Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie."— Presentationens avskrift:

1 Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie

2 Resultatet! 100 000 m 3 /ton rötbart substrat 50 GWh motsvarande ca 5,6 miljoner liter bensin 8,7 miljoner mil á 0,64 Nm 3 CH 4 CO 2 reduktion ca 15 000 ton. Investering ca 65 miljoner / indikationsanbud 40 arbetstillfällen (0,8/GWh enl. Biogas Mitt Gävle/Dala) Bruttovärde exkl. moms vid tankställe ca 56 miljoner

3 Hammerdalsprojektet

4 2013-04-03 Början februari 2013-03-07 2013-02-19 2013-10-16 Mars –Maj 2012 Oktober 2012 2013-09-05 2013-09-11 2013-09-16 Byggstart våren 2014?? 2013-04-19 Projektering Affärsplan Bygglov Upphandling Detta är inte rimligt BYRÅKRATIPROCESSEN

5

6 Biometanstrategi Jämtland

7 Beslutade miljömål EU:s målsättning jmf. med år 1990: 20-20-20 målet • 20 % mindre växthusgas • 20 % mera förnybar energi • 20 % högre energieffektivitet Dessutom ska förnybar energi inom transportsektorn ökat till 10 % Nästan framme! Svensk målsättning år 2020: 40-50-20 målet • 40 % mindre växthusgas • 50 % mera förnybar energi • 20 % högre energieffektivite t Med en fossiloberoende transportsektor år 2030! Om 16,5 år En Jämtländsk bil ”behöver” 17 år från montageband till skroten

8 Transporter, miljö och energin Källor Nationella biogasstrategin Biogashandböcker SLU, Skogsvårdsstyrelsen, Energimyndigheten Naturvårdsverket Biogas i alla väderstreck Envirum. (kollade upp vår egen förstudie) macklean (LRF) Högskolor och universitet Studiebesök, 7 st. Forskare (90 % CO 2 bort) Världsbanken, EU, Sverige, Jämtland

9 Världsbankens rapport Vad händer OM??? • Temperaturhöjning + 4 - 6 grader • Pandemier • Nya klimatzoner • Ökenutbredning • Glaciärisar smälter undan • Havsnivåhöjning med flera meter • En ny folkvandringstid • Kamp om livsutrymme • Extremoväder • Havsströmmar ändrar riktning • > 90 % av klimatgaserna måste bort i DAG Konstaterar dock att global temperaturhöjning pågår

10 Biometanstrategi Jämtland. Körsträckor Förutsatt att 100 % väljer gasdrift! Att Sveriges 40/50/20 mål jmf år 1990 nås med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 KommunAntal fossila mil GWh 1990GWh 2030 Ragunda 4 783 630 34,1 25,9 Bräcke 5 421 096 38,6 29,3 Krokom11 624 508 82,8 62,9 Strömsund 9 681 855 68,9 52,4 Åre 8 537 836 60,8 46,2 Berg 6 414 522 45,7 34,7 Härjedalen 8 514 662 60,6 46,1 Östersund36 864 737262,5199,5 TOTALT91 842 846653,9497,0 Taxi 10 % ökning 18 Länstrafik och stadsbussar 10 % ökning 40 Bilåkandet minskar 5 % ÅR 2030 555 GWh Lastbilar, traktorer och fritid ??? ca 95 GWh Summa länsbehov år 2030 650 GWh

11

12 Biometanstrategi Jämtland. Våra resurser KommunHa 1985 Ha 2010Skillnad GWh till foderteoretiskt Ragunda 3 248 1 111 2 137 47 Bräcke 2 638 900 1 738 38 Krokom 9 632 6 060 3 572 95 Strömsund 5 320 1 904 3 416 76 Åre 5 270 3 280 1 990 52 Berg 6 700 4 160 2 540 67 Härjedalen 1 600 990 610 16 Östersund11 690 5 560 6 130 144 TOTALT 46 09823 96522 133 535 FRÅN GÖDSEL ?? 100 MEJERIAVFALL 15 MATAVFALL 5 Fiskrens, slaktavfall och övrigt 10 SUMMA TEORETISKT MÖJLIGT 665 GWh Allt baserat på vanlig vall!!!!! Länsbehovet 2030 ca 555 GWh Motsvarande ca 5 000 ha Vi vet också att det finns ca 10 000 ha utanför statistiken. Jag själv har 10 av dom. Betydande arealer utboägda.

13

14 Behoven Planeringsmål till 2030ca 555 GWh. Förutsatt 100 % gasdrift Fram till år 2030: 20 % effektivare motorer från 0,8 till 0,64 l/mil (Jmf. 20% målet) 10 % mera kollektivtrafik och Taxi 5 % mindre bilkörande från 91,8 till 87,2 miljoner mil/år Lantbruket, Energigröda och gödsel klarar detta ensam Vid 50 % andel gasfordon behövs ca 325 GWh Å då behövs ca 7 Hammerdalsanläggningar. Projektmålsättning. En anläggning i varje kommun. Ragunda och Krokom har precis startat inventeringsfasen.

15 Biometanstrategi Jämtland. Nötflytgödsel213 Svinflytgödsel268 Hönsgödsel247 Fast gödsel250 Fårgödsel250 Hästgödsel170 Vall, Rörflen etc. 300 Halm207 Potatis/blast411/317 Sockerbeta/blast413/337 Majs351 Spannmål390 - 400 Äggmassa520 Frityrfett757 Mejeriavfall520 Matavfall från olika håll460 –650 Deg/Bröd290/350 Slaktavfall430 - 540 Fiskrens930 Detta vet vi! Nm 3 CH 4 /ton Vs utifrån Sydsvenska förutsättningar Men inte det här! Ts, Vs, Kol, Kväve, pH, före och efter, metanhalt och CO2 innehåll utifrån Jämtländska förutsättningar. Och definitivt inte samrötningseffekten Antas vara 2 till 4 gånger ??????

16 Varje försök minst 40 dagar å vi borde göra kanske 100 försök = 4000 dagar eller 13,5 år med ett lab. 55,4 % skillnad mellan bästa och sämsta försök Biometanstrategi Jämtland Saknad kunskap/samrötningseffekten. Demonstrations- och försöksanläggningar med systemtänkande för god energieffektivitet, där råvaror används optimalt, måste uppmuntras.

17 Länsstrategiplan Privatfordonens miljöbelastning KommunInv.Mil 2 Fossila bilar Mil /bil /1000 inv. SA: mil Ton CO 2 Ton CO2 /inv. Konc. Ton /mil 2 Strömsund 12 171 117,81 6 8911 405566 9 681 855 21 378 1,8 181 Östersund 59 373 25,01 27 2871 351460 29 491 790 81 397 1,4 3 255 Stockholm 864 234 2,15249 3561 479288 368 797 524 378 746 0,9 378 746 Län Jämtland 126 299 537,53 64 9601 413514 91 788 480 202 669 1,6 377 Stockholm2 091 473 126,86 687 9911 440329990 707 0402 187 481 1,0 17 243 Växthusgaser totalt Sverige ca 61 449 000 6,5 11 353 Absorption från mark och vatten ca 35 232 000 3,7 6 510 ”Nettoutsläpp” ca 26 217 000 2,8 4 843

18 Produktion Nm 3 CH 4 5 167 627 Fraktkostnad / mil200 kr Avstånd t.o.r.Arlanda mil 107 Fraktvolym/leverans = 3*5500 Nm 3 CH 4 16 500 Leveransvolym100% Antal transporter 313 Transportkostnad till Arlanda 6 702 256 kr Gaspris Göviken exkl. moms9,49 kr Gaspris Arlanda exkl. moms10,89 kr Prisskillnad1,40 kr Intäktsökning7 234 678 kr Fraktkostnad6 702 256 kr Meromsättning minus frakt532 422 kr Marknaden var finns den?

19 Biometanstrategi Jämtland En Europeisk pilotregion och föregångare ? Varför just Jämtland? Stort län, plats för många anläggningar, omställningen kräver med fysisk nödvändighet arealer Har resurser så det räcker och blir över till ”export” Saknar produktion och infrastruktur Lagom stor ”experimentverkstad” att börja med. Bör få såväl Nationell som Europeisk uppbackning Resurscentrum för tillämpad forskning kring samrötning. Håll koll på skogsavfall Glest befolkat, stort bilberoende

20 Länsstrategiplan Vad kostar det här då? Ca 1 300 000 kr/GWh eller ca 715 000 000 Kr för 555 GWh tillkommer infrastruktur Vindkraft Ca 3 400 000 Kr/GWh eller 1 900 000 000 för 555 GWh Inkl. infrastruktur Källa: Daehlie kraft AB Sysselsättningseffekt totalt: 0,8 jobb/GWh = 450 st. Källa: Biogas Mitt, Gävle/Dala

21

22

23 Vi vet redan varför … … och vart vi ska. Nu ska vi ta reda på hur … … och komma till skott! Avgränsningar till faktorer inom energitillförsel och energianvändning som påverkar resultatet. Metangasutsläpp från boskap och avfallstippar samt metan- och dikväveoxidutsläpp från odling av marker ingår inte.

24 • Politiskt mod och visionär kraft • `å inte bara prat, konferenser, rapporter och utredningar • Samsyn på vad som behövs och fokus på rätt sak • Beslut i dag! 16,5 år till 2030 • Resurser avsättas • Folk besjälade av uppgiften • Tillstånd att misslyckas ibland • Legitimitet • Projektledning Om vi vill krävs: Matavfallet är ett moraliskt bekymmer Avloppsslam ett kvittblivningsproblem Båda marginella som biometanråvara Länsstrategiplan


Ladda ner ppt "Började med att inventera närområdet ca 4 mils radie."

Liknande presentationer


Google-annonser