Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Film en upplevelseindustri för skånsk tillväxt Karin Johansson-Mex Utvecklingssamordnare för filmsatsningen i Skåne Näringslivsutveckling Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Film en upplevelseindustri för skånsk tillväxt Karin Johansson-Mex Utvecklingssamordnare för filmsatsningen i Skåne Näringslivsutveckling Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Film en upplevelseindustri för skånsk tillväxt Karin Johansson-Mex Utvecklingssamordnare för filmsatsningen i Skåne Näringslivsutveckling Region Skåne

2 Region Skåne I södra Sverige

3 • Ca 1200 människor är sysselsatta inom området för film och rörlig bild i Skåne Film och rörlig bild i Skåne • I Skåne finns 60 bolag med fler än 5 anställda inom film och rörlig bild Det var i Skåne, som film visades för första gången i Sverige

4 Den skånska filmsatsningen 2005-2010 Varför en filmsatsning? •Näringslivet stimuleras •Kulturlivet stimuleras •Besöksnäringarna stimuleras •Ökar regionens attraktionskraft! En dynamisk film industri genererar mervärde & regional tillväxt

5 Skånsk investering med hög avkastning 2004 påbörjades Wallanderfilmerna I Skåne  13 långfilmer  200 miljoner i sammanlagd budget  13 miljoner i regional finansiering o Region of Skåne (13,5%) o Kommunerna I SÖSK (21%) o Regionala film fonds medel (31%) o Privata medel - Sparbanken (34,5%)  Minst 52 miljoner ska förbrukas i Skåne 54,2 miljoner har förbrukats i Skåne Ett unikt chans för Skånes fortsatta utveckling!

6 Film skapar intresse! I “Annals of Tourism Research ”, en amerikansk publicering konstaterade forskarna att: Områden som exponerats I en framgångsrik film kunde förvänta sig en ökning av besöksantalet med i medeltal 54% under de kommande 4 åren från då filmen släppts.

7 Ökning i besöksantal i % efter filmsläpp ökning i Film Attraktion och region besökare % Thelma and Louise Canyonlands, Utah, USA 22,6 Braveheart The National Wallace Monument, Scotland 52 Mrs Brown Osborne House, Isle of Wight, England 40 Steel Magnolia Natchitoches, Louisiana, USA 48 Rob Roy Drummond Castle Creiff, Tayside, Scotland 86 Close encounters of the.. Devils Tower Monument, Utah. USA 74 Sense and Sensibility Saltram House, Devon, England 39 Last of the Mohicans Chimney Rock Park, North Carolina, USA 25 JFK Sixth Floor Book Depository, Texas, USA 45 Saving Private Ryan Normandy, France 40 Harry Potter Alnwick Castle, England 50 Marsha Foster Island North Film Commission 2003

8 Mankells 13 Wallanderfilmer

9 Skåne i Fokus Wallanderfilmerna har sålts till TV i :  Finland  Danmark  Sverige  Norge  Tyskland Under förhandling:  Croatia  Greece  Spain Tre av filmerna visas på bio. 260,000 beökare till “Innan frosten” I Sverige. Över 160 miljoner potentiella tittare X 13 filmer

10 • Värdet av exponeringen av Skåne genom Wallanderfilmerna uppgår till mer än 500 Miljoner SEK • Turismen ökar med mellan 4-9% under 2006-2008 • Wallanderfilmerna kan ge en ökning med drygt 200 000-500 000 kommersiella gästnätter • Värdet av ökningen 2006-2008 uppgår till mellan 300-700 Miljoner SEK Skånsk exponering 1 - Wallander

11 Wallander fimturist kampanj I Tyskland För att marknadsföra Sverige I Tyskland och attrahera nya besökare till Skåne •Ystad 500.000 •Position Skåne 500.000 •Visit Sweden 500.000 Privat finansiering 500.000 Kampanjen beräknas nå 1 miljon potentiella besökare under 2007-08 TV, dags- och månadspress, bokhandlare, mässor och genom 1,2 miljoner broschyrer

12 ”Den bästa av mödrar” världsdistribution Bio: •Finland •Spain •Portugal •Mexico •Colombia •Brasilia •Norway •Sweden TV: • India • China • All of Latin America Festivaler: •Cairo •Tallinn •Toronto •And Others Förhandling: • USA • Germany • France

13 Minst 100 miljoner publik kontakter mellan 2005-2008

14 Skåne exponeras i 70 av de 105 minuterna I filmen 70 exponeringar av Skåne TV: 20-25 öre/ kontakt DVD: 45-55 öre/ kontakt Cinema: 45-55 öre/ kontakt X 100 miljoner I publik

15 Värdefull regional exponering •Värdet av den regionala exponeringen genom filmen “Den bästa av mödrar” är 1,8 miljarder SEK •Människor utan tidigare kännedom om Skåne presenteras för regionen •Filmen erhöll 1,5 miljoner SEK från de skånska filmfondsmedlen

16 17 filmer har producerats på Ystad Studio sedan 2004 Aug -04 Blindgångar Regissör: Pernilla August Sept-Okt -04 Den bästa av mödrar Regissör : Klaus Härö Apr-Maj -05 Frostbiten Regissör : Anders Banke Solid Entertainment Juni - July 05 Små och stora mirakel Regissör : Jon Lindström Filmlance 2004 - 2006 Wallander 13 långfilmerna om Wallander Yellow Bird Film Production

17 Finansiering av filmutvecklingen 2005 regional Övrigakommunal Film i Väst 28 11 28 1 521.000 invånare 7,3:-/invånare Filmpool Nord 7 2,5 16,3 252.000 invånare 10:-/invånare 20:-/inv. år 2006 Film i Skåne 10 1,1 3,9 1 160.000 invånare 0,94:-/invånare TOTALT Ca 67 miljoner Ca 26 miljoner Ca 15 miljoner

18 Mål för den skånska filmsatsningen: •Öka antalet årsarbetstillfällen med 500 årsarbetstillfällen inom en fem års period •Gå från 9 miljoner till 22 miljoner per år som satsas i regional filmproduktion, 8-10 långfilmer/år •Nationell & internationell positionering, ökad inflyttning och företagande till Skåne •Filmproducenterna skall årligen förbruka minst 80 miljoner i Skåne. Filmernas sammanlagda omsättning kommer att uppgå till ca 180 miljoner •Öka den skånska attraktionskraften & turismen

19 Moving Images South Klusterutveckling rörlig bild

20 Moving Images South Klusterutveckling rörlig bild Film

21 Moving Images South Klusterutveckling rörlig bild Film Television

22 Moving Images South Klusterutveckling rörlig bild Film Television Spel

23 Moving Images South Klusterutveckling rörlig bild Film Television Spel Mobiltelefoni

24 HÖGSKOLOR ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN ORGANISATIONER FOLKHÖGSKOLOR Moving Images South

25 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola Moving Images South

26 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola Moving Images South • Film i Skåne • MMM • Öresund Filmkommission • Diginet Öresund • Filmcentrum SYD • BUFF • Spelplan-ASGD • IGDA International Game Developers Association, Malmo • Nordiska Spelprogrammet

27 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola • Region Skåne • Position Skåne • Malmö Stad • Helsingborg • Ystad/SÖSK • Kristianstad Moving Images South • Film i Skåne • MMM • Öresund Filmkommission • Diginet Öresund • Filmcentrum SYD • BUFF • Spelplan-ASGD • IGDA International Game Developers Association, Malmo • Nordiska Spelprogrammet

28 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola • Skurup • Fridhem • Region Skåne • Position Skåne • Malmö Stad • Helsingborg • Ystad/SÖSK • Kristianstad Moving Images South • Film i Skåne • MMM • Öresund Filmkommission • Diginet Öresund • Filmcentrum SYD • BUFF • Spelplan-ASGD • IGDA International Game Developers Association, Malmo • Nordiska Spelprogrammet

29 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola • Skurup • Fridhem • TV – Utveckling, produktion, teknik, distribution • FILM – Utveckling, produktion, teknik, • SPEL – Utveckling, förlag, distributörer, detaljister • Handhelds – Utveckling, design, produktion, distribution • Region Skåne • Position Skåne • Malmö Stad • Helsingborg • Ystad/SÖSK • Kristianstad Moving Images South • Film i Skåne • MMM • Öresund Filmkommission • Diginet Öresund • Filmcentrum SYD • BUFF • Spelplan-ASGD • IGDA International Game Developers Association, Malmo • Nordiska Spelprogrammet

30 HÖGSKOLOR ORGANISATIONER ANDRA INITIATIV FÖRETAG OFFENTLIGHETEN FOLKHÖGSKOLOR • Malmö Högskola • Lunds Universitet • Campus Helsingborg • Blekinge Tekniska Högskola • Skurup • Fridhem • MINC •IDEON •Turistsamverkan Visit Sweden • Besökscentrum Ystad, Tomelilla, Kristianstad •The Nordic Game Convention • TV – Utveckling, produktion, teknik, distribution • FILM – Utveckling, produktion, teknik, • SPEL – Utveckling, förlag, distributörer, detaljister • HANDHELDS – Utveckling, design, produktion, distribution • Region Skåne • Position Skåne • Malmö Stad • Helsingborg • Ystad/SÖSK • Kristianstad • Film i Skåne • MMM • Öresund Filmkommission • Diginet Öresund • Filmcentrum SYD • BUFF • Spelplan-ASGD • IGDA International Game Developers Association, Malmo • Nordiska Spelprogrammet Moving Images South

31 Moving Images South

32 Moving Images South Intressanta utvecklingsinitiativ

33 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER Moving Images South

34 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Nya och förstärkta utbildningar Moving Images South

35 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Nya och förstärkta utbildningar Moving Images South

36 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Nya och förstärkta utbildningar Moving Images South •Kreativ talangutveckling

37 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar Moving Images South •Kreativ talangutveckling

38 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna Moving Images South •Kreativ talangutveckling

39 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare Moving Images South •Kreativ talangutveckling

40 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Privat film och TV fond i Skåne Moving Images South •Kreativ talangutveckling

41 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Privat film och TV fond i Skåne •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling

42 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling

43 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling

44 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling

45 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling

46 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

47 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

48 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

49 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

50 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond • Internationell Marknadsföring •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

51 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond • Internationell Marknadsföring • Events •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

52 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond • Internationell Marknadsföring • Events • Besökscentrum •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

53 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond • Internationell Marknadsföring • Events • Besökscentrum • Etableringsstöd för bolag •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

54 ATTRAKTIONS KRAFT INTERNAT- IONAL- ISERING TILLVÄXT & LÖNSAMHET INNOVATION & FÖRNYELSE SAMVERKAN & RELATIONER • Utvecklingsfond för nya produkter/piloter • Forskningscenter Rörlig Bild – Centre of Excellence • Nya och förstärkta utbildningar • Nätverk inom och mellan rörlig bild branscherna • Samverkan mellan bransch, utbildning beslutsfattare • Regional Incubator Rörlig Bild • Handlingsplaner • Privat film och TV fond i Skåne • Entreprenörskaps förstärkning av kreatörsbolag •Öresund Filmkommission • Nationellt initiativ för att stimulera internationell film och TV produktion • Stärkt Skånsk Filmfond • Skånsk TV Fond • Internationell Marknadsföring • Events • Besökscentrum • Etableringsstöd för bolag • Varumärke Skåne Rörlig Bild •Samverkan mellan region och kommuner Moving Images South •Kreativ talangutveckling • Kompetensförstärkning om internationell produktion och finansiering - omvärldskunskap

55 Regional förankring och samsyn mellan de centrala aktörerna är en nyckel till framgång!

56 Rörlig bild sektorn definieras numera som ett prioriterat tillväxtområde för Skåne Ett nära samarbetet med Blekinge har initierats

57 Karin Johansson-Mex Näringslivsutveckling Region Skåne +46 709 477210 karin.mex@skane.se


Ladda ner ppt "Film en upplevelseindustri för skånsk tillväxt Karin Johansson-Mex Utvecklingssamordnare för filmsatsningen i Skåne Näringslivsutveckling Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser