Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilskällans framväxt och vedermödor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilskällans framväxt och vedermödor"— Presentationens avskrift:

1 Eskilskällans framväxt och vedermödor
FALK

2 Vad är Eskilskällan? En ingång – fysiskt och digitalt , en tidskrift och en registrering- och digitaliseringscentral. Eskilstuna stadsarkiv Eskilstuna stadsbibliotek (Svenska Deckarbiblioteket) Eskilstuna stadsmuseum Eskilstuna konstmuseum (Svenskt barnbildarkiv) Företagens arkiv i Sörmland Föreningsarkivet i Sörmland Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening Sverigefinländarnas arkiv

3 Utvecklingen En ingång! Fysiskt och digitalt!
1999 Släktforskning hos flera, förstudie, kunskapsrum, lokalmässig samverkan 2002 Stadsarkivet till kultur- och fritid 2003 – 2006 KulturArv Eskilstuna 2004 Handlingsplan -

4 Utvecklingen En ingång! Fysiskt och digitalt!
2007 Projektet ABM Eskilstuna 2009 eskilstuna.se/eskilskällan, Arkivhuset 2011 fysiska delen invigs, tidskriften kommer ut

5 Fallgropar Förankring ”Det där är någon annan som gör”
Bristande insikt om de andra Vi har fullt upp ändå Vilja för mycket Många teorimöten, lite handling Besvikelser Rädslor

6 Framgångsfaktorer En ingång! Nyckelpersoner som aldrig släppt
Låt det ta tid Personkemi En chef, en nämnd för flertalet Fysiska förutsättningar, gemensam fikahörna

7 Den fysiska miljön Tidskriften Webbsidan
Eskilskällan Den fysiska miljön Tidskriften Webbsidan

8 Den fysiska miljön Eskilskällanrummet Arkivhuset Förbindelsegången

9 Eskilskällanrummet Invigdes 27 mars 2011
Gemensam information och forskarservice Forskarsal, släktforskarrum och läsesalar Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening Mindre utställningar Besöksmätning v. 16 Infopunkten i bibliotekshuset invigs 2009

10 Samarbete Samordnare Möte en gång i månaden Internutbildningar
Gemensam statistik Marknadsföringsgrupp Tidigare en gång i veckan

11 Marknadsföring ”Upptäck Eskilskällan”
Kampanj under två veckor på våren samt hösten Stora reklamskyltar, evenemang och föreläsningar

12

13

14 Arkivhuset Invigdes 25 oktober 2009
Förbindelsegången mellan biblioteket och Arkivhuset byggdes under 2010, klart början av 2011 Personal och material från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Företagens arkiv, Föreningsarkivet och Sverigefinländarnas arkiv Material även från Svenskt barnbildarkiv Klimatarkiv

15 Arkivhuset

16 Gången

17 Tidskriften Eskilskällan
Redaktion från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Svenskt barnbildarkiv Från och med 2011 Tidskriften ersatte Lokalhistoriskt forum Två nummer per år Pdf på hemsidan Temanummer 1200 ex Externa och interna skribenter Vatten och eld tidigare givits ut av Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland

18 Eskilskällan Nr 1/2012

19 Webbsidan www.eskilstuna.se/eskilskallan
Historiska artiklar (av personalen) Historiska kartor Dialekter och minnen Insänt material Urval dokumentationer Webbutställningar Info om släktforskning Skämtsamma historier Databas stadsfullmäktige Fotosök

20

21

22

23 Digitaliseringsprojektet

24 Bakgrund Samlingar i A, (B) och M Foto Efterfrågat Arkivmaterial
Oregistrerade / oförtecknade Ovårdade Ej förtecknad placering (foto) Efterfrågat Eftersatt

25 Historik Tidigare digitaliseringsprojekt Kulturarvs-IT (föremål)
Kulturarv Eskilstuna (fotografier) Lades ner 2006 Ingen dokumentation Olika magasinsflyttar under de senaste decennierna

26 Stadsmuseets Fotosamlingar
bilder Daguerrotyper, glasplåtar, dia, plastfilmer, fotofiler och filmer Daguerrotyp – spegelvänd bild, kunde ej mångfaldigas- Enskilda arkivbildare (privatpersoner, fotografer, Företag) Museets egen verksamhet Inga sammanhållna samlingar Har tidigare blivit ämnesindelade Har ingen förteckning från sittningar.

27 Stadsarkivets ”fotosamlingar”
10 hyllmeter ”Modellverkstaden” ca diabilder (olika format och material) 16 hyllmeter från föreningsarkiven (enskilda arkivbildare) 10 hyllmeter kommunalverksamhet

28 Olämplig förpackning och lagring och skador

29 Nytt projekt 2011-2012 Syfte/Mål
Öka tillgängligheten till fotosamlingarna (internt och externt) Genom: Digitalisering/skanning Registrering i Sofie Publicering på webben Fotosamlingarna efterfrågat framför allt av publiken/brukare och eftersatt (se ovan)

30 Nytt projekt 2011-2012 Syfte/Mål
Säkra långsiktig förvaring av originalmaterialet och de producerade digitala filerna Genom Rengöring Ändamålsenlig förpackning Lagring i klimatarkiv Enhetligt format och struktur Lagring på server

31 Organisation Personal Uppdragsgivare 6 assistenter (FAS 3)
1 arbetsledare Uppdragsgivare Stadsarkivet Stadsmuseet

32 Skanning (Högupplöst arkivbild Liten jpg bild för webb och basen) Vård (Rengöring Förpackning) Foton Registrering Inmatning av uppgifter i Sofie (Minimikrav styrs av obligatoriska fält i registreringsanvisningen) Slutkontroll Slutförvaring i klimatarkiv Publicering på webben

33 Kvalitetssäkring Anvisningar
Standardbaserat (t.ex. SS-EN15946:2011 Conservation of cultural property - Packing methods, BSI PAS197:2009: Code of Practice for Cultural Collections Management, RA-FS 2009:1 och 2009:2) Best practice baserat (t.ex. MINERVA Guidelines, Våga välja vård - vårdplan för upplandsmuseet)

34 Kvalitetssäkring Vård
Miniminivå genom rengöring, numrering och ompackning i lämpliga förpackningar Skanning Miniminivå genom specifika profiler för olika sorts material och storlekar Registrering Miniminivå genom obligatoriska fält i registreringsanvisning

35 Kvalitetssäkring Extern Entydig definition av kvalitetsmål
Regelbunden avstämning med uppdragsgivare (Stadsmuseet, Stadsarkivet) Regelbunden uppföljning/kontroll av resultat Samarbete med e-arkiv

36 Kvalitetssäkring Intern Förankring av anvisningarna hos personalen
Kontroll efter varje arbetssteg Slutkontroll Arbetsro Utbildning av specialister Kontinuitet hos personalen

37 SAMSÖK Samsök – ett samlat källmaterial på webben

38 BOOK-IT Visual Arkiv Access Sofie
SAMSÖK BOOK-IT Visual Arkiv Access Sofie SAMSÖK

39 Tillvägagångssätt Samsök – en del av eskilstuna.se Sogeti Arbetsgrupp
Våra krav: enkel, användarvänlig och snabb Etapp 1 - Eskilstuna stadsmuseums fotosamling

40 FOTOSÖK – etapp 1 Urval av bilder Upphovsrätt
Inget som strider mot Personuppgiftslagen Godkända poster Urval av information Valda fält från Sofie Interaktion Kommentarsfält

41 Problem Bildexporten direkt till Sogeti Enbart en bild i Fotosök
Kommentarsfältet ej kopplat till bildposterna

42 Resultat Lansering 1 november 2011 Positivt gensvar
Hög statistik användare

43

44

45

46 Användning av bilderna
Ladda ner bilderna för privat bruk. Möjlighet att beställa högupplösta bilder. Publicering på hemsida ok efter klartecken från museet. Viktigt att länka sidan. Ideella upphovsrätten – alltid sätta ut fotografens namn.

47

48 FÖREMÅL – etapp 2 Samma layout och fältantal som Fotosök
Urval av föremål Enbart föremål med tillhörande bild Spridda kategorier

49 Problem Enbart en bild på webben Inte alltid användarvänligt innehåll
Fortfarande ingen bra lösning för bildexport

50

51

52

53

54 ARKIV – etapp 3 Dokumentsamlingen Förteckning över arkivmaterial
Material på flera nivåer

55 Etapp 4, 5 och 6 Eskilstuna konstmuseums samling
Svenskt barnbildarkivs samling Bibliotekets katalog

56 Framtidsvision Webbutställningar Möjlighet till översättning
Kopplingar mot andra webbaserade databaser

57 Kontaktuppgifter Nils Mossberg Susanne Nickel Cecilia Ahlqvist
Chef för Stadsarkivet och Stadsmuseet Cecilia Ahlqvist Bildarkivarie Susanne Nickel Projektledare Susanne Cassé Antikvarie, Databasadministrator


Ladda ner ppt "Eskilskällans framväxt och vedermödor"

Liknande presentationer


Google-annonser