Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriellt träbyggande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriellt träbyggande"— Presentationens avskrift:

1 Industriellt träbyggande
…..marknad och framtid…… Hans-Eric Johansson Sveriges Träbyggnadskansli

2 Ibland känns vårt traditionella träbyggande som en belastning för det moderna träbyggandet…….
Nästan alla våra äldsta kulturbyggnader är trä-byggnader – de är ett kultur-arv vi alla värderar högt…. De äldsta träbyggnaderna i Sverige är från 1200-talet …. Vi har över 1500 byggnader som är äldre än 500 år…. Nog måste ni hålla med mig om att det inte kan gå annat än framåt Trä vinner definitivt i längden och kommer att ta en huvudroll i framtidens byggande men vi är otåliga Vi vill se förändringens vind svepa fram redan i år! Antar ni utmaningen? Granhult, Småland daterad 1217

3 Vårt traditionella träbyggande är en kulturskatt att vårda
Ända fram till senare delen av 1700-talet dominerade träbyg-gandet även i stadsbebyggelse Nog måste ni hålla med mig om att det inte kan gå annat än framåt Trä vinner definitivt i längden och kommer att ta en huvudroll i framtidens byggande men vi är otåliga Vi vill se förändringens vind svepa fram redan i år! Antar ni utmaningen? Falun 1700-tal

4 Vårt traditionella träbyggande är en kulturskatt att vårda
Ända fram till senare delen av 1700-talet dominerade träbyg-gandet även i stadsbebyggelse Då hade vi kunskap att bygga även större träkonstruktioner Nog måste ni hålla med mig om att det inte kan gå annat än framåt Trä vinner definitivt i längden och kommer att ta en huvudroll i framtidens byggande men vi är otåliga Vi vill se förändringens vind svepa fram redan i år! Antar ni utmaningen? Habo kyrka 1723

5 Vårt traditionella träbyggande är en kulturskatt att vårda
Ända fram till senare delen av 1700-talet dominerade träbyg-gandet även i stadsbebyggelse Då hade vi kunskap att bygga även större träkonstruktioner Nog måste ni hålla med mig om att det inte kan gå annat än framåt Trä vinner definitivt i längden och kommer att ta en huvudroll i framtidens byggande men vi är otåliga Vi vill se förändringens vind svepa fram redan i år! Antar ni utmaningen? …och med inredningen av Stockholms slott utvecklades också ett nationellt finsnickeri … Habo kyrka 1723

6 Kulturarvet har nog bidragit till en fördröjning av det moderna träbyggandets formspråk ……..
När Skanska, Skogsindustrierna och Nutek 1998 ordnade en internationell arkitekttävling om det urbana träbyggandet fick vi in 133 förslag från 12 länder. Vinnarna kom från Danmark, 2-3 pristagarna från Nederländerna. De flesta svenska arkitektförslagen fortsatte i kulturspåret…… Nog måste ni hålla med mig om att det inte kan gå annat än framåt Trä vinner definitivt i längden och kommer att ta en huvudroll i framtidens byggande men vi är otåliga Vi vill se förändringens vind svepa fram redan i år! Antar ni utmaningen? Västra Hamnen, Malmö Bo 01

7 Vårt traditionella byggande är däremot ingen kulturskatt
Det sker än i denna dag med skråväsendets organisation och arbets-uppdelning – byggt på konkurrensskyddande monopol Modern teknik och logistik har inte implementerats – samhällssektorn har inte ställt rätt krav på– och därmed ej heller fått leverans från – branschen. Det räcker inte med “Skärpning gubbar” Byggarbetsplats Stockholmstrakten aug 2008

8 …men där finns idag ett modernt alternativ…..
Ett träbyggande som bryter det traditionella organisationsmönstret och kan flytta arbetet bort från överhettade regioner…..

9 Den ”traditionella byggindustrin” har inte klarat av att förändra sin byggprocess…..
NCC avslutar utvecklingsprojektet NCC Komplett NCC avslutar utvecklingsprojektet för industriellt byggda flerbostadshus, NCC Komplett. 200 anställda i Hallstahammar och Solna berörs av förändringen. Avvecklingen medför kostnader och ytterligare förluster som belastar resultatet i det fjärde kvartalet med cirka 300 MSEK. Det verkar behövas industrialister för att driva en industriell byggutveckling …. För detta handlar väldigt mycket om kultur…..

10 Att trä som systembärande material skulle påverka byggprocessen var inte på agendan när det moderna träbyggandet startade på 1990-talet.. Svartlamoen, Trondheim (foto Ekologibyggarna)

11 Det var Kol&Stålunionen (EU) som helt oanande startade utvecklingen av det moderna träbyggandet….…..
Byggproduktdirektivet 1989 för ökad gränsöverskridande konkurrens inom byggsektorn gav öppningen att använda trä i alla byggnadsstommar…… Som basindustri såg träindustrin möjligheten att utveckla sin egen värdekedja från material till produkt…….. Den svenska träindustrin är industriellt avancerad, den har många konkurrerande aktörer och den verkar på en global internationell marknad…….

12 Trämaterialets egenskaper har även historiskt lett utvecklingen mot industriell tillverkning…..
”Starkt i förhållande till sin egen vikt” I början av 1900-talet var det för småhusen möjligheten att transportera förtillverkade kompo-nenter som ledde till en ny industri… Limträindustrin följde upp med komponenter till järnvägsstationerna Nu är det förtillverkning av och för de byggnader som tidigare inte varit tillåtna att uppföra med trästomme ”det moderna träbyggandet ”

13 ”att bygga ett badrum……”
Den avgörande skillnaden mellan traditionellt och modernt byggande är sättet att organisera produktionen Exempel på en produktionsprocess i byggindustrin…. ”att bygga ett badrum……” Yrkeskategori Arbetsmoment leverantör 1

14 Ett annat sätt att producera samma produkt …….
Golvtillverkning Integrerad IT-design Plattläggaren Väggar och beslagning

15 Sammansättning Produktionsplatsen Kvalitetskontroll Leverans

16 Slutmontering Arbetstiden är ungefär 5% av den tid som åtgår med traditionell skråbaserad byggmetod…..

17 Träbyggandets huvudspår; flerbostadshus ….
Träbyggföretagen bygger kontinuerligt ut produktionskapaciteten för att möta efterfrågan på prisvärda bostäder i flerbostadshus… Prognos 2011 1997 2002 2005 2008 Lindbäcks:300 lght Myresjö: 100 lght Lindbäcks:400 lght Moelven: 200 lght Finndomo 100 lght Lindbäcks: 650 lght Moelven: 300 lght Finndomo: 100 lght Martinsons: 100 lght Plusshus 50 lght Övriga (egen regi mm) 100 lght Lindbäcks:800 lght Moelven: 300 lght Martinsons:250 lght KLH: 100 lght Derome: 150 lght Setra: 50 lght Övriga (egen regi mm) 200 lght Lindbäcks:1000 lght Moelven:200 lght Martinsons:400 lght KLH: 300 lght Setra: 300 lght Derome: 200 lght Övriga: (egen regi mm) 300 lght 2800 400 700 1300 1850 Under de kommande åren med lågt bostadsbyggande kan det industrialiserade trähusbyggandet bli marknadsledande….

18 Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm ….
Drivkraften är höga stålpriser och limträindustrins satsning på ökad användning inom landet …… Produktionskapaciteten byggs nu ut: Moelven/Töreboda påbörjar byggandet av ny fabrik under 2009….. Martinsons utökar sin projektkapacitet med projektörer och ny konfektionslinje Setra uppgraderar kontinuerligt fabriken i Långshyttan – börjar också producera massivträskivor

19 Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm ….
De största hallbyggnaderna är numera träbyggnader…… Totalentreprenör HMB, limträstomme Moelven/Töreboda

20 Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm ….
Experium – norra Europas största upplevelsecentrum byggs i Lindvallen, Sälen……… Klart hösten 2009…….. Totalentreprenör Peab, limträstomme Martinsons Byggsystem


Ladda ner ppt "Industriellt träbyggande"

Liknande presentationer


Google-annonser