Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs 2012-04-21, kl. 9-13 – Ledare Bengt Stridh • Mål • Användning av GPS – Teori, 60 min – Praktik ute, 80 min • Rapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs 2012-04-21, kl. 9-13 – Ledare Bengt Stridh • Mål • Användning av GPS – Teori, 60 min – Praktik ute, 80 min • Rapportering."— Presentationens avskrift:

1 Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs 2012-04-21, kl. 9-13 – Ledare Bengt Stridh • Mål • Användning av GPS – Teori, 60 min – Praktik ute, 80 min • Rapportering i Artportalen, 80 min • Info om LONA-projekt Badelundaåsen, 20 min

2 Deltagare Namn21/4 2012LONA Bengt Stridh, kursledare1Ja Christina Flint Celsing, LONA projektledare1Ja Inger Karlsson1Ja Lars-Olof Carlsson1Ja Karin Bjerner1 Oscar Sångberg1, GPS-lånJa Roine Andersson, SNF1, GPS-lånJa Lasse Gustavsson1Ja Einar Marklund1Ja Kenneth Nordberg1 Lise-Lotte Norin1 Bo Eriksson1 Sten Widhe1 Birgitta Widhe1 Lars Bohlin1, GPS-lån Ara Kanakanian, SNF1, GPS-lånJa Summa16 Fylla i blankett för Studiefrämjandet

3 Mål – Att lära oss idag • GPS – Ställa in GPS på ”rätt” koordinatsystem – Skapa ”waypoint” – Hitta tillbaka till sparad waypoint – Skapa ”färdspår” – Ladda in waypoints och färdspår i dator • Artportalen 2 – Lägga in fynd – Redigera inlagda fynd – Lägga in bilder

4 Varför använda GPS? • För att registrera fynd i Artportalen måste man ha två koordinater för fyndplatsen – Höjd behövs inte • GPS = Global Positioning System • GPS ger bäst noggrannhet på koordinaterna • God noggrannhet på koordinaterna – Hjälper oerhört mycket när en plats ska åter- besökas – Kan även vara mycket kritiskt om åtgärder ska göras på en plats

5 Vilka fynd ska koordinatsättas • Länsinventering – Alla arter minst en gång per 5x5 km ruta – Rödlistade arter – varje fynd, undantaget alm och ask i länets södra delar – Sällsynta arter – varje fynd. Arterna anges med fet stil i våra regionala krysslistor

6 Olika koordinatsystem Latitud Longitud SWEREF99 TM RT90 2.5 gon V UTM RUBIN WGS84 Rikets nät RH2000 Tvådimensionella Höjdsystem Tredimensionella SWEREF99 SWEREF 99 mm ss Rikets triangelnät Swedish grid

7 Olika koordinatsystem • Tredimensionella – SWEREF99 – WGS84 • Överensstämmer inom några dm med SWEREF99 • Höjdsystem – RH2000 – RH00 – RH70 – Mälarens höjdsystem • Tvådimensionella – SWEREF99 TM – SWEREF99 mm ss – RT90 2.5 gon V 0:-15 – RUBIN – Longitud – latitud – UTM

8 Olika koordinatsystem i Artportalen • Intressanta för oss – RT90 2.5 gon • Gamla Artportalen – SWEREF99 TM • Sedan januari 2007 • Sveriges officiella referens- system som har ersatt tidigare referenssystemet RT 90 • Ej i gamla Artportalen • Kontrollera att din GPS är inställd på ”rätt” koordinatsystem – Vi använder RT90 2.5 gon • I Artportalen 2 går både RT90 och SWEREF99 att använda

9 RT90 2.5 gon  SWEREF99 TM • RT90 2.5 gon • 7 siffror både för x (norr) och y (ost) • X = 6602690 • Y = 1548830 – Sista siffran är meter – Nästa sista är 10-tal m – Osv. • SWEREF99 TM • 7 siffror för N (norr) och 6 siffror för E (ost) • N = 6601547 • E = 594333 – Sista siffran är meter

10 Koordinattransformation • Finns på Lantmäteriets hemsidaLantmäteriets hemsida – RT90  SWEREF99

11 Olika sätt att ta ut koordinater MetodPå platsHemmaNoggrannhet PapperskartaxxKan bli upp till flera hundra meter fel, beroende på avstånd till bra hållpunkter eniro.se-xSom ovan. Både RT90 och SWEREF99 finns. hitta.se-xSom ovan. RT90, ej SWEREF99. Artportalen-xSom ovan Länskartor-xSom ovan. Visar även skyddade områden GPS-program i dator -xSom ovan. BaseCamp och MapSource är Garmins program för att hantera data från GPS:n. GPSx(x)Vanligen inom ±10 meter eller bättre App i telefonx-Ca ±10 meter ”Svenska koordinater” för iPhone ger koordinater i RT90 och SWEREF99 samt longitud och longitud. Visar dessutom positionen i Google Maps och man kan skicka koordinaten med egna kommentarer via e-post!Svenska koordinater

12 Appar för iPhone • RT90 och SWEREF99 – Kostar 15 kr, fungerar bra! • ”Bara” latitud och longitud?

13 Föreningens handburna GPS-modeller • Garmin Legend HCx • Garmin eTrex 20 – Från april 2012

14 Waypoint – Vad är det? • Sparad plats – Med koordinater • X = nord • Y = ost – Höjd – Datum och tid

15 Färdspår – Vad är det? • Registerar färdväg genom att spara x,y- koordinater med vissa tidsintervall • Andra data som sparas – Sträcka – Medelhastighet – Max hastighet

16 Sparat färdspår med waypoints

17 • 5 april 2012 • 11,4 km utflykt runt Gäddeholm

18 Kartor till dator Från Lantmäteriet • För KartexKartex – Sverigekartan, 200 m upplösning, gratis Sverigekartan Från Garmin – Friluftskartan Pro Friluftskartan Pro • Skala 1:50 000 • 1795 kr per landsdel – Friluftskartan Prime Friluftskartan Prime • Skala 1:10 000 • 795 kr per 50x50 km område OpenStreetMap

19 Varför spara waypoints och färdspår i dator • Man kan enkelt visa på en karta var man varit – Även efter 1 eller 10 år… • Man kan skicka waypoints och färdspår till andra personer som kan ladda in dem i sin GPS eller dator • Man kan kontrollera koordinater vid behov – Om man misstänker att man skrivit av koordinater felaktigt – Kan även sätta koordinater på platser där man tagit foton • Med hjälp av tidsangivelserna i GPS och kamera

20 Spara waypoint – Legend HCx • Tryck på Enter-knappen • Rekommenderar att namnge waypoints, görs olika beroende på GPS-modell och vilket datorprogram man använder – MapSource • Legend HCx och GPSmap 60CSx – Byt ut automatiska siffrorna mot namn av typen vårlök1, vårlök2, … • eTrex20 – Fungerar inte med MapSource – BaseCamp • eTrex20 – Ändra inte på det automatiska numret! – Numret behövs för att kunna sortera waypoints i kronologisk ordning i BaseCamp – Ange artnamn i fältet Obs! (nedanför automatiska numret)

21 Hitta till sparad waypoint – Legend HCx • Öppna menyn ”Sök” • Öppna ”waypoints” • Sök din waypoint • Välj din waypoint • Välj ”Gå till” • I meny xx visas avståndet till waypoint

22 Spara färdspår – Legend HCx • Gå till ”Spår” • Välj ”Spara” • Välj ”OK” • Spåret sparas i GPS:n automatiskt med datum, exempelvis – 21-APR-12 • När man sparar filen i datorn döper man filen med datum och plats, exempelvis – 2012-04-05 Gäddeholm – Gör det lättare att hitta färdspåret i datorn

23 Ansluta GPS till dator • Installera först Garmin:s program på datorn – BaseCamp BaseCamp  Exporterade koordinater får longitud- latitud format, ger mera manuellt arbete vid inläggning i Artportalen – MapSource ≤ okt. 2010 MapSource  Kan inte ta emot waypoints från eTrex 20  Exporterade koordinater behåller valt format – Kartex från Lantmäteriet är ett alternativ Kartex • Senaste version 2010-06  Verkar inte fungera med eTrex 20 • Starta programmet • Anslut kabel mellan dator och GPS • Starta GPS:n

24 Ladda ner färdspår och waypoints till dator Med BaseCamp • Starta BaseCamp • Anslut GPS:n till datorn • Data från GPS:n laddas automatiskt ner till BaseCamp • Under Hjälpprogram – Alternativ – Position ställer man in koordinatsystem

25 Spara waypoints och färdspår i dator - Basecamp • I ”Min samling” skapas en ”Listmapp”, exempelvis Botanik – Skapa en ”lista” (högerklicka) med datum och namn under Botanik • Dra färdspår och waypoints till listan • Skapa andra ”Listmappar” för andra aktiviteter – Blir lättare att hitta…

26 Ladda ner färdspår och waypoints till dator Med Mapsource • Klicka på ikonen ”Hämta från enhet” • Kontrollera att GPS:n visas i fältet ”Enhet” • Välj att ta emot ”Waypoints” och ”Spår”

27 Spara färdspår i dator Mapsource • Spara i samma fil: – Färdspår • Ta bort inaktuella färdspår – ”Active log” • Mera detaljerade uppgifter (tider etc.) – Waypoints • Fyll i förkortade namn • Ta bort inaktuella

28 Uppdatera mjukvaran i GPS:n • Med Garmin WebUpdater http://www8.garmin.com/ products/webupdater/ – Behövdes för de nya eTrex 20

29 Tips – Koll av koordinater • Visa en dags fynd i Artportalen med Google Maps och kontrollera om prickarna på kartan har någorlunda rätt position • Större koordinatfel upptäcks lätt • Du själv upptäcker lättast koordinatfel! • Gör detta till en rutin! I gamla Artportalen • Välj datum (2012-04-05) • Välj mina obsar • Presentera fynd – Google Maps

30 Trix • Om du hemma vill ange koordinat för en fotograferad art som du glömt att ta waypoint på – Titta på fotots tidsstämpel – Leta rätt på koordinaterna med hjälp av tidsangivelserna i färdspårets ”Active log” – Kopiera koordinaterna för positionen Nagelört. Dyudden 4 april 2012.

31 Övrigt • I filen ”startup.txt” kan man skriva in namn (eTrex 20) – Botaniska Föreningen i Västmanlands län inlagt – Komplettera gärna med personnamn och telefonnummer

32 Några kom ihåg • Använd alltid nyladdade batterier i GPS:n – Klarar då en hel dags användning, även på vintern • Ta gärna med reservbatterier – Enligt Murphys lag glömmer man förr eller senare att ladda batterierna innan utflykten… – Eller också sitter de kvar i laddaren • Ställ kamerans klocka noga – Bilder kan vid behov koordinatsättas – 1 minuts tidsfel ger positionsfel på 60 meter om man rör sig med 3,6 km/h (1 m/s) – Kom ihåg att ändra mellan sommar- och vintertid • Nollställ spårloggen vid start – Under ”Färddator” - menyknapp – ”Återställ” – ”Rensa aktuellt spår” i eTrex 20 – Under ”Spår” – ”Töm” i eTrex HCx – Så slipper du få med tidigare koordinater i färdspåret (går även att radera i datorn vid behov) – Nollställ waypoints först när minnet blivit fullt • Du kanske vill söka rätt på tidigare besökt plats • 1000-2000 waypoints kan lagras innan waypoints-minnet blir fullt • Spara alla waypoints i en fil på datorn när minnet blivit fullt, innan nollställning – De kan laddas ner till GPS:n vid ett senare tillfälle om man ska återbesöka en lokal • Spara waypoints och färdspår när du kommer hem – Innan nästa utflykt!

33 Artportalen 2 • Testversion https://tetrix2- 1.artdata.slu.se/AP2/ – Allt som läggs in här raderas innan den skarpa versionen släpps! – Förutom det användarnamn man valt – Buggar finns, allt fungerar inte

34 Arbetsgång • Rapportera, tre olika sätt: – Rapportformulär • Lägg till fynd • Ange fyndplats • Fyll i uppgifter om fyndet – Importera fynd • Via Excel-fil – Dagblad • Spara • Granska och publicera – På separat sida • Tabell eller Karta eller Kalender – Ladda upp bild kan göras här – Först efter det att man publicerat fynden blir de synliga i Artportalen

35 Rätt många taxa har nya namn! Vetenskapligt namnNytt svenskt namnTidigare svenskt namn Acer platanoidesSkogslönnLönn Actaea spicataSvart trolldruvaTrolldruva Anthoxanthum odoratumSydvårbroddVårbrodd Botrychium lunariaMånlåsbräkenLåsbräken Carex lepidocarpaJämt/näbbstarr- Cerastium fontanumHönsarv- Crataegus flabellataKanadahagtornKanadensiskt hagtorn Dactylorhiza maculataFläcknycklar- Elatine hydropiperKorsslamkrypaSlamkrypa Euphrasia strictaLila ögontröstVanlig ögontröst Guizotia abyssinicaNigerfröNegerfrö Hierochloë hirtaRaggmyskgräs- Hierochloe odorataDoftmyskgräsMyskgräs Lonicera caprifoliumÄkta kaprifolKaprifol Odontites vulgarisGatrödtoppaRödtoppa Oenothera biennisÄkta nattljusNattljus Pilosella cymosaKvastfibbla/blåfibblaKvastfibbla Prunus domesticaPlommon/KrikonPlommon Puccinellia capillarisKustsaltgräsSaltgräs Quercus roburSkogsekEk Ranunculus peltatusSköld/vitstjälksmöjaSköldmöja Sparganium emersumGles igelknoppIgelknopp Tilia cordataSkogslindLind Tragopogon porrifoliusÄkta haverrotHaverrot Ulmus glabraSkogsalmAlm Verbascum thapsusLjust kungsljusKungsljus Vitis viniferaVinVinranka • Både latinska och svenska namn har ändrats

36 Tips - Artnamn • Första namnet på listan är ett valbart namn och ingen rubrik! • Klickar man på plustecknen visas underliggande taxa • Ange i första hand art! – Ange underart eller varietet endast om du är helt säker – Dokumentation i form av foto eller belägg kan ofta krävas för underarter och varie­teter Valbart

37 Tips – Sök fynd • För att söka efter ”Kärlväxter” eller annan artgrupp skriver man in detta i fältet ”Art” • OBS! Alternativet ”Vald artgrupp” som står under fältet ”Art” anger bara från vilken artgrupp namnförslagen hämtas!

38 Tips – Göra ändringar 1.Sökning 2.Presentera fynd 3.Visa detaljer 4.Redigera 5.Spara ändringar 6.Publicera markeringar

39 Tips – Infoga bilder • Bilder kan infogas i granskningsläget, innan man publicerat fyndet • Via fyndtabellen, om man redan har publicerat fyndet

40 LONA-inventering Badelundaåsen • Mellan E18 och Badelunda naturreservat E18


Ladda ner ppt "Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs 2012-04-21, kl. 9-13 – Ledare Bengt Stridh • Mål • Användning av GPS – Teori, 60 min – Praktik ute, 80 min • Rapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser