Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är Jorden idealisk att leva på? Varför måste vi vara rädda om Jorden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är Jorden idealisk att leva på? Varför måste vi vara rädda om Jorden?"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Varför är Jorden idealisk att leva på? Varför måste vi vara rädda om Jorden?

4 Plan B?

5 Mars:  Är den planet i vårt solsystem som är mest ”lik” Jorden  Ligger på 228 miljoner km från solen (Jorden: 150 miljoner km)  Jorden får 1730 W energi/m 2 från solen medan Mars får 590 W/m 2 → medeltemperaturen på Mars ligger på -50 ºC.  Mars har långt ifrån Jordens tjocka atmosfär och den består till 95% av koldioxid  Jordens magnetfält skyddar oss från ”solvindar” (solens utbrott), men Mars saknar magnetfält  NASA (USA) planerar att åter landa på Månen år 2018 för att ”öva” inför en eventuell Mars landning  ESA (Europa) planerar att skicka en bemannad farkost till Mars 2033. En sådan resa till Mars tar mellan 150-230 dagar beroende på hur planeterna befinner sig i förhållande till varandra vid uppskjutningen  Ovanstående fakta är hämtade ur boken ”Framåt Mars” av Ella Carlsson – läs gärna den

6 Plan C?

7 Plan D?

8  http://www.youtube.com/watch?v=zzjOcO cQ90U http://www.youtube.com/watch?v=zzjOcO cQ90U http://www.youtube.com/watch?v=zzjOcO cQ90U

9  Hur märker vi att Jordens klimat är på väg att förändras?  Begrepp: växthuseffekten;  Vad är ”naturlig växthuseffekt?” http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser- vad-aer-det-egentligen/2007-06-28.7686624055/image http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser- vad-aer-det-egentligen/2007-06-28.7686624055/image

10  Så här ser det ut idag  Se till vänster eller klicka här: http://myclimatec hange.net/UserI mage/3/Definitio n/GreenhouseEff ect.jpg http://myclimatec hange.net/UserI mage/3/Definitio n/GreenhouseEff ect.jpg http://myclimatec hange.net/UserI mage/3/Definitio n/GreenhouseEff ect.jpg

11  Vad/vilka ämnen är orsaken till växthuseffekten?  Kolla ex på http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och- miljo/klimat/klimatforandringar/vaxthuseffekten/ http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och- miljo/klimat/klimatforandringar/vaxthuseffekten/

12  MEN: CO 2 ingår i det naturliga kretsloppet! Hur kommer det sig att det orsakar problem ändå? Diskutera!  Kolets kretslopp: http://schoolweb.se/MKU1202/svenska/kol ets_kretslopp_ring.jpg http://schoolweb.se/MKU1202/svenska/kol ets_kretslopp_ring.jpg http://schoolweb.se/MKU1202/svenska/kol ets_kretslopp_ring.jpg

13  Var kommer dessa ämnen ifrån? Vilka branscher släpper ut mest?  utsläppsrätt  Vilka länder släpper ut mest? Hur är levnadsstandarden i dessa länder? Varför tänker inte de på miljön?  Hans Rosling film film

14  Koldioxidutsläpp Sv – Kina – USA (1965 – 2006) www.bit.ly/c3bHOv www.bit.ly/c3bHOv  Kolanvändning (ton) Sverige – Kina - USA (1965 – 2006): www.bit.ly/bEvWbU www.bit.ly/bEvWbU  Oljeanvändning (ton) USA – Kina – Sv (1965 -2006) www.bit.ly/bBsmjt www.bit.ly/bBsmjt  Vad kan man dra för slutsatser när man tittar på dessa bilder?  Gå in på den här hemsidan: http://www.gapminder.org/ http://www.gapminder.org/ och försök att ändra x- och y-axeln och kolla det DU är intresserad av. Diskutera! och försök att ändra x- och y-axeln och kolla det DU är intresserad av. Diskutera!

15  Är förändringarna märkbara i Sverige? Asien? Afrika?... Diskutera! Sätt nålar i en världskarta med små lappar där ni skriver hur klimatet förändras just där.  Gå in på följande webbsida: http://www.expressen.se/klimathotet/1.706599/sa- fungerar-vaxthuseffekten http://www.expressen.se/klimathotet/1.706599/sa- fungerar-vaxthuseffekten http://www.expressen.se/klimathotet/1.706599/sa- fungerar-vaxthuseffekten  Utöka er karta med händelser som inte Ni kom på!

16  Välj ut 2 artiklar som du ”känner mer för” som du ska fördjupa dig i och som du ska sammanfatta för dina gruppmedlemmar. (börja på lektionen, fortsätta hemma om du inte hinner med allt!)  Titta på filmen ”En obekväm sanning”.

17 Läxa! Görs hemma!  http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1419 %2D+1&db=37 http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1419 %2D+1&db=37 http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1419 %2D+1&db=37

18 Ansvar? Vems?  Hur många Jord-klot lever du på? Testa!  http://www.minplanet.se/livsstil http://www.minplanet.se/livsstil  Vad har du/vi för ansvar?  Ska vi säga att ”Jag/vi gör inte mer än någon annan?” eller att ”Det spelar ingen roll vad jag/vi gör, det kommer att gå åt skogen i alla fall?” eller att ”Det spelar ingen roll vad jag/vi gör om ex Kina fortsätter att släppa ut en massa koldioxid?”

19 Vad kan DU göra?  Källsortera (lära sig detta!)  Färdmedel (räkna på flygplansutsläpp)  Mat…närproducerat, ekologiskt, mer vegetarisk? Ej slänga mat och annat!  Kläder, konsumtionsvaror, ”mina köp”  Eko-kör, samåka, val av bil…  Lampor, stand by  Tvättstuga, kök, TV…  Välja rätt elleverantör – Var kommer Sveriges el ifrån?  Johan Tell ”100 sätt att rädda världen”  ”BALANSKONTO” – äta en apelsin om man har cyklat till jobbet  Undersök hur miljövänligt ditt boende är! Vad kan man göra?  Kampanj? Slogan?  Vad mer? Förslag…

20  Vem ska ta ansvaret för världens utsläpp?  Kyoto avtalet  EU-s miljömål  Fiaskot i Köpenhamn  Allt handlar om ekonomi!

21 Vad kan andra länder göra?  Välj ut ett land som du fördjupar dig i med tanke på följande:  Vad har de för uppvärmning/ energikällor? Bra/dåliga?  Hur mkt koldioxid släpper de ut? (använd gapminder)  Vad har de för infrastruktur (bil, tåg, flyg, bussar, lastbilar, färjor…)? Bra/ dåligt?  Vilka hus bor befolkningen i? Är de t ex tillräckligt isolerade? Är de smart byggda med tanke på miljön?  Hur långt har de kommit när det gäller miljön? Klimatmål? Goda exempel? Dåliga exempel?  Har det här landet skrivit under t ex Kyoto avtalet? EU-s klimatmål? Varför/ varför inte?  Låtsas att du är det här landets miljöminister. Vilka åtgärder tänker du vidta för att få landet ”klimatneutralt”? Vilka energikällor skulle passa för detta land och varför? Hur skulle du ”styra upp” infrastrukturen? Hur ska du få husen så ”gröna som möjligt” med tanke på klimatet i det här landet? (för förslag när det gäller grönt bygge: www.byggahus.se  Tänk på att du måste motivera det du föreslår!

22 Så…hur var det nu igen? Fanns det någon Plan B? Eller är det vi själva som är Plan B?

23 MÅLEN – KLIMAT •förstå varför liv har uppstått just på Jorden och varför vi måste vara rädda om den (läxförhör 1) •kunna beskriva vad ”naturlig växthuseffekt” är (läxförhör 1) •förstå vad som ligger bakom den ”onaturliga växthuseffekten” med tanke på ämnen som bidrar till växthuseffekten samt branscher som släpper ut dessa ämnen; här inår även kolets kretslopp (läxförhör 1) •kunna ge exempel på hur vi märker att klimatet förändras och försöka förklara orsakerna kring dessa (gruppövning) •kunna resonera kring vilka länder som släpper ut mest; är dessa utsläpp berättigade eller ej med tanke på deras utvecklingsnivå; (övning: Gapminder) •få förståelse för vilka energikällor som är miljövänliga, vilka som är framtidens energikällor samt kunna resonera kring dessa (arbete: Land) •förstå poängen med t ex Kyotoavtalet samt mötet i Köpenhamn och svårigheterna kring dessa (arbete: Land) •förstå vad som menas med att t ex Sverige har vissa klimatmål som ska uppnås under en viss tid (arbete: Land) •förstå att vi, individer har ett ansvar att vara så ”klimatneutrala” som möjligt och kunna ge exempel på hur vi kan uppnå detta genom våra vardagshandlingar (övning) •göra en ”undersökning” över några produkter (t ex ett par jeans) för att förstå deras väg och miljöpåverkan från början till eventuell återvinning (inlämningsuppgift) •lära sig att källsortera (övning + test) •”Land” arbetet ska redovisas inför klassen (eventuellt i grupper) och får mer än gärna vara gjord i Power Point med relevanta bilder eller ”Photostory” eller i form av film som man redigerar (Moviemaker?).


Ladda ner ppt "Varför är Jorden idealisk att leva på? Varför måste vi vara rädda om Jorden?"

Liknande presentationer


Google-annonser