Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling - hönan eller ägget? Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling - hönan eller ägget? Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling - hönan eller ägget? Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2013

2 Strama Motverka antibiotikaresistens genom en rationell antibiotikaterapi… ?

3 STRAMA Akademiskas punktprevalens antibiotikaanvändning v 45-v 46 2008 Akademiska 29,4 %

4 Vårdhygieniska aspekte på antibiotikaresistens • Hur bidrar vården till resistensutvecklingen? • Går det att minska ab- användningen i högspecialiserad sluten vård?

5 Vårdrelaterade infektioner 10 % Varje år inom EU: •4 miljoner drabbas •37 000 EU dör •kostar 7 miljarder Euro Källa: ECDC Annual Epidemiological Report 2008

6 Vårdrelaterade infektioner Varje år i Sverige •130 000 patienter •1 500 dör •4 miljarder per år Källa: Socialstyrelsen 2006 Att förebygga vårdrelaterade infektioner

7 Postoperativ infektion Ventilator associaerad pneumoni CVK-sepsis Vårdrelaterade infektioner Urinvägsinfektion Epidemier

8 Mikoroorganismer i VRI ECDC rapport 2008

9 SOAP-study (incidence of sepsis at ICU) •SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely Ill Pat) •198 IVA 24 EU länder •64 % fick AB pga sepsis •Fokus: lunga, urinvägar, buk (postop) Vincent JL. Et al. Crit Care Med 2006:34(2): 344-353 “SOAP”-study

10 © 2006 by the Society of Critical Care Medicine and Lippincott Williams & Wilkins. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2 Staf aureus, Pseudomonas, E. coli, Enterokocker

11 Shift mot mer och mer resistenta bakterierakterier i VRI •MRSA •ESBL tarmbakterier •VRE •Acinetobacter •Pseudomonas Eggimann P, Pittet D. ”Infection control in the ICU”. Chest 2001;120:2059-2093.

12 VRE epidemiologi •USA 2002: ca 30 % av VRI inom intensivvården orsakade av VRE •Mindre vanligt i Europa Ref: NNIS Report (CDC) Am J Infection Control 2003

13 Gårdlund et al. 2002 Karolinska sjukhuset 9557 opererade 1992-2000 126 (1.32 %) mediatinit 26 % S. aureus 46 % KNS

14 Mediastiniter Andel MRSA av S. aureus •Taiwan > 60 % Lin et al., CID 2003 •Frankrike 36 % Mekontso-Dessap et l., CID 2001 •Sverige 0 % Gardlund et al., Eur J Cardiothorac Surg 2002

15 Incidens per 100 000 invånare och år www.smittskyddsinstitutet.se

16 ESBL-bildande bakterier www.smittskyddsinstitutet.se 2098

17

18 Kliniska och screeningodlingar över 300 patienter maj 2005 – maj 2008 Prislapp: 30 miljoner kr år 2007

19 Incidens per 100 000 invånare och år

20 VRE- vancomycinresistenta enterokocker www.smittskyddsinstitutet.se

21 VRE – smitta inom vårdinrättningar i tre landsting www.smittskyddsinstitutet.se

22 Riskfaktorer resistenta bakterier •Långa vårdtider •Underliggande sjukdomar •Antibiotikabehandling vancomycin, cephalosporiner, imipenem Störst risk för immunosupprimerade hematologisk patienter, levertransplanterade, njursjuka, IVA-vårdade Referenser: van der Auwera 1996 JID Gin 1996 Ann Pharmacoth Fridkin 2001 Ann Intern Med Montecalvo AAC 1994 Edmond CID 1996 Bhavnani Diagn Micrbiol Infect Dis 2000

23 Orsaken till vårdrelaterade infektioner Host AgentEnvironment ”Triangle of causation” Mausner, Kramer 1985

24 Alla orsaker interagerar ”Web of causation”

25 ”The host” Riskfaktorer • immunosupprimerad • underliggande sjukdomar • omvårdnadkrävande • invasiva åtgärder • VRI • antibiotika

26 1918 – Spanska sjukan på Västmanlands regemente Foto: Ernst Blom ”The enviroment ”

27 Miljön, föremål kontamineras av patienters bakterier Visat för •MRSA •VRE Livornese LL Jr et al. Hospital-acquired infection with vancomycin-resistant Enterococcus faecium transmitted by electronic thermometers. Ann Intern Med 1992;17:112-6. Porwancher R et al. Epidemiological study of hospital-acquired infection with vancomycin- resistant Enterococcus faecium: Possible transmission by an electronic ear-probe thermometer. Infect Control Hosp Epidemiol 1997;18:771-3. Hardy KJ et al. A study of the relationship between environmental contamination with Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and patients’ acquisition of MRSA. Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27:127-32.

28 Problem VRE: miljön som smittkälla Daniel Heimer hygienläkare i Västerås

29

30 Överlevnad i miljö Systematic litterature review

31 Resultat Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006

32 Conclusion Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006

33 Handhygien reducerar MRSA Lindsay Grayson et al MJA 2008; 188, 633-640

34 VRE: Undersökning av koloniserade patienter Läkarundersökning av 49 patienter, koloniserade eller infekterade med Vancocinresistenta enterokocker (VRE) Efteråt undersöktes Rocken (magparti och ärmlinning) Handskar (fingertopparna båda händerna) Stetoskop membran Referens: Zachary et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:560-564

35 Resultat: VRE fanns på 63% av handskarna 37% av rockarna 31% av stetoskopen Ingen skillnad om patienten var infekterad eller koloniserad eller stod på behandling Större risk om patienten hade diarré

36 •Handhygien •Kortärmat •Skyddskläder och handskar Contact precautions Är det tillräckligt?

37 Bakterier finns på ”tagställen” Laurell, Lindbom, Acta Chir Scand. 1961 May;121:165-75

38 Smittspridning pga kontaminerade föremål Levin, PD. Contamination of portable radiograph equipment with resistant bacteria in the ICU. CHEST, 2009 vol 136 p 426-432.

39 Smitta av vårdrum •VRE Drees M et al CID 2008 Martinez JA et al. Arch intern med 2003 •MRSA Huang SS, Arch Intern Med 2006 •C. difficile Shaughnessy, M et al 2008 •Pseudomonas, acinetobacter ESBL Nseir CMI 2010 Subsequent patient infected by insufficiently cleaned room

40 Smitta av vårdrum C. difficile Shaughnessy I C H E 2011

41 VRE-bekämpning Hayden CID 2006 städkampanjhandhygienkampanj

42 C. difficile-bekämpning Hardy et al 2010

43 Rengöring, städning, desinfektion Frekvens? Medel? Metod? Vem gör vad? Sängbord, säng, handtag, kranar desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel Punktdesinfektion Storstädning? Klorin?

44 Överbeläggningar främjar smittspridning •Överbeläggningar, underbemanning, omflyttningar •Handhygien och städrutiner försummas Lancet Infectious Disease vol 8 July 2008

45 Korrelation MRSA och beläggningsgrad Borg J Hosp Inf 2003

46 Ju färre personal desto fler smittas Stenenga J, I C H E, 2002

47 Vårdhygieniska aspekten på antibiotikaresistens?

48 STRAMA Akademiskas punktprevalens antibiotikaanvändning v 45-v 46 2008 Akademiska 29,4 % Selektion

49 Smitta

50 Enbart en fråga om smittspridning och basal hygien?

51 Vårdhygieniska aspekte på antibiotikaresistens • Hur bidrar vården till resistensutvecklingen? • Går det att minska ab- användningen i högspecialiserad sluten vård?

52 STRAMA Akademiskas punktprevalens antibiotikaanvändning v 45-v 46 2008 Akademiska 29,4 % 10 % VRI

53 Förbättringsmöjligheter •10% av vårade sluten vård får VRI •20-30 % av vårdrelaterade infektioner skulle kunna förhindras Harbarth, S et al. J Hosp Infection 2003; 54:258 Roberts, RR et al. Clin Infect Dis 2003;36:1424–32

54 VRI inom intensivvård •Ca 30 % som vårdas över 48 timmar 1.Pneumoni 2.Sårinfektion 3.Urinvägsinfektion 4.Bakteriemi (mortalitet 40 – 50 %) Förlängd vårdtid 8-9 dygn

55 CVK-sepsis •Upp till 0-30 infektioner/1000 kateterdygn •USA: IVA 5 / 1000 kateterdygn •Upp till 35 gånger ökad mortalitet Källor: SKL

56 CVK-sepsis

57 Provonost et al NEJM 2006 •108 IVA-avdelningar •Incidens CVK-sepsis 2,7 -> 0 infektioner per 1000 kateterdagar på 3 månader •1500 liv räddades under 18 månader •Hur mycket antibiotika sparades?

58 100 mest inflytelserika personer i världen

59 Provonost et al NEJM 2006 Intervention 5 punkter 1.handhygien, 2.sterilklädda, 3.klorhexidin, 4.undvika v femoralis, 5.dra onödiga katetrar Utbildningspaket all personal Vagn med utrustning Daglig utvärdering av behovet Checklista Ssk stoppar dr som inte följer checklista Berenholtz, Provonost et al Crit Care Med 2004

60 Före insättning: Tvättades händerna? Steriliserades huden? Sterilinklädd pat? Under insättning: Sterila handskar Mössa, munskydd, steril rock Följde alla reglerna? Efter insättning: Sterilt förband

61 Sjuksköterskan stoppar doktorn som inte följer hygienreglerna

62 Mäter vi infektionerna? ”If you can´t measure it, you can´t manage it” Drucker 1909

63 Mäteffekt USA, 1970 : Natl Nosocomial Infection Surveillance Study; NNIS Tyskland, 1997 : KISS Holland, 1996 :PREZIES mätning och återrapportering ger sjunkande incidens per se Gastmeier, P et al. Infection Control Hospital Epidemiology 2009; 30: 993-999 Smyth ETM et al. Journal of Hospital Infection 2000;45: 173–184 Geubbels, EL. Inr J Qual Health Care 2006;18:127-133.

64 From Gastmeier, P et al. Infect Control Hosp Epidemiol 30(10):993-999. © 2009 by The Society for Healthcare Epidemiology of America. All rights reserved. For permission to reuse, contact journalpermissions@press.uchicago.edu.

65 VRISS 2009

66 1. Förhindra smitta 2. Förhindra infektioner till följd av vård och behandling Vårdhygiens aspekter

67 AB-resistens och VRI


Ladda ner ppt "Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling - hönan eller ägget? Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser