Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F Entreprenörskap i skolan ”Modeller och metoder som får det att hända” 2011-05-05 Odlarskolan, Eskilstuna kommun Jan-Erik Nyström, Rektor Mälardalens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F Entreprenörskap i skolan ”Modeller och metoder som får det att hända” 2011-05-05 Odlarskolan, Eskilstuna kommun Jan-Erik Nyström, Rektor Mälardalens."— Presentationens avskrift:

1 f Entreprenörskap i skolan ”Modeller och metoder som får det att hända” 2011-05-05 Odlarskolan, Eskilstuna kommun Jan-Erik Nyström, Rektor Mälardalens högskola Idélab Sara Hägglund, Projektledare. -

2 IdagOm kreativitet Om entreprenörskap i skolan Hur har vi gjort / hur gör vi? Vart står vi nu? Nästa steg? HSS 2013 Kontakta oss gärna: Sara Hägglund sara.hagglund@mdh.se Jan-Erik Nyström jan-erik.nystrom@eskilstuna.se

3 10 omöjliga saker

4 • Att inte dö •Att kunna flyga •Att andas under vattnet •Att resa i tiden •Att födas på nytt •Att män föder barn •Att stoppa tiden •Att välja vem man blir förälskad i •Evigt liv •Världsfred

5 Omöjliga saker Alvin 4 år, Gustaf 6 Matilda 7 år Axel 9 år, Isak 9 år Josefin 10 år Erik och Anton 13 år •Hitta en gravkammare här hemma i lägenheten. •Flyga •Ha en toalett upp och ner i taket •Hoppa rakt upp 100 meter •Ta planeten Pluto och göra om den till ett rymdspel. •Göra om en clementin till en apelsin •Gå på händer och dricka •Hålla andan under vattnet hur länge som helst •Springa 100 km/h •Amma en mamma som har slut på mjölk •Man kan inte forma sina ben till trianglar •Göra en pingvin

6 Omöjliga saker Alvin 4 år, Gustaf 6 Matilda 7 år Axel 9 år, Isak 9 år Josefin 10 år Erik och Anton 13 år •Hoppa från ett jättehögt berg ner i ett hav med hajar och klara sig. •Simma från Sverige till Afrika •Äta tills man spricker •Röra på sig när man är död •Laga mat (Matilda 6 år) •Bli en legogubbe •Inte kissa och bajsa på 300 dagar •Åka till solen •Dränka sig själv i snö •Hajar kan inte få händer och leva på land •Man kan inte bli genomskinlig •Man kan inte ha krokar utan krok

7 Högskolan i siffror Grundad 1977 13 000 studenter 1 000 anställda 50 professorer ca 900 kurser 68 program på grund- och avancerad nivå 12 internationella masterutbildningar (MIMA) 4 akademier Omkring 68 000 kvm lokaler är en av Sveriges största högskolor- Över 13 000 studenter som läser något av våra 68 program eller någon av våra 900 kurser.. Eskilstuna och Västerås (Nyköping, Södertälje och Nacka) Mälardalens högskola

8 Alla som verkar inom Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och/eller göra affärer av sina idéer. Idélab finns på Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna under Enheten för Externa Relationer, (EER). Idélab

9 För att fullfölja syftet har Idélab följande uppdrag: 1.att utveckla idéer till hållbara affärskoncept 2.att öka det entreprenöriella förhållningssättet och medvetenheten om eget företagande som framtidsväg genom workshops, event, inspirations- och kreativitetsföreläsningar. 3.att sprida Idélabs kompetens och arbetsmetoder till omgivande samhälle. Uppdrag

10 Processen

11 -Ett 4 årigt avtal mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola -Syftet är att höja kompetensnivån i regionen -Forsknings- och utvecklingsprojekt -Förbättringar och innovationer -Skräddarsydda utbildningar och mötesplatser för lärande MOTOR MÄKLARE MÖTESPLATS Cecilia Vestman cecilia.vestman@mdh.se Samhälls- kontraktet

12 Odlarskolan En kommunal skola med 300 elever i 12 klasser åk 6-9 Profiler: Entreprenörskap & Idrott Cirka 35 anställda, varav 28 pedagoger. På Odlarskolan finns även Träningsskola med ca 30 elever. Odlarskolan är lagom stor och ligger naturnära, vilket skapar en lugn och trygg skolmiljö med goda inlärningsmöjligheter. Vi har en hög andel pedagogiskt utbildad personal. Närheten till friidrottsarena, fotbollsplaner, golfbana och motionsspår ser vi som stora plusvärden.

13 Samverkan Odlarskolan + MDH Samhälls- Kontraktet och Idélab Startade januari 2010 Ansökan till skolverket Entreprenörskap i skolan Ny ansökan inne Samarbeten: Idélab + personal Odlarskolan Rektor + Idélab Idélab + studenter Studenter + personal Studenter + elever Idélab + elever

14 Sir Ken Robinson, kreativitetsexpert och professor emeritus vid Warwicks universitet i England, som utmanar den traditionella synen på undervisning och menar att den underminerar elevernas kreativa utveckling. Han vill omforma utbildningar till att istället odla kreativitet och omfamna flera typer av intelligens. Tedx www.ted.com Ideas worth spreading (1984)www.ted.com När du ser filmen: -Vilka problem ser K R med utbildningssystemen i världen? -Vad grundar han sina slutsatser på?

15 http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creati vity.html

16 Vad måste göras: • Vi ska bygga om flygplanet medan det flyger, små steg. • Vad KAN vi göra? • Skapa tid för utveckling • Skapa tid och möjlighet till samarbeten • Börja med lärarna - en möjlighet till egen utveckling. • Stödjande insatser • Verktyg och redskap ”Regeringen anser att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet” ”Grunden för att utveckla ett entreprenöriellt lärande läggs tidigt genom att till exempel flickors och pojkars nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att fatta beslut stimuleras.” -Dans och Drama Bild och Musik ligger längst ner i hierarkin i -världens alla skolsystem -Kreativitet ska likställas med läs- och skrivutveckling (K.R) - Skolan avvecklar barns självförtroende och tro på sin förmåga att ”spela roll”, (K.R) (ex flicka och gud)

17 Lärandet - så går det till ! Det här har jag hört/undervisat s om Så här tänker jag ! Reflektion Upprepad reflektion=lärande Utebliven reflektion Ingen utveckling av förmågor Slocknad eldsjäl Undervisningsresist ent Inlärd hjälplöshet Reflektion Utveckling av förmågor Förlöst eldsjäl Jag har förmågan att spela roll, framtidstro Lärandet= ”undervisats om” alt ”ny kunskap”

18 Kreativ? Hur kan du öka din kreativa förmåga?

19 Hjärnan Vänster hjärnhalva synapser Höger hjärnhalva Logik Känslor Detaljer Helhet Fakta Fiction Ord och språk Symboler och bilder MatematikFilosofi ForskningReligion VetskapTro PraktiskRörelse VerklighetsbaseratFantasi TrygghetRisktagande TeoretiskKonstnärlig.

20 Associationskedjor  Människan använder sig av associationskedjor som rör sig i sfärer kopplade till våra erfarenheter.  VARFÖR? - det förenklar och effektiviserar vår tillvaro. Vi kan snabbat gå från analys till handling.  Associationskedjorna gör att vi inte alltid tänker brett, drar slutsatser fort och utesluter alternativ.

21 De bästa idéerna kommer från en mosaik av människor som arbetar tillsammans i ett team eller projekt. Medecieffekten, F Johansson När människor möts är olika, kan gruppen komma fram till idéer som ingen enskild deltagare själv skulle ha kläckt. Beskrivningsspråk i och för kreativ praxis: Idéutveckling under gruppsession, B. Olsson Kreativitet – sträva efter olikheten

22 Misslyckanden – ett resultat Lyckat och misslyckat är värdeomdömen. Avsätt resurser för fel och misslyckanden Galet idag – naturligt i morgon. Barn har ett naturligt mod ( KR, ex vise män) Hur modig är du själv ? ”Klart Sverige ska bygga en röd stuga på månen”

23 Entreprenörskap ” Ett svårt ord med självklart innehåll” /Ingela Bursjö Montessorilärare Buråsskolan Göteborg

24 Entreprenöriellt lärande Alla de handlingar, processer, aktiviteter, signaler som stimulerar elevers/lärares entreprenöriella kompetenser.

25 Entreprenöriella kompetenser (22) Bli medveten och utveckla sina styrkor och talanger Ansvarstagande Handlingskraft Motivation och framtidstro Det gränslösa lärandet Reflektera över sitt eget lärande

26 Skola & Entreprenörskap Entreprenöriellt lärande är den pedagogiska form som är en träning för entreprenörskap! En utvecklingsmöjlighet Ett sätt att organisera och bedriva verksamheten i skolan så att elevernas och lärarnas entreprenöriella kompetenser stimuleras på bästa möjliga sätt. Grunden för bestående förändringar kräver att vi fokuserar på lärares och skolledares lärande och utveckling. Vad behöver barnen för att rustas för verkligheten?

