Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor
Alkohol- och narkotikasituationen - Nationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar´n Ove Lundgren Tel Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor

2

3 Alkoholkonsumtionen i Sverige (liter 100 % alkohol)

4 Ökad totalkonsumtion till 2004 baserad på samtliga drycker och därefter svagt ned pga nedgång i sprit Mats Ramstedt, SoRAD

5 Dryckesfördelning år 2008 –Sverige ett vinland
Mats Ramstedt, SoRAD

6 Alkoholmarknaden år 2008 –Systembolaget störst men var fjärde flaska köpt i utlandet
Mats Ramstedt, SoRAD

7 Dödsfall i alkoholorsakad skrumplever 1997-2006 Kvinnor per 100 000

8 Dödsfall i alkoholorsakad skrumplever 1997-2006 Män per 100 000

9 Alkoholrelaterad slutenvård 1998-2007 Män per 100 000 i olika åldersgrupper

10

11 Sammanfattning Betydande uppgång i alkoholkonsumtionen mellan 2000 och 2004 och sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling Totalkonsumtionen dock fortfarande på en historiskt sett hög nivå men låg i ett Europeiskt perspektiv Skrumplever har ökat bland både män och kvinnor Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor (men fortfarande 4-5 ggr högre bland män) Skillnader mellan olika åldersgrupper med tendens till ökning bland äldre (50-80) bortsett från sjuklighet (15-29 upp) Mats Ramstedt, SoRAD

12 Hur ligger Sverige jfr med andra länder i Europa, enligt befolkningsundersökningar? Andelen som uppgett användning av cannabis under de senaste 12 mån. i olika åldersgrupper i olika europeiska länder: 12

13

14 Elever i 9:an som någon gång
använt narkotika

15

16

17 Skattningar av antalet med ”tungt narkotikamissbruk”
----- 2001* 2004* Sverige: ca 0,44% of bef. i åldersgruppen (7:e lägst av EU-länderna). EU-25 ca 0,52% of bef. i åldersgruppen 15-64 *Baserat på slutenvårdsdata, (case-finding studier med capture-recapture technique). 17

18 Summering Betydande skillnader mellan Sverige och andra länder i Europa vad gäller andelen som använt någon gång/senaste 12 månaderna, trots ökningar. Inga tecken på utjämning mellan Sverige och andra länder i Europa sedan slutet av 1990-talet bland unga Specifika nationella karakteristika har betydelse: synen på droger, social- och narkotikapolitik, relativt liten tillgång till narkotika, levnadsförhållanden m.m. 18

19 Internationella trender
Cannabis – Internationella trender

20 Cannabisodling Kraftig ökning av cannabisodling inom Europa
T ex England, Albanien, Holland och Sverige Hollands export av cannabis (2007) motsvarade ett värde av 230 miljarder kr

21 Förändrad syn på cannabis
Inom EU konstateras nu att cannabisrökning tar alltmer vårdresurser i anspråk (EMCDDA) Uppklassificering i Storbritannien Minskande antal Coffeeshops i Holland Allt fler forskningsrön om skadeverkningar: kroniska hjärnskador, snabbare beroende av andra droger, klar koppling till ökning av schizofrenier

22 Trender i Göteborgsområdet
Ökning av legalt/ illegalt subutex Ökning av kokain/ nya användare Ökad GHB-användning enligt häktesundersökning Nya syntetiska droger (bl a via internet)

23 GHB-utvecklingen GHB-missbruket tycks inte minska
Svåra avgiftningar och dålig prognos för tunga GHB-användare Behov av mer forskning och metodutveckling vad gäller behandling av GHB-missbruk

24 Kokain och plötslig död
Stor spansk studie, publicerad januari 2010, (European Heart Journal) visar att mer än 3 % av plötsliga dödsfall (hjärta) är kokainrelaterade. Rökning och alkohol ökar risken i hög grad Det finns ca 12 miljoner kokainmissbrukare i Europa idag. Kokain är den näst mest smugglade narkotikan i världen (efter cannabis).

25 Exempel på ”nya” syntetiska droger
Mephedron Fenazepam 4-fluor-amfetamin DXM (Dextrometorfan) Bromo-Dragonfly Fentanyl Metamfetamin Spice Metedron (bk-PMMA) Butylon MDPV

26 Metamfetamin Framställs vanligen som vitt pulver eller i kristallform ”Ice”. Förekommer också i tablettform Amfetaminvariant men betydligt starkare snabbare beroende och fler allvarliga skador

27

28

29

30 Beslag av amfetamin och metamfetamin
(Västra Götaland) – Amfetamin: Antal beslag: 903 Mängd: ,5 kg Metamfetamin: Antal beslag: 90 Mängd: 6,2 kg

31 Metamfetamin (skador)
Kroniskt bruk: allvarlig risk för hjärt- kärlskador Hämmar blodkärlens återbildning hud full av öppna sår och snabbt åldrande hud ”Meth mouth” (gommen ”ruttnar”) p g a minskad salivutsöndring och olika tillsatser i drogen Minne och emotionell förmåga bryts ner = patienterna mindre mottagliga för terapi

32 Metamfetamin (2) I Europa; största problemen i Tjeckien (Pervitin)
Norge är den största nordiska marknaden men kraftig ökning i Sverige Störst produktion i Litauen men mycket produceras också i Ryssland och Polen Metamfetamin ett allt större problem i Storbritannien. Uppklassificerades 2007 (A) Sedan flera årtionden ett mycket stort och växande problem i USA:

33

34 ”Meth Mouth”


Ladda ner ppt "Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser