Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantörsundersökning 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantörsundersökning 2010"— Presentationens avskrift:

1 Leverantörsundersökning 2010
Erik Sarfors, 16 december 2009

2 Agenda Bakgrund Resultat Nästa steg Syfte Statistik
Vad har hänt efter förra undersökningen Resultat Total Status grupper Nästa steg

3 Syfte Att: ta fram ett åtgärdsorienterat beslutsunderlag som möjliggör prioritering och mäter leverantörernas attityder i frågor som har bäring på företagets verksamhet och strategi. genomföra en leverantörsundersökning som resulterar i konkreta åtgärder och möjliggör ett kontinuerligt framtida genomförande. använda resultatet av leverantörsundersökningen som ett av flera underlag till strategiarbete och utveckling av leverantörssamarbete.

4 Genomförande Metod: Webbenkät med 2 påminnelser till de som inte svarat. År Inbjudna Svar Svarsfrekvens 2010 141 78 55% 2009 126 84 67% 2008 180 102 57%

5 Svarade på undersökningen 2009
Svarade du på undersökningen 2009 Antal Procent 2010 Procent 2009 Ja 26 33% 10% Nej 36 46% 52% Osäker/minns inte 16 21% 27%

6 Antal år som leverantör
Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 <1 år 10 13% 6% 23% 1 - 2 år 15 19% 29% 24% 2 år - 5 år 28 36% 50% 33% >5 år 18 14% Ny leverantör 7 9%

7 Storlek på beställning från Micasa per år
Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 <10 000Kr 6 8% 5% 14% 10 000Kr Kr 3 4% 11% 50 000Kr Kr 5 6% 7% Kr Kr 18 23% 25% Kr Kr 15 19% 17% 10% Kr Kr 21% 16% Kr Kr 2 3% > Kr Vet inte 11

8 Leverans av produkter och tjänster till Micasa
Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 Konsult 49 63% 54% 31% Entreprenad 10 13% 15% 25% Ombyggnadsprojekt 3 4% 11% 12% Servicearbeten 15 19% 17% Driftarbeten 0% 1% Annat 1 2% 3%

9 Ramavtal Avtal (kan ha mer än ett) Antal Procent 2010 Procent 2009
Ramavtal Entreprenör 23 29% 35% Ramavtal Konsult 48 62% 52% Serviceavtal (t ex hiss, portar eller fastighetsskötsel) 1 1% 2% Entreprenör byggprojekt 4 5% 7% Har inte uppdrag/avtal idag, men har haft det 0% 4%

10 Huvudkontakt Huvudkontakt Antal Procent 2009 Procent 2008
Fastighetschef 1 1% 4% 10% Förvaltare 21 27% 36% 38% Reparatör 4 5% 6% Projektledare 32 41% 55% 37% Projektchef 8 Inköpsavdelningen 11 14% VD 0%

11 Vad har hänt sedan förra undersökningen?

12 Vad får bättre resultat?
Vad är den viktigaste frågan? Ny!

13 Ny!

14 25% 21%

15 1 2

16 Kommentarer: Kompetens
När vi arbetar för olika projektledare förväntar de sig olika produkter. Vi levererar samma produkt och får ros ena dagen och ris andra. De brister som jag ser i er organisation är kompetensnivån (alt arbetsbelastningen är för hög) hos era interna projektledare, man brister ofta i protokoll och minnesanteckningar. Man är otydlig med beställningar och orderbekräftelser. Kompetensnivån på handläggare är mycket varierande. Uppdragen drivs mycket olika beroende på vilken handläggare/projektledare man har att göra med. Det finns inga tydliga rutiner som MICASAs projektledare kan hålla sig till (och finns det så följer man dem inte).

17 Kommentarer: Tydlig information krav och förväntan
Upplever att det ibland skiljer mellan olika projektledares uppfattningar och definitioner av vad som ska ingå i ett projekt/beställning. Skriftliga order och order bekräftelser lyser ofta med sin frånvaro. Tydligare projektplanering med bl a definiera organisation och arbetssätt Om man inte vill ha en genomarbetad produkt som i detaljeringsnivå ska harmoniserar med var man befinner sig i projekteringen (Förstudie, Programhandling, Systemhandling, Förfrågningsunderlag etc) bör detta tydligt framgå före arbetets start och inte som i vårt fall först när Ni fåt vår faktura och inte vill betala. Vi har varit årsentreprenörer i 2 omg. och ej erhållit en enda timma beställt arbete. Vi har nästan enbart kontakt med Projektledarna men ofta verkar de inte ha mandat att hantera frågor som borde vara deras uppgift. De måste ibland förankra mycket enkla frågor som rör saker som vi är proffs på att utföra högre. MICASA skulle kunna tydligöra vilka beslut som ska tas på vilken nivå.

18 Keyarea 1 – Tabell Analysgrupp antal svarande medelvärde 1 2010 total
78 5.49 plus/minus 0.2 2010 Svarade inte 2009 36 5.33 2010 Svarade 2009 26 5.71 2010 Ramavtal Konsult 48 5.26 2010 Ramavtal Entreprenör 23 5.81 2010 Leverantör Servicearbeten 15 5.97 2010 Leverantör Konsult 49 5.28 2010 Leverantör Entreprenad 10 5.50 2010 Leverantör i år 5.35 2010 Leverantör i år 28 5.51 2010 Leverantör i mer än 5 år 18 5.69 2010 Kontakt med Projektledare 32 5.48 2010 Kontakt med Inköp 11 4.60 2010 Kontakt med Förvaltare 21 2010 Beställning tkr 5.54 2010 Beställning tkr 5.65 2010 Beställning tkr 5.39

19 Svarade 2009 – Svarade inte 2009

20 Leverantör i tid

21 Beställning

22 Leverantör i tid

23 Ramavtal

24 Ramavtal

25 Kontakt

26 Område 2: Din kontakt på Micasa

27 Min kontakt på Micasa Fastigheter
Ny!

28 Min kontakt på Micasa Fastigheter
Ny!

29 23%

30

31

32

33 Kommentarer: Följa upp
När jobbet väl är beställt släpper micasas hela intresse. Det skulle vara givande med ett erfarenhetsåterföringsmöte efter avslutat projekt där man går igenom vad som har fungerat bra och vad som kanske har fungerat mindre bra. Både vad gäller projekteringen och själva bygget/utförandet. Under de två åren jag jobbat med er så har jag inte haft något uppföljningsmöte på avslutade projekt. Vi har för vana att leverera relationshandlingar efter avslutat projekt. I flera av våra projekt har Micasa inte efterfrågat relationshandlingar, utan vi har fått ställa frågan. Vi upplever också att vi inte får information om vad som händer efter att projekten levererats. Vi är alla i branschen i behov av erfarenhetsåterföring, både under men främst efter projekt. Tror mig iaf inte hört talas om systematisk erfarenhetsåterföring efter projekt.

34 Kommentarer: Följa upp… forts
Utlovad feedback har ej erhållits Vi får helt enkelt ytterst sällan feedback. Därför kom det som en kalldusch och en blixt från klar himmel att plötsligt bli kallad till ett möte där vi idiotförklarades och vår kompetens ifrågasattes. Vi förutsatte att ni varit nöjda med vårt arbete eftersom vi haft relativt mycket jobb åt er löpande under många års tid. Ingen har meddelat eller informerat oss hur vi kan marknadsföra våra tjänster inom Micasa Fastigheter AB. Vi saknar ofta erfarenhetsåterföring efter avslutat uppdrag.

35 Keyarea 2 – Tabell Analysgrupp antal svarande medelvärde 2 2010 total
78 5.50 plus/minus 0.2 2010 Svarade inte 2009 36 5.21 2010 Svarade 2009 26 5.73 2010 Ramavtal Konsult 48 5.13 2010 Ramavtal Entreprenör 23 5.89 2010 Leverantör Servicearbeten 15 6.05 2010 Leverantör Konsult 49 2010 Leverantör Entreprenad 10 5.52 2010 Leverantör i år 5.40 2010 Leverantör i år 28 5.56 2010 Leverantör i mer än 5 år 18 5.69 2010 Kontakt med Projektledare 32 5.55 2010 Kontakt med Inköp 11 3.25 2010 Kontakt med Förvaltare 21 5.76 2010 Beställning tkr 5.81 2010 Beställning tkr 5.34 2010 Beställning tkr 5.44

36

37

38 Beställning

39 Leverantör i tid

40 Ramavtal

41 Kontakt

42

43 Tillgänglighet : Hur uppfattar du tillgängligheten till Micasas fastigeheter?

44 Materialkravs påverkan på arbetet

45 Miljökravs påverkan på arbetet

46 Samarbetet med Micasa

47 Ramavtalet med Micasa

48 Vad har Micasa för image?

49 Image: Oprofessionelt - Professionellt

50 Image: Långsiktiga - Kortsiktiga

51 Image: Byråkratiskt - Flexibelt

52 Nästa steg?

53 Erik Sarfors Tel:


Ladda ner ppt "Leverantörsundersökning 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser