Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Ny riktning – mot nytt lärande

2 CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet  CFL arbetar genom sina målgrupper: –Kommunal vuxenutbildning –Folkbildning (folkhögskolor, studieförbund)  Stödjer och uppmuntrar lokala initiativ och nätverk

3 CFL  Operativa verksamheten förlagd till Härnösand och Norrköping  Myndighetsledning finns i Hässleholm  Bildades den 1 januari 2002 då Statens skolor för vuxna och delar av Distum slogs samman  Översyn av myndighets- strukturen inom skolväsendet klar , förändringarna träder i kraft 1/

4 Webb 2.0 och digitala lärresurser  Digitala lärresurser är material som finns tillgängliga digitalt, till exempel via CD-rom eller Internet. Det kan vara bilder, ljud, animationer, text, video eller kombinationer av dessa. Tillsammans kan flera digitala lärresurser bilda delar av en kurs eller en hel kurs.  Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för en ny generation tjänster och sajter på webben. I stora drag kan man säga att det nya med webb 2.0 är användargenerat innehåll: en mix av - sociala nätverk - ytor för samarbete - kommunikation.

5 Den pedagogiska nyttan med digitala lärresurser  De finns närhelst man behöver dem  Man kan återanvända dem  De kan presentera information både visuellt och auditivt  De kan visa på samband, åskådliggöra processer, ge översikt och simulera skeenden  De kan manipuleras, d v s det är ofta möjligt att styra takten på exempelvis en presentation själv  De är lätta att uppdatera

6 SAFIR  CFL har producerat en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk  Fritt tillgänglig

7 Home Care Fritt tillgänglig

8 Google Earth  MSU Multimediabyrån  Pedagogens guide till planeten

9 Lärresurser och lärarsajter  Lektion.se ett exempel Lektion.se exempel  The English Database ett exempel The English Database exempel  Kursnavet  LTS-kurser

10 Digitala lärresurser på Kursnavet Kursnavet är en databas med webbaserade lärresurser – ett bibliotek på Internet med digitalt utbildningsmaterial

11 Kursnavet Kursnavet är fritt tillgängligt för alla som arbetar med utbildning i olika sammanhang. Dela med sig och återanvända – inte uppfinna hjulet på nytt.

12 Lärobjekt Modul En kurs Lärresurser

13 Innan du kan använda Kursnavet behöver du ladda ner ”plugins”. 2

14 Tänker du använda Kursnavet ska du registrera dig. 3 Titta gärna på filmen om Kursnavet!

15 Klicka!

16 Moduler Lärobjekt 6 Innehåller drygt unika lärbjekt pedagoger är registrerade användare 75 st besökare per dag

17 Högerklicka för att välja Förhandsgranska!

18 Högerklicka för att välja Kopiera URL!

19 Klicka OK. Länken kan du sedan klistra in i valfritt dokument, t.ex. Word eller e-post.

20 Exempel på lärobjekt som är…  tydliga och intuitiva, som i denna vokalövningvokalövning  relevanta relevanta  tillför något bortom det skrivna språket tillför  fyller en funktionfunktion  underlättar förståelsen underlättar  möjliggör experimenterandeexperimenterande

21  Vokalövning ation=full&object=105506&courseid=0&sound=on&preview=false ation=full&object=105506&courseid=0&sound=on&preview=false  Gambits ation=full&object=11968&courseid=0&sound=on&preview=false ation=full&object=11968&courseid=0&sound=on&preview=false  Dukning ation=full&object=104323&courseid=0&sound=on&preview=false ation=full&object=104323&courseid=0&sound=on&preview=false  Trädtest ation=full&object=73682&courseid=0&sound=on&preview=false ation=full&object=73682&courseid=0&sound=on&preview=false  Motorn ation=full&object=15464&courseid=0&sound=on&preview=false ation=full&object=15464&courseid=0&sound=on&preview=false  Färgexperiment

22 Fler exempel från Kursnavet  Byggarbetsplatsen 1 (SFI)  Byggarbetsplatsen 2 (SFI)  Studiekörkortet (Svenska, studieteknik)  Selma (Svenska)  Biologi, spec avsnitt 7: försurning

23 Läs mer om digitala lärresurser  PDF på

24 MSU: PIM och IT för pedagoger  

25 Lärresurssidan

26

27 CFL:s resurssidor Gå till och sök reda på sidorna om •Lärresurser •Lärstilar •Pedagogik under Bygg upp din kunskap 30

28 Lärresurssidan Webb 2.0

29  Skifte i användning och inte teknik  Nya digitala kompetenser  Hantera informationen med RSS och taggning  Exempelvis Netvibes 

30 Digital kompetens  Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande  8 nyckelkompetenser  Digital kompetens är nyckelkompetens nr 4 Digital kompetens

31 Webb 2.0 i utbildningen  Personliga lärmiljöer (PLE - Personal Learning Environments)  Web 2.0 och lärande (Bloggar för lärande, Wiki som kunskapsbygge, Samarbetsverktyg on-line)  Digitala klyftor mellan lärare och elever och mellan skola och arbetsliv  Skolor med ”tunna klienter” eller som saknar datorer  Är bloggar bra verktyg just för vuxenstuderande?  Hur betygsätter man ett arbete med en wiki?  Oklart om upphovsrätt och vem som äger vad på webben

32 Skolbloggar  En pionjär: Rut Grüters-Eiken i Diu  Klassblogg + elevbloggar  Att föra loggbok och reflektera över sitt lärande  Skriva och kommentera varandras texter  Redovisa (hem)uppgifter, recensioner, labbrapporter, projekt etc.  Will Richardson:

33 Mer om skolbloggar  Artiklar i Diu   Elearning News  LearningNet Bloggar i undervisningen – ett exempel av Lasse Bourelius: –”Kamratrespons via bloggar ger studenterna bättre skrivsjälvkänsla och skrivträning.”

34 Bloggverktyg  Bloggar –Blogger https://www.blogger.com/starthttps://www.blogger.com/start –Worldpress –Terapad (en hel gratis webbsajt inkl blogg)http://www.terapad.com/ –Blogmeister (classblogmeister.com/) och Edublogs (edublogs.org/) är bloggverktyg framtagna för främst lärare och studenterclassblogmeister.com/edublogs.org/ –Livejournal (www.livejournal.com/) är ett lättanvänt gratisverktyg på svenska.www.livejournal.com/  Instruktion: MSU:s Multimediabyrån  Blogga busenkelt busenkelt/ busenkelt/

35 Eduspaces  Elgg 

36 Wiki som kunskapsbygge  Wikipedia  Svenska Wikipedia  Ingans  Nätverkswiki Film Film om Wikipedia och källkritik från Stefan Jönsson i Älmhult Älmhult

37 Några wiki-verktyg  MediaWiki för nedladdning. Wikipedias modell.http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki On line-verktyg  wikispaces  wetpaint  pbwiki  Jämför wikis

38 Hi5 Den sociala webben Facebook Ning

39 Diverse (samarbets)verktyg on line  Google Dokument  Writeboard  Zoho Writer  Zoho Sheet  Zoho Show  Num Sum  aprex  Thinkature  ConceptShare: conceptshare.comconceptshare.com  Backpackit  Stixy  Mashable för fillagring/delning på nätethttp://mashable.com/2007/07/28/online-storage/

40 Bild och video  Bildspel, dela: Slideshare exempel  Bilder, dela: Flickr  Bilder, editera: ger effekter, ramar etc ger text och effekter som Photoshop  Video, dela: YouTube TeacherTube  Video, redigera:

41 Smartboard  Lektion.se nyhetsbrev:  Natur & Kulturs turné: Framtidens lärande

42 Kommunikation Istället för telefon(konferens)  Skype  Teamspeak  MSN datorsamtal  Yugma https://www.yugma.com/demo/yugma-demo.php samarbetsverktyg en till många eller många till många desktop to desktop (kan kombineras med Skype)https://www.yugma.com/demo/yugma-demo.php

43 Chatt  MSN Grupp  Campfire

44 Videomail   LTS kurser

45 Framtiden?  Horizon Report Horizon Report  Gräsrotsvideo  Samarbetswebb  Mobilt bredband  Data Mashups  Kollektiv intelligens  Social Operating Systems  KK-stiftelsen artikel av Stefan Pålsson KK-stiftelsen artikel av Stefan Pålsson

46 Ingrid Anderson Pavlasevic


Ladda ner ppt "Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser