Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantörsundersökning 2010 Erik Sarfors, 16 december 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantörsundersökning 2010 Erik Sarfors, 16 december 2009."— Presentationens avskrift:

1 Leverantörsundersökning 2010 Erik Sarfors, 16 december 2009

2 Agenda  Bakgrund  Syfte  Statistik  Vad har hänt efter förra undersökningen  Resultat  Total  Status grupper  Nästa steg

3 Syfte Att:  ta fram ett åtgärdsorienterat beslutsunderlag som möjliggör prioritering och mäter leverantörernas attityder i frågor som har bäring på företagets verksamhet och strategi.  genomföra en leverantörsundersökning som resulterar i konkreta åtgärder och möjliggör ett kontinuerligt framtida genomförande.  använda resultatet av leverantörsundersökningen som ett av flera underlag till strategiarbete och utveckling av leverantörssamarbete.

4 Genomförande Metod: Webbenkät med 2 påminnelser till de som inte svarat. ÅrInbjudnaSvarSvarsfrekvens 20101417855% 20091268467% 200818010257%

5 Svarade på undersökningen 2009 Svarade du på undersökningen 2009Antal Procent 2010 Procent 2009 Ja 2633%10% Nej 3646%52% Osäker/minns inte 1621%27%

6 Antal år som leverantör Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 <1 år 1013%6% 23% 1 - 2 år 1519%29% 24% 2 år - 5 år 2836%50% 33% >5 år 1823%14% 19% Ny leverantör79%

7 Storlek på beställning från Micasa per år Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 <10 000Kr68%5%14% 10 000Kr - 50 000Kr34%8%11% 50 000Kr - 100 000Kr56%7%6% 100 000Kr - 500 000Kr1823%25%23% 500 000Kr - 1 000 000Kr1519%17%10% 1 000 000Kr - 5 000 000Kr1519%21%16% 5 000 000Kr - 10 000 000Kr23%4%6% >10 000 000Kr34%8% Vet inte1114%5%6%

8 Leverans av produkter och tjänster till Micasa Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 Konsult4963%54%31% Entreprenad1013%15%25% Ombyggnadsprojekt34%11%12% Servicearbeten1519%17%25% Driftarbeten00%1%4% Annat11%2%3%

9 Ramavtal Avtal (kan ha mer än ett)Antal Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 Ramavtal Entreprenör 2329%35% Ramavtal Konsult 4862%52% Serviceavtal (t ex hiss, portar eller fastighetsskötsel)11%2% Entreprenör byggprojekt 45%7% Har inte uppdrag/avtal idag, men har haft det00%4%2%

10 Huvudkontakt Antal Procent 2009 Procent 2008 Fastighetschef11%4%10% Förvaltare2127%36%38% Reparatör45% 6% Projektledare3241%55%37% Projektchef810% Inköpsavdelningen1114% VD110%5%

11 Vad har hänt sedan förra undersökningen?

12 Vad får bättre resultat? Vad är den viktigaste frågan? Ny!

13

14 25% 21%

15 1 2

16 Kommentarer: Kompetens •När vi arbetar för olika projektledare förväntar de sig olika produkter. Vi levererar samma produkt och får ros ena dagen och ris andra. •De brister som jag ser i er organisation är kompetensnivån (alt arbetsbelastningen är för hög) hos era interna projektledare, man brister ofta i protokoll och minnesanteckningar. Man är otydlig med beställningar och orderbekräftelser. •Kompetensnivån på handläggare är mycket varierande. Uppdragen drivs mycket olika beroende på vilken handläggare/projektledare man har att göra med. Det finns inga tydliga rutiner som MICASAs projektledare kan hålla sig till (och finns det så följer man dem inte).

17 Kommentarer: Tydlig information krav och förväntan •Upplever att det ibland skiljer mellan olika projektledares uppfattningar och definitioner av vad som ska ingå i ett projekt/beställning. •Skriftliga order och order bekräftelser lyser ofta med sin frånvaro. •Tydligare projektplanering med bl a definiera organisation och arbetssätt •Om man inte vill ha en genomarbetad produkt som i detaljeringsnivå ska harmoniserar med var man befinner sig i projekteringen (Förstudie, Programhandling, Systemhandling, Förfrågningsunderlag etc) bör detta tydligt framgå före arbetets start och inte som i vårt fall först när Ni fåt vår faktura och inte vill betala. •Vi har varit årsentreprenörer i 2 omg. och ej erhållit en enda timma beställt arbete. •Vi har nästan enbart kontakt med Projektledarna men ofta verkar de inte ha mandat att hantera frågor som borde vara deras uppgift. De måste ibland förankra mycket enkla frågor som rör saker som vi är proffs på att utföra högre. MICASA skulle kunna tydligöra vilka beslut som ska tas på vilken nivå.

18 Keyarea 1 – Tabell Analysgruppantal svarandemedelvärde 1 2010 total785.49 plus/minus 0.2 2010 Svarade inte 2009365.33 2010 Svarade 2009265.71 2010 Ramavtal Konsult485.26 2010 Ramavtal Entreprenör235.81 2010 Leverantör Servicearbeten155.97 2010 Leverantör Konsult495.28 2010 Leverantör Entreprenad105.50 2010 Leverantör i 1 - 2 år155.35 2010 Leverantör i 2 - 5 år285.51 2010 Leverantör i mer än 5 år185.69 2010 Kontakt med Projektledare325.48 2010 Kontakt med Inköp114.60 2010 Kontakt med Förvaltare215.71 2010 Beställning 100-500 tkr185.54 2010 Beställning 500-1000 tkr155.65 2010 Beställning 1000-5000 tkr155.39

19 Svarade 2009 – Svarade inte 2009

20 Leverantör i tid

21 Beställning

22 Leverantör i tid

23 Ramavtal

24

25 Kontakt

26 Område 2: Din kontakt på Micasa

27 Min kontakt på Micasa Fastigheter Ny!

28 Min kontakt på Micasa Fastigheter Ny!

29 23%

30

31

32

33 Kommentarer: Följa upp •När jobbet väl är beställt släpper micasas hela intresse. •Det skulle vara givande med ett erfarenhetsåterföringsmöte efter avslutat projekt där man går igenom vad som har fungerat bra och vad som kanske har fungerat mindre bra. Både vad gäller projekteringen och själva bygget/utförandet. •Under de två åren jag jobbat med er så har jag inte haft något uppföljningsmöte på avslutade projekt. •Vi har för vana att leverera relationshandlingar efter avslutat projekt. I flera av våra projekt har Micasa inte efterfrågat relationshandlingar, utan vi har fått ställa frågan. Vi upplever också att vi inte får information om vad som händer efter att projekten levererats. •Vi är alla i branschen i behov av erfarenhetsåterföring, både under men främst efter projekt. Tror mig iaf inte hört talas om systematisk erfarenhetsåterföring efter projekt.

34 Kommentarer: Följa upp… forts •Utlovad feedback har ej erhållits •Vi får helt enkelt ytterst sällan feedback. Därför kom det som en kalldusch och en blixt från klar himmel att plötsligt bli kallad till ett möte där vi idiotförklarades och vår kompetens ifrågasattes. Vi förutsatte att ni varit nöjda med vårt arbete eftersom vi haft relativt mycket jobb åt er löpande under många års tid. •Ingen har meddelat eller informerat oss hur vi kan marknadsföra våra tjänster inom Micasa Fastigheter AB. •Vi saknar ofta erfarenhetsåterföring efter avslutat uppdrag.

35 Keyarea 2 – Tabell Analysgruppantal svarandemedelvärde 2 2010 total785.50 plus/minus 0.2 2010 Svarade inte 2009365.21 2010 Svarade 2009265.73 2010 Ramavtal Konsult485.13 2010 Ramavtal Entreprenör235.89 2010 Leverantör Servicearbeten156.05 2010 Leverantör Konsult495.21 2010 Leverantör Entreprenad105.52 2010 Leverantör i 1 - 2 år155.40 2010 Leverantör i 2 - 5 år285.56 2010 Leverantör i mer än 5 år185.69 2010 Kontakt med Projektledare325.55 2010 Kontakt med Inköp113.25 2010 Kontakt med Förvaltare215.76 2010 Beställning 100-500 tkr185.81 2010 Beställning 500-1000 tkr155.34 2010 Beställning 1000-5000 tkr155.44

36

37

38 Beställning

39 Leverantör i tid

40 Ramavtal

41 Kontakt

42

43 Tillgänglighet 2008-09: Hur uppfattar du tillgängligheten till Micasas fastigeheter?

44 Materialkravs påverkan på arbetet

45 Miljökravs påverkan på arbetet

46 Samarbetet med Micasa

47 Ramavtalet med Micasa

48 Vad har Micasa för image?

49 Image: Oprofessionelt - Professionellt

50 Image: Långsiktiga - Kortsiktiga

51 Image: Byråkratiskt - Flexibelt

52 Nästa steg?

53 Erik Sarfors Tel: 0732-542550 erik.sarfors@3s.se www.3s.se


Ladda ner ppt "Leverantörsundersökning 2010 Erik Sarfors, 16 december 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser