Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK) Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK) Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal."— Presentationens avskrift:

1 Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK) Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal

2

3 RYK och BYN Regionala Yrkeskommittén (RYK) • Partssammansatta regionala samverkansorgan. • Planerar, organiserar och övervakar yrkesutbildningen. • Utfärdar utbildningsbok och yrkesbevis. • Kontaktuppgifter på www.byn.sewww.byn.se Byggnadsindustrins Yrkesnämnd www.byn.sewww.byn.se • Partssamverkan på nationell nivå. • Mål: Tillfredsställande rekrytering och utbildning av yrkesarbetare. • Tillämpningsanvisningar till Yrkesutbildningsavtalet. • IT-baserade stödsystem till RYK. • Distansutbildning för företagslärlingar.

4 Annan bakgrund < 20 Ungdom > 20 Vuxen Annan bakgrund < 20 Ungdom > 20 Vuxen Gymnasie- skolans Byggprogram Gymnasie- skolans Byggprogram Gymnasielärling Yrkesutbildningsavtalet Anm. lärlings- anst. RYK Utfärdande utbildningsbok RYK fastställer utbildningstid Traditionell lärling Yrkes- teoretiskt prov ”YTP” Yrkes- bevis Tillsvidare- anställning som yrkes- arbetare (normalt) Bygg- /Anläggnings- avtalet Anm. lärlings- anst. Utfärdande utbildningsbok RYK kan tillgodoräkna tidigare erfarenhet Distans- utbildning Yrkesteori Planlagd yrkesutb. Företaget utser Ansvarig för yrkesutb. och Handledare Yrkes- teoretiskt prov ”YTP” BYN Yrkes- bevis RYK Planlagd yrkesutb. Företaget utser Ansvarig för yrkesutb. och Handledare RYK BYN 2800 timmar Validerad tid, från 0 timmar Tillsvidare- anställning som yrkes- arbetare (normalt) Eventuell start hos utbildnings givare Varierande färdigutbildningstid, beror på yrke Övrig yrkes- arb. Övrig yrkes- arb 3 missade YTP

5 Vilket slags lärling? Gymnasielärling • Har gått gymnasieskolans Byggprogram • Underlaget för utbildningsboken i BYNs elev-/lärlingsregister • All teoriutbildning normalt genomförd Traditionell lärling • Om lärlingen inte har gått på Byggprogrammet • Ungdomslärlingar < 20 år • Vuxenlärlingar • Tidigare yrkeserfarenhet kan räknas in • Företaget ska bekosta utbildning i yrkesteori

6 Kollektivavtalet Företaget måste ha kollektivavtal • Medlemmar i BI/ME eller hängavtal med Byggnads/Seko • Det är avtalet som definierar utbildningsåtagandet • Verksamheten i BYN/RYK, rekryteringsinsatser mm finansieras kollektivt Lärlingar som arbetat i företag inom annat avtalsområde kan i många fall tillgodoräknas relevant yrkeserfarenhet. • Utbildningsbok utfärdas vid anställning i avtalsbundet företag. • RYK tillgodoräknar ev. tidigare erfarenhet i samband med utfärdande av utbildningsbok. • Tillgodoräknad tid ska kunna styrkas.

7 Hur många lärlingar ska man ha? Ingen tvingande regel för hur många lärlingar man måste ha En lärling på fem yrkesarbetare är en rekommendation Fler företag behöver ta in lärlingar

8 Regler för lärlingsanställningen Yrkesutbildningsavtalet reglerar • Anställning • Utbildning Viktigt att vara överens om att anställningen ingås enligt detta yrkesutbildningsavtal • Anställningsbekräftelse ska upprättas • RYK ska informeras • Varje lärling ska ha en handledare som utses av företaget • En lärlingsansvarig ska utses av företaget • ”Lärlingstrappan” ger successivt ökande lön • Lönenivåerna framgår av – Byggnadsavtalet – Anläggningsavtalet – Väg- och banavtalet.

9 Lönetrappan -2299 arbetade timmar 2300-2799 2800-4300 4301-5500 5501-godkänt YTP Yrkesbevis 55% 60% 65% 75% 88% Fördelningstal 100% Godkänd i alla kurser på Byggprogrammet ger 2500 + 300 tim OBS! Exempel: Lärlingar med Gymnasieutbildning TBM, Väg och anläggning, Golv

10 Lärlingsanställningen Tillsvidareanställning • Företrädesrätt för tidigare anställda lärlingar • Lärlingsanställning kan i särskilda fall ske för viss tid. Särskild dispens ska sökas hos RYK. • Uppsägning • Arbetsbrist etc under lärlingstiden • Underrätta lärling och RYK • En månad för att leta ny lärlingsplats, därefter en månads uppsägning • Omedelbar • Samråd med RYK • Vid lärlingstidens utgång • Underrätta lärling och RYK • Två månader

11 Utbildningsboken RYK utfärdar utbildningsboken efter anställning Gymnasieeleverna får ”Anmälan om lärlingsanställning/ ansökan om utbildningsbok” vid skolavslutet. Traditionella lärlingar Blankett laddas ned från www.byn.sewww.byn.se

12

13 Distansutbildning/yrkesteori Företaget ansvarigt för Yrkesutbildningen Teoriutbildning är obligatorisk för trad.lärlingar Teorikursen beställer företaget efter samråd med RYK • BYN förmedlar utbildningsmaterialet • Självstudier. Svar via brev eller webb. • Företaget betalar utbildningsmaterialet och examination • Kostnad 8 000 -11 000 beroende av yrke (2008) BYNs målbeskrivning anger vad som ingår

14 Utbildningstid Tabell utbildningstid från avtalet

15 Yrkesbevis När lärlingstiden är avklarad ska lärlingen klara ett Yrkesteoretiskt prov (YTP) för att få yrkesbevis Om företag och lärling är överens kan provet göras tidigare än tid för ”normalprov” • 6300 timmar istället för 6800 för TBM-yrken RYK utfärdar yrkesbeviset efter avklarat YTP

16 Yrkesteoretiskt Prov - YTP Lärlingen har rätt att göra tre prov som bekostas av arbetsgivaren Ska kunna genomföras på företaget • Kan göras on-line YTP infördes i praktiken från 2007-11-01 och gäller alla lärlingar anställda efter 2006-06-01

17 Begrepp inom lärlingsutbildningen Ungdomsutbildning är benämning på utbildning av arbetstagare som påbörjat utbildning före 20 års ålder. Vuxenutbildning är benämning på utbildning som påbörjas efter 20 års ålder. Lärlingsansvarig Handledare Utbildningstid är beroende av tidigare erfarenhet och hur denna värderas i förhållande till det yrke utbildningen avser. Gymnasielärlingen har fått en grundutbildning i gymnasieskolan och utbildas därefter i företag. Traditionell lärling får hela sin utbildning i företag kompletterad med särskild teorikurs. Yrkesutbildningsavtalet, som ingår i Byggnadsavtalet, är det kollektivavtal som reglerar lärlingens anställning. Utbildningsbok utfärdas av RYK. Dokumentation över lärlingsutbildningen. Hjälpmedel för att se till att utbildningen under lärlingstiden innehåller alla moment. Arbetsgivaren för in arbetade timmar i boken. På arbetskortet ska lärlingen själv redovisa sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Fulltecknat arbetskort bestyrks av arbetsgivaren och överförs till utbildningsboken. Teorikursen är en distanskurs i yrkesteori som företagslärlingen läser parallellt med att denne arbetar. Teorikursen omfattar studiematerial baserat på en av BYN fastställd målbeskrivning. Under kursens gång skickar lärlingen in svarsbrev för rättning. Yrkesbevis utfärdas när lärlingen fullgjort sin utbildningstid (längden kan variera beroende på yrke), och klarat YTP. För att den traditionella lärlingen ska få ut sitt yrkesbevis krävs utöver fullgjort antal timmar även en genomgången teorikurs.

18 Mer information •Byggnadsindustrins Yrkesnämnd www.byn.se Tillämpningsregler för yrkesutbildningsavtalet samt kontaktinformation till din handläggare lokalt (RYK).www.byn.se •Sveriges Byggindustrier www.bygg.orgwww.bygg.org •Maskinentreprenörerna www.me.sewww.me.se •Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.sewww.byggnads.se •SEKO www.seko.sewww.seko.se Nötbild från: Foto: www.fotoakuten.se


Ladda ner ppt "Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK) Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal."

Liknande presentationer


Google-annonser