Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs , kl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs , kl"— Presentationens avskrift:

1 Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs 2012-04-21, kl
Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs , kl – Ledare Bengt Stridh Mål Användning av GPS Teori, 60 min Praktik ute, 80 min Rapportering i Artportalen, 80 min Info om LONA-projekt Badelundaåsen, 20 min

2 Deltagare Fylla i blankett för Studiefrämjandet Namn 21/4 2012 LONA
Bengt Stridh, kursledare 1 Ja Christina Flint Celsing, LONA projektledare Inger Karlsson Lars-Olof Carlsson Karin Bjerner Oscar Sångberg 1, GPS-lån Roine Andersson, SNF Lasse Gustavsson Einar Marklund Kenneth Nordberg Lise-Lotte Norin Bo Eriksson Sten Widhe Birgitta Widhe Lars Bohlin Ara Kanakanian, SNF Summa 16 Fylla i blankett för Studiefrämjandet

3 Mål – Att lära oss idag GPS Artportalen 2
Ställa in GPS på ”rätt” koordinatsystem Skapa ”waypoint” Hitta tillbaka till sparad waypoint Skapa ”färdspår” Ladda in waypoints och färdspår i dator Artportalen 2 Lägga in fynd Redigera inlagda fynd Lägga in bilder

4 Varför använda GPS? För att registrera fynd i Artportalen måste man ha två koordinater för fyndplatsen Höjd behövs inte GPS = Global Positioning System GPS ger bäst noggrannhet på koordinaterna God noggrannhet på koordinaterna Hjälper oerhört mycket när en plats ska åter-besökas Kan även vara mycket kritiskt om åtgärder ska göras på en plats

5 Vilka fynd ska koordinatsättas
Länsinventering Alla arter minst en gång per 5x5 km ruta Rödlistade arter – varje fynd, undantaget alm och ask i länets södra delar Sällsynta arter – varje fynd. Arterna anges med fet stil i våra regionala krysslistor

6 Olika koordinatsystem
SWEREF99 TM Longitud UTM Tvådimensionella Rikets nät SWEREF99 WGS84 Swedish grid RT gon V SWEREF = Swedish reference frame SWEREF 99 överensstämmer inom några decimeter mycket nära med WGS 84. Då noggrannheten på vanliga GPS-mottagare ligger på cirka 10 meter kan SWEREF 99 och WGS 84 sägas vara likvärdiga. RT 90 (Rikets koordinatsystem 1990). Koordinaterna som fås vid projektionen anges i ett system där x-koordinaterna räknas positiva norrut från ekvatorn och y-koordinaterna positiva österut med början från medelmeridianen i aktuellt projektionssystem. För att undvika negativa y-koordinater så har man gjort ett tillägg på 1500 km. Medelmeridianen definierades ursprungligen som 2.5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, men definieras nu relativt nollmeridianen i Greenwich. (1 gon = 0.9 grader.) UTM (Universal Transverse Mercator) Referenssystem: Tvådimensionella system - SWEREF 99, projektioner Nationell kartprojektion - SWEREF 99 TM (SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) För olika tillämpningar på nationell nivå är det en fördel om hela landet kan avbildas skarvlöst, det vill säga i en enda projektion, och läget i planet anges i ett enda koordinatsystem. En strikt tillämpning av till exempel UTM skulle medföra en uppdelning av landet i tre zoner. Genom att definiera en egen projektion utgående från meridianen 15 grader öster om Greenwich och med en skalreduktionsfaktor lika med 0,9996 samt låta N-koordinaten utgå från ekvatorn och E-koordinaten utgå från medelmeridianens bild, dock med ett tillägg på m, fås likhet med UTM i större delen av landet. Rikets höjdsystem (RH) eller Höjdsystemet för Sverige, består huvudsakligen av fyra avvägningar, som genomfördes under åren , , och Dessa kallas RH 1860, RH 00, RH 70 och RH Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000), blev officiellt år 2005 och är numera Sveriges nationella höjdsystem. Det representeras på marken av cirka fixpunkter och har därmed mycket bättre nationell täckning än sina föregångare RH 00 och RH 70. Mätningarna utfördes under åren Latitud RUBIN Tredimensionella RH2000 Rikets triangelnät Höjdsystem SWEREF 99 mm ss

7 Olika koordinatsystem
Tredimensionella SWEREF99 WGS84 Överensstämmer inom några dm med SWEREF99 Höjdsystem RH2000 RH00 RH70 Mälarens höjdsystem Tvådimensionella SWEREF99 TM SWEREF99 mm ss RT gon V 0:-15 RUBIN Longitud – latitud UTM World Geodetic System 1984 (WGS 84) är ett globalt geodetiskt referenssystem SWEREF 99 TM (SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) Medelmeridianen definierades ursprungligen som 2.5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, men definieras nu relativt nollmeridianen i Greenwich. (1 gon = 0.9 grader.)

8 Olika koordinatsystem i Artportalen
Intressanta för oss RT gon Gamla Artportalen SWEREF99 TM Sedan januari 2007 Sveriges officiella referens-system som har ersatt tidigare referenssystemet RT 90 Ej i gamla Artportalen Kontrollera att din GPS är inställd på ”rätt” koordinatsystem Vi använder RT gon I Artportalen 2 går både RT90 och SWEREF99 att använda

9 RT gon  SWEREF99 TM RT gon 7 siffror både för x (norr) och y (ost) X = Y = Sista siffran är meter Nästa sista är 10-tal m Osv. SWEREF99 TM 7 siffror för N (norr) och 6 siffror för E (ost) N = E = Sista siffran är meter RT90 Koordinaterna som fås vid projektionen anges i ett system där x-koordinaterna räknas positiva norrut från ekvatorn och y-koordinaterna positiva österut med början från medelmeridianen i aktuellt projektionssystem. För att undvika negativa y-koordinater så har man gjort ett tillägg på 1500 km. Medelmeridianen definierades ursprungligen som 2.5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, men definieras nu relativt nollmeridianen i Greenwich. (1 gon = 0.9 grader.) SWEREF99 Genom att definiera en egen projektion utgående från meridianen 15 grader öster om Greenwich och med en skalreduktionsfaktor lika med 0,9996 samt låta N-koordinaten utgå från ekvatorn och E-koordinaten utgå från medelmeridianens bild, dock med ett tillägg på m, fås likhet med UTM i större delen av landet.

10 Koordinattransformation
Finns på Lantmäteriets hemsida RT90  SWEREF99

11 Olika sätt att ta ut koordinater
Metod På plats Hemma Noggrannhet Papperskarta x Kan bli upp till flera hundra meter fel, beroende på avstånd till bra hållpunkter eniro.se - Som ovan. Både RT90 och SWEREF99 finns. hitta.se Som ovan. RT90, ej SWEREF99. Artportalen Som ovan Länskartor Som ovan. Visar även skyddade områden GPS-program i dator Som ovan. BaseCamp och MapSource är Garmins program för att hantera data från GPS:n. GPS (x) Vanligen inom ±10 meter eller bättre App i telefon Ca ±10 meter ”Svenska koordinater” för iPhone ger koordinater i RT90 och SWEREF99 samt longitud och longitud. Visar dessutom positionen i Google Maps och man kan skicka koordinaten med egna kommentarer via e-post! App Waypoints view coordinates in Decimal Degrees, Degrees:Decimal Minutes, and Degrees:Minutes:Seconds Simple GPS Latitude, longitude

12 Appar för iPhone RT90 och SWEREF99 ”Bara” latitud och longitud?
Kostar 15 kr, fungerar bra! ”Bara” latitud och longitud?

13 Föreningens handburna GPS-modeller
Garmin Legend HCx Garmin eTrex 20 Från april 2012

14 Waypoint – Vad är det? Sparad plats Med koordinater Höjd Datum och tid
X = nord Y = ost Höjd Datum och tid

15 Färdspår – Vad är det? Registerar färdväg genom att spara x,y-koordinater med vissa tidsintervall Andra data som sparas Sträcka Medelhastighet Max hastighet

16 Sparat färdspår med waypoints

17 Sparat färdspår med waypoints
5 april 2012 11,4 km utflykt runt Gäddeholm

18 Kartor till dator Från Lantmäteriet För Kartex Från Garmin
Sverigekartan, 200 m upplösning, gratis Från Garmin Friluftskartan Pro Skala 1:50 000 1795 kr per landsdel Friluftskartan Prime Skala 1:10 000 795 kr per 50x50 km område OpenStreetMap

19 Varför spara waypoints och färdspår i dator
Man kan enkelt visa på en karta var man varit Även efter 1 eller 10 år… Man kan skicka waypoints och färdspår till andra personer som kan ladda in dem i sin GPS eller dator Man kan kontrollera koordinater vid behov Om man misstänker att man skrivit av koordinater felaktigt Kan även sätta koordinater på platser där man tagit foton Med hjälp av tidsangivelserna i GPS och kamera Jag har 10 år gamla färdspår som fortfarande är läsbara

20 Spara waypoint – Legend HCx
Tryck på Enter-knappen Rekommenderar att namnge waypoints, görs olika beroende på GPS-modell och vilket datorprogram man använder MapSource Legend HCx och GPSmap 60CSx Byt ut automatiska siffrorna mot namn av typen vårlök1, vårlök2, … eTrex20 Fungerar inte med MapSource BaseCamp Ändra inte på det automatiska numret! Numret behövs för att kunna sortera waypoints i kronologisk ordning i BaseCamp Ange artnamn i fältet Obs! (nedanför automatiska numret)

21 Hitta till sparad waypoint – Legend HCx
Öppna menyn ”Sök” Öppna ”waypoints” Sök din waypoint Välj din waypoint Välj ”Gå till” I meny xx visas avståndet till waypoint

22 Spara färdspår – Legend HCx
Gå till ”Spår” Välj ”Spara” Välj ”OK” Spåret sparas i GPS:n automatiskt med datum, exempelvis 21-APR-12 När man sparar filen i datorn döper man filen med datum och plats, exempelvis Gäddeholm Gör det lättare att hitta färdspåret i datorn

23 Ansluta GPS till dator Installera först Garmin:s program på datorn
BaseCamp Exporterade koordinater får longitud-latitud format, ger mera manuellt arbete vid inläggning i Artportalen MapSource ≤ okt. 2010 Kan inte ta emot waypoints från eTrex 20 Exporterade koordinater behåller valt format Kartex från Lantmäteriet är ett alternativ Senaste version Verkar inte fungera med eTrex 20 Starta programmet Anslut kabel mellan dator och GPS Starta GPS:n

24 Ladda ner färdspår och waypoints till dator
Med BaseCamp Starta BaseCamp Anslut GPS:n till datorn Data från GPS:n laddas automatiskt ner till BaseCamp Under Hjälpprogram – Alternativ – Position ställer man in koordinatsystem

25 Spara waypoints och färdspår i dator - Basecamp
I ”Min samling” skapas en ”Listmapp”, exempelvis Botanik Skapa en ”lista” (högerklicka) med datum och namn under Botanik Dra färdspår och waypoints till listan Skapa andra ”Listmappar” för andra aktiviteter Blir lättare att hitta…

26 Ladda ner färdspår och waypoints till dator
Med Mapsource Klicka på ikonen ”Hämta från enhet” Kontrollera att GPS:n visas i fältet ”Enhet” Välj att ta emot ”Waypoints” och ”Spår”

27 Spara färdspår i dator Mapsource
Spara i samma fil: Färdspår Ta bort inaktuella färdspår ”Active log” Mera detaljerade uppgifter (tider etc.) Waypoints Fyll i förkortade namn Ta bort inaktuella

28 Uppdatera mjukvaran i GPS:n
Med Garmin WebUpdater Behövdes för de nya eTrex 20

29 Tips – Koll av koordinater
Visa en dags fynd i Artportalen med Google Maps och kontrollera om prickarna på kartan har någorlunda rätt position Större koordinatfel upptäcks lätt Du själv upptäcker lättast koordinatfel! Gör detta till en rutin! I gamla Artportalen Välj datum ( ) Välj mina obsar Presentera fynd – Google Maps

30 Trix Om du hemma vill ange koordinat för en fotograferad art som du glömt att ta waypoint på Titta på fotots tidsstämpel Leta rätt på koordinaterna med hjälp av tidsangivelserna i färdspårets ”Active log” Kopiera koordinaterna för positionen Nagelört. Dyudden 4 april 2012.

31 Övrigt I filen ”startup.txt” kan man skriva in namn (eTrex 20)
Botaniska Föreningen i Västmanlands län inlagt Komplettera gärna med personnamn och telefonnummer

32 Några kom ihåg Använd alltid nyladdade batterier i GPS:n
Klarar då en hel dags användning, även på vintern Ta gärna med reservbatterier Enligt Murphys lag glömmer man förr eller senare att ladda batterierna innan utflykten… Eller också sitter de kvar i laddaren Ställ kamerans klocka noga Bilder kan vid behov koordinatsättas 1 minuts tidsfel ger positionsfel på 60 meter om man rör sig med 3,6 km/h (1 m/s) Kom ihåg att ändra mellan sommar- och vintertid Nollställ spårloggen vid start Under ”Färddator” - menyknapp – ”Återställ” – ”Rensa aktuellt spår” i eTrex 20 Under ”Spår” – ”Töm” i eTrex HCx Så slipper du få med tidigare koordinater i färdspåret (går även att radera i datorn vid behov) Nollställ waypoints först när minnet blivit fullt Du kanske vill söka rätt på tidigare besökt plats waypoints kan lagras innan waypoints-minnet blir fullt Spara alla waypoints i en fil på datorn när minnet blivit fullt, innan nollställning De kan laddas ner till GPS:n vid ett senare tillfälle om man ska återbesöka en lokal Spara waypoints och färdspår när du kommer hem Innan nästa utflykt!

33 Artportalen 2 Testversion https://tetrix2-1.artdata.slu.se/AP2/
Allt som läggs in här raderas innan den skarpa versionen släpps! Förutom det användarnamn man valt Buggar finns, allt fungerar inte

34 Arbetsgång Rapportera, tre olika sätt: Spara Granska och publicera
Rapportformulär Lägg till fynd Ange fyndplats Fyll i uppgifter om fyndet Importera fynd Via Excel-fil Dagblad Spara Granska och publicera På separat sida Tabell eller Karta eller Kalender Ladda upp bild kan göras här Först efter det att man publicerat fynden blir de synliga i Artportalen

35 Rätt många taxa har nya namn!
Vetenskapligt namn Nytt svenskt namn Tidigare svenskt namn Acer platanoides Skogslönn Lönn Actaea spicata Svart trolldruva Trolldruva Anthoxanthum odoratum Sydvårbrodd Vårbrodd Botrychium lunaria Månlåsbräken Låsbräken Carex lepidocarpa Jämt/näbbstarr - Cerastium fontanum Hönsarv Crataegus flabellata Kanadahagtorn Kanadensiskt hagtorn Dactylorhiza maculata Fläcknycklar Elatine hydropiper Korsslamkrypa Slamkrypa Euphrasia stricta Lila ögontröst Vanlig ögontröst Guizotia abyssinica Nigerfrö Negerfrö Hierochloë hirta Raggmyskgräs Hierochloe odorata Doftmyskgräs Myskgräs Lonicera caprifolium Äkta kaprifol Kaprifol Odontites vulgaris Gatrödtoppa Rödtoppa Oenothera biennis Äkta nattljus Nattljus Pilosella cymosa Kvastfibbla/blåfibbla Kvastfibbla Prunus domestica Plommon/Krikon Plommon Puccinellia capillaris Kustsaltgräs Saltgräs Quercus robur Skogsek Ek Ranunculus peltatus Sköld/vitstjälksmöja Sköldmöja Sparganium emersum Gles igelknopp Igelknopp Tilia cordata Skogslind Lind Tragopogon porrifolius Äkta haverrot Haverrot Ulmus glabra Skogsalm Alm Verbascum thapsus Ljust kungsljus Kungsljus Vitis vinifera Vin Vinranka Både latinska och svenska namn har ändrats

36 Tips - Artnamn Första namnet på listan är ett valbart namn och ingen rubrik! Klickar man på plustecknen visas underliggande taxa Ange i första hand art! Ange underart eller varietet endast om du är helt säker Dokumentation i form av foto eller belägg kan ofta krävas för underarter och varie­teter Valbart

37 Tips – Sök fynd För att söka efter ”Kärlväxter” eller annan artgrupp skriver man in detta i fältet ”Art” OBS! Alternativet ”Vald artgrupp” som står under fältet ”Art” anger bara från vilken artgrupp namnförslagen hämtas!

38 Tips – Göra ändringar Sökning Presentera fynd Visa detaljer Redigera
Spara ändringar Publicera markeringar

39 Tips – Infoga bilder Bilder kan infogas i granskningsläget, innan man publicerat fyndet Via fyndtabellen, om man redan har publicerat fyndet

40 LONA-inventering Badelundaåsen
Mellan E18 och Badelunda naturreservat E18


Ladda ner ppt "Användning av GPS och Artportalen 2 Kurs , kl"

Liknande presentationer


Google-annonser