Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöbilar i Östersund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöbilar i Östersund"— Presentationens avskrift:

1 Miljöbilar i Östersund
Ulf + Anne Presentation. Ulf Adsten transportchef. Enda person som handlar bilar i vår kommun. Anne Sörensson mobilitetskontoret Grön Trafik, arbetar även med att få till hållbara transporter inom andra områden än miljöbilsområdet. Ulf sa att han är den enda som köper bilar. Så har det varit sedan 2001 och det har varit en stark framgångsfaktor för att se till att det är miljöbilar som köps. Bra oxå med nyckelpersoner som arbetar på olika förvaltningar. Ulf Adsten - transportchef Anne Sörensson - projektledare Grön Trafik

2 9 stjärnor i Gröna Bilisters granskning
* * * * * * * * * Östersund, Örnsköldsvik, Göteborg, Kristianstad Anne: Kommunens miljöbilssatsning fick i höst 9 stjärnor i GB:s granskning tillsammans med Ö-vik Göteborg och Kristianstad. Medeltal 5 stjärnor. GB:s granskningar är bra för att sätta fokus på miljöbilsfrågan. Form av benchmarking som kan sporra till bättre betyg och öka drivet i miljöbilsutvecklingen. Genomlysning med konkreta tips för att bli bättre. Media är intresserad. Samnyttjat GB med att de får föreläsa på miljöbilsseminarium. Mattias Goldmann är en proffsig föreläsare. Rekommenderas.

3 Politiskt initiativ gav första miljöbilarna och första viktiga E85- tankstället 1995
Ulf 2. Var kom initiativet från? Kommunalrådet Gun-Britt Mårtensson besökte miljötåget som åkte land och rike runt DET NATURLIGA STEGET presenterades en utmaning: att alla orter som förband sig att köpa minst 10 etanolbilar, där skulle OK sätta upp en etanoltapp. 13 Ford Taurusar, sk paddor köptes in av kommun, landsting och företag. I gengäld fixade OK ett etanoltankställe som haft mycket stor betydelse för Östersunds kommuns miljöbilssatsning. Utan tankställen händer ingenting! Den första etanolbilen drog väldigt mycket E85 men det får väl ses som ett led i miljöbilsutvecklingen.

4 Mål i Agenda 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen. 1% av de registrerade bilarna i kommunen, ca 250 st, ska drivas med förnyelsebara bränslen och de får parkera gratis i staden. Ulf. 1996 antogs vår Agenda21 och de här offensiva målen med fokus på förnyelsebara bränslen antogs En framgångsfaktor både i det interna arbetet och även vid bidragsansökningar har varit att knyta an till Agenda 21-målet. Mål 2 är uppnått men mål 1 är vi på väg mot.

5 Resepolicy 1999 ökade miljöbilar och minskade bilavtal
Bilresor i tjänsten ska i första hans ske med fordon som kommunen äger eller hyr, vilket innebär att bilavtal och parkeringsförmåner sägs upp Ulf. En annan framgångsfaktor för att öka antalet miljöbilar har varit resepolicyn som säger att privatbilskörning ska ersättas med kommunala fordon. (2001 hade vi sagt upp c:a 1/3-del.)

6 Elbilsprojekt 2 elbilar köptes och några laddningsuttag
Test av elbilar m stöd av Energimyndighet Tyst, och minskar utsläppen Fungerar bra vid korta körsträckor Endast 5 mils körsträcka vid -20 grader Inga ABS-bromsar Problem med bensinvärmare Ulf År 2001 köptes 2 elbilar till kommunen och minst 2 laddningsuttag installerades. Bilarna fungerad bra vid korta sträckor, var tysta och släppte inte ut några avgaser. De gick dock bara 5 mil när det var kallt, och det var problem med värmen i den ena bilen. Fastighetskontorets bil hade en engagerad förare och fungerade bra och den har vi fortfarande kvar. Städs bil hade många förare och det blev problem med bensinvärmaren och osäkerhet med hur långt bilen gick, så bilen såldes.

7 LIP-stöd till en miljöbilspool med 12 bilar och 6 arbetsledar-miljöbilar istället för privatbilar 2000 Ulf 2000/2001 sökte vi och fick LIP-stöd till 12 miljöbilar i en miljöbilspooler samt för 6 arbetsledarmiljöbilar som ersatte privatbilskörning :-/bil till inköpen så de blev billigare är att köpa andra bilar. Poolen på bilden består i dagsläget av 13 st miljöfordon som bokas i receptionen där man hämtar och lämnar bilnyckeln. Innan återlämnandet skall bilen tankas om det är mindre än ¼ tank kvar, tankkort följer med nyckeln. Ett nytt bokningssystem via nätet är under upphandling. Bilpooler minskar antalet bilar eftersom man måste planera sin körning. På bilden kan ni också se att vi har stripat upp våra miljöbilar. Kommunledningen tycker att det på ett pedagogiskt sätt kommunicerar att vi jobbar för en hållbar utveckling.

8 Kvalitetssäkring - upphandling av miljöbilar
Klgbeslut Agendamål Ramavtal Miljöbokslut och ledningens genomgång Rutin i Miljöledningssystem Avvikelserapport Anne. Riktig skjuts på miljöbilsantalet i Österssund blev det år 2001 då vi synliggjorde för förvaltningscheferna hur många miljöbilar vi hade, hur Agenda21-målet såg ut och hur långt kvar till målet det var kvar, samt vilka alternativ som fanns och vad de kostade. Kommunledningen antog då ett policybeslut om att alla nya bilar som upphandlades skulle vara miljöbilar om inte särskilda behov fanns och att alla inköp skulle skötas av vår transportenhet. Tidigare förekom det att varje enhet köpte själv. Dessutom skulle information gå ut om vad som gällde. Därefter så har upphandlingsenheten gjort ett ramavtal där man efterfrågat miljöfordon och ställt trafiksäkerhetskrav. Det blev Ford Focus som tog hem anbudet. I vår kommun är det nu norm att köpa miljöfordon. Avsteg från principen kan endast beviljas av förvaltningschef. Den som inte köper miljöbil måste skriva på en avvikelsrapport. Hur många sådana kommer in per år Ulf och i vilka fall får man godkänt? Några stycken, försumbart. Fyrhjulsdrift mm. Kopplat till rutin i mls och avrapportering av antal miljöbilar sker i miljöbokslut och vid ledningens genomgång.

9 Ford Focus Ambiente FlexiFuel Combicoupé
Miljöbilar i Östersunds kommunförvaltning Ford Focus Ambiente FlexiFuel Herrgårdsvagn Beskrivning: Etanol/bensin-driven personbil med bränsleflexibel motor (FFV). Ford Focus Ambiente FlexiFuel Combicoupé Beskrivning: Etanol/bensin-driven personbil med bränsleflexibel motor (FFV). Ford Taurus FFV Beskrivning: Etanol/bensin-driven personbil i storbilsklassen med FFV-motor Citroën Berlingo Eléctrique Beskrivning: Eldriven skåpbil Toyota Prius Beskrivning: Hybridfordon med en kombination av bensin- och elmotor. Ulf Hur stor andel miljöbilar finns det i Östersund. C:a 53 % av personbilarna i dagsläget men vi har haft köpstopp och kommer att köpa c:a 100 biogasbialr och bättra på statistiken. I dagsläget har vi 103 miljöbilar fördelade på: 1 elbil 10 elhybrider 92 etanolbilar Fördelat på fordonsklasser blir det: 191 st. personbilar, 38 minibussar och 64 lätta lastbilar.

10 Biogasbilsfas Biogas för fordonsdrift kan tankas i Östersund from mars 2007 KLIMP-bidrag till biogasbilar i kommunförvaltningen 3,9 miljoner i bidrag från KLIMP 116 biogasfordon 15 % på inköpssumman, c:a kr/bil Upphandling av personbilar, minibussar och lätta lastfordon Ulf Nu går vi in i biogasåldern. Biogasen i Östersund räcker till c:a 500 fordon och kan tankas från mars 2007 i Östersund. Det är slam från reningsverket som rötas till gas och redan i dag blir biogas och eldas och går ut på fjärrvärmenätet. Även mejeriavfall. NV har gett bidrag till uppgradering och rening så att gasen kan användas för fordonsdrift. Kommunen har också fått Klimpbidrag till 116 biogasbilar – 3, 9 miljoner motsvarande c:a kr/fordon. Biogasupphandlingen är klar om några veckor.

11 Kostnader Etanolbilar 4 -8 000 kr mer (ej dyrare i vårt avtal)
Elhybrider kr dyrare Biogasbilar Personbil dyrare Lätt lastbil 25 – dyrare Ulf Ford Focus har ungefär samma pris oavsett om det är bensin- eller etanoldrift och kostar ca :-. Toyota Prius kostar ca :-. Biogasbilarna är 25´-40´ dyrare än motsvarande bensin- eller dieselbil. Miljöbilarna har bytts ut i takt med att de gamla bilarna har behövts bytas. Inga pengar har hittills tillskjutits i vår kommun men just nu förs en diskussion kring biogasbilarna som är dyrare i inköp. Ska diskuteras på klg imorgon. Uppdaterad bra information om kostnader finns på E85 har ju varit lika dyrt eller tom billigare men är tyvärr numera dyrare Biogas är billigare än bensin och diesel. Riktpris Östersund 9 kr nm3/8.25 i bensinekvivalenter. Elhybrider drar 0,50-0,6 l mil.

12 Miljöbilar för alla behov?
Ulf I dag finns i miljöbilar i de flesta storleksklasser. Vad som inte finns är 4 – hjulsdrift. Det arbetas på Renault Kangoo, men den är inte klar ännu. Miljöbilar med automatlåda finns inte annat än i Volvo och Toyota Prius. Vad som de flesta däremot har är antisladd och antspinn.

13 Acceptans hos brukare och motstånd
Ulf Ett visst motstånd har kunnat ses från brukarna som gärna vill misstro nya tekniker och även anser att just deras verksamhet är så speciell att de vill fortsätta köra på fossilt bränsle, inköparen har det inte varit några problem, bland politikerna har viss skepsis visats men de har tagit de erforderliga besluten. Brukarna är till största del positiva, de har insett att bilarna fungerar som vanliga fossilbränsledrivna bilar. De som i dag har t.ex. en etanolbil accepterar nog snabbare en biogasbil än en som skall gå direkt från bensin till biogas. Många börjar nog inse att oljeresurserna kommer att ta slut och att det är bättre att använda oljan till att tillverka plast än att använda den till något så trivialt som att värma hus och köra bilar. Samt börjar miljömedvetandet att så smått tränga sig in i huvudet

14 Enkät Rådhusets bilpool 2003
165 av 409 svarade på enkäten 99 % var nöjda med bokning via reception 68 % skulle ändå föredra ett Internetbaserat bokningssystem Majoriteten (72% Toyota Prius, 74% Ford Focus) tycker bilarna fungerar bra eller mycket bra m a p köregenskaper, lastutrymme, komfort mm. De flesta tankar etanol om det finns tillgängligt, etanoltankningsfrekvensen är högre än 90% De flesta (79%) kände att de gjorde en miljöinsats när de hyrde miljöbil Nära hälften (42%) svarade att utomstående visat intresse för bilarna på tjänsteresor Drygt hälften (55%) kunde tänka sig att köpa en miljöbil privat Ulf: I samband med att en utvärdering gjordes av miljöbilspoolen i Rådhuset så utvärderades användarnas attityder till miljöbilarna. 72 % tyckta ett miljöbilarna fungerade bra och de tankade E85 till 90 %. 79 % kände att de gjorde en miljöinsats. Utomstånde hade visat intresse för miljöbilarna och över hälften kunde tänka sig att köpa en miljöbil privat. Anne. Erfarenheterna stämmer med de som finns i övriga landet. Transek har för Stockholms räkning gjort en Undersökning över miljöbilsanvändarenas attityder och de är mycket nöjda.

15 Leverantörer av miljöfordon
Attityder Leverantörsträffar Samarbete med Grön Trafik om miljöbilsinformation Ulf Ford och Toyota är har varit de vi haft avtal med och de har varit nöjda medan de övriga vässat klorna inför nästa upphandling.Inga leverantörsträffar har hållits men vi var ner till Stockholms bilsalong och scannade av marknaden i våras. Det händer mycket på miljöbilsfronten just nu, men tyvärr finns det också många som antingen väntar på vidareutvecklingen eller fortfarande sover. Anne I Grön Trafik har vi samarbetat mycket med miljöbilshandlarna när det gäller att informera externt mot allmänhet och företag. De har medverkat vid utställningar och vid provkörningar.

16 EcoDriving Anne, C:A 480 förare har utbildats ikommunen. Tidigt ute 2001 och utbildade 400 förare. Ingen mätningar före annat än hos Renhållningen. Renhållningen som utöver EcoDrivingutbildningen 2001,genomfört repetitionsövningar år 2002 och 2003, visar en bränslebesparingsvinst per körd kilometer på c:a 2000 kr år 2001, kr år 2002 och c:a kr år 2003 jämfört med år Jämförelsen gäller de fordon som funnits med sedan år 2000. Utbildat 80 under 2005 som vi försöker coacha. Uppföjning pågår. Motivationen skulle öka om man fick bonus. EcoDrivingprojekt som vi håller på och försöker coacha. Svårt att få bestående effekt utan bonus. Problem att få folk att fylla i förarjournaler.

17 Vinterkörning 13. Hur ser det ut med vinterkörningen med etanolbilarna? Problem med att de är svårstartade? Ulf! Problem med vinterkörning med etanolbilar? Nej! Vi ger våra kunder samma råd som leverantörerna ger. Om bilen står ute utan motorvärmare och man befarar att temperaturen kommer att sjunka under – 17 grader, då bör man tanka i 10 % bensin. Från början var det några bilar som inte startade men efter en omprogrammering har det blivit bättre. Jag fick då i tidens begynnelse åka ut och hämta några bilar som inte startat. I samtliga fall var det så att de var ”sura”. Kommunens bilar står i varmgarage eller på motorvärmare (ej prius). Motorvärmare är ju också bra för att minska bränsleförbrukning och motorslitage. Från och med november kommer vinteretanol som består av 25 % bensin och 75 % etanol.

18 Trafiksäkerhet Anne - Idag behöver man inte välja mellan trafiksäkerhet och miljö i alla fall inte på personbilssidan. Anne Att ställa krav på minst 4 stjärnor, antisladd, airbag, godkända whiplashskydd, bältespåminnare är möjligt i alla fall inte om man köper personbilar. En del miljöbilar klarar 5 stjärnor i EuroNcap. Tidigare var Folksam kritiska till Focusen men efter att den nu klarar 5 stjärnor i EuroNcap, har whiplashskydd och bältespåminnare, sidokrockskydd osv är man nöjd.

19 Alkolås i kommunens miljöbilspool
Alkolås i 18 miljöbilar bl a i 2 pooler Krav på alkolås vid entreprenadupphandling Klg-beslut om alkolås vid nybilsinköp Anne Förra året installeras alkolås i kommunens miljöbilspools bilar. Kvalitetssäkringsprojekt tillsammans med Vägverket. Det beror inte på att vi har många onyktra förare, men vi vill kvalitetssäkra våra personbilstransporter med avseende på nykterhet. Vi vill ha sprit i tanken på bilarna men inte i förarna. Alkoholgränsen 0,2 promille gäller. Vi har Foxguardlås och V3.

20 Bränslejournal Anne För att kunna göra uppföljningar och för att betona vikten av att mäta däckstryck och fylla på olja fick alla persibbilar har en journal där den som tankar fyller i mätarställning, vilket drivmedel som tankas och hur mycket. Dessa lämnas sedan till Grön Trafik årligen som gör en uppföljning. Process att få detta att fungera. 71 % lämnade in data. En hel del fel. TEx underrapporterades E85 förbrukningen 56 % har mätt däckstryck enligt rekommendation och 63 % har kollat oljan. Här finns även rutiner för däckstryck, oljebyte och tvätt. Enligt uppgifter från bränslebolag tankades l E85 under 2005 (brutet räkenskapsår) = CO2reduktion på 131 ton Under samma period l bensin och l diesel. Utvärderas nu för 2006 i slutet på vår produkt.

21 Övrigt på miljöfordonsfronten
Ägardirektiv om att kommunala bolag ska köpa miljöfordon Stimulering av bilpool = 2 pooler för allmänhet och företag …………………………………………… Bilpoolsbokningssystem på nätet Förarutbildning Biogasbilsambassadörer ISA Anne Anne: Ägardirektiv för Östersundsbostäder och Jämtkraft. Jämtkraft med i biogasbilsupphandling. Stöttat och stimulerat eldsjälar. En bilpool för allmänheten och en hyrbilsfirma Safety har nu bildats. Ulf – berätta om att vi håller på och köper ett bilpoolsbokningssystem för nätet och att en förarutbildningen ska genomföras och vad som ingår i den.

22 Information om miljöfordon
Miljöfordonsseminarium Miljöfordonsutställningar och provkörningar Seminarier om förnyelsebara bränslen Miljöfrukostar Direktbearbetning hos företag med miljöbilsekonom Informationstillfällen externt och internt Stripning av miljöbilar 100-tal mediainslag Anne När kommunen går före är det lätt att informera företag och allmänhet. Information på bred front kopplad till klimatfrågan. Anne Det har varit ett stort intresse för miljöbilar och de flesta ur olika politiska läger gillar miljöbilar. Media har också varit mycket intresserad. Här är exempel på olika aktiviteteter. Miljöfordonsseminarier. Samverkanspartners Länsförsäkringar, Energikontor, Länsstyrelse, Handeslkammare, Agenda 21, Länsförsäkringar, bilhandlare mfl.

23 Gratis parkering i Östersund
189 privatpersoner, 107 företag, och 103 kommunbilar Anne; Att ha parkera gratis är en bra förmån för att få fler att köpa miljöbil. Även bilhandlare säjer detta. Statlig definition används. Minst 50 % förnyelsebart bränsle ska tankas. Uppföljningar parkera gratis, lämna in kvitton. Vid uppföljning av slumpvisa 67 personer klarade sig 60 perosner. 83 % tankade etanol. Bra sätt att följa miljöbilsutvecklingen.Det har varit väldigt tydligt att kommunen kom först, sen företag och nu privatpersoner som nu är största gruppen. Nu kommer nya ansökningar flera varje vecka..

24 Tankställen för etanol i Jämtland
Från infomöten till pumplagen…. Befintliga tankställen i Jämtland OKQ8 i Sveg Statoil i Sveg OKQ8 i Östersund Statoil i Östersund Jet Östersund Kommande OKQ8 Södra Gröngatan, Shell i Järpen Shell i Brunflo OKQ8 Brosslarvägen Torvalla OKQ8 Krokomsporten Bilbolaget Anne Vi har bjudit in bränslebolag och informerat om att vi har etanolbilar och då har de fixat tankställen (2 st + uppgraderat 1). Vi har också skyltat upp på vägen utanför tankstället att det går att tanka E85. Numera behövs inte detta längre utan det är istället den sk ”pumplagen” som gör att nya tankställen etableras. Säljs det mer än 3000 m3 så blir det ett tankställe m3. Under 2007, 2008 och 2009 kommer fler tankställen i Östersund och i länet. När det gäller etanol finns det tillräckligt med etanoltankställen. Däremot bara ett tankställe för biogas. Hur ser det ut hos er?

25 Företag med miljöbilar
Advokat AB ALD-automotive AB Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden Autoplan AB Bil AB Sandström & Ljungqvist Bil AB Sandstöm o Ljungqvist Bilbolaget Nord/Res Skandinavien Bilbolaget Östersund Bilcenter Jämtland AB Databiten DHL Express Digital Elephant AB EIO Medlemsservice AB First Rent A Car AB Fleetpartner/ EON Värme Sverige Fordhallen Autocenter AB Frösö Biluthyrning AB Frösö Gummi AB Föreningssparbanken AB Föreningssparbanken Finans Företagarna Service AB GE Kapital Ingemansson Technology AB Inlandsbanan AB ISS Supportservice "JENGEL Förlaget för Jemtlandica" Jämtkraft AB Jämtteknik vid Storsjön AB K E Eriksson Konsult AB Kontorsvaruhuset Lease Plan LeasePlan Sverige AB Leasplan AB/ Deloitte & Touche AB Lenko Snow AB LTM konsult AB Lundstams Åkeri & Återvinning AB Länsförsäkringar Jämtland Manic Motion AB Nyströms Kakelaffär AB Office Document i Östersund HB Pateko AB Pocab Försäljning AB Resco AB/Br Samhall AB SCA HygienProducts, Sverige AB SCA Skog AB Sveaskog Förvaltning AB SWECO VIAK AB Swedish Meats Svensk Vagnparkfinans AB Svenska Spel AB Taiga Natur & Foto Tia-Kinnarps AB U & C Restauranger AB Waplands Mekaniska verkstad AB Wasa Kredit AB Vägverket York Refrigeration AB Z.-borr AB Östersunds bilpool ek. för. Anne Företag har varit mycket intresserade av miljöbilar. Bra för miljöarbetet och image. Många företag räknar även hem bilarna pga lägre förmånsvärde. En del värdesätter också att få parkera gratis.

26 Biluthyrningsfirmor har 70 miljöbilar
Hertz Avis OK Statoil Safety Sixt Europcar Reveljen Andrahandsmarknad Anne. Till följd av kundkrav har hyrbilsfirmor satsat på miljöbilar. Hyrbilsfirmor kör mycket och byter bil ofta. Detta har lett till att en andrahandsmarknad etablerades tidigt.

27 Ökande försäljning Anne Det har varit miljöbilsboom. Sedan start i slutet på 90-talet har över 565 bilar sålts. Uppgifter från hösten 2006.

28 Biogas för fordonsdrift i Norrland
70-tal tankställen i Sverige 2007 mars Östersund: Göviken Boden Skellefteå Östersund Anne. Vi går som Ulf sa in i en biogasfas. Det har ju varit lite tomt på tankställen för biogas i Norrland, men biogas för fordonsdrift kommer nu att produceras i Östersund, Boden och Skellefteå. Om Skellefteå ska ha något tankställe vet jag inte men i Östersund och Boden kan man tanka. Jag läste även att anläggning i Härnösand ska producera både etanol och biogas. Stämmer det och vad är det för tidsaspekter isåfall?

29 Bidrag till företag & privatpersoner
9000 kr vid nyköp av biogasbil (30-50 % av merkostnad) Gratis parkering – c:a 2500 kr/år Anne För att stimulera allmänheten till att köpa miljöbilar har vi bidrag till företag och privatpersoner. Företag 30 % av merkostnad, privatpersoner 50 % max 9000 kr. Parkerar även gratis.

30 Miljöeffekter 2003 Reduktion arbetsledare CO2: 11 277 kg HC: 129 kg
NOx: 71 kg CO: 630 kg Reduktion Rådhuset CO2: kg HC: 351 kg NOx: 191 kg CO: 1711 kg Anne. Hur mycket miljöeffekter ger då våra miljöbilar? Vi är i slutfasen av vårt KLIMP-projekt och håller på med utvärderingar som inte är klara ännu. Däremot gjorde vi utvärderingar av de 18 etanolbilar som vi fick LIP-bidrag för. Privatbilskörning ersattes med 12 poolbilar och 6 miljöbilar för arbetsledare. Resultaten ser ni här.

31 Varför ska vi köpa miljöfordon?
Ulf! Sitt inte overksamma och vänta tills bensinen är slut eller att klimatförändringarna blivit så omfattande att vårt land blivit obeboeligt. Positivt – Negativt? Det positiva med miljöbilar är att vi lämnar över en inte alltför förstörd miljö till våra efterkommande. Negativt i sammanhanget är att det inte går tillräckligt snabbt och att fortfarande så många tycker det är nog bra det där men min verksamhet och de förhållanden som råder är så speciella. För det är de inte. Problem – Möjligheter? Med miljöbilar finns inga överskuggande problem men däremot finns många möjligheter. Det är den tekniska fantasin som sätter begränsningen Tack för oss!


Ladda ner ppt "Miljöbilar i Östersund"

Liknande presentationer


Google-annonser