Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie-och yrkesvägledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie-och yrkesvägledare"— Presentationens avskrift:

1 Studie-och yrkesvägledare
VÄLKOMNA Margareta Bringmark Studie-och yrkesvägledare Verksamhetsområde 4

2 Innehåll Informationsinsatser inför val till gymnasieskolan.
Nya länkar Skolverket Nyheter Allmänt om gymnasieskolan Gymnasieskolor i Helsingborg

3 Informationsinsatser för åk 9 inför gymnasievalet
Gymnasiekatalog Klassinformation SYV Gymnasiebesök under skoltid Gymnasiemässa åk 9 Öppet hus och informationskvällar Skugga gymnasieelev under en dag Elever och föräldrar informeras kvällstid Alla erbjuds samtal inför valet av studie-och yrkesvägledare

4 Skolbesök Gymnasiemässa
Onsdag 6 nov – Filbornaskolan och Rönnowska skolan kl Måndag 11 nov Fristående skolor Onsdag 13 nov- Nicolaiskolan, Olympiaskolan, Tycho Braheskolan och internationella skolan kl Gymnasiemässa Lördagen den 9 nov kl i Helsingborg Arena B-hallen

5 ”Gäst hos verkligheten”
8 november Rotary Råå-Ramlösa Rotarymedlemmar besöker Högastensskolan och berättar om sina yrkeskarriärer ex: Stridsflygare, Bankman, Restaurangchef, Diplomat…… 12 december Transfer Teknik Transfer Teknik är en ideell förening som förmedlar föreläsare som i sitt dagliga arbete sysslar med teknik, naturvetenskap eller IT. Syftet är att inspirera ungdomar till studier, entreprenörskap, nyfikenhet och ett intresse för teknik.

6 www.Gymnasieinfo.se Skolverket ger ut ny sida inför gymnasievalet
Yrke-Program-Skola-Test Filmer, jämföra skolor Ht 2013 Programinformation Översättningar till 15 språk Filmer på programmen Programstrukturer

7 Nyheter Högskolebehörighet inom alla yrkesprogram
Från och med höstterminen 2013 kommer alla nationella yrkesprogram att kunna ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets 2500 p. Riksidrottsutbildning i golf på Filborna OBS ! 15 oktober Ny industriutbildning i gymnasiet ? En ny industriell inriktning skapas på Teknikprogrammet Nuvarande industritekniska programmet avskaffas Teknikprogrammet blir en möjlighet för de elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan. Samma krav för att bli antagen till Teknikprogrammet som idag. Kan införas 2015 ev. Utredning tillsätts. Riksdagsbeslut krävs.

8 Ny kursplan för kinesiska 2014/15
Kinesiska talas av mer än 1,3 miljarder människor och Kina räknas som världens andra ekonomi idag. Därför anser regeringen att kinesiska ska få en starkare ställning i skolan, och anpassade kurs –och ämnesplaner för kinesiska införs från läsåret 2014/15. Kinesiska ger meritpoäng på samma sätt som övriga moderna språk.

9 Meritpoäng moderna språk
Moderna språk steg 3 ger 0,5 p Moderna språk steg 4 ger 1 p Moderna språk steg 5 ger 0,5 p Meritpoäng i ytterligare modernt språk lägst steg 2 ger 0,5 p förutsatt att du redan uppnått 1,0 p för språk 1 Meritpoäng engelska Engelska 7 ger 1,0 p

10 Meritpoäng matematik 0,5 p om du har betyg i en kurs som ligger en nivå över vad som krävs för behörighet 1.0 p om du har betyg i en kurs som ligger två nivåer över vad som krävs för behörighet 1,5 p om du har betyg i kurs som ligger tre nivåer över vad som krävs för behörighet Matematik specialisering ger 0,5 p om du inte redan uppnått 1,5 p

11 Mediaprogrammet försvinner som yrkesprogram –kommer i fortsättningen endast att finnas som inriktningar på högskoleförberedande program SA, ES, TE El och Energi sammanslaget till ett program. (Driftsteknik –vattenverk, kraftverk avloppsvattenverk, industri etc) Hotell o turismprogrammet som tidigare funnits som specialutformat program på Rönnowska blir nu ett nationellt program. IN-svets,skärande bearbetning, underhållsmekaniker RL –bageri o konditori,färsvaror,delikatess och catering,kök o servering VF-kyl o värmepump, vvs, ventilation,fastighet VO-saknar nationella inriktningar /fördjupningar och yrkesutgångar APL minst 15 veckor

