Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012"— Presentationens avskrift:

1 Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012

2 Betongteknisk ordlista
Bakgrund Arbetsgrupp/redaktionsgrupp Skribenter Referensgrupp Finansiärer Arbetsformer Rapporten

3 Betongteknisk ordlista
Bakgrund Uppdatering av TNC 46 Betongteknisk ordlista (1971) Förslag från Betongföreningens styrelse Möte nr 1 med ref.-grupp Ordförande och AG utsågs Ingvar Börtemark, Evert Sandahl och Johan Silfwerbrand

4 Betongteknisk ordlista
Skribenter Henrik Broms Tommy Ellison, Besab Mats Emborg, Betongindustri och LTU Jonas Ericsson, CBI Betonginstitutet Bengt-Olov Gunnarsson, Strängbetong Bertil Hagstad, Nordcert Lars Hallbjörn, ELU Mats Hamrén, Harsco Elisabeth Helsing, Trafikverket Tage Hertzell Jonas Holmgren, KTH Rolf Hörnfeldt Stig Jansson, Cementa Bo Johansson, Capton Teknik Tomas Kutti, Färdig Betong Gösta Lindström, Strängbetong Christer Ljungkrantz, Cementa Christer Molin, Byggmiljögruppen Magnus Mårtensson, Betongindustri Karl-Erik Nilsson, Spännarmering Lars-Olof Nilsson, LTH Mikael Odlöw, Färdig Betong Tomas Puhringer, Maxit Kjell Ryberg, Benders Iad Saleh, Färdig Betong Evert Sandahl, SFF Johan Silfwerbrand CBI Betonginstitutet Bengt Ström, NCC Ralejs Tepfers Ulf Thunberg Bo Westerberg, Tyréns Mikael Westerholm, CBI Betonginstitutet

5 Betongteknisk ordlista
Referensgrupp Roger Andersson, Betong KG Bernander, Prefabkonsult Mats Emborg, Betongindustri och LTU Lars Hallbjörn, ELU Hans Hedlund, Skanska Bo Göran Hellers, KTH Elisabeth Helsing, Trafikverket Tage Hertzell Stefan Hilmersson, Aquajet Patrik Hult, Svenska Betongföreningen Rolf Hörnfeldt Christer Ljungkrantz, Cementa Lars-Olof Nilsson, LTH Nils Petersons Ebbe Rosell, Trafikverket Samir Rehda/Annika Almqvist, SIS Håkan Sundquist, KTH Bo Westerberg, Tyréns Mattias Wäppling, Stockholms Stad

6 Betongteknisk ordlista
Finansiärer SBUF/Skanska Cementa SFF Betongvaruindustrierna Vattenfall Banverket Vägverket Formgruppen Cemex ELU-konsult Tyréns Maxit/Weber BASF Grace SIKA Sverige

7 Betongteknisk ordlista
Arbetsformer avtal med TNC, Gunnel Johansson, terminolog kurser i terminologi via TNC, 0610 och 0803 drygt 30 skribenter engagerades för egna avsnitt indelning av termer enligt TNC 46 19 grupper, 56 delgrupper granska befintliga termer: behåll, ändra eller ta bort föreslå nya termer bearbetning i AG fullständiga termposter utarbetas granskning i AG och av TNC

8 Betongteknisk ordlista
Rapporten Betongteknisk ordlista, svensk-engelsk cirka 900 termer introduktion med läsanvisningar systematisk termförteckning alfabetisk ordlista med svenska termer och definitioner samt termmotsvarigheter på engelska engelskt alfabetiskt register ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC kan även köpas som pdf-fil med användarlicens

9 Betongteknisk ordlista
Systematiskt register, exempel Betongtillverkning Betong och olika typer av betong armerad betong betong betongmassa bruk cementbruk färsk betong hålrumsbetong injekteringsbetong konstruktionsbetong krympningskompenserad betong lättballastbetong lättklinkerbetong normal betong polymermodifierad betong sandfri betong självkompakterande betong självnivellerande betong självtorkande betong SKB skumbetong snabbtorkande betong stenfyllnadsbetong torrbetong torrbruk tung betong vibreringsfri betong

10 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel  term: betong definition: material som utvecklar sina egenskaper genom hydratisering och som består av en blandning av cement, ballast och vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial  jämför: ballast, bruk, cement, tillsatsmaterial, tillsatsmedel kommentar: Med betong avses i denna ordlista betong för byggändamål. Betong förekommer även utan tillsatsmedel eller tillsatsmaterial. Termen används för materialet både i hårdnat och icke hårdnat tillstånd. eng term: concrete   

11 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel    term: självkompakterande betong synonym: vibreringsfri betong synonym: SKB definition: betong som enbart med hjälp av gravitationskraften förmår flyta ut och fylla en form samt med god vidhäftning omsluta all armering och ingjutningsgods, utan separation jämför: betong, självnivellerande betong eng term: self-compacting concrete eng synonym: self-consolidating concrete /US/ eng synonym: SCC

12 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel    term: SKB, synonym till självkompakterande betong (se denna term)

13 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel term: armering definition: <i betong> material eller vara som används för att förstärka en betongkonstruktion kommentar: Armering utgörs vanligen av stålstänger men även andra material och former förekommer. Termen armering kan även avse arbetsprocessen. eng term: reinforcement   

14 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel term: betongintarsia definition: betongyta med fördjupningar som utfyllts med betong i annan kulör, varefter hela betongytan slipats kommentar: Fördjupningarna kan åstadkommas genom ursparingar. eng term: concrete intarsia

15 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel term: grafisk betong definition: betongyta som åstadkoms med hjälp av partiell indirekt friläggning där ytretarder applicerats enligt ett grafiskt mönster jämför: mönstermall, strukturmatris kommentar: Gjutning sker mot plast- eller pappersmaterial som försetts med ytretarder enligt ett visst mönster, t.ex. ett foto. eng term: graphic concrete

16 Betongteknisk ordlista
Termposter, exempel term: matris1 definition: <för fiberarmerade kompositer> det huvudsakligen homogena material som binder samman fibrerna jämför: fiber, komposit kommentar: Matrisen skyddar dessutom fibrerna mot miljöpåverkan och mekaniska skador vid hantering. eng term: matrix term: matris2, synonym till mikrobruksfas (se denna term)


Ladda ner ppt "Frukostseminarium i Stockholm den 20 mars 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser