Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilskällans framväxt och vedermödor FALK 2012-05-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilskällans framväxt och vedermödor FALK 2012-05-10."— Presentationens avskrift:

1 Eskilskällans framväxt och vedermödor FALK 2012-05-10

2 •En ingång – fysiskt och digitalt, en tidskrift och en registrering- och digitaliseringscentral. •Eskilstuna stadsarkiv •Eskilstuna stadsbibliotek (Svenska Deckarbiblioteket) •Eskilstuna stadsmuseum •Eskilstuna konstmuseum (Svenskt barnbildarkiv) •Företagens arkiv i Sörmland •Föreningsarkivet i Sörmland •Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening •Sverigefinländarnas arkiv Vad är Eskilskällan?

3 En ingång! Fysiskt och digitalt! •1999 Släktforskning hos flera, förstudie, kunskapsrum, lokalmässig samverkan •2002 Stadsarkivet till kultur- och fritid •2003 – 2006 KulturArv Eskilstuna •2004 Handlingsplan - Utvecklingen

4 En ingång! Fysiskt och digitalt! •2007 Projektet ABM Eskilstuna •2009 eskilstuna.se/eskilskällan, Arkivhuset •2011 fysiska delen invigs, tidskriften kommer ut

5 •Förankring •”Det där är någon annan som gör” •Bristande insikt om de andra •Vi har fullt upp ändå •Vilja för mycket •Många teorimöten, lite handling •Besvikelser •Rädslor Fallgropar

6 •En ingång! •Nyckelpersoner som aldrig släppt •Låt det ta tid •Personkemi •En chef, en nämnd för flertalet •Fysiska förutsättningar, gemensam fikahörna Framgångsfaktorer

7 Eskilskällan •Den fysiska miljön •Tidskriften •Webbsidan

8 •Eskilskällanrummet •Arkivhuset •Förbindelsegången Den fysiska miljön

9 •Invigdes 27 mars 2011 •Gemensam information och forskarservice •Forskarsal, släktforskarrum och läsesalar •Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening •Mindre utställningar •Besöksmätning v. 16 Eskilskällanrummet

10 Samarbete •Samordnare •Möte en gång i månaden •Internutbildningar •Gemensam statistik •Marknadsföringsgrupp

11 •”Upptäck Eskilskällan” •Kampanj under två veckor på våren samt hösten •Stora reklamskyltar, evenemang och föreläsningar Marknadsföring

12

13

14 •Invigdes 25 oktober 2009 •Förbindelsegången mellan biblioteket och Arkivhuset byggdes under 2010, klart början av 2011 •Personal och material från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Företagens arkiv, Föreningsarkivet och Sverigefinländarnas arkiv •Material även från Svenskt barnbildarkiv •Klimatarkiv Arkivhuset

15

16 Gången

17 •Redaktion från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Svenskt barnbildarkiv •Från och med 2011 •Tidskriften ersatte Lokalhistoriskt forum •Två nummer per år •Pdf på hemsidan •Temanummer •1200 ex •Externa och interna skribenter Tidskriften Eskilskällan

18 Eskilskällan Nr 1/2012

19 •www.eskilstuna.se/eskilskallanwww.eskilstuna.se/eskilskallan •Historiska artiklar (av personalen) •Historiska kartor •Dialekter och minnen •Insänt material •Urval dokumentationer •Webbutställningar •Info om släktforskning •Skämtsamma historier •Databas stadsfullmäktige •Fotosök Webbsidan

20

21

22

23 Digitaliseringsprojektet

24 •Samlingar i A, (B) och M •Foto •Arkivmaterial •Oregistrerade / oförtecknade •Ovårdade •Ej förtecknad placering (foto) Bakgrund •Efterfrågat •Eftersatt

25 •Tidigare digitaliseringsprojekt –Kulturarvs-IT (föremål) –Kulturarv Eskilstuna (fotografier) •Lades ner 2006 •Ingen dokumentation •Olika magasinsflyttar under de senaste decennierna Historik

26 •300 000 - 500 000 bilder •Daguerrotyper, glasplåtar, dia, plastfilmer, fotofiler och filmer Stadsmuseets Fotosamlingar

27 •10 hyllmeter ”Modellverkstaden” ca. 25 000 diabilder (olika format och material) •16 hyllmeter från föreningsarkiven (enskilda arkivbildare) •10 hyllmeter kommunalverksamhet Stadsarkivets ”fotosamlingar”

28 Olämplig förpackning och lagring och skador

29 •Syfte/Mål –Öka tillgängligheten till fotosamlingarna (internt och externt) •Genom: –Digitalisering/skanning –Registrering i Sofie –Publicering på webben Nytt projekt 2011-2012

30 •Syfte/Mål –Säkra långsiktig förvaring av originalmaterialet och de producerade digitala filerna •Genom –Rengöring –Ändamålsenlig förpackning –Lagring i klimatarkiv –Enhetligt format och struktur –Lagring på server

31 •Personal –6 assistenter (FAS 3) –1 arbetsledare •Uppdragsgivare –Stadsarkivet –Stadsmuseet Organisation

32 Foton Vård (Rengöring Förpackning) Skanning (Högupplöst arkivbild Liten jpg bild för webb och basen) Registrering Inmatning av uppgifter i Sofie (Minimikrav styrs av obligatoriska fält i registreringsanvisningen) SlutkontrollSlutförvaring i klimatarkiv Publicering på webben

33 Kvalitetssäkring •Anvisningar –Standardbaserat (t.ex. SS-EN15946:2011 Conservation of cultural property - Packing methods, BSI PAS197:2009: Code of Practice for Cultural Collections Management, RA-FS 2009:1 och 2009:2) –Best practice baserat (t.ex. MINERVA Guidelines, Våga välja vård - vårdplan för upplandsmuseet)

34 Kvalitetssäkring •VårdVård –Miniminivå genom rengöring, numrering och ompackning i lämpliga förpackningarnumrering •SkanningSkanning –Miniminivå genom specifika profiler för olika sorts material och storlekar •RegistreringRegistrering –Miniminivå genom obligatoriska fält i registreringsanvisning

35 Kvalitetssäkring •Extern –Entydig definition av kvalitetsmål –Regelbunden avstämning med uppdragsgivare (Stadsmuseet, Stadsarkivet) –Regelbunden uppföljning/kontroll av resultat –Samarbete med e-arkiv

36 •Intern –Förankring av anvisningarna hos personalen –Kontroll efter varje arbetssteg –Slutkontroll –Arbetsro –Utbildning av specialister –Kontinuitet hos personalen Kvalitetssäkring

37 Samsök – ett samlat källmaterial på webben SAMSÖK

38 BOOK-IT Visual Arkiv AccessSofie SAMSÖK

39 •Samsök – en del av eskilstuna.se •Sogeti •Arbetsgrupp •Våra krav: enkel, användarvänlig och snabb •Etapp 1 - Eskilstuna stadsmuseums fotosamling Tillvägagångssätt

40 Urval av bilder •Upphovsrätt •Inget som strider mot Personuppgiftslagen •Godkända poster Urval av information •Valda fält från Sofie Interaktion •Kommentarsfält FOTOSÖK – etapp 1

41 •Bildexporten direkt till Sogeti •Enbart en bild i Fotosök •Kommentarsfältet ej kopplat till bildposterna Problem

42 •Lansering 1 november 2011 •Positivt gensvar •Hög statistik användare Resultat

43

44

45

46 •Ladda ner bilderna för privat bruk. •Möjlighet att beställa högupplösta bilder. •Publicering på hemsida ok efter klartecken från museet. Viktigt att länka sidan. •Ideella upphovsrätten – alltid sätta ut fotografens namn. Användning av bilderna

47

48 •Samma layout och fältantal som Fotosök Urval av föremål •Enbart föremål med tillhörande bild •Spridda kategorier FÖREMÅL – etapp 2

49 •Enbart en bild på webben •Inte alltid användarvänligt innehåll •Fortfarande ingen bra lösning för bildexport Problem

50

51

52

53

54 •Dokumentsamlingen •Förteckning över arkivmaterial •Material på flera nivåer ARKIV – etapp 3

55 •Eskilstuna konstmuseums samling •Svenskt barnbildarkivs samling •Bibliotekets katalog Etapp 4, 5 och 6

56 •Webbutställningar •Möjlighet till översättning •Kopplingar mot andra webbaserade databaser Framtidsvision

57 •Nils Mossberg •Chef för Stadsarkivet och Stadsmuseet •nils.mossberg@eskilstuna.senils.mossberg@eskilstuna.se •Cecilia Ahlqvist •Bildarkivarie •cecilia.ahlqvist@eskilstuna.sececilia.ahlqvist@eskilstuna.se Kontaktuppgifter •Susanne Nickel •Projektledare •susanne.nickel@eskilstuna.sesusanne.nickel@eskilstuna.se •Susanne Cassé •Antikvarie, Databasadministrator •susanne.casse@eskilstuna.sesusanne.casse@eskilstuna.se


Ladda ner ppt "Eskilskällans framväxt och vedermödor FALK 2012-05-10."

Liknande presentationer


Google-annonser