Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0 Föreläsning Sår i syd temadag Kolding 11-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0 Föreläsning Sår i syd temadag Kolding 11-10-10."— Presentationens avskrift:

1 0 Föreläsning Sår i syd temadag Kolding 11-10-10

2 HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER

3 2 Sårteamet Halmstad Kommun Sårvårdsansvarig ssk Maria Ewald-Lind

4 3 Utbildningar Maria Ewald-Lind Sjuksköterska Diabetesutbildning 15 p Malmö Högskola Sårvård avancerad nivå 7.5 p Mälardalens Högskola Eskilstuna

5 4 Kurser/föreläsningar Sårvårdskonferans 3 dagar IQPC Stockholm Sårvårdskonferans 2 dagar CKU Stockholm SSIS årsmöte/föreläsning Stockholm Smith & Nephew Sårläkningsforum Malmö Convatec Sårexudat Göteborg Smith & Nephew Lymfödem Malmö Avancerad Bensårskurs från diagnos till läkning 2 dagar Malmö

6 5 Övriga uppdrag Maria Ewald-Lind ingår i Läkemedelskommittén Halland Representanter i upphandlingsgruppen för sårvård i Halland Framarbetar fortlöpande riktlinjer för sårvård i Halmstad kommun Hösten 2009 påbörjas arbetet med trycksår och madrasser Samtliga patienter registreras i Senior Alert ca. 1600 patienter i Halmstad kommun

7 6 Kan man spara pengar och samtidigt öka kvalitén för patienterna?

8 7 Uppdraget 2007 Minska antalet sår genom att alla arbetar med gällande sårvårdsprogram och med rätt sårvårdsmaterial Minska kostnaderna och öka kvalitén Under året ska förrådskostnaderna sänkas med 240 000 kr

9 8 Steg 1 särskilt boende 2007 genomfördes en kartläggning av alla sjukvårdsmaterialsförråd på särskilt boende (16 st). Detta gjordes för att kunna identifiera förbättringsområden och minska kostnaderna

10 9 Kostnader för särskilt boende Kostnader sårvårdsmaterial 2006 1 737 000 kr Kostnader sårvårdsmaterial 2007 Efter effektivisering/strukturering. Rätt val av material och omläggningsintervall. 991 000 kr Minskade kostnader 746 000 kr

11 10 Steg 1 särskilt boende Genomgång av fakturor Vad är upphandlat? Information till alla undersköterskor som beställer Minskat till högst två stycken som beställer per särskilt boende Minskat ner omläggningsmaterialen till ca tio produkter Utbildning i kompression/lindning till alla ssk

12 11 Konsten att handla rätt Hälförband Icke förhandlat pris 429 kr/st Förhandlat pris 60kr/st

13 12 Polyuretanskum 10 x20 cm Inte upphandlat 100 st 10 240 kr Polyutretanskum 10 x20 cm Upphandlat 100 st 5 910 kr Konsten att handla rätt

14 13 Kostnader för särskilt/ordinärt boende Totalbudget 2008 för Särskilt boende/ordinärt boende 2 553 000 kr Utfall 2008 för Särskilt boende/ordinärt boende 1 772 000 kr Sammanlagd besparing/effektivisering 11 mån 781 000 kr

15 14 Steg 2 särskilt/ordinärt boende Avveckling av förråden på särskilt boende Från 34 st förråd till 4 st förråd förlagda på sjuksköterskecentralerna Endast två ansvariga för förråden i Halmstad kommun dessa håller sig utan undantag till upphandlat material, vid tveksamheter hör de alltid av sig till oss

16 15 Strukturen för förråden klara Nu övergår arbetet med att arbeta rätt kring sårbehandling Ha ett helhetstänkande Arbeta med kvalitetsmaterial Att ge rätt dos kompression Samarbete

17 16 Hur ser såret ut? Dokumentation genom foto och Visitrak digital Sårbedömning/sårkategori Sårexudat Bedömning av sårkanter Bedömning av omgivande hud Inflammation/infektionstecken Fibrinbeläggningar/nekroser

