Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En samlande kraft! Somaliskt samhälle och kultur Foto: Harbi Amir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En samlande kraft! Somaliskt samhälle och kultur Foto: Harbi Amir."— Presentationens avskrift:

1 En samlande kraft! Somaliskt samhälle och kultur Foto: Harbi Amir

2 En samlande kraft! Dagens föreläsare Harbi Amir: Samhällsvetare. Karlskoga kommun, länsstyrelsen

3 En samlande kraft!

4 ”The key to an understanding of the political constitution of the Somali society lies in kinship and their specific kind of social contract. Their kinship structure is based on agnatic lineage type (that is descend on fathers side) – known as clan”. Joakim Gundel, i ”The predicament of the ‘Oday’”, sid. 4

5 En samlande kraft! Bourdieu skriver om människans ”Habitus”: att Människan integreras och formas i den miljö den växer upp i!

6 En samlande kraft! Namnsystem Efternamnsystem används inte i Somalia Eget förnamn, pappas förnamn, farfars förnamn osv. Olika slags namn: från naturen – Rooble Religionen – Mohamed, AbdiKarim

7 En samlande kraft! Svenska ljud som inte finns i somaliskan Ppolis > boliis VVivalla > fiifaala

8 En samlande kraft! Somaliska ljud som inte finns i svenskan X – Xarbi Kh – akhri - ”läs!” Dh – dheh - ”säg!” C – nacnac – ”godis” Q – qalin – ”penna”

9 En samlande kraft! Geografi och historia

10 En samlande kraft! Befolkning Invånare: 15 miljoner (siffran varierar mellan olika källor). Sverige - Ca 50 000 somalier

11 En samlande kraft! Årstider Regntider: Gu´ från april till juni. ”The season of enjoy and plenty” (I.M Lewis). Nomadernas favoritperiod Gu´ används för att räkna en persons ålder Dayr från september till november. Böndernas favoritperiod

12 En samlande kraft! Årstider Torra perioder: Jilaal från december till april. Nomaderna flyttar nära brunnar! Xagaa från juli till september. Nomaderna flyttar nära brunnar!

13 En samlande kraft! Förflyttningar efter väder och regnperioder

14 En samlande kraft!

15 Historia Före 1800-talet: The sultanat of Ifat, The Sultanate of Adal (1415-1555) Ajuuraanväldet Den koloniala tiden, nya fysiska gränser!

16 En samlande kraft! Somaliernas ursprung: fakta och fiktion! Var kommer somalierna ifrån? Olika teorier... Från arabiska halvön? Från det etiopiska inlandet? Norra Somalia/Somaliland? Blandning av …

17 En samlande kraft! Namnet ”somali” Soo + maal = gå och mjölka! Dhawamaal = rikedom (boskap) (I. M. Lewis) 1414-1429, i samband med en etiopisk sång för att fira deras seger över ”somalierna”/muslimerna

18 En samlande kraft! ”Stora Somalia”

19 En samlande kraft!

20 Nationalstatens uppkomst (1960) Självständighet 1960 Demokrati Statskupp /diktatur – 1969 Förfall 1991

21 En samlande kraft! Sociala strukturer

22 En samlande kraft! Klan & definition Klan: är en social grupp, oftast definierad genom släktskap Väl sammanhållen grupp av personer som är släkt och som utgör den typiska större enheten i vissa samhällen, särskilt i Skottland och Irland) (Nationalencyklopedin).

23 En samlande kraft! Begreppet används för att syfta på en grupp med en påstådd gemensam anfader ( Nationalencyklopedin ) Klaner är ofta viktiga strukturer inom nomadkultur: krig, familj, giftermål osv.

24 En samlande kraft! Klansamhället Det somaliska samhället är ett klansamhälle Varje klan har bruksrätt till mer eller mindre bestämda betesmarker, brunnar och vattenhål Patriarkaliskt samhälle

25 En samlande kraft! Somalisk klanstruktur Från: I.M.Lewis ”A Pastoral Democracy” s.12. Aqiil abu Taliib Samaale Irir Aji Hawiye Dir ( inkl. Isaaq) Darood

26 En samlande kraft! Digil & Mirifle Digil Mirifle Raxanweyn Sideed (8)Sagaal (9)

27 En samlande kraft! Gabooye Midgaan jägare Tumaal metallarbetare Yibir Magiskt makt

28 En samlande kraft! ”Real clanship” Maktspel-nivå (inom och mellan) HawiyeDarodIssaqIsse Samaron Digil iyo Mirifle

29 En samlande kraft! Yibir Muhammed Bin Haniif(Bucur Bacayr) Trollkarl Yusuf ul Kowneyn (Aw Barkhadle) Samaanyo (varje pojke som föds) Makaraan (amulett)

30 En samlande kraft! De skiljer sig från andra somalier: ”by their practice of specialist crafts such as metal-working and leather working, shoe- making, hunting and hairdressing - all activities which noble Somali pastoralists scorn” I. M. Lewis Gabooye Foto: Harbi Amir, 2011

31 En samlande kraft! Sjätte klanen ”Sjätte klanen” – ej klan! kvinnan ses som en individ, en aktiv aktör i samhället oavsett hennes klantillhörighet

32 En samlande kraft! Det somaliska klansystemet: ”Världens bästa sociala försäkringssystem?”  En klan kan vara mycket stor eller liten •Alla klanmedlemmar delar släktband med varandra •”Var du än dyker upp har du släktingar, mat och husrum - och omvänt har du samma förpliktelser mot dem” (Sara Johnsdotter)

33 En samlande kraft! •Barnen tillhör ”släkten” inte bara de biologiska föräldrarna •”Den släkting med bäst förutsättningar att uppfostra barnet gör det” ( Sara Johnsdotter) •Definition av ”kärnfamilj” = qoys, reer

34 En samlande kraft! Klanstrukturens paradigm Ab = ”förfäder”. Grunden till den somaliska mytologin Abtirsiin = fr. ”ab” + ”tiri”. Uppräkning av förfäder Mytologin har överlevt som en muntlig tradition Myt/mytologin har en stor betydelse

35 En samlande kraft! Dia-gruppen = under-under---klan Dia-paying / mag = kompensation, skadestånd, ek.ersättning Xeer iyo xaagaan = lag/avtal eller kompromiss

36 En samlande kraft! Exempel på klanstruktur Clan FamilyClanSub-clanPrimary LineageDia-paying group

37 En samlande kraft! Marti = gäst Magan = fristad Abaan = ”överförmyndare”

38 En samlande kraft! Klanerna karakteriseras av att: Varje individ föds in i en klan. Klanmedlemskapet baseras på släktskap Släktskapet räknas bara på pappans sida. Varje klan har en gemensam ursprungsperson Klanen står i relation till släktskap, INTE vistelseort.

39 En samlande kraft! Klansystemets funktion Organiserar den sociala verkligheten på individ men också gruppnivå. ”Klargör” individens förpliktelser gentemot andra klanmedlemmar – ställa upp för varandra! Reglerar relationen mellan olika grupper

40 En samlande kraft! Klanen och kvinnan Kvinnan tillhör sin egen klan och inte makens klan

41 En samlande kraft! Kvinnans arbete på landsbygden Mjölkar kor och getter Samlar ved till bränsle Hämtar vatten Tillverkar allt material till hyddorna Flätar mattor, korgar osv. Packar hyddorna när nomadlägret ska bege sig till en ny plats Bygger upp den nya lägerplatsen

42 En samlande kraft! Äktenskap, familj och könsroller

43 En samlande kraft! Olika sätt att ingå äktenskap

44 En samlande kraft! ”Det universella sättet…” Två ungdomar möts och tycke uppstår

45 En samlande kraft! Arrangerade äktenskap De två personer som ska gifta sig känner inte varandra eller har kanske träffats ett fåtal gånger När en kvinna börja bli ”gammal” – ca 25-30 år Släkten tar på sig uppgiften att hitta en lämplig man åt henne

46 En samlande kraft! Framtvingade äktenskap På landsbygden När en familj ser en möjlighet för deras dotter att gifta in sig i en välbärgad familj En äldre, men förmögen man En aktad person – wadaad. Svårt för familjen att säga nej

47 En samlande kraft! Trolovning Man lovar bort en ung flicka till en ung pojke och de förväntas sedan när de blir vuxna att gifta sig med varandra Denna sed har nästan försvunnit

48 En samlande kraft! Polygami En man har rätt att gifta sig med flera fruar (max 4) Mannen måste dock kunna ta hand om dessa fruar och barn ekonomiskt och även känslomässigt

49 En samlande kraft! Hur kan man tvinga flickan? Indirekta hotelser – flickan ska välja mellan förbön eller förbannelse (duco ama habaar) Förskjutning

50 En samlande kraft! Online love: Internet, telefon osv.. Tillgång till Internet, telefon… och större frihet att välja sin partner Ungdomar – hittar varandra: SFI, skolor, offentliga platser Umgås på ett annat sätt

51 En samlande kraft! Begränsad kontroll från föräldrarnas sida Kunskap – fler och fler tjejer utbildar sig och fördömer tvångsgiftet

52 En samlande kraft! Änka/änkling Om maken dör kan änkan ingå äktenskap med den döde makens bror/kusin – dumaal Higsiin – är när änklingen gifter sig med sin döda frus syster. Tar hand om sin systers barn

53 En samlande kraft! Den traditionella somaliska familjen En somalisk familj är ihopkopplad med andra familjer genom giftermål Den yngre generationen tar hand om de äldre när de inte kan försörja sig Individen har både ett moraliskt och ett ekonomiskt ansvar för hela släkten

54 En samlande kraft! Heder och moraliska gränser Gruppen sätter gränserna för vad som är bra och vad som är dåligt! Varje individ har sin givna plats och funktion i samhället utifrån kön, ålder, funktion (wadaad/ präst, poet..) En hierarkisk/patriarkalisk pyramidstruktur - där pappan står överst

55 En samlande kraft! Samhällsstruktur Individen Familjen Samhället

56 En samlande kraft! Patriarkalisk familjestruktur P M Barn Rykte – kontrollmekanism

57 En samlande kraft! Bestämda roller Mannen är familjens huvudförsörjare Har huvudansvaret – ekonomiskt och moraliskt

58 En samlande kraft! Kvinnan planerar och bestämmer över alla ekonomiska aktiviteter och arbetsuppgifter i hemmet Hon får en viss summa pengar (biil) varje månad som hon tar hand om Före 1970-talet var det inte vanligt att kvinnor arbetade utanför hemmet. Idag är det allt vanligare

59 En samlande kraft! Kriget har påverkat samhällsstrukturen Traditionellt sett bör kvinnans pengar inte användas till inköp av hushållsvaror, utan till egna personliga behov – mannen bör står för försörjningen!

60 En samlande kraft! Migrationsprocess och strukturförändring Traditionellt är maktstrukturen grundad på kön - patriarkatet Diffusa roller – maktrelationen rubbas. Från man, kvinna, barn till barn, kvinna, man Mannen är inte längre familjens huvudförsörjare Trots det håller han fast vid det gamla – han vill behålla makten!

61 En samlande kraft! Barnen får större möjligheter att komma in i samhället Detta ses som ett hot mot den maktutövning som föräldrarna försöker behålla

62 En samlande kraft! Att det traditionella skyddsnätet saknas innebär att kvinnan blir ensam om de uppgifter som hon av tradition bör utföra Hon får nya krav på sig och nya arbetsuppgifter och får därmed en dubbel arbetsbörda

63 En samlande kraft! Kvinnan har nu möjlighet att kliva ur den traditionella rollen Möjlighet att utveckla sin kompetens inom andra områden. Större möjlighet till utbildning Om båda är arbetslösa: i vissa kommuner blir kvinnan ”registerledare” för försörjningsstödet Vad innebär det att vara registerledare? Hur påverkar detta förhållandet mellan kvinnan och mannen?

64 En samlande kraft! Konsekvenser Familjens hierarki genomgår en omprövning – de nya värderingarna, normerna och reglerna överensstämmer inte med de somaliska könsrollerna man är van vid En del familjer klarar inte dessa påfrestningar – äktenskapet slutar då med skilsmässa Att skilja sig: Tillåtet? Vårdnadshavare?

65 En samlande kraft! Andra lyckas lösa sina problem genom en kombination av traditionen, klansystemet, vänner, imamen och med extra stöd från svenska myndigheter

66 En samlande kraft! Boende ”Guri” - hus från ”Guur” – flytta Guur-sasho – gifta sig. Vem äger huset i Somalia? Barxad – gård – tillhör alla och ingen.

67 En samlande kraft! Kontrast

68 En samlande kraft! Storstad– moderna hus Foto: Harbi Amir, Hargeisa,2011

69 En samlande kraft! Traditionellt

70 En samlande kraft! Konfliktlösning Dhiig/straffrätt Mord, rån, våldtäckt, stöld eller annat brott. Rätten till advokat Både mellan och inom klan. Dhaqan/civilrätt Konflikt mellan enskilda individer (mark, lån osv) Skiljer mellan ”xilo” (familj) eller ”xoolo” (egendom) Både mellan och inom klan

71 En samlande kraft! Xaal/skadestånd •på grund av kränkning • förolämpning (kvinna), lögn osv • man betalar med djur (kamel..) eller pengar. • kan vara symbolisk (räcker att man erkänner brottet)

72 En samlande kraft! Begrepp Qur – mörda en person Qoon – skada en person Dhaqan (civilrätt) Xilo – familj (fru och barn ) Xoolo – egendom/ägodelar Bar – boskap/djur Beer – gård /mark Mooro –allt som tillhör en person(familj + egendom)

73 En samlande kraft! ”Stand up poetry” Poesin har en stark ställning Poeten högst i rang i samhällsskalan Politikerna fruktar poeterna. Poesi/dikt används för nöjes skull, kärlek, ceremonier, politiska tal, sorg osv. I strid – öka stridsmoralen

74 En samlande kraft! Buraanbur – dikter skrivna av och för kvinnor. Kan ackompanjneras av trummor, handklappning eller fotstampningar. Gabey – sjungs vanligen solo av män. Utan musik eller handklappning eller fotstampningar.. Geeraar – sjungs vanligen solo av män. Snabbare än gabey. Utan musik eller handklappning eller fotstampningar. Jiifto, maanso… http://www.youtube.com/watch?v=6jPdyRdK1Tw&feature=related

75 En samlande kraft! Musik och sånger Somaliska musiken har influerats av arabiska och indiska musik och kultur. Finns sånger alla dagliga aktiviteter: finns sånger för när man ska vattna kamelerna första gången, … när man ska vattna getter, får, hästar. Sånger när man packar, och andra när man leder kamelerna osv..

76 En samlande kraft! Sånger när man bygger båter, när man bygger nomadhyddor… Balwo, Hees, Heello http://www.youtube.com/watch?v=TzHuk1l OCFE&feature=related

77 En samlande kraft! Klänning Guntiino, gareys Diric http://www.youtube.com/watch?v=VSi_eL Cym_c&feature=related

78 En samlande kraft! Somaliska språket - skriftspråk Bild: Harbi Amir, Hargeisa, 2011

79 En samlande kraft! 3 stora dialekter –Maxaatiri – (majoritetet - nomader) –Maay – (stor minoritet) –Övriga (Digil & Ashraaf) – minoritet Källa: Mansuur A.

80 En samlande kraft! Beslut om latinskt alfabet togs 1972, Fastställdes 1973 Olika steg: Erkännande, undervisningsspråk, grundskola, en del av universitetsstudier

81 En samlande kraft! 1960 - 1991 Nästan inga privata skolor Universitet och högskolor fanns i Mogadishu

82 En samlande kraft! Efter 1991 Privata skolor (grund, gymnasium) Grundutbildning på somaliska, halva dagen Privata högskolor Camuud (Borama) och Mogadishu Klan och kunskap: varje ”klan” vill bygga en högskola

83 En samlande kraft! Nationalstaten och språket Ordförrådet måste förnyas i samband med att språket blev officiellt språk (1972) och måste kunna beskriva nya situationer rent formellt Ett administrativt språk måste skapas En språkkommitté bildades

84 En samlande kraft! ”A camel complex” Gole = läger Hogaan = Koppel Layli = tämja unga kameler (4-6 år) Parlament Ledare Övningar, matte osv. TraditionelltIdag

85 En samlande kraft! Religion och sentida filosofiska strömningar

86 En samlande kraft! ”Det förbjudna handslaget”

87 En samlande kraft! Sufism i Somalia Qaadiriya Södra Somalia Saalihiya Norra Somalia

88 En samlande kraft! Maqaam/kloster Dhikr : ihågkommelse, recitation av formler i vilka Gud, profeten men också vissa helgon prisas

89 En samlande kraft! Kat (jaat): kat är ”tugg till helgon” Nabi amaan: berömmer profeten genom olika ceremonier Begreppet ”bidca” : ”reformera, omskapa religionen” Ingen ska helgonförklaras inom islam, finns bara en Gud!

90 En samlande kraft! Familjen Inom familjemoralen finns djupt grundade förhållningssätt, t ex: Relationen man - kvinna Barnens uppfostran, relationen barn - föräldrar

91 En samlande kraft! Familjen är central i det muslimska systemet, därför är äktenskapet viktigt Skilsmässa etc. Islam – religion – ett sätt att leva Meningen med livet?

92 En samlande kraft! Sexualitet och könsroller positiv till sex.. …men bara inom äktenskap sexualiteten ses som helig snarare än syndfull en gåva

93 En samlande kraft! Äktenskap Äktenskap räknas som förtjänstfullt, ej plikt (wajib) Ungdomarna: gift dig om du kan eller fasta! Äktenskapet lagfästs av en qadi (präst, skiljeman)

94 En samlande kraft! Religion – modern politik - brott och straff Nationalstaten – 1960 Blandning av ”heer”, sharia och västerländskt lagsystem Nya uppfattningar om lag och rätt, brott och straff

95 En samlande kraft! Teknisk inkompatibilitet Olika instanser – Heer är formellt ingen juridisk instans Sharialagen var nästan okänd för somalierna – nästan aldrig implementerat i Somalia

96 En samlande kraft! Dåligt eller inget samarbete mellan olika instanser Dåligt förankrat Skepsis gentemot det västerländska lagsystemet

97 En samlande kraft! Religion och musik Omstritt ämne inom islam Musiken eller texten? Sufismen använder gärna dhikr I propagandasyfte – Al Shabaab, osv

98 En samlande kraft! Går att fira en glädjedag med ”musik” (trummor) Barnsånger: Nashida, används flitigt av olika skolor

99 En samlande kraft! Den somaliska matkulturen

100 En samlande kraft! Det somaliska köket En blandning av olika matkulturer: etiopiska, italienska, jemenitisk, men också turkiska och persiska

101 En samlande kraft! Frukost - quraac Te (shaah) och canjeero/loxoox/injera

102 En samlande kraft! Lunch - qado ris/pasta och kött banan smaksätts med kryddor: kummin, kardemumma, kanel, saffran

103 En samlande kraft! Middag - casho cambuulo - gröt serveras ganska sent på kvällen

104 En samlande kraft! Sambuusa Ramadan Mellanmål

105 En samlande kraft! Maila oss gärna! harbi.amir@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "En samlande kraft! Somaliskt samhälle och kultur Foto: Harbi Amir."

Liknande presentationer


Google-annonser