Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"— Presentationens avskrift:

1 VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun
Tema: Meningsfullhet

2 Meningsfullhet 2010 – Meningsfullhet
Efter att personalen fått landa i sig själva och i gruppen var det nu dags att fylla vardagen med något och temat för det fjärde året blev därför meningsfullhet. Våren handlade om meningsfullhet och vad det kan stå för. Hösten handlade om måltidens betydelse och om ett dokument för levnadsberättelse.

3 Meningsfullhet Vår – Meningsfullhet
Vårens promenad inleddes med att se en film, ”Om att leva med Alzheimer”. Filmen handlar om Agneta Ingberg som redan i 65 års ålder fick diagnosen Alzheimer. I filmen berättar hon själv om hur det är att leva med sjukdomen. Efter filmen gicks en promenad med frågeställningar att reflektera och diskutera kring.

4 Meningsfullhet Innan personalen gav sig ut på promenaden fick de följande att reflektera över: Det blir bättre när det blir värre, som de säger så elegant! För vem? Undrar man! Finns det något meningsfullt kring Agnetas verklighet? Diskutera och reflektera era tankar med varandra.

5 Meningsfullhet Station 1:
Gör ett tankeexperiment – att det är du som ligger och blir väckt av en vilt främmande människa som verkar veta allt om dig! Diskutera och redovisa i stora drag. Förvirrande – skrämmande – fundersam –rädd – arg Hur känner du mej? Hur kom du in? Vad vill du? Hur kan du veta så mycket om mej? Om jag blir väckt på ”rätt sätt”, om Var Dags Planen och levnadsberättelsen är påläst kanske jag inte behöver blir rädd och osäker

6 Meningsfullhet Station 1:
Gör ett tankeexperiment – att det är du som ligger och blir väckt av en vilt främmande människa som verkar veta allt om dig! Diskutera och redovisa i stora drag. Beror på min dagsform – fördel om jag känner trygghet, nackdel är min integritet Mycket kan bero på hur man blir bemött och vad den här personen som väcker mej utstrålar Viktigt att tala om vem man är och vad man ska göra Kan också vara en trygghet

7 Meningsfullhet Station 2: Vad är meningsfullt för dig/er?
Få vara den jag är, umgås med vänner, göra det jag tycker är kul, god ekonomi Att få känna att man gjort sitt bästa Att få kunden att känna sig bekräftad Medbestämmande Att få/kunna göra egna val

8 Meningsfullhet Station 2: Vad är meningsfullt för dig/er?
Att få vara nära naturen Att få vara frisk – själv och familjen Bra sammanhållning i arbetsgruppen – kul att gå till jobbet Kaffe på sängen – sova så länge jag vill

9 Meningsfullhet Station 3:
Hur skulle Ni vilja gå till väga för att kunna sätta fokus på den meningsfulla dagen i ”Er verksamhet”/ på Er boendeenhet? Ta mer tid för var och en av de boende som kan eller är intresserad av att göra olika saker Försöka locka fram det den boende gillar och då använda levnadsberättelsen till något positivt Planera och tänka om för att kunna komma ut oftare med de boende Lägga undan alla ”måsten”, prioritera att göra val

10 Meningsfullhet Station 3:
Hur skulle Ni vilja gå till väga för att kunna sätta fokus på den meningsfulla dagen i ”Er verksamhet”/på Er boendeenhet? Att vara mer närvarande i mötet med våra kunder Att använda trädgården mer för de små och nära tingen i vardagen. Inte fastna i rutiner – vara flexibla.

11 Meningsfullhet Station 3:
Hur skulle Ni vilja gå till väga för att kunna sätta fokus på den meningsfulla dagen i ”Er verksamhet”/på Er boendeenhet? Avsätta och planera in tider på dagen då fokus sker på meningsfullhet Samarbetet mellan arbetsterapin och Träffpunkten är viktigt för att bibehålla tanke- och rörelseförmågan Möjligheten till handledning i jobbet så alla gör lika och tipsa varandra om olika lösningar Aktivitet t ex promenad, kortspel eller läsning

12 Meningsfullhet Station 4:
Är insatser som bidrar till meningsfullhet lågt eller högt prioriterade i boendet som Du företräder? För tillfället är den hög, bättre lite smuts i hörnen än bortglömda kunder Högt prioriterat på grund av Träffpunkten och deras aktiviteter, omvårdnadspersonalen har inte den tiden annars. Utbildning i värdegrundsarbetet gör att vi är mer medvetna om tillvaron för kunderna. Fått ett annat ”tänk”

13 Meningsfullhet Station 4:
Är insatser som bidrar till meningsfullhet lågt eller högt prioriterade i boendet som Du företräder? Vill att det ska vara högt, personalen gör så gott den kan, viljan är starkare än förmågan Meningsfullheten är mycket individuell Personalen strävar för hög prioritet medan politikerna håller låg prioritet

14 Meningsfullhet Station 5:
Vilket ansvar tar ”Du” som kontaktpersonal för att identifiera och stödja kundernas behov av stimulans i vardagen? Vad kan utvecklas och förbättras? Fråga efter hos kund och anhörig och vara lyhörd för önskemål Uppföljning av Var Dags Plan och hålla den aktuell Vara behjälplig med ”kunds röst” utåt och till arbetsgruppen Ägnar extra tid för ”min” kund

15 Meningsfullhet Station 6:
På vilket sätt tar Ni reda på uppväxtmiljö och andra faktorer i livshistorian som har betydelse i nuvarande vardagsliv? Frågar efter hos kund och anhöriga via samtal och diskussioner som kan bli lite utspridda och splittrade – ingen samlad dokumentation Tar hjälp av fotografier

16 Meningsfullhet Minneslådor
Efter promenaden fick personalen information om och tillfälle att bekanta sig med minneslådor. Innehållet i minneslådorna är så kallade ”triggers” som ska väcka minnen till liv och stimulera till goda samtal. Det finns 11 st lådor med olika teman, bland annat Hattlådan.

17 Meningsfullhet Levnadsberättelse
Att skapa en relation till kunden är A och O i uppdraget som kontaktpersonal. Det är viktigt att vara intresserad, engagerad och att ha vilja att ta reda på vad kunden varit med om som format den till att bli den de är idag. Ett verktyg för detta är levnadsberättelsen. Som sista station i promenaden fick personalen ett exemplar av dokumentet om levnadsberättelsen. Inför höstens promenad fick personalen i uppdrag att skriva sin egen levnadsberättelse.

18 Meningsfullhet Höst: Måltiden och levnadsberättelse
Under hösten lyftes måltidens betydelse för vardagen in. Personalen fick se en film från SVT Dokumentär, ”Moderna måltider”. I filmen fick de stifta bekantskapen med flera äldre som får sin mat levererad i lådor. De fick även se hur arbetet med måltider är en central del på Tre stiftelsers äldreboende i Göteborg. Personalen fick sen reflektera över och diskutera hur måltidssituationerna såg ut på Åmålsgården och hur den kunde förändras och förbättras.

19 Meningsfullhet Kan något kring måltiderna förändras eller förbättras?
Större matsal, skulle skapa mer trivsel bland de boende Att personal får sitta med och äta med de boende Möjlighet att variera dukningen med vitt eller färgat porslin/servetter Tänka på ljudnivån vid delning av mat, för att skapa en lugnare atmosfär Erbjuda de som är vakna sent något att äta på kväll/natt Bättre stolar med hjul på Linnedukar till borden

20 Meningsfullhet Kan något kring måltiderna förändras eller förbättras?
Att erbjuda något ”mellanmål” på kvällen då natten är lång och många vill lägga sig tidigt, en mjölkdrink, ”nattfösaren” kan nu erbjudas Erbjuder varierad mat till frukost och kväll Bakar ibland till kaffet Att kunna laga en måltid som kunden själv önskar och längtat efter Att ta bort bricksystemet Ordna så det finns kylskåpskall dricka då det är svårt att få kallt kranvatten Kan vara bra att vid välkomstsamtalet höra efter vilka mat- och sovvanor

21 Meningsfullhet Kan något kring måltiderna förändras eller förbättras?
Möblerat om och gjort fler småbord, som skapat en lugnare miljö, där alla getts möjlighet att välja sin egen matstund, gemenskap eller avskildhet Göra skillnad på vardag, helg och fest Ett bättre samarbete med köket att ge mer information om vilka behov det är till dem de lagar maten till Få byta ut de vita plastmuggarna till färgade plastmuggar, då det kan underlätta för kunder med demens Mindre stressad personal vid måltiderna

22 Meningsfullhet Kan något kring måltiderna förändras eller förbättras?
Sträva efter att utnyttja dagrummen mer En lägenhet byggs om till matsal och köket på plan två blir lägenhet, det skapar möjlighet till större samvaro mellan kunderna Hålla dörren till tvättstugan stängd vid måltiderna En altan över hemtjänstens innergård

23 Meningsfullhet Bildspel över vardagslivet på Åmålsgården
Personalen fick även se ett bildspel över kundernas vardagsliv på Åmålsgården. Bildspelet har sammanställts av en medarbetare på den dagliga verksamhet, Träffpunkten, som finns på enheten.

24 Meningsfullhet Levnadsberättelse
Utefter promenaden fick de i uppgift att tillsammans med en kollega berätta sin egen levnadsberättelse. Det handlade dels om att få känna på hur det känns att skriva och dela med sig av sin berättelse och dels om att vara intresserad, vilja lyssna och ställa frågor. Som kontaktpersonal är det precis vad det uppdraget innebär gentemot kund.

25 Meningsfullhet Levnadsberättelse Uppgiften de fick var:
Levnadsberättelsens innehåll – eget arbete? En hjälpreda för er diskussion. Berätta er historia och var nyfiken på personens berättelse, ställ frågor. Försök att låta bli att dra jämförelser med dig själv, låt den berättande vara i fokus!

26 Meningsfullhet När ni delat varandras levnadsberättelse så fortsätt:
Berätta för varann hur det kändes att berätta om sig själv Var frågorna du fick relevanta vilken känsla väckte frågorna? Integriteten Har ni erfarenhet av något upprättat exemplar av levnadsberättelsen inom er arbetsplats? Berätta i så fall Hur kan man skapa ett förtroende i en relation utan att veta delar om sin medmänniskas levnadsberättelse Hur bemöts person som inte vill berätta om sig själv? Fick du veta något som du inte hade en aning om, som kan så frö till fortsatta samtal alternativt gemensamma aktiviteter? Dagens uppgift kommer att följas upp på ert medarbetarsamtal

27


Ladda ner ppt "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser