Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Ny riktning – mot nytt lärande

2 CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet  CFL arbetar genom sina målgrupper: –Kommunal vuxenutbildning –Folkbildning (folkhögskolor, studieförbund)  Stödjer och uppmuntrar lokala initiativ och nätverk

3 CFL  Operativa verksamheten förlagd till Härnösand och Norrköping  Myndighetsledning finns i Hässleholm  Bildades den 1 januari 2002 då Statens skolor för vuxna och delar av Distum slogs samman  Översyn av myndighets- strukturen inom skolväsendet klar 1.11.2007, förändringarna träder i kraft 1/10 2008

4 Webb 2.0 och digitala lärresurser  Digitala lärresurser är material som finns tillgängliga digitalt, till exempel via CD-rom eller Internet. Det kan vara bilder, ljud, animationer, text, video eller kombinationer av dessa. Tillsammans kan flera digitala lärresurser bilda delar av en kurs eller en hel kurs.  Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för en ny generation tjänster och sajter på webben. I stora drag kan man säga att det nya med webb 2.0 är användargenerat innehåll: en mix av - sociala nätverk - ytor för samarbete - kommunikation.

5 Den pedagogiska nyttan med digitala lärresurser  De finns närhelst man behöver dem  Man kan återanvända dem  De kan presentera information både visuellt och auditivt  De kan visa på samband, åskådliggöra processer, ge översikt och simulera skeenden  De kan manipuleras, d v s det är ofta möjligt att styra takten på exempelvis en presentation själv  De är lätta att uppdatera

6 SAFIR  CFL har producerat en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk  Fritt tillgänglig http://safir.cfl.se/safir/index.htmhttp://safir.cfl.se/safir/index.htm http://www.cfl.se/safirenglish/ http://www.cfl.se/safiromvardnad/

7 Home Care Fritt tillgänglig http://www.cfl.se/homecare

8 Google Earth  MSU Multimediabyrån http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Anvanda_larresurser/Google-Earth/ http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Anvanda_larresurser/Google-Earth/  Pedagogens guide till planeten http://www.multimedia.skolutveckling.se/mmb_new/root/kurser/planeten/index.html http://www.multimedia.skolutveckling.se/mmb_new/root/kurser/planeten/index.html

9 Lärresurser och lärarsajter  Lektion.se ett exempel Lektion.se exempel  The English Database ett exempel The English Database exempel  Kursnavet http://kursnavet.cfl.sehttp://kursnavet.cfl.se  LTS-kurser http://lts.cfl.se/http://lts.cfl.se/ http://www.lektion.se/ http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=39391&userid=5072008 http://www.englishdatabase.com/ http://www.englishdatabase.com/staticpages/flooding.htm

10 Digitala lärresurser på Kursnavet Kursnavet är en databas med webbaserade lärresurser – ett bibliotek på Internet med digitalt utbildningsmaterial

11 Kursnavet Kursnavet är fritt tillgängligt för alla som arbetar med utbildning i olika sammanhang. Dela med sig och återanvända – inte uppfinna hjulet på nytt.

12 Lärobjekt Modul En kurs Lärresurser

13 http://kursnavet.cfl.se Innan du kan använda Kursnavet behöver du ladda ner ”plugins”. 2

14 Tänker du använda Kursnavet ska du registrera dig. 3 Titta gärna på filmen om Kursnavet!

15 Klicka!

16 Moduler Lärobjekt 6 Innehåller drygt 6 500 unika lärbjekt 4 000 pedagoger är registrerade användare 75 st besökare per dag

17 Högerklicka för att välja Förhandsgranska!

18 Högerklicka för att välja Kopiera URL!

19 Klicka OK. Länken kan du sedan klistra in i valfritt dokument, t.ex. Word eller e-post.

20 Exempel på lärobjekt som är…  tydliga och intuitiva, som i denna vokalövningvokalövning  relevanta relevanta  tillför något bortom det skrivna språket tillför  fyller en funktionfunktion  underlättar förståelsen underlättar  möjliggör experimenterandeexperimenterande

21  Vokalövning http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=105506&courseid=0&sound=on&preview=false http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=105506&courseid=0&sound=on&preview=false  Gambits http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=11968&courseid=0&sound=on&preview=false http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=11968&courseid=0&sound=on&preview=false  Dukning http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=104323&courseid=0&sound=on&preview=false http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=104323&courseid=0&sound=on&preview=false  Trädtest http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=73682&courseid=0&sound=on&preview=false http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=73682&courseid=0&sound=on&preview=false  Motorn http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=15464&courseid=0&sound=on&preview=false http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navig ation=full&object=15464&courseid=0&sound=on&preview=false  Färgexperiment http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49176 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49176

22 Fler exempel från Kursnavet  Byggarbetsplatsen 1 (SFI) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84191 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84191  Byggarbetsplatsen 2 (SFI) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84226 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84226  Studiekörkortet (Svenska, studieteknik) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=57643 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=57643  Selma (Svenska) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=65113 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=65113  Biologi, spec avsnitt 7: försurning http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49632 http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49632

23 Läs mer om digitala lärresurser  PDF på http://itforpedagoger.skolutveckling.se/teman/digitala_larresurser/ http://itforpedagoger.skolutveckling.se/teman/digitala_larresurser/

24 MSU: PIM och IT för pedagoger  http://www.pim.skolutveckling.se/ http://www.pim.skolutveckling.se/  http://itforpedagoger.skolutveckling.se/ http://itforpedagoger.skolutveckling.se/

25 Lärresurssidan http://larresurs.cfl.se http://larresurs.cfl.se http://www.resurs.folkbildning.net/VERKTYGSLADAN/default.htm

26 www.cfl.se

27 CFL:s resurssidor Gå till http://www.cfl.sehttp://www.cfl.se och sök reda på sidorna om •Lärresurser •Lärstilar •Pedagogik under Bygg upp din kunskap 30

28 Lärresurssidan http://larresurs.cfl.se http://larresurs.cfl.se Webb 2.0

29  Skifte i användning och inte teknik  Nya digitala kompetenser  Hantera informationen med RSS och taggning  Exempelvis Netvibes http://www.netvibes.comhttp://www.netvibes.com  ingrid.anderson@hotmail.com.....cflcfl

30 Digital kompetens  Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande  8 nyckelkompetenser  Digital kompetens är nyckelkompetens nr 4 Digital kompetens http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:01:SV:HTML

31 Webb 2.0 i utbildningen  Personliga lärmiljöer (PLE - Personal Learning Environments)  Web 2.0 och lärande (Bloggar för lärande, Wiki som kunskapsbygge, Samarbetsverktyg on-line)  Digitala klyftor mellan lärare och elever och mellan skola och arbetsliv  Skolor med ”tunna klienter” eller som saknar datorer  Är bloggar bra verktyg just för vuxenstuderande?  Hur betygsätter man ett arbete med en wiki?  Oklart om upphovsrätt och vem som äger vad på webben

32 Skolbloggar  En pionjär: Rut Grüters-Eiken i Diu 2005.3 http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s14 http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s14  Klassblogg + elevbloggar  Att föra loggbok och reflektera över sitt lärande  Skriva och kommentera varandras texter  Redovisa (hem)uppgifter, recensioner, labbrapporter, projekt etc.  Will Richardson: http://www.weblogg-ed.com/http://www.weblogg-ed.com/

33 Mer om skolbloggar  Artiklar i Diu http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s13 http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s13  http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s20 http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s20  Elearning News http://www.bostroem.com/elearning.htmhttp://www.bostroem.com/elearning.htm  LearningNet Bloggar i undervisningen – ett exempel http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=280303 av Lasse Bourelius: http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=280303 –”Kamratrespons via bloggar ger studenterna bättre skrivsjälvkänsla och skrivträning.”

34 Bloggverktyg  Bloggar –Blogger https://www.blogger.com/starthttps://www.blogger.com/start –Worldpress http://wordpress.com/http://wordpress.com/ –Terapad http://www.terapad.com/ (en hel gratis webbsajt inkl blogg)http://www.terapad.com/ –Blogmeister (classblogmeister.com/) och Edublogs (edublogs.org/) är bloggverktyg framtagna för främst lärare och studenterclassblogmeister.com/edublogs.org/ –Livejournal (www.livejournal.com/) är ett lättanvänt gratisverktyg på svenska.www.livejournal.com/  Instruktion: MSU:s Multimediabyrån http://www.multimedia.skolutveckling.se/ http://www.multimedia.skolutveckling.se/  Blogga busenkelt http://www.multimedia.skolutveckling.se/Trekvarten/Publicera/Blogga- busenkelt/ http://www.multimedia.skolutveckling.se/Trekvarten/Publicera/Blogga- busenkelt/

35 Eduspaces  Elgg http://eduspaces.net/http://eduspaces.net/  http://eduspaces.net/ingridap/ http://eduspaces.net/ingridap/

36 Wiki som kunskapsbygge  Wikipedia http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/  Svenska Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/http://sv.wikipedia.org/wiki/  Ingans http://ingan.wikispaces.com/http://ingan.wikispaces.com/  Nätverkswiki http://ndl.cfl.se/Huvudsidahttp://ndl.cfl.se/Huvudsida Film Film om Wikipedia och källkritik från Stefan Jönsson i Älmhult Älmhult http://www.almhult.se/download/18.6c603f99112b8bcbfe6800014041/Kallkritik6.wmv

37 Några wiki-verktyg  MediaWiki http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki för nedladdning. Wikipedias modell.http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki On line-verktyg  wikispaces http://www.wikispaces.com/http://www.wikispaces.com/  wetpaint http://www.wetpaint.com/http://www.wetpaint.com/  pbwiki http://pbwiki.com/http://pbwiki.com/  Jämför wikis http://www.wikimatrix.org/http://www.wikimatrix.org/

38 Hi5 http://www.hi5.comhttp://www.hi5.com Den sociala webben Facebook http://www.facebook.comhttp://www.facebook.com Ning http://www.ning.com/http://www.ning.com/

39 Diverse (samarbets)verktyg on line  Google Dokument http://www.google.com/google-d-s/intl/sv/tour1.htmlhttp://www.google.com/google-d-s/intl/sv/tour1.html  Writeboard http://www.writeboard.com/http://www.writeboard.com/  Zoho Writer http://writer.zoho.comhttp://writer.zoho.com  Zoho Sheet http://sheet.zoho.com/http://sheet.zoho.com/  Zoho Show http://show.zoho.comhttp://show.zoho.com  Num Sum http://www.numsum.com/http://www.numsum.com/  aprex http://www.aprex.com.br/http://www.aprex.com.br/  Thinkature http://thinkature.comhttp://thinkature.com  ConceptShare: conceptshare.comconceptshare.com  Backpackit http://backpackit.comhttp://backpackit.com  Stixy http://stixy.com/http://stixy.com/  Mashable http://mashable.com/2007/07/28/online-storage/ för fillagring/delning på nätethttp://mashable.com/2007/07/28/online-storage/ http://123.writeboard.com/9bfa1647309996f0d

40 Bild och video  Bildspel, dela: Slideshare http://www.slideshare.net/ exempel http://www.slideshare.net/peter_johansson/web2-071115http://www.slideshare.net/http://www.slideshare.net/peter_johansson/web2-071115  Bilder, dela: Flickr http://www.flickr.comhttp://www.flickr.com  Bilder, editera: http://www.loonapix.com/ ger effekter, ramar etc http://www.picnik.com ger text och effekter http://www.splashup.com/ som Photoshop http://www.loonapix.com/ http://www.picnik.com http://www.splashup.com/  Video, dela: YouTube http://youtube.com TeacherTube http://www.teachertube.comhttp://youtube.comhttp://www.teachertube.com  Video, redigera: http://www.jaycut.com http://www.jaycut.com

41 Smartboard  Lektion.se nyhetsbrev: http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=40634&userid=5 072008 http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=40634&userid=5 072008  Natur & Kulturs turné: Framtidens lärande http://www.framtidenslarande.se/laromedel/framtidenslarande/ http://www.framtidenslarande.se/laromedel/framtidenslarande/

42 Kommunikation Istället för telefon(konferens)  Skype http://skype.comhttp://skype.com  Teamspeak http://www.teamspeak.com/http://www.teamspeak.com/  MSN datorsamtal  Yugma https://www.yugma.com/demo/yugma-demo.php samarbetsverktyg en till många eller många till många desktop to desktop (kan kombineras med Skype)https://www.yugma.com/demo/yugma-demo.php

43 Chatt  MSN Grupp  Campfire http://www.campfirenow.com/http://www.campfirenow.com/

44 Videomail  http://lts.cfl.se/videomail/ http://lts.cfl.se/videomail/  LTS kurser http://lts.cfl.se/ http://lts.cfl.se/

45 Framtiden?  Horizon Report http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf Horizon Report http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf  Gräsrotsvideo  Samarbetswebb  Mobilt bredband  Data Mashups  Kollektiv intelligens  Social Operating Systems  KK-stiftelsen artikel av Stefan Pålsson http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf KK-stiftelsen artikel av Stefan Pålsson http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf

46 Ingrid Anderson Pavlasevic ingrid.anderson@cfl.se 011-24 04 81


Ladda ner ppt "Ny riktning – mot nytt lärande. CFL  Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande  Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser