Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER."— Presentationens avskrift:

0 Sår i syd temadag Kolding 11-10-10
Föreläsning Sår i syd temadag Kolding

1 HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER

2 Sårteamet Halmstad Kommun Sårvårdsansvarig ssk Maria Ewald-Lind
Hemvårdsförvaltningen Halmstad Kommun

3 Utbildningar Maria Ewald-Lind Sjuksköterska Diabetesutbildning 15 p
Malmö Högskola Sårvård avancerad nivå 7.5 p Mälardalens Högskola Eskilstuna Hemvårdsförvaltningen Halmstad Kommun

4 Kurser/föreläsningar
Sårvårdskonferans 3 dagar IQPC Stockholm Sårvårdskonferans 2 dagar CKU Stockholm SSIS årsmöte/föreläsning Stockholm Smith & Nephew Sårläkningsforum Malmö Convatec Sårexudat Göteborg Smith & Nephew Lymfödem Malmö Avancerad Bensårskurs från diagnos till läkning 2 dagar Malmö

5 Övriga uppdrag Maria Ewald-Lind ingår i Läkemedelskommittén Halland
Representanter i upphandlingsgruppen för sårvård i Halland Framarbetar fortlöpande riktlinjer för sårvård i Halmstad kommun Hösten 2009 påbörjas arbetet med trycksår och madrasser Samtliga patienter registreras i Senior Alert ca patienter i Halmstad kommun

6 Kan man spara pengar och samtidigt öka kvalitén för
patienterna?

7 Uppdraget 2007 Minska antalet sår genom att alla arbetar med gällande sårvårdsprogram och med rätt sårvårdsmaterial Minska kostnaderna och öka kvalitén Under året ska förrådskostnaderna sänkas med kr

8 Steg 1 särskilt boende 2007 genomfördes en kartläggning av alla sjukvårdsmaterialsförråd på särskilt boende (16 st). Detta gjordes för att kunna identifiera förbättringsområden och minska kostnaderna

9 Kostnader för särskilt boende
Kostnader sårvårdsmaterial 2006 kr Kostnader sårvårdsmaterial 2007 Efter effektivisering/strukturering. Rätt val av material och omläggningsintervall. kr Minskade kostnader kr

10 Steg 1 särskilt boende Genomgång av fakturor Vad är upphandlat?
Information till alla undersköterskor som beställer Minskat till högst två stycken som beställer per särskilt boende Minskat ner omläggningsmaterialen till ca tio produkter Utbildning i kompression/lindning till alla ssk

11 Konsten att handla rätt Hälförband
Icke förhandlat pris 429 kr/st Förhandlat pris 60kr/st

12 Konsten att handla rätt
Polyuretanskum x20 cm Inte upphandlat 100 st kr Polyutretanskum x20 cm Upphandlat 100 st kr

13 Kostnader för särskilt/ordinärt boende
Totalbudget 2008 för Särskilt boende/ordinärt boende kr Utfall 2008 för Särskilt boende/ordinärt boende kr Sammanlagd besparing/effektivisering 11 mån kr

14 Steg 2 särskilt/ordinärt boende
Avveckling av förråden på särskilt boende Från 34 st förråd till 4 st förråd förlagda på sjuksköterskecentralerna Endast två ansvariga för förråden i Halmstad kommun dessa håller sig utan undantag till upphandlat material, vid tveksamheter hör de alltid av sig till oss

15 Strukturen för förråden klara
Nu övergår arbetet med att arbeta rätt kring sårbehandling Ha ett helhetstänkande Arbeta med kvalitetsmaterial Att ge rätt dos kompression Samarbete

16 Hur ser såret ut? Dokumentation genom foto och Visitrak digital
Sårbedömning/sårkategori Sårexudat Bedömning av sårkanter Bedömning av omgivande hud Inflammation/infektionstecken Fibrinbeläggningar/nekroser

17 Checklista vid svårläkta bensår sår nedom knät av varierande etiologi som inte läker på 6 veckor
Mätning av ankelindex Anamnes Diagnos av sår Ta odling vid behov I samråd med läkare ta rutinmässiga prover relaterat till bensår. Icke diabetiker: Hb, CRP, LPK,SR, Albumin, och P-glucos Diabetiker: Hb, CRP, LPK, SR, Albumin och HbA1c Genomgång av medicinlista tillsammans med PAL Tillsammans med PAL få till stånd en tillfredsställande smärtlindring Fråga om viktförlust, aptit. Vid misstanke om ett lågt, energiintag beräkna energibehov. Genomför en kostregistrering. Bedöm ev. skillnad mellan behov och intag Ta hjälp av dietist Bedöma behov av behandlande madrass Val av rätt omläggningsmaterial/frekvens

18 Läkningshämmande faktorer
Grundsjukdomar Autoimmuna sjukdomar Viss medicinering (cortison, NSAID) Ålder Malnutrition Minskad rörlighet Arteriell/venös insufficiens Högt blodtryck/hjärtsvikt Otillfredställande metabol kontroll/ höga blodsockervärden Använd kroppstemperad vätska/vatten vid omläggning Felaktig omläggningsfrekvens/val av förband Otillräcklig tryckavlastning Infektion/smärta Sömn/depression

19 Sårvårdsmaterial bas Hydrofiber förband Polyuretanskum förband
Hydrokolloidala förband Gel Salvkompresser Hudskyddsmedel Urgostrips Gasvävslinda Comprilan Coban Profore Lite Profore ABS-förband (endast till nya op-sår, sår, ej till omläggning av bensår))

20 Infekterade sår Silver förband Iodosorb Honung
Ättiksyra i makrogolbas 0,15 % Dessa material gör att vi ytterst sällan behöver antibiotika Rodnaden betyder oftast att det är vätska, vi ritar med en penna för att kunna se om det sprider sig. Uppföljning nästa dag

21 Omläggningsalternativ 1. omläggning dagligen
Melolin 9 kr/st 63 kr/vecka Gasväv 1 kr/st 7 kr/vecka Dauerlinda 25 kr/st 3.57/vecka Total kostnad oml.material 73.57kr/vecka Arbetskostnad 1 h=200 kr/dag 1 850 kr/vecka Total kostnad/vecka 1 924 kr/vecka Total kostnad/månad 8 490 kr (exkl. bensin)

22 Omläggningsalternativ 2. omläggning 1ggr/v sårteamet
Coban 17 kr/st 17 kr/vecka Polyuretanskum 26 kr/st 26 kr/vecka Gasväv 1 kr/st 1 kr/vecka Polster 4 kr/st 4 kr/vecka Silver förband 72 kr/cm2 72 kr/vecka Total kostnad oml.material 120 kr/vecka Arbetskostnad ssk 200 kr/h Total kostnad/vecka 320 kr Total kostnad/månad 1 371 kr (exkl. bensin) Differens omläggning 1 och 2 7 194 kr/månad

23 Omläggningsalternativ 1. omläggning 3ggr/v
Absorberande silver förband 15 st x kr/st 3 744 kr/vecka Polyuretanskum 40 st x 26 kr/st 1 040 kr/ vecka Gasväv 20 st x 1 kr/st 20 kr/vecka ABS-dyna 15 st x 1.32 kr/st 19.80 kr/vecka Danafast ½ rl x 78 kr/st 39 kr/vecka Total kostnad oml.material kr/vecka Arbetskostnad ssk 5 h x 200 kr 1 000 kr/vecka Total kostnad/vecka 5 862 kr/vecka Total kostnad/månad kr/mån

24 Omläggningsalternativ 2. omläggning 1ggr/v sårteamet
Polyuretanskum 4 st x 26 kr/st 104 kr/vecka Silverförband 1 st x 356 kr/st 346 kr/vecka Gasväv 6 st x 1 kr/st 6 kr/vecka Tubgas 1 st x 13 kr/st 13kr/vecka Totalkostnad omläggningsmaterial 469 kr/vecka Arbetskostnad ssk 1.5 h á 200 kr 150 kr/vecka Total kostnad/vecka 769 kr/vecka Total kostnad/månad 3 300 kr/mån Differens omläggning 1 och 2/månad kr/mån

25 Omläggningsalternativ 1. oml. dagligen
Polyuretanskum 17 st x 26 kr/st 442 kr/dag Lindor 3 x 1 kr/st 3 kr/dag ABS-dyna 6 st x 1.36 kr/st 8 kr/dag Total materialkostnad/dag 453 dag Arbetskostnad ssk 1 h 15 min á 200 kr 250 kr/dag Total kostnad/vecka 4 921 kr/vecka

26 Omläggningsalternativ 2. 2ggr/v sårteamet
Hydrofiber förband 4 st x kr/st 206 kr Silver förband 2 st x 145 kr/st 290 kr Polyuretanskum på rulle 1 st x 577 kr/st 577 kr Coban 2 st x 17 kr st 34 kr Polster 2 st x 4 kr/st 8 kr Total kostnad omläggningsmaterial 1 115 kr Arbetskostnad ssk 1 h á 200 kr 400 kr Total kostnad/vecka 2 588 kr Differens omläggning 1 och 2 2 333 kr/vecka

27 Nu omläggning en ggr/vecka, materialåtgången minskat betydligt.
Totalkostnad för omläggning idag är 600 kr/vecka. Såromläggningen avslutas och kompressionstrumpa beställs.

28 Omläggningsfrekvens 1ggr/veckla
Ger minskade kostnader Mindre personalkrävande Gynnar läkningen Patienten blir obunden av att passa tider

29 Varför kan vi klara av omläggning 1ggr/vecka?
Titta på hela patienten/rätt diagnos Hög kvalité på materialet Rätt dos kompression Högst två personer som sköter omläggningen

30 Behandling av trycksår
Omläggning dagligen Polyuretanskum saccrum förband 75kr Hydrofiberförband 5st a 29kr =145kr Kostnad personal 1timme =200kr Total kostnad 420kr/omläggning/dag Total kostnad/vecka 2940kr

31 Behandling trycksår Beräknad läkningstid för ett trycksår
Ca 8x8cm djup 6-7cm Läkningstid med en utfasning i omläggningsfrekvens ca 8-9månader

32 Behandling trycksår Kostnad för behandling 9 månader 56 800kr

33 Undertrycksbehandling
Hyra Pump 299kr/dygn Omläggnings-kit 295kr Canister 170kr

34 Undertrycksbehandling
Behandlingregim Hyra pump/vecka 2093kr Omläggning 2ggr/vecka Omläggningsmaterial 590kr/vecka Canister 170kr/vecka Personalkostnad/vecka 400kr Totalkostad per vecka 2853 kr

35 Undertrycksbehandling
Tid för läkning 8 veckor pris 22824kr 10 veckor pris 28530kr

36 Kostnadseffektivitet i behandling
Alternativ 1 – 8 veckor Total besparing 33976kr Alternativ 2 – 10 veckor Total besparing 28270kr

37 Håller budgeten idag? Budget för förbandsmaterial 2011 860 000kr
Beräknad förbrukning tom 76% av budgeten Förbrukad budget är 41%

38 Vad gör det möjligt? Alla arbetar på samma sätt med samma struktur
Omläggningsintervall på 5-7 dagar Snabbt insättande av rätt åtgärder Exempel antimicrobiella förband rätt dos kompression

39 Alla sjuksköterskor får kontinuerigt utbildning i sårbehandling
Som sårsjuksköterska gör jag en bedömning i ett tidigt skede för att få rätt behandling detta ger kortare läkningstid Jag utbildar bedside hos sårpatienterna för att öka kompetensen hos kollegor

40 Kvalitetsmaterial ger
minskade kostnader


Ladda ner ppt "HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER."

Liknande presentationer


Google-annonser