projekt- ämnesövergripande och företagsamt lärande Praktik APL UF företag Svenska Fotbollsakademien

45 Victum Barn-och fritidsprogrammet / pedagogiskt arbete ( ledarskap ) Vård och omsorgsprogrammet / hälsa och friskvård / psykologi Inriktningarna skiljer i fördjupning och praktik Jobbar mycket tematiskt ex: höja livskvalitet för äldre, droger och alkohol, hedersrelaterat våld, kulturmöten APL 15 veckor- praktik alla 3 åren (ca 5 v / år) BF –förskolor, träningslokaler, vårdboende, hemtjänst … VO- gör alltid praktik bland äldre i åk 1 Internationella projekt i Tanzania, Italien, Turkiet, Nordirlan, Polen Ingår i Vård -och Omsorgscollege - samverkan mellan arbetsliv och skola Certifieringsbevis - elever som uppnått minst E i alla ämne - kvalitetssäkrad utbildning Variant- utökad praktik

46 www.skanegy.se

47 Margareta Bringmark Studie-och yrkesvägledare Gantofta skola/Högastensskolan T. 042-104400 Margareta.bringmark@helsingborg.se Jag finns på skolan mån, tis och ons.


Ladda ner ppt "Innehåll •Informationsinsatser inför val till gymnasieskolan. •Nya länkar Skolverket •Nyheter •Allmänt om gymnasieskolan •Gymnasieskolor i Helsingborg."

Liknande presentationer


Google-annonser