Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för nya ledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för nya ledare"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för nya ledare
Program: Inledning och Idrotten vill 10.15 Fika Barn och ungdomars utveckling Lunch Ledarskap och pedagogik OL-skoj, praktiskt pass Fika Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund

2 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Barn är fysiologiskt sett inte små vuxna och bör alltså inte heller tränas som sådana. Att träna och leda barn kräver därför särskild kunskap. Västergötlands Orienteringsförbund

3 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Stora variationer i fysisk utveckling Kronologisk ålder Biologisk ålder Skillnader mellan flickor och pojkar Innan puberteten – inte så stor skillnad Under puberteten – ökad utvecklingstakt – flickor före pojkar Efter puberteten – fortfarande tydlig skillnad mellan pojkar och flickor – pojkar i kapp och generellt sett en större fysisk förmåga Västergötlands Orienteringsförbund

4 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Förändring av kroppen Västergötlands Orienteringsförbund

5 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Västergötlands Orienteringsförbund

6 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Stor skillnad i längd ger stora skillnader i fysisk förmåga! En god prestation hos en 13-åring kan bero på flera olika saker: Kommit långt i sin pubertet Stor träningsmängd Bra gener Västergötlands Orienteringsförbund

7 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Fundera och diskutera: ”Kim har tränat orientering i många år och gjort såväl stora framsteg som bra resultat, bland annat har guldmedaljen vid DM bärgats vid flera tillfällen. Nu börjar högstadiet och Kim som är ambitiös lägger också ner mycket tid på sitt skolarbete. Kim är också mitt uppe i puberteten och kroppen börjar få nya former. Det inträffar allt oftare att Kim har svårt att hänga med på intervallträningen eller andra löpbetingade övningar. Kim visar alltmer upp sin frustration på träningarna och börjar till och med utebli från vissa träningar. Vad kan vi göra som tränare? Västergötlands Orienteringsförbund

8 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Tillväxt – vad händer i kroppen när man växer Tillväxtzonen ska slutas – mjuka broskändar som växer ihop Belastning av skelettet på verkar bentätheten – träna! Slutet tillväxtplatta i knä vid 20 år! PHVage Då man växer som mest på längden – pojkar 14 år, flickor 12 år Muskeltillväxt – ca 25 % muskelmassa vid födseln (40-50 % vid vuxen ålder) Kul kuriosa – Vid 2 årsålder har vi nåt ca hälften av sin fulla längd. Västergötlands Orienteringsförbund

9 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Snabbhet Uthållighet Rörlighet Koordination Styrka Västergötlands Orienteringsförbund

10 Motorisk utveckling – koordination och snabbhet
Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Motorisk utveckling – koordination och snabbhet Utveckling av nervsystemet som koordinerar kroppens rörelser Samspel mellan nerver och muskler för att göra en rörelse Grov motorik – arbeta med stora muskelgrupper Fin motorik – arbeta med mindre muskelgrupper Ålder 2-6 år – Börjar behärska den grövre motoriken Ålder 6-8 år – Utvecklingshastigheten av nervsystemet avtar något Ålder 8-11 år – Nervsystemet hinner i kapp längd och vikttillväxt. Bra ålder för att träna motorik ( koordinationsövningar, reaktion). Västergötlands Orienteringsförbund

11 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Ålder år - Snabb längdtillväxt. Viss försämring av rörligheten därför. Ålder år – Puberteten – flickor utvecklas snabbare än pojkar. Allmän tillväxt av styrka och koordination. Ålder år – Människan färdigutvecklas. Pojkar orkar med något tyngre och längre träning. Träning av motoriken bör därför framför allt ske innan puberteten 8-12 årsåldern - Träna koordination, reaktionsförmåga, löpteknik Repetera under puberteten grundläggande motoriska övningar – pga tillväxten är det inte säkert man kan det man kunde innan. Västergötlands Orienteringsförbund

12 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Konditionsträning Kondition – syreupptagningsförmåga eller hur jobbigt det är att gå upp för en trappa Beroende av lungor, hjärta, blodet och musklerna Vad händer i kroppen när du rör dig? Andning, Puls, Temperatur Aerob träning – träning med syretillgång Anaerob träning – träning utan syretillgång Mjölksyra – vid syrebrist Västergötlands Orienteringsförbund

13 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Konditionsträning När du tränar kondition växer och blir hjärtmusklen starkare – slagvolym ökar Ökad blodvolym Fler kapillärer och mitokondrier Effekten av konditionsträning är inte lika stor som hos vuxna på grund av litet hjärta, låg slagvolym och lägre blodtryck. Ger inte lika stor belastning på hjärtat som hos vuxna Lägre testosteronhalt – svarar sämre på konditionsträning Västergötlands Orienteringsförbund

14 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Styrketräning Förmåga att övervinna ett motstånd Maximalstyrka - tyngre belatsning/högre fart – färre repititioner – utveckla en hög effekt Uthålligstyrka – lättare belastning (egna kroppen) – fler repititioner Tidigare har man inte rekommenderat tung styrketräning för barn och ungdomar efter som tillväxtplattorna inte är slutna – risk för skador Västergötlands Orienteringsförbund

15 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Styrketräning Studier som tyder på att det är bra för barn och ungdomar att träna styrketräning Framför allt för att nervbanorna lärs in – rätt teknik Måttlig effekt innan puberteten och sedan större under och efter puberteten Förhållande till sin vikt blir tjejer svagare efter puberteten och killar starkare Västergötlands Orienteringsförbund

16 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Styrketräning Studier visar på en skyddande effekt Fördel när man kommer in i puberteten och redan har lärt in nervbanor – övningarna är redan inlärda Långsam ökning av belastning Noggrann med tekniken Försiktig introduktion av nya övningar Varierad träning Anpassad utrusning Effektiv och säker! Västergötlands Orienteringsförbund

17 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Rörlighetsträning Barn är oftast rörliga Ungdomar kan bli stramare i samband med tillväxt speciellt längd Använd musklerna med fullt ledutslag – aktiv rörlighetsträning Stretching och töjning Minska risken för skador Balans i kroppen för att undvika snedbelastning Motverkar inte träningsvärk God hållning en förutsättning för att kunna träna effektivt och ha en god teknik Västergötlands Orienteringsförbund

18 Kapacitet Före puberteten Tidig fas i puberteten Sen fas I puberteten Efter puberteten Uthållighet Aerob träning L M S Anaerob träning L ? M ? S ? Styrka Maximal Snabbhet Reaktion Acceleration Rörlighet Koordination

19 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Räcker det inte med vanlig orienteringsträning? Mottagligheten är olika vid olika åldrar Tiden till förfogande för träning är begränsad Välj rätt typ av träning vid rätt tidpunkt Bok tips! Prioritera Västergötlands Orienteringsförbund

20 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning
Att fundera på… Det kan skilja flera år i ungdomars fysiska utveckling. Vad innebär detta för träning respektive tävling? Västergötlands Orienteringsförbund

21 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Västergötlands Orienteringsförbund

22 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Psykisk och Social utveckling Psykisk utveckling Intellektuell utveckling Utvecklingen av tänkandet. Ex. språkutveckling, minnesförmåga, Känslomässig utveckling Kontroll över känslor, olika reaktioner, fördomar, komplex, nervositet Personlighetsutveckling Känslomässig utveckling, identitetsutveckling, självständighetsutveckling Social utveckling Utvecklingen i relation till andra – normer, värderingar, handlingar Västergötlands Orienteringsförbund

23 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Intellektuell utveckling 5-6 år Konkret Lek, enkla regler och utrustning, kan koncentrera sig 20 min, utgår från sig själva, egocentriska 6-9 år Abstrakt tänkande startar, men kan variera Variation och aktivitet Börjar kunna skilja på rätt och fel Kan lära sig av sina misstag 8-12 år Förstår relation orsak/verkan kan reflektera över det de upplevt Föra diskussioner Ta ansvar Kan planera 11-16 år Uppnådd moget intellekt Taktiska resonemang Bjud in i beslutsprocess, målsättningar etc Bygg på med erfarenheter och möjligheter att lära sig Västergötlands Orienteringsförbund

24 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Intellektuella behov Västergötlands Orienteringsförbund

25 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Diskussion Barn och ungdomars psykiska utveckling Hur hanterar man i att alla i gruppen kanske inte förstår din instruktion? Västergötlands Orienteringsförbund

26 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Emotionell utveckling 5-6 år - Känslorna varierar, oftast glada och tycker det mesta är roligt 6-12 år - Reagerar olika. Kan bli ledsna/arga utan att man inte menat illa 11 år och uppåt - Känslorna skiftar tvärt. Hormonella orsaker, miljöförändringar. Vem är jag, vad vill jag, var hör jag hemma? Ge stöd, ge möjlighet att uttrycka känslor, stötta till goda värderingar, positiva upplevelser Västergötlands Orienteringsförbund

27 Kännetecken för ungas känslor
Barn och ungdomars psykiska utveckling Kännetecken för ungas känslor Västergötlands Orienteringsförbund

28 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Social utveckling 2 – 6 år – Upptäcker sig själv 6 – 8 år – Börjar söka kontakt med jämnåriga. Leken är viktig för social träning 8-11 år – Ledaren är betydelsefull, idoldyrkan 11-13 år – Flickor beroende av kompisen, pojkar prestationsinriktade 13 år och uppåt – Gänget blir viktigare och föräldern får mindre betydelse. Ofta konflikter med vuxna. Identitetssökande, ofta perioder av kaos. Mer intresse för samhället och sociala problem som man gärna diskuterar Västergötlands Orienteringsförbund

29 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Social utveckling Fundera och diskutera Är orienteringen bra på att tillgodose de sociala behov som ungdomar har? Varför? Varför inte? Vad kan du som tränare göra för att främja de ungas sociala utveckling i din träningsgrupp? Västergötlands Orienteringsförbund

30 Sambandet mellan fysisk aktivitet och självkänsla
Barn och ungdomars psykiska utveckling Sambandet mellan fysisk aktivitet och självkänsla Västergötlands Orienteringsförbund

31 Barn och ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden
Barn och ungdomars psykiska utveckling Barn och ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden Intellektuell kompetens Fysisk kompetens Fysisk framtoning Kompisacceptans Beteende (uppförande) Västergötlands Orienteringsförbund

32 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Ökad självkänsla Uppskattning för den jag är Ökat självförtroende Uppskattning för det jag presterar Ökad självtillit och ökade möjligheter att: Våga försöka Acceptera sig själv och andra Handskas med misslyckanden Lära sig - utvecklas Västergötlands Orienteringsförbund

33 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Att tänka på som ledare! Träning 8-11 år Korta instruktioner! …med VAK! Var tydlig och rättvis! Se till att ingen blir utanför! Regler och ramar underlättar och skapar trygghet! Västergötlands Orienteringsförbund

34 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Att tänka på som ledare! Träning år Viktigt att arbeta med gruppkänslan, stimulera till aktiviteter så barnen lär känna varandra! Tydliga regler och ramar underlättar. Låt gärna barnen vara med och påverka! Eftersträva olika typer av tävlingsmoment. (För att inte alltid favoriserar tidigt utvecklade ungdomar!) Västergötlands Orienteringsförbund

35 Barn och ungdomars psykiska utveckling
Att tänka på som ledare! Träning 13 år och uppåt Fortsätt arbeta med gruppkänslan! Låt ungdomarna bli mer och mer delaktiga i klubbarbetet. Våga delegera träningar och andra aktiviteter till ungdomarna! Västergötlands Orienteringsförbund

36 OL – teknik grön-gul Vad styr orienteringsförmågan?
Västergötlands Orienteringsförbund

37 OL – teknik grön-gul Om farten är rätt anpassad kan alla springa en orienteringsbana utan att bomma... Västergötlands Orienteringsförbund

38 OL – teknik grön-gul Vad är orienteringsteknik?
Strategier och metoder som med hjälp av kartan används för att orientera så optimalt som möjligt. Översättningsförmåga Från kartan till verkligheten och tvärtom. Västergötlands Orienteringsförbund

39 OL – teknik grön-gul Metoder grön – gul nivå
Orienteringsteknik Fin och grovorientera Hålla riktning Framförhållning Rätt metod vid rätt tillfälle Metoderna bör kunna blandas, ändras och anpassas efter karta och terräng. Västergötlands Orienteringsförbund

40 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund
Orienteringsteknik Strategier grön – gul nivå Hur man planerar sträckor, vägval och kontrolltagning. Planen bör vara flexibel och anpassningsbar efter förutsättningar. Hur tar jag kontrollen snabbt och säkert? Vilken metod bör användas? Finns det en bra attackpunkt? Västergötlands Orienteringsförbund

41 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund
Banläggartrappan - Utvecklingstrappan Banläggartrappan Stöd till banläggaren Utvecklingstrappan Stöd till tränare och ledare Banläggartrappan och utvecklingstrappan är anpassade till varandra så att de aktiva skall få en bra utveckling och rimliga utmaningar på alla nivåer. Västergötlands Orienteringsförbund

42 Banläggningstrappan V 1-4 K 1-17
K 17 Finorientering i detaljrik terräng K 16 Grovorientering i svår kurvbild V 4 Svår vägvalsbedömning K 15 Kontrolltagning i detaljfattig terräng K 14 Kontrolltagning utan tydlig uppfångare K 13 Grovorientering i enkel kurvbild K 12 Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare K 11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare V 3 Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet K 10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare K 9 Lätt kurvbildsorientering K 8 Lätt grovorientering mot säker uppfångare K 7 Gena mot säker uppfångare V 2 Bedömning av längd och löpbarhet K 6 Gena över öppet området mot säker uppfångare K 5 Svårare ledstångsorientering K 4 Kontroll vid sidan av ledstång V 1 Enbart längdbedömning K 3 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan (max två byten per sträcka) K 2 Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll K 1 Lätt ledstångsorientering, given riktning Västergötlands Orienteringsförbund

43 Västergötlands Orienteringsförbund
Utvecklingstrappan grön-gul Klassindelning DH 12 DH 14 kort ÖM 3 & 4 DH 10 DH 12 kort U2, ÖM 1 & 2 Inskoln. U1 Västergötlands Orienteringsförbund

44 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund

45

46 Ledarskap och pedagogik
Vad är ledarskap? Vilka egenskaper behöver en ledare? Vem är en ledare? Har du mött någon bra ledare? Har du mött någon dålig ledare? Västergötlands Orienteringsförbund

47 Ledarskap och pedagogik
Vad menar vi med ledare? En ledare är en kropp som överför ljus, kraft och värme (beskrivning hämtad från fysikboken) Västergötlands Orienteringsförbund

48 Överför ljus, kraft och värme…
Ledarskap och pedagogik Överför ljus, kraft och värme… Vad förmedlar du? Hur kan du överföra ljus, kraft och värme? Västergötlands Orienteringsförbund

49 Egenskaper hos en bra tränare
Ledarskap och pedagogik Egenskaper hos en bra tränare (Efter intervjuer med svenska ungdomar) Utåtriktad, ha tålamod, fantasirik, rolig, trivselmänniska, ha humor, OL är inte blodigt allvar, prata med alla, ärlig, inte vara grinig, inge förtroende, skämtsam, hålla kontakt, inte alltid fordra att man ska köra hårt, satsa på tjejer, uppmuntra, positiv, göra ovanliga saker, rättvis, vara sig själv, lättillgänglig, vara naturlig, bry sig om, ta reda på vem jag är, engagerad… Västergötlands Orienteringsförbund

50 Ledarskap och pedagogik
Västergötlands Orienteringsförbund

51 Ledarskap och pedagogik
Vem är du som ledare? Testa dina egenskaper! Nytänkare Genomförare Strukturerare Sammanhållare Västergötlands Orienteringsförbund

52 Ledarskap och pedagogik
NYTÄNKARE Karaktär Kreativ, påhittig, intuitiv, idérik, fiffig Bra på Utveckla, förändra, kreera, skapa, tänka annorlunda Negativa drag Orealistisk, drömmare, hämningslös, ologisk GENOMFÖRARE Karaktär Beslutsam, driftig, målmedveten, kraftfull, resultatinriktad Bra på Verkställa, uträtta, driva på, realisera, få saker att hända Negativa drag Otålig, självupptagen, auktoritär, rastlös, statusinriktad STRUKTURERARE Karaktär Organiserad, analytisk, kunnig, ordning och reda, noggrann Bra på Förvalta, administrera, bevara, säkerställa, levandehålla Negativa drag Pedantisk, petnoga, överdrivet kritisk, förändringsovillig, förhalande SAMMANHÅLLARE Karaktär Social, vårdande, uppmuntrande, generös, lättsam Bra på Samordna, integrera, kompromissa, förena, införliva Negativa drag Obeslutsam, överdrivet personlig, vill tillfredställa alla, konflikträdd Västergötlands Orienteringsförbund

53 Ledarskap och pedagogik
Västergötlands Orienteringsförbund

54 Ledarskap och pedagogik
Möta och påverka Vad är viktigt i barns värld? Vilka ord används Vilken musik Vilka böcker Vilka filmer Västergötlands Orienteringsförbund

55 Ledarskap och pedagogik
Möta och påverka Om du är i tid Vilka frågor du ställer Vilka frågor du inte ställer Vem du talar med och vem du inte talar med Ditt val av kläder Dina blickar, ditt kroppsspråk, ditt röstläge …påverkar ditt ledarskap och dem du leder. Västergötlands Orienteringsförbund

56 Ledarskap och pedagogik
Feedback Skall ske i positiva ord och beteendet som du vill återkoppla på måste vara förändringsbart. Tydligt och konkret I rätt tid, nära händelsen. Utgå från helheten först innan du återkopplar på enskilda delar. Tala i jagbudskap där känslan är närvarande och önskan eller ditt förslag finns med. Västergötlands Orienteringsförbund

57 Ledarskap och pedagogik
Möta människor där de är, är att möta dem på rätt sinneskanal. Vi är alla olika mottagliga och skiljer oss åt inlärningsmässigt. Vilket sinne lär du med? Fyra inlärningsmönster Visuell - Se saker Auditiv - Höra saker Kinestetisk - Prova själv Taktil - Känna ”Var på din VAKT då du planerar övningarna. Planera även hur du ska ge instruktionerna så att alla inlärningsstilar tillgodoses.” Västergötlands Orienteringsförbund

58 Ledarskap och pedagogik
Visuellt lär genom synintryck ser bilder och modeller inne i hjärnan gillar att läsa gillar ögonkontakt minns det de sett pratar snabbt och högt sitter still, rak kroppshållning ” Nu gick det upp ett ljus!” Västergötlands Orienteringsförbund

59 Ledarskap och pedagogik
Auditivt lär genom hörselintryck gillar att lyssna, tala och diskutera berättar gärna minns genom ljud och röster förhandlar social läser gärna högt lätt distraherad pratar med varierat tonfall och tempo flackar med blicken, tittar neråt ”Aha, nu ringer en klocka!” Västergötlands Orienteringsförbund

60 Ledarskap och pedagogik
Kinestetiskt lär genom känsel (taktil) kroppen och rörelser viktiga vid inlärning fysiskt aktiva prova på, experimentera, delaktiga minns upplevelser gester och rörelser beskriver känslor tydligt kroppsspråk pratar långsamt byter sittställning ”Ah, nu greppar jag det här!” Västergötlands Orienteringsförbund

61 Ledarskap och pedagogik
Det är inte enkelt att vara ledare…… Hur visar vi och vad säger vi? Sista säkra, attackpunkt….. Har ni några speciella metoder i er förening? Västergötlands Orienteringsförbund

62 Ledarskap och pedagogik
Pedagogiska metoder Från det enklare till det svårare Visa – pröva – instruera öva Hel- eller delmetoden Allsidig träning Västergötlands Orienteringsförbund

63 Ledarskap och pedagogik
ALM-trädet –en lärande miljö Ansträngning (Uppmuntra detta…) Lärande (Ha fokus på uppgiften. Jämför med dig själv) Misstag (Misstag är en naturlig del av lärprocessen. Lär av misstagen) Västergötlands Orienteringsförbund

64 Ledarskap och pedagogik En god inlärningsmiljö
Ett öppet klimat Uttalad gemenskap Tillhörighet Var konsekvent Goda relationer Bonding Västergötlands Orienteringsförbund

65 Ledarskap och pedagogik
Det går inte att få andra att brinna om du inte brinner själv! Bränsle Västergötlands Orienteringsförbund


Ladda ner ppt "Introduktion för nya ledare"

Liknande presentationer


Google-annonser