12

13 Ekonomiprogrammet –inriktningarna ekonomi och juridik nytt program
Humanistiska programmet –inriktningarana språk och kultur nytt program NA-inriktningar naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle egentligen inga större förändringar Sa-inriktningarna beteendevetenskap,medier,information och kommunikation,samhällsvetenskap TE-inriktningarna design och produktutveckling, information och medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö, teknikvetenskap ES-Bild o formgivning,dans,estetik o media,musik,teater

14

15

16 dessutom * Gymnasial lärlingsutbildning *Idrottsutbildning –
Riksrekryterande idrottsutbildning RIG Nationellet godkänd idrottsutbildning NIU Idrott-specialisering * Spetsutbildningar- språk, matematik, fysik, historia, finans, estetisk ……. * Särskilda varianter

17 Gymnasiegemensamma ämnen
Riksdagen beslutar Gymnasiegemensamma ämnen Svenska/ Svenska som andraspråk 100/300 p Engelska 100/200 p Matematik 100/200/300 p Idrott och hälsa 100 p + Historia 50/100/200 p Samhällskunskap 50/100/200 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50/100 p Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningar minst 300 p Programfördjupning I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas 9 gymnasiegemensamma ämnen. Idag läser alla samma kärnämnen och med samma omfattning men i den nya gymnasieskolan kommer de gymnasiegemensamma ämnena att variera i omfattning mellan olika program. Olika program kommer också att kunna ha kurser med delvis olika innehåll. Riksdagen har bestämt att estetisk verksamhet försvinner som kärnämne och historia tillkommer som gymnasiegemensamt ämne. Naturkunskap finns inte på NA och TE. TE läser istället kemi och fysik och NA läser kemi,fysik och biologi. Matematik i 3 spår: som likställs när det gäller grundläggande och särskild högskolebehörighet. Spår 1 yrkesprogrammen Spår 2 Ekonomi,samhällsvetenskapsprogram,humanistiskt program,estetiskt Spår 3 teknik och naturvetenskapsprogrammen Dessutom föreslår Skolverket en fjärde och femte kurs samt en specialiseringskurs för ytterligare fördjupning i matematik. Oavsett vilket spår eleven väljer får de grundläggande högskolebehörighet. Den elev som vill kan läsa kurser på högre nivå utanför det spår som är anpassat för elevens program Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p 17

18

19

20 Betygsskala A B C D E F - 20p 17.5p 15p 12.5p 10p 0 p _ Meritvärde
Om det är fler elever som söker till ett program än vad det finns platser så konkurrerar du med ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av de 16/17 bästa betygen. Godkänd nivå

21 Webbansökan Ansökan görs på webben. Eleverna tilldelas inloggningsuppgifter i början av januari. Webben är öppnar i mitten av januari Sista ansökningsdatum 15 februari

22 Tidplan Januari Webben öppnar Februari Sista dag för ansökan Mitten av april Preliminär antagning April-maj Omvalsperiod 1 Juli Slutlig antagning 1 augusti Reservantagning

23 Synnedsättning – Polis, Flygyrken, Yrkesförare……
Medicinsk SYV I samverkan med skolhälsovården EX: Färgsinnesdefekter - Sjöfolk, Luftfartspersonal, Målare, Järnvägspersonal Krampsjukdomar – Yrkesförare, Yrken med höga höjder…… Astma och allergier – Smutsiga o dammiga yrken, Bageri/restaurang, Fordon, Bygg/Snickeri, Frisör….. Böjveckseksem o handexem- Sjukvård, Frisör, Bagare, Bilmekaniker, Florist… Hörselskador – Plåtslagare, Verkstadsyrken…… Synnedsättning – Polis, Flygyrken, Yrkesförare…… Vissa yrken har yrkeskrav ! Kan innebära att man inte får tjänstbarhetsintyg. Ex: Transportstyrelsen tar beslut om elev ska få körkort –epelepsi , diabetes.

24 Filbornaskolan Barn- och fritidsprogram/ pedagogiskt arbete/fritid o hälsa Ekonomiprogram/ ekonomi Handels- o administrationsprogram / administrativ service/ handel o service Industritekniska programmet/produkt o maskinteknik/ svetsteknik Naturvetenskapsprogram / naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogram/ beteendevetenskap Riksidrottsgymnasium i golf (sökas senast 15 oktober-8 platser) NIU Nationellt godkända idrottsutbildningar basket,bordtennis,brottning,fotboll,friidrott,innebandy,handboll,konståkning, simning och truppgymnastik 4 år (Innebandy endast 3 år -kan ej välja 4 år) Idrottsspecialisering 3 år fotboll, tennis, golf, ridning ……… Lärlingsutbildning- handel o service Gymnasiesärskola Introduktionsprogram BF- fritid o hälsa,pedagogiskt arbete,socialt arbete. Väktare ! EK-ekonomi HA-administration o service, handel o service IN-driftsäkerhet och underhåll,produkt o maskinteknik,svetsteknik NA-naturvetenskap SA-betendevetenskap NIU-4 år kan kombineras med samtliga program på Filbornaskolan. Idrotterna är rekommenderade och kvalitetssäkrade av respektive nationellt idrottsförbund och godkända av Skolverket. Rätt att läsa specialidrott 400p-fördelat 200p i åk 1 och 200p i åk 2. (200p Individuellt val och 200p programfördjupning) Kan även läsa ytterligare 300p specialidrott som utökat program. Vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå nationell elit. Ett tydligt elitidrottsperspektiv som präglar NIU. 4 år –färre kurser per år och möjlighet till fler träningspass på fm tid. Ska sökas 1 febr. Uttagning i 2 steg. Dels idrottsligt, dels betygsmässigtSkolan kommer tillsammans med respektive idrottsförbund göra en rangordning av de sökande. Besked om plats kommer att lämnas innan 1 mars. Idrottsspecialisering inom ramen för Individuellt val 3 år: Kommer att finnas alternativ i form av Idrott o hälsa Specialisering 1 och 2 alternativt Specialisering 1 och Träningslära. 200p fördelat åk 1 och åk 2. För att ansöka ska eleven vara aktiv utövare inom någon förening. Ansökan görs i samband med programansökan. Bilaga bifogas. Industritekniska –mer yrkesämne men också mer teori i nya programmet. Börjar direkt med datastyrda maskiner. 1/3 av tiden praktik. God chans till jobb. Många får sommarjobb. NIU- Innebandy 3 år (kan inte välja 4 år) Ansökan- 1 dec utom friidrott 15 okt 360 idrottselever HT 2011

25 Rönnowska skolan Bygg- o anläggningsprogram/husbyggnad/
mark o anläggning/ måleri/ plåtslageri El- o energiprogram/ automation/dator o kommunikationsteknik/elteknik Fordons- o transportprogram/karosseri o lackering/ lastbil o mobila maskiner/ personbil/ transport Hantverksprogrammet/ finsnickeri Hantverksprogrammet/ florist Hantverksprogrammet/ textil design Hotell- o turismprogram/ hotell o konferens/ turism o resor Restaurang- o livsmedelsprogram/bageri o konditori/ färskvaror, delikatesser o catering, kök o servering VVS- o fastighetsprogram/fastighet/ventilationsteknik/VVS Sjöintendentur ( riksrekryterande yrkesprogram) Introduktionsprogram BA-husbyggnad, mark och anläggning,måleri,plåtslageri EE-automation,dator o kommunikationsteknik,elteknik,energiteknik FT-godshantering,karrosseri och lackering,lastbil och mobila maskiner,personbil, transport HT-hotell o konferens,turism och resor HV RL-bageri o konditori,färskvaror,delikatesser och catering, kök o servering, sjöintendentur (riks,särskild variant) VF-fastighet,kyl o värmepumpsteknik,ventilationsteknik, VVS Sjöfart –riks Anläggningsmaskiner kommer att finnas i Klippan. HV-Övriga -eleven måste själv skaffa praktikplats. Har kontakt med 800 företag. Internationalisering viktigt. Varje program ska ha kontakt med annat land. SM, EM eleverna ofta ute och tävlar. Alla elever uppmanas att läsa in högskolebehörighet. Kan läsa in det på individuella valet. Yrkesprogrammen-yrkesexamen+SV/Sv2 2och 3 samt Eng 2 då har de grundläggande högskolebehörighet. 82% hade högskolebehörighet VT 2010. Ca 75 % av yrkesutbildade får arbete. Yrkesprogrammen –stärkt koppling till arbetsmarknadens behov. Ökad samverkan skola-arbetsliv. Yrkesexamen ställer krav på branscherna-eleverna ska nu vara färdiga och få ett jobb. Första året gemensamt. Val av inriktning till åk 2. Betyget från åk 1 som avgör om får den inriktning man valt.

26 Nicolaiskolan Ekonomiprogrammet/ekonomi/juridik
Estetiska programmet Estethuset/ bild o form, dans,estetik o media,musik,teater Hantverksprogrammet/frisör/hår o makeupstylist IB International Baccalaureate NIC EK-ekonomi,juridik ES –bild o formgivning,dans,estetik och media,musik,teater HV IB HU-kultur,språk NB –trädgård NA-naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle, NA –räddningstjänst –profil inom naturvetenskaplig inriktning

27 Olympiaskolan Naturvetenskapliga programmet/Räddningstjänst
Humanistiska programmet/ kultur/ språk Naturvetenskapliga programmet/Räddningstjänst Samhällsvetenskapsprogrammet/ samhällsvetenskap med internationell profil medier,information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogram/beteendevetenskap/profiler ledarskap (SOS), kommunikation o samspel TE-design och produktutveckling,informations-och medieteknik,produktionsteknik,samhällsbyggande och miljö,teknikvetenskap VO-Programfördjupningar och yrkesutgångar: akutsjukvård och räddningsmedicin,barn och ungdomssjukvård, sjukvård och omsorg om människan,psykiatri IB- ett internationellt erkänt engelsk-språkigt program. Funnits runt om i världen sedan Ansökan till gymnasieskolan som alla andra program + tester i engelska och matematik + intervju.

28 Tycho Braheskolan Naturvetenskapliga program/ naturvetenskap/ naturvetenskap och samhälle/ profil medicin Naturvetenskapsprogram / särskild variant musik (kan väljas inom båda inriktningarna) Teknikprogrammet/ design o produktutveckling, informations-och medieteknik, samhällsbyggande och miljö, teknikvetenskap Vård-och omsorgsprogram/ yrkesutgångar /akut –och räddningssjukvård/ barn-och ungdomssjukvård

29 Campeon Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Beteendevetenskap
Medier,information och kommunikation Satsar på böcker-sponsrar inte med egna datorer till eleverna Satsar mycket på tekniken på skolan-datorer i de flesta lektionssalar Eleverna får välja hur de ska inhämta kunskaper, men alltid lärare närvarande Lärarledda lektioner med stark kunskapsuppföljning Högskoleförberedande-höga förväntningar på eleverna –ger bättre resultat Jobbar med den vetenskapliga grunden som är viktig enligt GY11 Analysera o kritiskt granska, forska FN-rollspel

30 Cultura Humanistiska programmet / kultur
Naturvetenskapliga programmet / naturvetenskap Samhällsvetenskapliga programmet/ samhällsvetenskap Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling- röd tråd genom alla programmen Demokratifrågor - eleverna stor delaktighet i undervisningen Elevföreningar - Rädda barnen, Amnesty, SOS-barnbyar etc HU och SA samläser ex psykologi, internationella relationer …. samma programfördjupningar HT 2013 MR Mänskliga rättigheter Human Rights education Utbildning som syftar till att utveckla kunskaper om de mänskliga rättigheterna, utveckla kommunikativa förmågor, samt respektera allas lika värde. Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling

31 Design och Construction College
Bygg och anläggning / husbyggnad El-och energi / Dator o kommunikationsteknik, elteknik Handel-och administration/ handel o service Hotell o turism/ turism o resor Teknikprogrammet/ design o produktutveckling/ samhällsbyggande o miljö Hermods/IKEA Desigverkstäder, tekniklabb, yrkesverkstäder Tillgång till alla Hermods kurser Alla egen Ipad-lämnar alla arbeten via denna Gemensamma projekt mellan programmen Teknikprogrammet – särskild behörighet för ingenjörsutbildning Handel o administrationsprogr- Advanced Commerce 700p Fokus på entreprenörskap och eget företagande Fördjupade kunskaper i engelska och moderna språk Utvalda kurser i åk 2 o 3 bedrivs på engelska Kurser i företagsekonomi, matematik, affärskommunikation, näthandel

32 Drottning Blanka Hantverksprogrammet/ hår-och makeupstylist
Samhällsvetenskapssprogrammet/ beteendevetenskap Vård-och omsorgsprogrammet/ räddningstjänst/Spa och hälsa Hår och makeup –butik, salong, TV, film, teater, mode, manikyrist CV byggs upp under utbildningen VO/räddningstjänst – polis, brandman, undersköterska Spa/hälsa –förebyggande hälsovård, friskvård, SPA behandlingar, möjlighet att få licens som grupp/ träningsinstruktör certifiering som massör

33 Go-Kompetens Fordons-och transportprogrammet / transport Yrkesförare
Körkort för personbil (B) Körkort för lastbil (C) Med möjlighet att välja tung släpvagn (CE) Välja till kurser i truck/ hjulastare, farligt gods Vallåkra

34 Helsingborgs Ridgymnasium
Naturbruksprogrammet Nationell inriktning/ lantbruk Nationell inriktning /naturvetenskap ” naturvetenskap med ridning Nationell inriktning djur/ hästhållning Lokal inriktning djursjukvård / smådjur eller häst djursjukvård med naturvetenskap Lilla NA-paketet veterinär ex Polen, Ungern, Baltiska staterna Stora NA-paketet svensk veterinärutbildning Yrkesutgångar: Djursjukvårdare, tävlingsryttare, hästskötare, stallmanagement NA-profil veterinär, läkare, agronom, landskapsarkitekt

35 Helsingborgs Sportgymnasium
Barn-och fritidsprogrammet / fritid o hälsa / Träning o hälsa Samhällsvetenskapsprogrammet/ beteendevetenskap/ Träning, kommunikation och ledarskap Inga krav på sportmeriter Tränar 4 dagar/vecka Program som har mycket gemensamt Åk 1 fysträning, självförsvar, boxning, brottning Åk 2 2 nya sporter Ledarskap, träning, kommunikation BF –certifierad PT personlig tränare, hälsocoach Tufft med europeiska regler Praktik inom tränings och friskvårdsbranschen ( Aktiverum) SA 3 veckor praktik (idrottslärare)

36 Impius Gymnasium För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Asbergers syndrome, ADD, ADHD ….. Naturvetenskapsprogrammet /naturvetenskap / naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet/ beteendevetenskap Restaurang och livsmedelsprogrammet / kök o servering (egen restaurang) VVS och fastighetsprogrammet/ VVS Introduktionsprogram Krävs dokumentation

37 IT-Gymnasiet El-och energiprogrammet / dator och kommunikationsteknik/ IT-profil Estetiska programmet / musik/ musik o media Teknikprogrammet / information ro mediatekniwebbvariant IT/ webbbvariant El –nätverk,programmering, webbdesign, spelprogrammering Estetiska-ljud, bild,design, musik,film,foto, musikproduktion, ljudtekniker Teknikprogrammet- 2 spår Ingenjörsspåret- särskild behörighet för högskolestudier Data designer- programmering, webbutveckling, digitalt skapande Stor efterfrågan på kunskaper inom IT ”Programmering är framtidens språk” Christine Johnsson verksamhetschef IT-gymnasierna

38 Jensen Gymnasium Ekonomiprogrammet/ ekonomi
Handel-o administrationsprogrammet/ handel o service Naturvetenskapsprogrammet/ naturvetenskap / naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / samhälle Coacher Viktigt sätta upp mål Vara välförberedda för högskolestudier Fokus på entreprenörskap och företagande Undervisning fm eller em - egna studier halva dagen som kan bedrivas på skolan.

39 Johannes Hedbergsgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet/ naturvetenskap/ naturvetenskap o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet/ betendevetenskap/ Samhällsvetenskap Jobbar ämnesövergripande och projektorienterat. PBL- problembaserat lärande Tema och ämnesintegrering - ex matematik- fysiklektion Infödda språklärare Hälsobanken - träna under skoltid, varva ner 3:e året fördjupningspaket -samhällskunskap eller språk i kombination med entreprenörskap och läses som projekt kopplade till omvärlden och gymnasiearbetet NA- naturvetenskpligt projekt kopplat till entreprenörskap och vänder sig utåt mot universitet och företag Folkuniversitetet driver JH / en av huvudmännen är Lunds universitet. Direkt kontakt med Campus o Lunds universitet FN-rollspel, internationalisering

40 Ljud-och Bildskolan Estetiska programmet/ bild o formgivning ( grafisk design och spelgrafik ) estetik o media (foto ,film ) Samhällsvetenskapsprogrammet / medier, information och kommunikation ( reklam och kommunikation) Teknikprogrammet / Design -och produktutveckling ( spelutveckling) Bygger upp CV / portfolie – lägger upp sina arbetsprover på sin hemsida Gemensamma tvärvetenskapliga projekt projekt alla 3 programmen Typiska eleven kreativ Appar kommer bara mer och mer. Alltid senaste tekniken på skolan Mycket föreläsare och studiebesök Spelutveckling stort i Sverige –finns en arbetsmarknad för spel ES –bild o form vill lära sig rita (tatuerare) ES –media likt gamla Media (foto, grafiska kurser, fotoshop) SA- jobbar med företag i regionen, ex betala med sms –bankerna utvecklar –eleverna gör reklam TE-programmering, många läser vidare till civilingenjör Kan jobba med stora gigantiska spel till små appar. 54 % killar 46 % tjejer

41 MEGA MUSIK Gymnasium Estetiska programmet / Musik / Pop o rock
Högskoleförberedande Individuellt instrument 1 ggr / vecka – sång, piano, gitarr, trummor erbjuds Musik på schemat varje dag- teori eller praktiskt Studioteknik - undervisning i studio Komposition Integrerar ämnena Små undervisningsgrupper / stor lärarnärvaro Grupparbete grunden på MEGA- spelar mycket i grupp Samarbetar med stadens kulturinriktningar –Dunkers, Tivoli, Stadsteatern, Konserthuset Verksamma musiker som lärare och instruktörer

42 Praktiska Helsingborg
Bygg och anläggningsprogram / golvläggning/ plattsättning/ målare El-och energiprogrammet / elteknik Fordon –och transportprgorammet / personbil Hantverksprogrammet / hår och makeupstylist/ låssmed Industriprogrammet / svetsteknik VVS-och fastighetsprogrammet / VVS Små undervisningsgrupper Ca 50 % av utbildningen ute på arbetsplats Stort nätverk och samverkan med företag

43 ProCivitas Ekonomiska programmet / ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet / naturvetenskap/ naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / samhälle/ internationell profil Mentorer till alla som vill –coachade samtal Eleverna ska vara väl förberedda för högskola Höga antagningspoäng, hög studietakt, hög ambitionsnivå SA internationell profil- byggt upp en bank av studiebesök och föreläsare Ex: Köpenhamn besöker NATO huvudkontor, USA:s Ambassad, UNICEFS lager New York besöker FN FN –rollspel, Klimatkonferens i Polen NA- Karolinska institutet, Perstorp, Geneve-CERN ( världens största forskningscenter, Fysik Liseberg…. NA- glädje, nyfikenhet, inspiration EK – Näringslivsdagarna, UF, deltager i mässor, föreläsare Tina Nordström, Företagsledare, politiker, Jan Eliasson …… Elevföreningar – aktieklubbar, SAT-klubb, idrottskommitté, CV –klubb (hjälper eleverna skriva CV-många vill studera utomlands )

44 Thoren Business School
Ekonomiska programmet / ekonomi ( marknadsföring, reklam, redovisning och finansiering ) Juridik Naturvetenskapsprogrammet / naturvetenskap / natur o samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet / beteendevetenskap / Medier, och kommunikation Jobbar med case –uppgifter ute på företag Projekt- ämnesövergripande och företagsamt lärande Praktik APL UF företag Svenska Fotbollsakademien

45 Victum Barn-och fritidsprogrammet / pedagogiskt arbete
( ledarskap ) Vård och omsorgsprogrammet / hälsa och friskvård / psykologi Inriktningarna skiljer i fördjupning och praktik Jobbar mycket tematiskt ex: höja livskvalitet för äldre, droger och alkohol, hedersrelaterat våld, kulturmöten APL 15 veckor- praktik alla 3 åren (ca 5 v / år) BF –förskolor, träningslokaler, vårdboende, hemtjänst … VO- gör alltid praktik bland äldre i åk 1 Internationella projekt i Tanzania, Italien, Turkiet, Nordirlan, Polen Ingår i Vård -och Omsorgscollege - samverkan mellan arbetsliv och skola Certifieringsbevis - elever som uppnått minst E i alla ämne - kvalitetssäkrad utbildning Variant- utökad praktik

46

47 Margareta Bringmark Studie-och yrkesvägledare Gantofta skola/Högastensskolan T Jag finns på skolan mån, tis och ons.


Ladda ner ppt "Studie-och yrkesvägledare"

Liknande presentationer


Google-annonser