18 17 Checklista vid svårläkta bensår sår nedom knät av varierande etiologi som inte läker på 6 veckor Mätning av ankelindex Anamnes Diagnos av sår Ta odling vid behov I samråd med läkare ta rutinmässiga prover relaterat till bensår. Icke diabetiker: Hb, CRP, LPK,SR, Albumin, och P-glucos Diabetiker: Hb, CRP, LPK, SR, Albumin och HbA1c Genomgång av medicinlista tillsammans med PAL Tillsammans med PAL få till stånd en tillfredsställande smärtlindring Fråga om viktförlust, aptit. Vid misstanke om ett lågt, energiintag beräkna energibehov. Genomför en kostregistrering. Bedöm ev. skillnad mellan behov och intag Ta hjälp av dietist Bedöma behov av behandlande madrass Val av rätt omläggningsmaterial/frekvens

19 18 Läkningshämmande faktorer Grundsjukdomar Autoimmuna sjukdomar Viss medicinering (cortison, NSAID) Ålder Malnutrition Minskad rörlighet Arteriell/venös insufficiens Högt blodtryck/hjärtsvikt Otillfredställande metabol kontroll/ höga blodsockervärden Använd kroppstemperad vätska/vatten vid omläggning Felaktig omläggningsfrekvens/ val av förband Otillräcklig tryckavlastning Infektion/smärta Sömn/depression

20 19 Sårvårdsmaterial bas Hydrofiber förband Polyuretanskum förband Hydrokolloidala förband Gel Salvkompresser Hudskyddsmedel Urgostrips Gasvävslinda Comprilan Coban Profore Lite Profore ABS-förband (endast till nya op-sår, sår, ej till omläggning av bensår))

21 20 Infekterade sår  Silver förband  Iodosorb  Honung  Ättiksyra i makrogolbas 0,15 %  Dessa material gör att vi ytterst sällan behöver antibiotika  Rodnaden betyder oftast att det är vätska, vi ritar med en penna för att kunna se om det sprider sig. Uppföljning nästa dag

22 21 Omläggningsalternativ 1. omläggning dagligen Melolin9 kr/st63 kr/vecka Gasväv1 kr/st7 kr/vecka Dauerlinda25 kr/st3.57/vecka Total kostnad oml.material 73.57kr/vecka Arbetskostnad1 h=200 kr/dag1 850 kr/vecka Total kostnad/vecka1 924 kr/vecka Total kostnad/månad 8 490 kr (exkl. bensin)

23 22 Omläggningsalternativ 2. omläggning 1ggr/v sårteamet Coban17 kr/st17 kr/vecka Polyuretanskum26 kr/st26 kr/vecka Gasväv1 kr/st1 kr/vecka Polster4 kr/st4 kr/vecka Silver förband72 kr/cm272 kr/vecka Total kostnad oml.material 120 kr/vecka Arbetskostnad ssk200 kr/h Total kostnad/vecka320 kr Total kostnad/månad 1 371 kr (exkl. bensin) Differens omläggning 1 och 2 7 194 kr/månad

24 23 Omläggningsalternativ 1. omläggning 3ggr/v Absorberande silver förband 15 st x 249.50 kr/st3 744 kr/vecka Polyuretanskum40 st x 26 kr/st1 040 kr/ vecka Gasväv20 st x 1 kr/st20 kr/vecka ABS-dyna15 st x 1.32 kr/st19.80 kr/vecka Danafast½ rl x 78 kr/st39 kr/vecka Total kostnad oml.material4 862 80 kr/vecka Arbetskostnad ssk5 h x 200 kr1 000 kr/vecka Total kostnad/vecka5 862 kr/vecka Total kostnad/månad25 125 kr/mån

25 24 Omläggningsalternativ 2. omläggning 1ggr/v sårteamet Polyuretanskum4 st x 26 kr/st104 kr/vecka Silverförband1 st x 356 kr/st346 kr/vecka Gasväv6 st x 1 kr/st6 kr/vecka Tubgas1 st x 13 kr/st13kr/vecka Totalkostnad omläggningsmaterial 469 kr/vecka Arbetskostnad ssk1.5 h á 200 kr150 kr/vecka Total kostnad/vecka769 kr/vecka Total kostnad/månad3 300 kr/mån Differens omläggning 1 och 2/månad 21 825 kr/mån

26 25 Omläggningsalternativ 1. oml. dagligen Polyuretanskum17 st x 26 kr/st442 kr/dag Lindor3 x 1 kr/st3 kr/dag ABS-dyna6 st x 1.36 kr/st8 kr/dag Total materialkostnad/dag453 dag Arbetskostnad ssk1 h 15 min á 200 kr250 kr/dag Total kostnad/vecka4 921 kr/vecka

27 26 Omläggningsalternativ 2. 2ggr/v sårteamet Hydrofiber förband4 st x 51.50 kr/st206 kr Silver förband2 st x 145 kr/st290 kr Polyuretanskum på rulle1 st x 577 kr/st577 kr Coban2 st x 17 kr st34 kr Polster2 st x 4 kr/st8 kr Total kostnad omläggningsmaterial 1 115 kr Arbetskostnad ssk1 h á 200 kr400 kr Total kostnad/vecka2 588 kr Differens omläggning 1 och 2 2 333 kr/vecka

28 27 Nu omläggning en ggr/vecka, materialåtgången minskat betydligt. Totalkostnad för omläggning idag är 600 kr/vecka. Såromläggningen avslutas 090326 och kompressionstrumpa beställs.

29 28 Omläggningsfrekvens 1ggr/veckla Ger minskade kostnader Mindre personalkrävande Gynnar läkningen Patienten blir obunden av att passa tider

30 29 Varför kan vi klara av omläggning 1ggr/vecka? Titta på hela patienten/rätt diagnos Hög kvalité på materialet Rätt dos kompression Högst två personer som sköter omläggningen

31 30 Behandling av trycksår  Omläggning dagligen  Polyuretanskum saccrum förband 75kr  Hydrofiberförband 5st a 29kr =145kr  Kostnad personal 1timme =200kr  Total kostnad 420kr/omläggning/dag  Total kostnad/vecka 2940kr

32 31 Behandling trycksår  Beräknad läkningstid för ett trycksår  Ca 8x8cm djup 6-7cm  Läkningstid med en utfasning i omläggningsfrekvens ca 8-9månader

33 32 Behandling trycksår  Kostnad för behandling  9 månader  56 800kr

34 33 Undertrycksbehandling  Hyra Pump 299kr/dygn  Omläggnings-kit 295kr  Canister 170kr

35 34 Undertrycksbehandling  Behandlingregim  Hyra pump/vecka 2093kr  Omläggning 2ggr/vecka  Omläggningsmaterial 590kr/vecka  Canister 170kr/vecka  Personalkostnad/vecka 400kr  Totalkostad per vecka 2853 kr

36 35 Undertrycksbehandling  Tid för läkning  8 veckor pris 22824kr  10 veckor pris 28530kr

37 36 Kostnadseffektivitet i behandling  Alternativ 1 – 8 veckor  Total besparing 33976kr  Alternativ 2 – 10 veckor  Total besparing 28270kr

38 Håller budgeten idag?  Budget för förbandsmaterial 2011  860 000kr  Beräknad förbrukning tom 11-09-30  76% av budgeten  Förbrukad budget är 41% 37

39 Vad gör det möjligt?  Alla arbetar på samma sätt med samma struktur  Omläggningsintervall på 5-7 dagar  Snabbt insättande av rätt åtgärder  Exempel antimicrobiella förband rätt dos kompression 38

40  Alla sjuksköterskor får kontinuerigt utbildning i sårbehandling  Som sårsjuksköterska gör jag en bedömning i ett tidigt skede för att få rätt behandling detta ger kortare läkningstid  Jag utbildar bedside hos sårpatienterna för att öka kompetensen hos kollegor 39

41 40 Kvalitetsmaterial ger minskade kostnader


Ladda ner ppt "0 Föreläsning Sår i syd temadag Kolding 11-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser