Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Introduktion till projekt 2 2013-02-07 Jonas Granfeldt & Victoria Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Introduktion till projekt 2 2013-02-07 Jonas Granfeldt & Victoria Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Introduktion till projekt 2 2013-02-07 Jonas Granfeldt & Victoria Johansson

2 Schema • Torsdag (B054)9.15-16 – Introduktion till projekt 2 (Jonas+Victoria)9.15-10.30 – Introduktion till skärminspelning och kodning10.45-12.00 – LUNCH (Fakultetsklubben)12-13 – Introduktion till stimulated recall och ljudinsp13-15 – Uppsamling – frågor15-16 – Gemensam middag? (Tina) • Fredag (B054)9.15-15 – Uppsamling - frågor projekt 29.15-10 – Showcase-dagen börjar10-15

3 Projektuppgifter (I) Projekt 1 Dokumentera och utvärdera IKT-resurser Syfte Projekt 1 syftar dels till att förstå och utveckla redskap för att kunna utvärdera och kritiskt granska IKT-resurser, dels till att undersöka ramvillkoren för användning av IKT på den egna arbetsplatsen. Expertstudie

4 Introduktion till projekt 2 Introducera Definiera Motivera Exemplifiera Beskriva Prova Reflektera

5 Projektuppgifter (II) • Projekt 2 Effekterna av feedback Syfte Syftet med projektet är att empiriskt undersöka hur elever använder stavnings- och grammatikkontroll i samband med skrivande på det främmande språket. Stavnings- och grammatikkontroll är exempel på sk skrivstöd. Användarstudie

6 Researching Student Use of Feedback and Help • Levy & Stockwell (2006: 152-153) • One important and developing strand of research in CALL concerns the investigation of patterns of learner behavior as learner engage with online tasks and tutoring programs. The focus is on what students actually do. […] This may involve recording the resources that students use (when, in what way, and for how long). Increasingly, researchers are relating this data to the students’ language proficiency with the goal of providing resources and guidance that meet the needs of the students at particular levels.

7 Varför ett projekt om feedback? • Teoretiskt motiverad – Språkinlärningsteori: Interaktionshypotesen – Socio-kulturell teori (IT – som verktyg) • Praktiskt motiverad – Integrerad resurs – Många användare • Empiriskt motiverad – Lite forskning

8 The interactionist approach to SLA • ”Humans acquire language in only one way, by understanding messages or by receiving ’comprehensible input’…We move from i, our current level, to i+1, the next level along the natural order, by understanding input containing i+1” (Krashen, 1985: 2) The monitor model (Krashen) 1.Acqusition-learning 2.Monitor 3.Natural order 4.Input 5.Affective filter

9 The interactionist approach to SLA INPUT > INTAKE = Interaction and negociation [Sama berättar när hon åkte skidor som barn] – Sama: et là je peux heu montrier le # backe # je ne sais pas [skratt] c’est pas une montagne, c’est heu… – Intervjuare: c’est quoi? C’est plus petit qu’une montagne? – Sama: oui – Intervjuare: hm une colline? Une colline? – Sama: une colline, oui peut-être » (Bozier, 2005)

10 The interactionist approach to SLA Output Feedback & Noticing of errors Correction of errors Input Apperception Sem. & synt. Semantic COMPREH. Intake INTEGRATION Into the learner’s linguistic system Output

11 The Comprehensible Output Hypothesis • “... in producing the L2, a learner will on occasion become aware of (i.e. notice) a linguistic problem brought to his/her attention either by external feedback (e.g. clarification requests or internal feedback). Noticing a problem ”pushes” the learner to modify his/her output. In doing so, the learner may sometimes be forced into a more syntactic processing mode than might occur in comprehension” (Swain & Lapkin, 1995) Comprehensible Output Hypothesis (Swain) 1.Notice the gap 2.Hypothesis-testing 3.Metalinguistic function

12 The Noticing Hypothesis (NH) • The noticing hypothesis claims that awareness at the point of learning (Time1) is required for all learning. (Schmidt, 1995, p.27) • The “noticing hypothesis” states that what learners notice in input is what becomes intake for learning. (Schmidt, 1995, p. 20) • Men se Truscott (1996) för en kritik

13 Men hjälper det att rätta? • ”This finding provides support for the effectiveness of CF (corrective feedback) in general for L2 grammar learning. […] Furthermore, the findings suggest that the benefits of CF are durable.” Russel & Spada (2006) (finns på wikin) • Metastudie baserad på 56 vetenskaplig artiklar • Typ av feedback (implicit vs explicit )

14 Sociokulturell teori • Lärande som social aktivitet • Språk som verktyg för tänkande (Vygostsky) • ”Higher forms of human mental activity are always and everywhere mediated by symbolic means” (Lantolf, 1994) • Skrivande intar en central plats • Verktyg (program) som medierar (Haas, 1996) • IT-som verktyg (Svensson, 2008)

15 Praktiskt motiverad • Antalet 1-1 skolor ökar (70% i vår lilla undersökning) • Granskningsprogram är integrerade verktyg – Lätt tillgängliga – Stor flexibilitet • Språkkontrollen i Microsoft© Word© är den mest använda. – Professionellt utvecklad (sedan Critique 1980-tal) – Bland de mest kraftfulla (Domeij, 2005)

16 Empiriskt motiverad • Få studier överlag • “Very few studies have investigated the effectiveness of spell checkers in treating misspellings made by second language learners.” (Rimrott & Heift, 2005) • Få studier på andra språk än engelska • “A comparison across target languages may also be an interesting study goal and worthwhile pursuing as it may provide further insights into the efficacy of corrective feedback as well as student responses to it. Moreover, an analysis across languages may also reveal insights into the orthographic challenges posed by languages with varying degrees of sound–symbol correspondence and consistency.” (Heift & Rimrott, 2008)

17 Empiriskt motiverad • Modererande inlärarvariabler – På vilken språklig färdighetsnivå fungerar språkkontroll bättre eller sämre? – I vilka åldrar fungerar språkkontroll bättre eller sämre? – Hur påverkar metaspråklig kompetens effekterna av feedbacken? • Modererande språkvariabler – Typ av alfabet (teckensystem) – Stavningssystem (relationen fonem-grafem)

18 Vad händer nu? • 10-10.30 Prova göra en skärminspelning (en ny exempeltext) • Introduktion till skärminspelning och kodning • 10.45-12:00 (Exempeltext) – Spela upp filmen – Arbeta i par med kodningsschemat. För anteckningar! – Koda text och inspelning

19 • Introduktion till stimulated recall • Sammanfattning av förmiddagen 13.15 – 13.30 • Stimulated recall 13.30-14.00 • Ljudinspelning14.00-15.00 • Uppsamling med diskussion15.15-16.00

20 • Language Learners and Generic Spell Checkers in CALL • Rimrott & Heift (2005)

21 Study design • Subjects: – 34 learners of German (L1 English) – First year of university (13 first course, 16 second course, 5 third course) • Data collection – Task: Translation task (English – German) – Access to bilingual on-line dictionary • Corpus: 374 spelling errors

22 • Method: 1. Extraction of all spelling errors 2. Classification of spelling errors in the corpus (Competence vs performance errors) 3. MS Word 2003 checks spelling 4. Comparisons between human and automated correction

23 Research questions • RQ1: How many misspellings are detected and corrected by the spell checker? • RQ2: If a misspelling is detected, at what point in the correction list does the target word appear?

24 Definitions • A misspelling is a ”non existing word in a given language independent of the source of the error” (p.21) • He went to canada • They came at ate • She go home • He Plays the piano

25 • ”Competence errors are systematic spelling mistakes that are due to language influence (L1 or L2 related) of different linguistic subsystems”. (p.18) • ”Performance errors are random, unsystematic mistakes that capture the specific deviation from the target spelling”. (p.18)

26 Classification of Spelling Errors • Competence errors • ”insufficient command of the foreign language” – Language influence • Interlingual errors - transfer (p.21) • Intralingual errors - f ex overgeneralizations (p.21) – Linguistic subsystem • Performance errors • “misspellings that are random and accidental” – Addition – Omission – Substitution – Transposition • Multiple letter violation • Word boundary violation

27 Analysis • 80% of the misspellings are due to competence errors • 20% of the misspellings are due to performance errors • 71% of the competence errors are caused by intralingual influence

28 Results (RQ1) RQ1: How many misspellings are detected and corrected by the spell checker? a) Corrected (detected and corrected) b) Uncorrected(detected but not corrected) c) Undetected(not detected) • MS Word 2003 corrects 56% of the spelling errors – Competence errors 52% – Performance errors 69%

29 Results (RQ2) • RQ2: If a misspelling is detected, at what point in the correction list does the target word appear? • Single-error words: 52% of target words appear among the first four words in the list (37% - first word) • Multiple-error words: 16% of target words appear among first four words in the list.

30 • Learner responses to corrective feedback for spelling errors in CALL • Heift & Rimrott (2008) • SYSTEM

31 Study design • Subjects: – 28 native speakers of English – 14 beginner and 14 intermediate students of German • Data collection: via E-Tutor • Corpus: 1268 misspellings

32 • Method: – Three types of feedback • Meta-linguistic with emphasis • Meta-linguistic • Repetition – Gender – Language proficiency

33 Results • More explicit feedback leads to more revisions (but not necessarily more correct answers) • Gender and language proficiency not significant • The position of the target word in the list seems important – higher up leads to more corrections


Ladda ner ppt "Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Introduktion till projekt 2 2013-02-07 Jonas Granfeldt & Victoria Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser