Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- och narkotikasituationen - Nationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar´n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- och narkotikasituationen - Nationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar´n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs."— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- och narkotikasituationen - Nationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar´n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor

2

3 Alkoholkonsumtionen i Sverige (liter 100 % alkohol) 19464,0 liter 19544,9 liter 19767,7 liter 19966,0 liter 20009,2 liter 200410,6 liter 20089,8 liter

4 Ökad totalkonsumtion till 2004 baserad på samtliga drycker och därefter svagt ned pga nedgång i sprit Mats Ramstedt, SoRAD

5 Dryckesfördelning år 2008 –Sverige ett vinland Mats Ramstedt, SoRAD

6 Alkoholmarknaden år 2008 – Systembolaget störst men var fjärde flaska köpt i utlandet Mats Ramstedt, SoRAD

7 Dödsfall i alkoholorsakad skrumplever 1997-2006 Kvinnor per 100 000

8 Dödsfall i alkoholorsakad skrumplever 1997-2006 Män per 100 000

9 Alkoholrelaterad slutenvård 1998-2007 Män per 100 000 i olika åldersgrupper

10

11 Sammanfattning •Betydande uppgång i alkoholkonsumtionen mellan 2000 och 2004 och sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling •Totalkonsumtionen dock fortfarande på en historiskt sett hög nivå men låg i ett Europeiskt perspektiv •Skrumplever har ökat bland både män och kvinnor •Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor (men fortfarande 4-5 ggr högre bland män) •Skillnader mellan olika åldersgrupper med tendens till ökning bland äldre (50-80) bortsett från sjuklighet (15-29 upp) Mats Ramstedt, SoRAD

12 12 Hur ligger Sverige jfr med andra länder i Europa, enligt befolkningsundersökningar? Andelen som uppgett användning av cannabis under de senaste 12 mån. i olika åldersgrupper i olika europeiska länder:

13

14 Elever i 9:an som någon gång använt narkotika

15

16

17 17 Skattningar av antalet med ”tungt narkotikamissbruk” Antal •197915 000 •199219 000 •199826 000 •----- •2001*28 000 •2004*26 000 Sverige: ca 0,44% of bef. i åldersgruppen 15-64 (7:e lägst av EU- länderna). EU-25 ca 0,52% of bef. i åldersgruppen 15-64 *Baserat på slutenvårdsdata, 1979-1998 (case-finding studier med capture- recapture technique).

18 18 Summering •Betydande skillnader mellan Sverige och andra länder i Europa vad gäller andelen som använt någon gång/senaste 12 månaderna, trots ökningar. •Inga tecken på utjämning mellan Sverige och andra länder i Europa sedan slutet av 1990-talet bland unga •Specifika nationella karakteristika har betydelse: synen på droger, social- och narkotikapolitik, relativt liten tillgång till narkotika, levnadsförhållanden m.m.

19 Cannabis – Internationella trender

20 Cannabisodling • Kraftig ökning av cannabisodling inom Europa • T ex England, Albanien, Holland och Sverige • Hollands export av cannabis (2007) motsvarade ett värde av 230 miljarder kr

21 Förändrad syn på cannabis • Inom EU konstateras nu att cannabisrökning tar alltmer vårdresurser i anspråk (EMCDDA) • Uppklassificering i Storbritannien • Minskande antal Coffeeshops i Holland • Allt fler forskningsrön om skadeverkningar: kroniska hjärnskador, snabbare beroende av andra droger, klar koppling till ökning av schizofrenier

22 Trender i Göteborgsområdet  Ökning av legalt/ illegalt subutex  Ökning av kokain/ nya användare  Ökad GHB-användning enligt häktesundersökning  Nya syntetiska droger (bl a via internet)

23 GHB-utvecklingen • GHB-missbruket tycks inte minska • Svåra avgiftningar och dålig prognos för tunga GHB-användare • Behov av mer forskning och metodutveckling vad gäller behandling av GHB-missbruk

24 Kokain och plötslig död  Stor spansk studie, publicerad januari 2010, (European Heart Journal) visar att mer än 3 % av plötsliga dödsfall (hjärta) är kokainrelaterade.  Rökning och alkohol ökar risken i hög grad  Det finns ca 12 miljoner kokainmissbrukare i Europa idag.  Kokain är den näst mest smugglade narkotikan i världen (efter cannabis).

25 Exempel på ”nya” syntetiska droger • Mephedron • Fenazepam • 4-fluor-amfetamin • DXM (Dextrometorfan) • Bromo-Dragonfly • Fentanyl • Metamfetamin • Spice • Metedron (bk-PMMA) • Butylon • MDPV

26 Metamfetamin • Framställs vanligen som vitt pulver eller i kristallform ”Ice”. Förekommer också i tablettform • Amfetaminvariant men - betydligt starkare - snabbare beroende och - fler allvarliga skador

27

28

29

30 Beslag av amfetamin och metamfetamin (Västra Götaland) 2008-10-01 – 2009-09-31 Amfetamin: • Antal beslag:903 • Mängd:108,5 kg Metamfetamin: • Antal beslag:90 • Mängd:6,2 kg

31 Metamfetamin (skador) • Kroniskt bruk: allvarlig risk för hjärt- kärlskador • Hämmar blodkärlens återbildning hud full av öppna sår och snabbt åldrande hud • ”Meth mouth” (gommen ”ruttnar”) p g a minskad salivutsöndring och olika tillsatser i drogen • Minne och emotionell förmåga bryts ner = patienterna mindre mottagliga för terapi

32 Metamfetamin (2) • I Europa; största problemen i Tjeckien (Pervitin) • Norge är den största nordiska marknaden men kraftig ökning i Sverige • Störst produktion i Litauen men mycket produceras också i Ryssland och Polen • Metamfetamin ett allt större problem i Storbritannien. Uppklassificerades 2007 (A) • Sedan flera årtionden ett mycket stort och växande problem i USA: http://www.methresources.gov/Index.html

33

34 ”Meth Mouth”


Ladda ner ppt "Alkohol- och narkotikasituationen - Nationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar´n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs."

Liknande presentationer


Google-annonser