Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka i förväg och röra sig framåt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka i förväg och röra sig framåt"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka i förväg och röra sig framåt ------------
Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken? Svensk Biblioteksförening Umeå Allt kommer att bli bra! Konstnären Mikael Richter, Använder form och design på vanliga trafikskyltar För nya budskap Han inspirerar Till att hitta nya koncept Och nya koncept Är vad vi vill utveckla för En fortsatt utveckling av Biblioteken i Umeå Trafikskylt: Mikael Richter Foto: Tomas Wennström

2 ”Explore”, ”Discover”, ”Be inspired”.
Utforska, Upptäcka, bli inspirerad 16 Umeås stadsdirektör Tycker att de ska vara ledorden För den framtida utvecklingen Av Umeås bibliotek Han poserar utanför Library of Congress in Washington Foto: Inger Edebro Sikström

3 Bibliotek måste hitta balansen Mellan sina traditioner
Och alla nya förändringar Utan att skapa dramatiska Och nästan brutala möten Mellan klassiska bibliotekstjänster och nya tjänster Vad kan biblioteken göra För att behålla förtroendet från Gamla användare Och samtidigt attrahera ny användare? Foto: Henrik Sikström

4 Det här är några av Umeå nya biblioteksanvändare Dom kommer att ha
Andra kultur-, informations- och mötesvanor Än vad vi har Dom kommer att utveckla Sina krav på hur bibliotekens Tjänster och lokaler ska utformas Dom är målgruppen för Vår strategiska planering Foto: Andreas Nilsson

5 Minabibliotek.se Innovativ Intuitiv Informativ Interaktiv
Framtidens bibliotek Handlar inte bara om fysiska byggnader Det handlar också om webben Umeåregionens webb Minabibliotek.se Anses av många vara En av de bästa bibliotekswebbarna Vi har utvecklat sidan utifrån ledorden Innovativ Intuitiv Informativ Interaktiv Innovativ Intuitiv Informativ Interaktiv

6 Webbsidan Minabibliotek.se och
Det framgångsrika samarbetet Mellan biblioteken I Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Ume¨å Är förklaringar till att Umeåregionens bibliotek Bekräftats med flera nationella och internationella Utmärkelser. Två exempel är United Nations Public Service Award and the European Public Sector Award Och senast 2010 TPBs Amy pris

7 Ett kulturellt center Med ett bibliotek och ett kvinnohistorisk museum Kommer att invigas 2014 Det år då Umeå blivit vald till Europas kulturhuvudstad Nyfikenhet och passion – Medskapandets konst Är temat för året 2014 Det temat stämmer väl Med ledorden för bibliotekens utveckling Utforska, Upptäcka, Bli inspirerad

8 Under året 2014 är vår ambition Att ta Umeå till Europa
Och Europa till Umeå Kanske kan Umeå hamna på Toppen av Europa det här året Och inte långt bort i norra Sverige? Är det möjligt att ändra Vår mentala bild av hur Europa ser ut? Vad krävs för att vi ska Kunna ändra vår mentala bild Av vad ett bibliotek är? Foto: Masoud Emadén

9 Samma, men olika? Att bli vald till Europas kulturhuvudstad
Kräver ambitioner utifrån ett internationellt perspektiv Vad är hög kvalitet på biblioteksservice, Utifrån ett internationellt perspektiv? Är bra biblioteksservice det samma I London Som I Paris I Umeå? Eller är det olika? Vi pratar alla om nästan samma utmaningar

10 Liv och lust Ung och aktiv Lugn och ro Under många år
Har en strategi för Umeås utveckling varit Att satsa på kulturen Strategin för det här området Som kallas Staden mellan broarna Är indelade i 3 teman; Ung och aktiv, Liv och lust och Lugn och ro Ung och aktiv Skateparken Sparken Och en utomhusteater I området Liv och Lust kommer Ett kulturhus att byggas Det ska bli ett centrum Som karaktäriseras av En mångfald kulturella aktiviteter, en mötesplats Med butiker, caféer och handel

11 Utveckla ett nytt koncept Där olika kulturella aktiviteter
Vi vill Utveckla ett nytt koncept Där olika kulturella aktiviteter Samverkar i en ”sömlös” väv Huset går under arbetsnamnet Kulturväven Den här illustrationen visar olika Kulturella aktiviteter grupperade i kluster Kultur Kunskap Kreativitet Kommunikation etc. Bild: White Arkitekter

12 Och här kan ni se klusteridén Transformerad till en byggnad
Av de kända arkitekterna snöhetta i Norge Platsen är vid Umeälvens strand Mellan två broar Och med ett kulturstråk nedströms Till konstnärligt campus Med den nya arkitekthögskolan Designhögskolan Konsthögskolan Bildmuseet Humlab Med mera med mera Bild: Snöhetta

13 När vi frågad några barn Om vad de tyckte var det viktigaste
För ett nytt bibliotek Sa en flicka på 10 år ”Det viktigast med ett nytt bibliotek Är att det är tillräckligt stort s Så att alla som vill komma in Får plats” Byggnaden blir m2 m2 för kultur Foto: Andreas Nilsson

14 Och det här är den nya hot spoten i Umeå
Snöhetta är arktekterna bakom bygget White de lokala arkitekterna Kostnaden är uppskattad till 550 – 600 miljoner kronor Den höga byggnaden är ett nytt hotel Strandgatan görs om till En så kallad miljögatan och Går under huset Längst fram ser man en Brygga för mindre båtar Bild: Snöhetta

15 INär vi arbetar med att utveckla biblioteken
Behöver vi arbeta med Våra attityder Vi behöver agera Och vi behöver en plan – en agenda De här bilderna är från Kaospiloterna i århus, Danmark där vi varit för att hämta inspiration Attityden hos många umebor Är att ifrågasätta beslutet Att flytta stadsbiblioteket

16 Man tycker att biblioteket kommer att tappa sin Centrala placering
Bild: Snöhetta Man tycker att biblioteket kommer att tappa sin Centrala placering Nu tar det bara 2 – 3 minuter Att promenera Från där vi är idag Till den nya platsen Det är alltså inget ocentralt läge Vi behöver ändra den attityden

17 Utifrån att så gott som alla Protesterar mot beslutet
Vi har valt att agera Utifrån att så gott som alla Protesterar mot beslutet Gör det för att de vill Bibliotekets bästa Det är en bekräftelse På den betydelse biblioteket har idag Umeborna anser Att biblioteket är deras Den tredje platsen som vi ibland säger Umeborna vill vara med och bestämma Vad som ska förändras och hur Photo: Snöhetta

18 På agendan har vi att vi ska Attrahera nya grupper av besökare
Klara ett ökat öppethållande Få inspiration till innovativ utveckling För att kunna göra det Behöver vi samarbetspartners Som kan stödja Och komplettera biblioteket Samarbetspartners som Kan bidra till en mångfald av aktiviteter och Göra området väl besökt Bild: Snöhetta

19 Utvecklingen av området Staden mellan broarna
Är ett större strategiskt Stadsutvecklingsprojekt Det övergripande temat Är att göra Umeås centrum större Och att bidra till en ökad livskvalitet För alla umebor Det är ett bra exempel På hur kulturen kan Vara en drivkraft för Fortsatt utveckling av Umeå Bild: Snöhetta

20 Att tänka i förväg och röra sig framåt
Styrande dokument: Att tänka i förväg och röra sig framåt Utforska – Upptäcka – Bli inspirerad Det ska var så stort så att alla som vill komma in får plats Kulturpolitiskt program Kulturpolitiskt program – Nuläge bibliotek Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna : behovsbeskrivning enligt checklista My last picture is the same as the first 17 I keep my fingers crossed That everything is going to be OK For a new city library With a new concept At a new place We have 3 reports about the content: Thinking ahead – Moving forward Explore Discover Be inspired It should be big enough so that there is room for everyone who wants to get in I would lika to invite you all To be critical friends to us And I’ll be happy to send the reports to you Thank you!

21 Lokalbehovsanalysen omfattar
Verksamhet idag Omvärldsanalys Lokalbehovsanalys Riskanalys Barnkonsekvensanalys

22 På stadig grund? Första motionen 1989
Första gången i kulturnämnden 2008, därefter ett tiotal gånger Sju dialogmöten arrangerade av kulturnämnden Ett tjugotal personalmöten Fem studieresor

23 Grundvolym idag och långsiktiga behov
7 000 m2 = 44 % av totalt m2 3 500 m2 publik yta 2 100 m2 kontor 1 550 m2 magasin Kungsg. – Rådhusespl m2 = 200 % Århus ( invånare): m2 Helsingör ( invånare): m Finland 100 m2 per invånare Långsiktigt behov: m2?

24 Hyreskostnad idag 10 miljoner kronor per år 1 400 kr per kvadratmeter
(Differentierad beroende på våningsplan och gjorda ombyggnationer)

25 Volymer 780 000 fysiska besökare 660 000 besökare på Minabibliotek.se
volymer - motsvarar en mil media 300 sittplatser Femtiotal publika datorer

26 Omvärldsanalys Många nya bibliotek planeras och byggs (Århus, Oslo, Helsingfors, Birmingham…) Bibliotek viktiga för stadsutveckling Centrala lägen, öppna och tillgängliga Kunskap och kultur och hjälp i vardagen Livslångt lärande och eget skapande Fysiskt och virtuellt

27 Samverkan skapar kulturmöten
Goda möjligheter till ökad samverkan genom att samla organisationer, institutioner, föreningar och företag på en ny plats Samlad lokallösning = samlad kreativitet Nytt koncept = ”sömlöst” och ”sömnlöst”

28 Vilka ska vara med? Bibliotek Kvinnohistoriskt museum
Verksamheter som: Stödjer och kompletterar varandra Bidrar till att göra området mångfacetterat och välbesökt Har förmåga att medfinansiera driften Kan samnyttja resurser Kan ta ett snabbt beslut om att ingå

29 Mer av samma eller mer av annat?
Bibblans önskelista: Kulturcentrum för barn och unga Kulturverket Idéan Umeå Musikskola Umeå gymnasieskola VIVA Föreningsbyrån Umeå volontärcenter Volontärförmedlingen Kommunalt informationskontor NorrlandsOperan Midgårdsskolan Umeå universitet Västerbottens museum Umevatoriet Demografiska databasen Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet Litterär turism i norr Studieförbund och föreningar Lokala bokhandlare Svensk Form Botnia Design Västerbotten Umeå Teaterförening Film i Västerbotten Butiker, restauranger, caféer Kreativa kontor Loppis Dans

30 Gemensamma mål, värderingar och visioner?
Bibliotek en prioriterad verksamhet Fysiskt och virtuellt Skapande verksamhet och kulturella upplevelser för alla barn och unga, i skol- och närmiljö

31 Organisation? Samordnade öppettider Anställningsvillkor
Gemensam ledning för hela huset

32 Arbetssätt? Utredning förändrat arbetssätt på bibliotek
Syfte: Förstärka servicen till medborgarna och se över bemanning Nytt koncept kräver kompetensutveckling, nyrekrytering av annan kompetens samt samverkan med andra aktörer Fysiskt och virtuellt Fokusgrupper och brukarcentrerad design

33 Jämställdhetsperspektiv
För alla – på lika villkor 3 R: Resurser, Realia, Representation Utbildning större betydelse än kön Ökande sociala skillnader

34 Generella lokalbehov Funktionella Flexibla Tillgängliga Varierade
Interaktiva Föredömliga Hållbara Trygga och säkra Driftsekonomiska Anpassad ITK-teknik WOW-faktor

35 Utifrån barns egna behov
Bidra till personlighets-utveckling Utgöra en fristad och mötesplats Erbjuda ett rikt och varierat utbud media Vara tillgängliga Ge överblick Erbjuda komplement Ingå i ett nätverk Stödja ett livslångt lärande Stimulera nyfikenhet och läslust Vara resursstarka Upplevas som angelägna

36 Funktioner och utrymmen
Barnens plats i biblioteket Unga vuxna Mötesplatser Spontanlek och pyssel Eget skapande och experiment Studiemiljö Programlokaler Sagorum Gruppsamtalsrum för unga Utställningslokaler Media Digitala tjänster Servicepunkter Utlån och återlämning Olika zoner Very Important Parents Fasaden Entréer Garderober, kapprum Toaletter Reception Magasin Personalrum Arbetsrum Medievård Bokbuss Vaktmästeri Post- och varumottagning Lastbrygga Soputrymme

37 Installationer, inredning, utrustning
E-medier och talböcker Hyllor och bokstöd Belysning Hissar Trådlöst och trådbundet Kontakter Högtalarsystem Larm Ljud Trefas el Luftkompressor Vatten och avlopp Ventilation Luftfuktighet Golv Sagorum Återlämningsautomat Digitala kartor Taktila orienteringstavlor Digitala skärmar Presentationsteknik Teknik för inflytande Digital skyltning Projicering av bilder

38 Samband Sömlöst och sömnlöst Åldersintegrerat men med zoner
Sagorum och barnvagnsparkering Tidningar och tidskrifter nära entré och café Talböckers placering ses över Program- och utställningslokal med närförråd Toalett med skötbord nära VIP Konstlitteratur, utställningar och konstförråd Arbetsplatser nära publika ytor Studieplatser med ryggen mot vägg Grupprum/möteslokal med egen ingång Lastbrygga nära vaktmästeri, SBS och återlämningsautomat Bokbussens uppställningsplats nära närmagasin och lastutrymme

39 Medarbetare och yrkeskategorier
26 biblioteksassistenter 26 bibliotekarier 5 enhetschefer 3 vaktmästare / tekniker 3 webbredaktörer 1 webbmaster 1 bibliotekschef

40 Trafiklösningar och parkering
Stadsbiblioteket Umeås mest besökta institution Stora krav på kollektiva och enskilda trafiklösningar Gång- och cykelvägar viktiga Många transporter till och från

41 Tillgänglighet och säkerhet
Biblioteken viktiga för demokratin = Tillgänglighet i världsklass Fysisk tillgänglighet Tillgängliga och anpassade media Öppethållande Geografisk tillgänglighet Säkerhet

42 Riskanalys Höga investerings- och driftskostnader Ont om tid
För få besökare Låg grad av självbetjäning För lite magasin Bara en del av stadsbiblioteket flyttar Arkitektur går före funktion

43 Barnkonsekvensanalys
Barnperspektiv (vuxnas tolkning) Barns perspektiv (barns egna åsikter) Barnkonventionen


Ladda ner ppt "Att tänka i förväg och röra sig framåt"

Liknande presentationer


Google-annonser