Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012. Betongteknisk ordlista • Bakgrund • Arbetsgrupp/redaktionsgrupp • Skribenter • Referensgrupp • Finansiärer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012. Betongteknisk ordlista • Bakgrund • Arbetsgrupp/redaktionsgrupp • Skribenter • Referensgrupp • Finansiärer."— Presentationens avskrift:

1 Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012

2 Betongteknisk ordlista • Bakgrund • Arbetsgrupp/redaktionsgrupp • Skribenter • Referensgrupp • Finansiärer • Arbetsformer • Rapporten

3 Betongteknisk ordlista Bakgrund • Uppdatering av TNC 46 Betongteknisk ordlista (1971) • Förslag från Betongföreningens styrelse • Möte nr 1 med ref.-grupp 2006-10-04 • Ordförande och AG utsågs Ingvar Börtemark, Evert Sandahl och Johan Silfwerbrand

4 Betongteknisk ordlista Skribenter •Henrik Broms •Tommy Ellison, Besab •Mats Emborg, Betongindustri och LTU •Jonas Ericsson, CBI Betonginstitutet •Bengt-Olov Gunnarsson, Strängbetong •Bertil Hagstad, Nordcert •Lars Hallbjörn, ELU •Mats Hamrén, Harsco •Elisabeth Helsing, Trafikverket •Tage Hertzell •Jonas Holmgren, KTH •Rolf Hörnfeldt •Stig Jansson, Cementa •Bo Johansson, Capton Teknik •Tomas Kutti, Färdig Betong •Gösta Lindström, Strängbetong •Christer Ljungkrantz, Cementa •Christer Molin, Byggmiljögruppen •Magnus Mårtensson, Betongindustri •Karl-Erik Nilsson, Spännarmering •Lars-Olof Nilsson, LTH •Mikael Odlöw, Färdig Betong •Tomas Puhringer, Maxit •Kjell Ryberg, Benders •Iad Saleh, Färdig Betong •Evert Sandahl, SFF •Johan Silfwerbrand CBI Betonginstitutet •Bengt Ström, NCC •Ralejs Tepfers •Ulf Thunberg •Bo Westerberg, Tyréns •Mikael Westerholm, CBI Betonginstitutet

5 Betongteknisk ordlista Referensgrupp • Roger Andersson, Betong • KG Bernander, Prefabkonsult • Mats Emborg, Betongindustri och LTU • Lars Hallbjörn, ELU • Hans Hedlund, Skanska • Bo Göran Hellers, KTH • Elisabeth Helsing, Trafikverket • Tage Hertzell • Stefan Hilmersson, Aquajet • Patrik Hult, Svenska Betongföreningen • Rolf Hörnfeldt • Christer Ljungkrantz, Cementa • Lars-Olof Nilsson, LTH • Nils Petersons • Ebbe Rosell, Trafikverket • Samir Rehda/Annika Almqvist, SIS • Håkan Sundquist, KTH • Bo Westerberg, Tyréns • Mattias Wäppling, Stockholms Stad

6 • SBUF/Skanska • Cementa • SFF • Betongvaruindustrierna • Vattenfall • Banverket • Vägverket • Formgruppen • Cemex • ELU-konsult • Tyréns • Maxit/Weber • BASF • Grace • SIKA Sverige Betongteknisk ordlista Finansiärer

7 Betongteknisk ordlista Arbetsformer • avtal med TNC, Gunnel Johansson, terminolog • kurser i terminologi via TNC, 0610 och 0803 • drygt 30 skribenter engagerades för egna avsnitt • indelning av termer enligt TNC 46 • 19 grupper, 56 delgrupper • granska befintliga termer: behåll, ändra eller ta bort • föreslå nya termer • bearbetning i AG • fullständiga termposter utarbetas • granskning i AG och av TNC

8 Betongteknisk ordlista Rapporten • Betongteknisk ordlista, svensk-engelsk • cirka 900 termer • introduktion med läsanvisningar • systematisk termförteckning • alfabetisk ordlista med svenska termer och definitioner samt termmotsvarigheter på engelska • engelskt alfabetiskt register • ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC • kan även köpas som pdf-fil med användarlicens

9 Betongteknisk ordlista Systematiskt register, exempel Betongtillverkning Betong och olika typer av betong armerad betong betong betongmassa bruk cementbruk färsk betong hålrumsbetong injekteringsbetong konstruktionsbetong krympningskompenserad beton g lättballastbetong lättklinkerbetong normal betong polymermodifierad betong sandfri betong självkompakterande betong självnivellerande betong självtorkande betong SKB skumbetong snabbtorkande betong stenfyllnadsbetong torrbetong torrbruk tung betong vibreringsfri betong

10 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:betong definition:material som utvecklar sina egenskaper genom hydratisering och som består av en blandning av cement, ballast och vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial jämför:ballast, bruk, cement, tillsatsmaterial, tillsatsmedel kommentar:Med betong avses i denna ordlista betong för byggändamål. Betong förekommer även utan tillsatsmedel eller tillsatsmaterial. Termen används för materialet både i hårdnat och icke hårdnat tillstånd. eng term:concrete

11 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:självkompakterande betong synonym:vibreringsfri betong synonym:SKB definition:betong som enbart med hjälp av gravitationskraften förmår flyta ut och fylla en form samt med god vidhäftning omsluta all armering och ingjutningsgods, utan separation jämför:betong, självnivellerande betong eng term:self-compacting concrete eng synonym:self-consolidating concrete /US/ eng synonym:SCC

12 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:SKB, synonym till självkompakterande betong (se denna term)

13 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:armering definition: material eller vara som används för att förstärka en betongkonstruktion kommentar:Armering utgörs vanligen av stålstänger men även andra material och former förekommer. Termen armering kan även avse arbetsprocessen. eng term:reinforcement

14 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:betongintarsia definition:betongyta med fördjupningar som utfyllts med betong i annan kulör, varefter hela betongytan slipats kommentar:Fördjupningarna kan åstadkommas genom ursparingar. eng term:concrete intarsia

15 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:grafisk betong definition:betongyta som åstadkoms med hjälp av partiell indirekt friläggning där ytretarder applicerats enligt ett grafiskt mönster jämför:mönstermall, strukturmatris kommentar:Gjutning sker mot plast- eller pappersmaterial som försetts med ytretarder enligt ett visst mönster, t.ex. ett foto. eng term:graphic concrete

16 Betongteknisk ordlista Termposter, exempel term:matris 1 definition: det huvudsakligen homogena material som binder samman fibrerna jämför:fiber, komposit kommentar:Matrisen skyddar dessutom fibrerna mot miljöpåverkan och mekaniska skador vid hantering. eng term:matrix term:matris 2, synonym till mikrobruksfas (se denna term)


Ladda ner ppt "Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012. Betongteknisk ordlista • Bakgrund • Arbetsgrupp/redaktionsgrupp • Skribenter • Referensgrupp • Finansiärer."

Liknande presentationer


Google-annonser