Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen !.  är ett metodmaterial med ledarhandledning  innehåller 17 kortfilmer  finns som e-verktyg, en virtuell version av hela materialet på nätet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen !.  är ett metodmaterial med ledarhandledning  innehåller 17 kortfilmer  finns som e-verktyg, en virtuell version av hela materialet på nätet."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen !

2  är ett metodmaterial med ledarhandledning  innehåller 17 kortfilmer  finns som e-verktyg, en virtuell version av hela materialet på nätet  ägs och drivs av SKR, Roks och Män för Jämställdhet  har finansierats av Arvsfonden  primär målgrupp unga år  Syftet är att bryta kopplingen mellan våld och maskulinitet Machofabriken

3 Lådan  Pedagogiskt verktyg för att förstå förväntningar och normer  Ger trygghet och privilegier  De som väljer att stå utanför lådan, eller inte kan ta plats i lådan straffas.

4 Diskutera följande frågor!  Vad blir konsekvenserna av att vissa kan och väljer att vara i lådan? Utgå både från ett strukturellt och individuellt perspektiv.  Vad blir konsekvenserna av att inte kunna vara i lådan?

5 Primärpreventivt syfte  Ex förhindra brott hos personer som aldrig har begått brott  Jfr. sekundärpreventivt: att förhindra upprepning

6 Brott som uttryck för / konsekvens av dominant maskulinitet  Hur gör man för att ”gå ur lådan”? -> Hur slutar man begå brott?  Vet inget annat?  Omformulera sin identitet? 6

7 Dominant maskulinitet och våld  Våld – en del i skapandet av relationer -> normalisering av våld och av dominant maskulinitet (lådan)  Skojbråk, vardagsvåld, maktlekar  Hur hänger det lilla ihop med det stora?

8 Dominant maskulinitet och våld  Dominant maskulinitet ger makt och privilegier ‐ I vissa sammanhang är våldsanvändning normen och verktyget för att uppnå makt  Men leder också till utsatthet ‐ Ex män som brottsoffer / som utsatta för våld  Båda har samband med sociala normer för dominant maskulinitet - Känslomässig begränsning - Social retsamhet - Ständig ansträngning - Heterosexism (Oransky & Fisher, 2009) 8

9 Fungerar det?  Våldsförebyggande program och insatser till män & pojkar är mer effektiva om de är genusförändrande (Barker, Nascimento, Ricardo – WHO, 2007)  Kan förstås som att genusneutrala program är blinda för eller normaliserar viktiga mekanismer bakom våldsutövande 9

10 Hemmakväll  Finns det fällor när man jobbar med maskulinitet? ‐ Ansvarsfrågan ‐ ”Det är synd om killarna”  Förstärka fördomar ‐ genom att berätta hur machokillar förväntas vara så riskerar vi bekräftar bilden av machokillen. ‐ svårt att visa på valmöjligheter

11 Maskulinitet ingår i en större bild  Flera maktordningar som korrelerar  Filmen ”Invald” vidgar perspektiven

12 12 Machofabriken på Internet


Ladda ner ppt "Välkommen !.  är ett metodmaterial med ledarhandledning  innehåller 17 kortfilmer  finns som e-verktyg, en virtuell version av hela materialet på nätet."

Liknande presentationer


Google-annonser