Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Att tänka i förväg och röra sig framåt www.umea.se/kulturvaven.se ------------ Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Att tänka i förväg och röra sig framåt www.umea.se/kulturvaven.se ------------ Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?"— Presentationens avskrift:

1 v Att tänka i förväg och röra sig framåt www.umea.se/kulturvaven.se ------------ Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken? Svensk Biblioteksförening Umeå 2011-03-24--25 Trafikskylt: Mikael Richter Foto: Tomas Wennström

2 Foto: Inger Edebro Sikström

3 Foto: Henrik Sikström

4 Foto: Andreas Nilsson

5 Minabibliotek.se •Innovativ •Intuitiv •Informativ •Interaktiv

6

7

8 Foto: Masoud Emadén

9 Samma, men olika?

10 Ung och aktiv Liv och lust Lugn och ro

11 Bild: White Arkitekter

12 Bild: Snöhetta

13 Foto: Andreas Nilsson

14 Bild: Snöhetta

15

16

17 Photo: Snöhetta

18 Bild: Snöhetta

19

20 Styrande dokument: Att tänka i förväg och röra sig framåt Utforska – Upptäcka – Bli inspirerad Det ska var så stort så att alla som vill komma in får plats Kulturpolitiskt program Kulturpolitiskt program – Nuläge bibliotek Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna : behovsbeskrivning enligt checklista

21 Lokalbehovsanalysen omfattar •Verksamhet idag •Omvärldsanalys •Lokalbehovsanalys •Riskanalys •Barnkonsekvensanalys

22 På stadig grund? •Första motionen 1989 •Första gången i kulturnämnden 2008, därefter ett tiotal gånger •Sju dialogmöten arrangerade av kulturnämnden •Ett tjugotal personalmöten •Fem studieresor

23 Grundvolym idag och långsiktiga behov 7 000 m 2 = 44 % av totalt 17 000 m 2 •3 500 m 2 publik yta •2 100 m 2 kontor •1 550 m 2 magasin Kungsg. – Rådhusespl. + 4 000 m 2 = 200 % Århus (300 000 invånare): 28 000 m 2 Helsingör (50 000 invånare): 7 000 m Finland 100 m 2 per 1 000 invånare Långsiktigt behov: 10 000 m 2 ?

24 Hyreskostnad idag •10 miljoner kronor per år •1 400 kr per kvadratmeter (Differentierad beroende på våningsplan och gjorda ombyggnationer)

25 Volymer •780 000 fysiska besökare •660 000 besökare på Minabibliotek.se •350 000 volymer - motsvarar en mil media •300 sittplatser •Femtiotal publika datorer

26 Omvärldsanalys •Många nya bibliotek planeras och byggs (Århus, Oslo, Helsingfors, Birmingham…) •Bibliotek viktiga för stadsutveckling •Centrala lägen, öppna och tillgängliga •Kunskap och kultur och hjälp i vardagen •Livslångt lärande och eget skapande •Fysiskt och virtuellt

27 Samverkan skapar kulturmöten •Goda möjligheter till ökad samverkan genom att samla organisationer, institutioner, föreningar och företag på en ny plats •Samlad lokallösning = samlad kreativitet •Nytt koncept = ”sömlöst” och ”sömnlöst”

28 Vilka ska vara med? •Bibliotek •Kvinnohistoriskt museum Verksamheter som: •Stödjer och kompletterar varandra •Bidrar till att göra området mångfacetterat och välbesökt •Har förmåga att medfinansiera driften •Kan samnyttja resurser •Kan ta ett snabbt beslut om att ingå

29 Mer av samma eller mer av annat? Bibblans önskelista: •Kulturcentrum för barn och unga •Kulturverket •Idéan •Umeå Musikskola •Umeå gymnasieskola •VIVA •Föreningsbyrån •Umeå volontärcenter •Volontärförmedlingen •Kommunalt informationskontor •NorrlandsOperan •Midgårdsskolan •Umeå universitet •Västerbottens museum •Umevatoriet •Demografiska databasen •Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet •Litterär turism i norr •Studieförbund och föreningar •Lokala bokhandlare •Svensk Form Botnia •Design Västerbotten •Umeå Teaterförening •Film i Västerbotten •Butiker, restauranger, caféer •Kreativa kontor •Loppis •Dans •…

30 Gemensamma mål, värderingar och visioner? •Bibliotek en prioriterad verksamhet •Fysiskt och virtuellt •Skapande verksamhet och kulturella upplevelser för alla barn och unga, i skol- och närmiljö

31 Organisation? •Samordnade öppettider •Anställningsvillkor •Gemensam ledning för hela huset

32 Arbetssätt? •Utredning förändrat arbetssätt på bibliotek •Syfte: Förstärka servicen till medborgarna och se över bemanning •Nytt koncept kräver kompetensutveckling, nyrekrytering av annan kompetens samt samverkan med andra aktörer •Fysiskt och virtuellt •Fokusgrupper och brukarcentrerad design

33 Jämställdhetsperspektiv •För alla – på lika villkor •3 R: Resurser, Realia, Representation •Utbildning större betydelse än kön •Ökande sociala skillnader

34 Generella lokalbehov •Funktionella •Flexibla •Tillgängliga •Varierade •Interaktiva •Föredömliga •Hållbara •Trygga och säkra •Driftsekonomiska •Anpassad ITK-teknik •WOW-faktor

35 Utifrån barns egna behov •Bidra till personlighets- utveckling •Utgöra en fristad och mötesplats •Erbjuda ett rikt och varierat utbud media •Vara tillgängliga •Ge överblick •Erbjuda komplement •Ingå i ett nätverk •Stödja ett livslångt lärande •Stimulera nyfikenhet och läslust •Vara resursstarka •Upplevas som angelägna

36 Funktioner och utrymmen •Barnens plats i biblioteket •Unga vuxna •Mötesplatser •Spontanlek och pyssel •Eget skapande och experiment •Studiemiljö •Programlokaler •Sagorum •Gruppsamtalsrum för unga •Utställningslokaler •Media •Digitala tjänster •Servicepunkter •Utlån och återlämning •Olika zoner •Very Important Parents •Fasaden •Entréer •Garderober, kapprum •Toaletter •Reception •Magasin •Personalrum •Arbetsrum •Medievård •Bokbuss •Vaktmästeri •Post- och varumottagning •Lastbrygga •Soputrymme •…

37 Installationer, inredning, utrustning •E-medier och talböcker •Hyllor och bokstöd •Belysning •Hissar •Trådlöst och trådbundet •Kontakter •Högtalarsystem •Larm •Ljud •Trefas el •Luftkompressor •Vatten och avlopp •Ventilation •Luftfuktighet •Golv •Sagorum •Återlämningsautomat •Digitala kartor •Taktila orienteringstavlor •Digitala skärmar •Presentationsteknik •Teknik för inflytande •Digital skyltning •Projicering av bilder •…

38 Samband •Sömlöst och sömnlöst •Åldersintegrerat men med zoner •Sagorum och barnvagnsparkering •Tidningar och tidskrifter nära entré och café •Talböckers placering ses över •Program- och utställningslokal med närförråd •Toalett med skötbord nära VIP •Konstlitteratur, utställningar och konstförråd •Arbetsplatser nära publika ytor •Studieplatser med ryggen mot vägg •Grupprum/möteslokal med egen ingång •Lastbrygga nära vaktmästeri, SBS och återlämningsautomat •Bokbussens uppställningsplats nära närmagasin och lastutrymme •…

39 Medarbetare och yrkeskategorier •26 biblioteksassistenter •26 bibliotekarier •5 enhetschefer •3 vaktmästare / tekniker •3 webbredaktörer •1 webbmaster •1 bibliotekschef

40 Trafiklösningar och parkering •Stadsbiblioteket Umeås mest besökta institution •Stora krav på kollektiva och enskilda trafiklösningar •Gång- och cykelvägar viktiga •Många transporter till och från

41 Tillgänglighet och säkerhet Biblioteken viktiga för demokratin = Tillgänglighet i världsklass •Fysisk tillgänglighet •Tillgängliga och anpassade media •Öppethållande •Geografisk tillgänglighet Säkerhet

42 Riskanalys •Höga investerings- och driftskostnader •Ont om tid •För få besökare •Låg grad av självbetjäning •För lite magasin •Bara en del av stadsbiblioteket flyttar •Arkitektur går före funktion •…

43 Barnkonsekvensanalys •Barnperspektiv (vuxnas tolkning) •Barns perspektiv (barns egna åsikter) •Barnkonventionen


Ladda ner ppt "V Att tänka i förväg och röra sig framåt www.umea.se/kulturvaven.se ------------ Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt saker på biblioteken?"

Liknande presentationer


Google-annonser