27 Hur ser vårt uppdrag ut i relation till samhället och de snabba förändringar som sker ? ”Skolans arbete måste gå ut på att förbereda eleverna på att arbeta med jobb som ännu inte skapats.” Norges skolminister

28 Skolans styrdokument •Lokala, arbetsplaner och handlingsplaner •Regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (maj 2009)

29 Vår modell Vision Definition Hur?

30 Visionen Vi har ambitionen att bli Eskilstunas bästa skola på att utbilda eleverna till att bli entreprenörer i sitt eget liv Det innebär att eleverna har genomförandekraft (entreprenörsanda) att se sina drömmar som framtida möjligheter, oavsett om det gäller att bli anställd, starta ett företag, förändra sin livsituation eller bli professionell idrottsutövare. Vi har en treårsplan som innebär att vi strävar efter att eleverna som går ut åk 9 vårterminen år 2013 ska ha framtidstro, utmärkta betyg och bra meritvärden

31 EL handlar om att stimulera rätt attityder, kompetenser, förhållningssätt, dvs den entreprenörsanda som behövs i ett framtida samhälle. Det handlar om att fostra eleven så att han/hon kan skapa och våga i livets alla delar

32 EL för oss….  arbeta tillsammans i projektform  arbeta i tema där flera ämnen ingår för att skapa sammanhang.  göra eleverna mer delaktiga i undervisningen  koppla det de gör till verkligheten utanför skolan, verkliga utmaningar  ha ordning och reda med hjälp av regler som rätt tid, plats och material  Eleverna utvecklar en tro på sin egen förmåga och lär sig samarbeta med andra  Systematiskt träna förmågor/kompetenser  Tid avsätt till att diskutera framtidsdrömmar som ett stöd till att utveckla elevernas inre drivkraft och tilliten till den egna förmågan

33 Kunskapsprocessen Projektarbete startar Formativ bedömning Feedback och respons ges kontinuerligt under arbetets gång, utifrån en bedömningsmatris. Kunskapsprocessen Eleven bedriver sitt arbete och får coachning under tiden. Projektet avslutas Muntlig/skriftlig redovisning, inlämning etc. Summativ bedömning När projektet är avslutat kan arbetslag eller enskild lärare göra en summativ bedömning.

34 ”Om inte 30 elever i klassen kan umgås och arbeta tillsammans, hur kan då en hel värld fungera?”

35 Is one of the leading travel agencies in Europe. Now we want to conquer the Swedish market. Therefore we need your help to create guide books for people who live in Sweden and want to visit Great Britain. What makes our travel agency so successful is that every guide book has its own niche, there is something for everyone. Your assignment is: In groups create a guide book which is divided into different chapters, one for each subject. The guide book should include historical places, famous inventors which have influenced British history, famous museums and places which you find interesting. It should also include famous British authors and their works. You will be given more information about how to create each chapter in each of your subjects. The project includes these subjects: Nature, Science and Technology, Swedish, Social Studies and English. There is also a possibility to incorporate work from other subjects these include: Art, Music, Sewing, Woodwork and Cookery.

36 At the end of this project you will take part in Odlarskolans Travel Exhibition where you will be asked to present a chapter from your guide book or something else which is connected to the project. For example; traditional British food, a British dance or something you have come across which is important for you. Your presentation is important and the exhibitions location hasn’t been decided yet! Resources: You will have lectures during class time in each subject. You can also research your project in the school library and use the textbooks which you use in school. We would also like you to use the resources available for you in Eskilstuna. You can use the City Library, Travel Agents and people who have first hand experience of Great Britain. Time: Week 49 - 6 Enjoy the trip!

37 A weekend in London Welcome to London Heathrow Airport it is the middle of May and you have just arrived with a group of friends to spend a weekend in one of the most action packed places in the world. You and your friends have four days to see and experience as much as you can, but there is so much to see and do. This is the first time any of you have visited London and no one wants to forget anything, so it is important to keep a holiday diary. Film On your trip you will get the chance to experience British cinema at its very best with a visit to the world famous Piccadilly Circus Cinema. Music London has a fantastic music scene with world famous artists performing every week in anyone of London’s concert venues. While you are in London why not take the chance and go to a concert, but which one there are so many to choose from? Look through the music listings in the paper and see who is singing and where. Great Britain is famous for its love of music and its world famous musical artists. British rock and pop stars have written some of the most popular songs in music history. Listen carefully to a well known British rock/pop song and fill in the missing words. Sport With such a wide variety of sport on offer in London it is difficult to decide what to go and see? There are so many sports to choose from and some that you have never even heard of. To help you make your decision you decide to read about the different sports. Tourist Destinations Some of the most popular tourist destinations in England are in London. There is large variety of things to do and see so it will be difficult for you to see everything; you will have to choose something which you are interested in. What are your interests? Are your interests in anyway connected to popular tourist attractions in London? What are popular interests for teenagers in England? Food During your stay you will of course need to eat. Unfortunately meatballs and pickled herring are not very popular in England so you will need to find something else to eat. England is famous for its mixture of cuisines from around the world which have influenced British food. Find a recipe for a traditional English dish and translate it to Swedish.

38 Bedömningsmatris eng GVGMVG Mål 1: Du utvecklar din förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i ett engelsktalande land och gör jämförelser med egna erfarenheter. Utifrån ditt eget intresse sammanfattar du information om Storbritanniens kultur. Du skriver varierat och med sammanhang och förmedlar information och klarar av att anpassa din skrift till mottagaren. Du har med egna kommentarer och slutsatser och anpassar din skrift efter syfte och mottagare. Mål 2: Du utvecklar din förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor. Du antecknar från föreläsningar och har med information i din skrift från olika källor. Använd källanvisningar. Du tillgodogör dig innehållet i tydligt talad engelska. Du tillgodogör dig talad engelska och kan själv kommentera och ställa frågor på engelska.

39 Mål 1: Du respekterar och arbetar utifrån skolans regler. Du vet vad rätt tid, attityd, plats och material innebär. Du försöker att följa reglerna, ibland blir det fel och då diskuterar du det med en läare Du följer reglerna på skolan.Du hjälper andra att följa reglerna på skolan, genom att tex påminna om att ett lektionspass startar en viss tid. Mål 2: Du lämnar in dina uppgifter senast utsatt datum, dvs håller ”deadline”. Du planerar, tillsammans med en lärare, dina uppgifter. Du tar hem din läxa, utför den, och tar med den tillbaka till skolan. Du berättar hemma vilka läxor som du har. Du planerar själv, vilka uppgifter du tänker arbeta med hemma. Du tar kontakt med en lärare om du behöver hjälp med en uppgift. Du lämnar in dina uppgifter i tid. Mål 3: Du tar ansvar för ditt eget och gruppens studier. Du är delaktig i gruppens planering. Du utför din del av gruppens arbete. Du ser till att gruppens material, alltid finns tillgängligt. Tex genom att alltid lämna material i gruppens mapp. Du frågar en lärare om hjälp om gruppen stöter på problem. Du hjälper dina kamrater om/när ni stöter på hinder. Du bidrar till att gruppens arbete går framåt. Du är drivande i din grupps arbete. Skill 1: Ansvar

40 Mål 1: Du funderar och reflekterar över hur du själv lär dig på bästa vis. Du förklarar hur du lär dig på bästa vis. Du beskriver vad du har lärt dig efter ett lektionspass eller ett arbetsområde. Du beskriver hur du ska ”arbeta” för att bli ännu bättre än vad du redan är. Du kan, till viss del, använda dig av din ”egen” respons, när du planerar ditt fortsatta arbete. Du kan, till viss del, förklara hur din respons, har bidragit till att ditt arbete har utvecklats. Du kan, använda dig av din ”egen” respons, när du planerar ditt fortsatta arbete. Du kan förklara hur din respons, har bidragit till att ditt arbete har utvecklats. Mål 2: Du funderar och reflekterar över hur du kan lära dig, i samspel med andra elever. Du beskriver hur du har bidragit till att en kamrat har lärt sig något. Du beskriver hur/ vad du har lärt dig av en kamrat. Mål 3: Du ger dina kamrater respons och tar emot respons av dina kamrater. Du kan berätta för dina kamrater vad de har gjort bra, utifrån det som ni har kommit överrens om. Du kan lyssna och ta emot respons av dina kamrater i gruppen. Du kan till viss del, utifrån responsen som du ger, ge dina kamrater tips på hur de kan komma vidare i sitt arbete. Du kan till viss del, använda den respons som du får av kamrater, när du planerar ditt fortsatta arbete. Du kan, utifrån responsen som du ger, ge dina kamrater tips på hur de kan komma vidare i sitt arbete. Du kan, använda den respons som du får av kamrater, när du planerar ditt fortsatta arbete. Skill 2: Reflektion

41 Utvärdering v 44 sade: • Positivt: – Vi har lärt eleverna och oss själva hur man arbetar i projekt. – Sett varje individ mer än tidigare. – Vi har tagit eleverna utanför skolan ( tex Mdh). – Vi har tagit eleverna och deras tankar på allvar och fått med dem i undervisningen. – Vi ser mer vad eleverna kan istället för vad de inte kan. – Vi själva har lärt oss mycket om upplägg, planering och bedömning – Motiverade elever – Samarbetet mellan lärare i arbetslaget – Glad och positiv stämning i arbetslaget, vi ger och tar. – Att arbetssättet är förankrat från ledningen. Vi vet vad vi ska utgå ifrån och vad ”som gäller” – Förväntningarna på eleverna har varit tydliga. – Att eleverna i år 8 har samma lärare och planering

42 • Hinder: – Schema – Lärare som undervisar i flera arbetslag – Våra egna spärrar när det gäller att släppa visst innehåll för att låta det nya ta plats – Tidspress – Krockar med spec.tid – Den gemensam planeringstiden är för kort, vilket leder till stress och att vi ligger steget efter. – Brist på datorer – Ovana att få in mål för sitt ämne.

43 Hur tar vi oss vidare? – Genom reflektion – Prova nytt – Utvärdera – Läsa och diskutera den nya läroplanens innehåll och hur kursplanernas innehåll påverkar vårt arbetssätt – Mod – Delge idéer mellan 6-7 och 8 och ev andra skolor – Byta nya kursplaner med varandra, för ökad förståelse för andra ämnen och samtidigt kunna se likheter mellan ämnena. – Bedömning och utvärdering. Vi satsar hårt på starten, men behöver också arbeta med slutet av projekten. – Få inspiration från tex andra skolor eller kurser. Tex Skolverkets kurs (om den kommer igen)

44 Vilka insatser behöver vi göra/ ha hjälp med för att ta oss vidare? – Vi behöver också ut i verkligheten. Andra skolor som jobbar med EL? Hur gör de? – Kan vi få ngn utomstående att hålla i ett projekt? – Tid under v44 var bra. Flera sådana tillfällen kommer att behövas med jämna mellanrum. – Vi måste ha mer tid till planering. Kan vi låta eleverna göra uppdrag utanför skolan, så att vi får loss tid?

45 Vår modell (personal) Några viktiga identifierade parametrar: -Rektor är med på banan -Regelbundna utvecklingsmöten/workshops med personal -Organisationsutveckling/förändring (öppenhet) -Ramar -Delegera och ge ansvar till arbetslagen -Vidareutveckla eldsjälar -” Vi bygger om flygplanet medan det flyger”= små steg.

46 Vår modell (personal) Mötesformen - inte ”att” ha möten utan ”hur”) - 3-4 timmar - Positivt och konstruktivt (Vad går!) - Gärna i en kreativ miljö, byta miljö -Pedagogiska arbetsformer

47 1. Inspiration och omvärldsanalys 2. Reflektion och diskussion 3. Litteratur- seminarium 4. Övningar 5. Pröva i klass- rummen 6.Reflektion och diskussion

48 Exempel 1 Tvärtomövning

49 ”Hur kan vi skapa elever som inte tänker själva och inte tar ansvar?” -Post it -En idé på en lapp - Diskutera och vänd alla lappar till positivt och konstruktivt -”Hur skapar vi elever som tänker själva och tar ansvar?” -Handlingsplan -Kunskapsmål /Entreprenöriella mål

50 Vad händer nu? Scenario 2013

51 Vad händer nu? Konkretisering av mål

52 Vad händer nu? Metoder En gemensam plattform gällande bedömningsmatriser för entreprenöriella kompetenser tas fram.

53 Vad händer framåt? Metoder

54 Hört från en kommunikation mellan en lärare och elev…. Elev: Det är jobbigt att jobba i projekt, jag vill hellre arbeta med 10 tal i matteboken som förra terminen. Lärare: Varför är det jobbigt? Elev: Nu måste man ju tänka……..

55 ”Give memorable education to help student realize their dreams.” ”Ge studenter/elever en minnesvärd utbildning som utvecklar deras förmåga att förverkliga sina drömmar”


Ladda ner ppt "F Entreprenörskap i skolan ”Modeller och metoder som får det att hända” 2011-05-05 Odlarskolan, Eskilstuna kommun Jan-Erik Nyström, Rektor Mälardalens."

Liknande presentationer


Google-annonser