Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för nya ledare Västergötlands Orienteringsförbund Program: 9-10.15 Inledning och Idrotten vill 10.15 Fika 10.30-12.15 Barn och ungdomars utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för nya ledare Västergötlands Orienteringsförbund Program: 9-10.15 Inledning och Idrotten vill 10.15 Fika 10.30-12.15 Barn och ungdomars utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för nya ledare Västergötlands Orienteringsförbund Program: 9-10.15 Inledning och Idrotten vill 10.15 Fika 10.30-12.15 Barn och ungdomars utveckling 12.15-13.15 Lunch 13.15-14.30 Ledarskap och pedagogik 14.30-15.00 OL-skoj, praktiskt pass 15.00-15.15 Fika 15.15-16.30 Ledarskap och pedagogik

2 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Barn är fysiologiskt sett inte små vuxna och bör alltså inte heller tränas som sådana. Att träna och leda barn kräver därför särskild kunskap.

3 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Stora variationer i fysisk utveckling -Kronologisk ålder -Biologisk ålder Skillnader mellan flickor och pojkar Innan puberteten – inte så stor skillnad Under puberteten – ökad utvecklingstakt – flickor före pojkar Efter puberteten – fortfarande tydlig skillnad mellan pojkar och flickor – pojkar i kapp och generellt sett en större fysisk förmåga

4 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Förändring av kroppen

5 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund

6 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Stor skillnad i längd ger stora skillnader i fysisk förmåga! En god prestation hos en 13- åring kan bero på flera olika saker: •Kommit långt i sin pubertet •Stor träningsmängd •Bra gener

7 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Fundera och diskutera: ”Kim har tränat orientering i många år och gjort såväl stora framsteg som bra resultat, bland annat har guldmedaljen vid DM bärgats vid flera tillfällen. Nu börjar högstadiet och Kim som är ambitiös lägger också ner mycket tid på sitt skolarbete. Kim är också mitt uppe i puberteten och kroppen börjar få nya former. Det inträffar allt oftare att Kim har svårt att hänga med på intervallträningen eller andra löpbetingade övningar. Kim visar alltmer upp sin frustration på träningarna och börjar till och med utebli från vissa träningar. Vad kan vi göra som tränare?

8 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Tillväxt – vad händer i kroppen när man växer •Tillväxtzonen ska slutas – mjuka broskändar som växer ihop •Belastning av skelettet på verkar bentätheten – träna! •Slutet tillväxtplatta i knä vid 20 år! •PHV age Då man växer som mest på längden – pojkar 14 år, flickor 12 år •Muskeltillväxt – ca 25 % muskelmassa vid födseln (40-50 % vid vuxen ålder) •Kul kuriosa – Vid 2 årsålder har vi nåt ca hälften av sin fulla längd.

9 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Snabbhet Uthållighet RörlighetKoordination Styrka

10 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Motorisk utveckling – koordination och snabbhet • Utveckling av nervsystemet som koordinerar kroppens rörelser • Samspel mellan nerver och muskler för att göra en rörelse • Grov motorik – arbeta med stora muskelgrupper • Fin motorik – arbeta med mindre muskelgrupper Ålder 2-6 år – Börjar behärska den grövre motoriken Ålder 6-8 år – Utvecklingshastigheten av nervsystemet avtar något Ålder 8-11 år – Nervsystemet hinner i kapp längd och vikttillväxt. Bra ålder för att träna motorik ( koordinationsövningar, reaktion).

11 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Ålder 11-13 år - Snabb längdtillväxt. Viss försämring av rörligheten därför. Ålder 13-15 år – Puberteten – flickor utvecklas snabbare än pojkar. Allmän tillväxt av styrka och koordination. Ålder 15-20 år – Människan färdigutvecklas. Pojkar orkar med något tyngre och längre träning. • Träning av motoriken bör därför framför allt ske innan puberteten • 8-12 årsåldern - Träna koordination, reaktionsförmåga, löpteknik • Repetera under puberteten grundläggande motoriska övningar – pga tillväxten är det inte säkert man kan det man kunde innan.

12 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Konditionsträning •Kondition – syreupptagningsförmåga eller hur jobbigt det är att gå upp för en trappa •Beroende av lungor, hjärta, blodet och musklerna •Vad händer i kroppen när du rör dig? •Andning, Puls, Temperatur •Aerob träning – träning med syretillgång •Anaerob träning – träning utan syretillgång •Mjölksyra – vid syrebrist

13 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Konditionsträning •När du tränar kondition växer och blir hjärtmusklen starkare – slagvolym ökar •Ökad blodvolym •Fler kapillärer och mitokondrier •Effekten av konditionsträning är inte lika stor som hos vuxna på grund av litet hjärta, låg slagvolym och lägre blodtryck. Ger inte lika stor belastning på hjärtat som hos vuxna •Lägre testosteronhalt – svarar sämre på konditionsträning

14 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Styrketräning •Förmåga att övervinna ett motstånd •Maximalstyrka - tyngre belatsning/högre fart – färre repititioner – utveckla en hög effekt •Uthålligstyrka – lättare belastning (egna kroppen) – fler repititioner •Tidigare har man inte rekommenderat tung styrketräning för barn och ungdomar efter som tillväxtplattorna inte är slutna – risk för skador

15 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund •Studier som tyder på att det är bra för barn och ungdomar att träna styrketräning •Framför allt för att nervbanorna lärs in – rätt teknik •Måttlig effekt innan puberteten och sedan större under och efter puberteten •Förhållande till sin vikt blir tjejer svagare efter puberteten och killar starkare Styrketräning

16 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Styrketräning •Studier visar på en skyddande effekt •Fördel när man kommer in i puberteten och redan har lärt in nervbanor – övningarna är redan inlärda •Långsam ökning av belastning •Noggrann med tekniken •Försiktig introduktion av nya övningar •Varierad träning •Anpassad utrusning •Effektiv och säker!

17 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Rörlighetsträning •Barn är oftast rörliga •Ungdomar kan bli stramare i samband med tillväxt speciellt längd •Använd musklerna med fullt ledutslag – aktiv rörlighetsträning •Stretching och töjning •Minska risken för skador •Balans i kroppen för att undvika snedbelastning •Motverkar inte träningsvärk •God hållning en förutsättning för att kunna träna effektivt och ha en god teknik

18 KapacitetFöre pubertetenTidig fas i puberteten Sen fas I puberteten Efter puberteten Uthållighet Aerob träningLMSS Anaerob träningL ? M ?S ? Styrka UthållighetMSSS MaximalLLMS Snabbhet ReaktionSSML AccelerationLMMS MaximalLMSS RörlighetLLMM KoordinationSSML

19 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Räcker det inte med vanlig orienteringsträning? • Mottagligheten är olika vid olika åldrar • Tiden till förfogande för träning är begränsad • Välj rätt typ av träning vid rätt tidpunkt Bok tips! Prioritera

20 Barn och ungdomars fysiska utveckling och träning Västergötlands Orienteringsförbund Att fundera på… Det kan skilja flera år i ungdomars fysiska utveckling. Vad innebär detta för träning respektive tävling?

21 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund

22 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Psykisk utveckling Intellektuell utveckling Utvecklingen av tänkandet. Ex. språkutveckling, minnesförmåga, Känslomässig utveckling Kontroll över känslor, olika reaktioner, fördomar, komplex, nervositet Personlighetsutveckling Känslomässig utveckling, identitetsutveckling, självständighetsutveckling Social utveckling Utvecklingen i relation till andra – normer, värderingar, handlingar Psykisk och Social utveckling

23 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund • 5-6 årKonkret » Lek, enkla regler och utrustning, kan koncentrera sig 20 min, utgår från sig själva, egocentriska • 6-9 årAbstrakt tänkande startar, men kan variera » Variation och aktivitet » Börjar kunna skilja på rätt och fel » Kan lära sig av sina misstag • 8-12 årFörstår relation orsak/verkan kan reflektera över det de upplevt » Föra diskussioner » Ta ansvar » Kan planera • 11-16 årUppnådd moget intellekt » Taktiska resonemang » Bjud in i beslutsprocess, målsättningar etc » Bygg på med erfarenheter och möjligheter att lära sig Intellektuell utveckling

24 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Intellektuella behov

25 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Hur hanterar man i att alla i gruppen kanske inte förstår din instruktion? Diskussion

26 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund • 5-6 år - Känslorna varierar, oftast glada och tycker det mesta är roligt • 6-12 år - Reagerar olika. Kan bli ledsna/arga utan att man inte menat illa • 11 år och uppåt - Känslorna skiftar tvärt. Hormonella orsaker, miljöförändringar. Vem är jag, vad vill jag, var hör jag hemma? Ge stöd, ge möjlighet att uttrycka känslor, stötta till goda värderingar, positiva upplevelser Emotionell utveckling

27 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Kännetecken för ungas känslor

28 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Social utveckling •2 – 6 år – Upptäcker sig själv •6 – 8 år – Börjar söka kontakt med jämnåriga. Leken är viktig för social träning •8-11 år – Ledaren är betydelsefull, idoldyrkan •11-13 år – Flickor beroende av kompisen, pojkar prestationsinriktade •13 år och uppåt – Gänget blir viktigare och föräldern får mindre betydelse. Ofta konflikter med vuxna. Identitetssökande, ofta perioder av kaos. Mer intresse för samhället och sociala problem som man gärna diskuterar

29 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Social utveckling Fundera och diskutera Är orienteringen bra på att tillgodose de sociala behov som ungdomar har? Varför? Varför inte? Vad kan du som tränare göra för att främja de ungas sociala utveckling i din träningsgrupp?

30 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Sambandet mellan fysisk aktivitet och självkänsla

31 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Barn och ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden • Intellektuell kompetens • Fysisk kompetens • Fysisk framtoning • Kompisacceptans • Beteende (uppförande)

32 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Ökad självkänsla Uppskattning för den jag är Ökat självförtroende Uppskattning för det jag presterar Ökad självtillit och ökade möjligheter att: • Våga försöka • Acceptera sig själv och andra • Handskas med misslyckanden • Lära sig - utvecklas

33 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Träning 8-11 år •Korta instruktioner! …med VAK! •Var tydlig och rättvis! •Se till att ingen blir utanför! •Regler och ramar underlättar och skapar trygghet! Att tänka på som ledare!

34 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Att tänka på som ledare! Träning 11-13 år •Viktigt att arbeta med gruppkänslan, stimulera till aktiviteter så barnen lär känna varandra! •Tydliga regler och ramar underlättar. Låt gärna barnen vara med och påverka! •Eftersträva olika typer av tävlingsmoment. (För att inte alltid favoriserar tidigt utvecklade ungdomar!)

35 Barn och ungdomars psykiska utveckling Västergötlands Orienteringsförbund Att tänka på som ledare! Träning 13 år och uppåt •Fortsätt arbeta med gruppkänslan! •Låt ungdomarna bli mer och mer delaktiga i klubbarbetet. •Våga delegera träningar och andra aktiviteter till ungdomarna!

36 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund Vad styr orienteringsförmågan?

37 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund Om farten är rätt anpassad kan alla springa en orienteringsb ana utan att bomma...

38 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund Vad är orienteringsteknik?  Orienteringsteknik – Strategier och metoder som med hjälp av kartan används för att orientera så optimalt som möjligt.  Översättningsförmåga – Från kartan till verkligheten och tvärtom.

39 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund  Orienteringsteknik •Fin och grovorientera •Hålla riktning •Framförhållning  Rätt metod vid rätt tillfälle •Metoderna bör kunna blandas, ändras och anpassas efter karta och terräng. Metoder grön – gul nivå

40 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund Orienteringsteknik Strategier grön – gul nivå  Hur man planerar sträckor, vägval och kontrolltagning. – Planen bör vara flexibel och anpassningsbar efter förutsättningar.  Hur tar jag kontrollen snabbt och säkert? – Vilken metod bör användas? Finns det en bra attackpunkt?

41 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund Banläggartrappan - Utvecklingstrappan  Banläggartrappan •Stöd till banläggaren  Utvecklingstrappan •Stöd till tränare och ledare  Banläggartrappan och utvecklingstrappan är anpassade till varandra så att de aktiva skall få en bra utveckling och rimliga utmaningar på alla nivåer.

42 Västergötlands Orienteringsförbund Banläggningstrappan V 1-4 K 1-17 K 17 Finorientering i detaljrik terräng K 16 Grovorientering i svår kurvbild V 4 Svår vägvalsbedömning K 15 Kontrolltagning i detaljfattig terräng K 14 Kontrolltagning utan tydlig uppfångare K 13 Grovorientering i enkel kurvbild K 12 Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare K 11 Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare V 3 Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet K 10 Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare K 9 Lätt kurvbildsorientering K 8 Lätt grovorientering mot säker uppfångare K 7 Gena mot säker uppfångare V 2 Bedömning av längd och löpbarhet K 6Gena över öppet området mot säker uppfångare K 5Svårare ledstångsorientering K 4Kontroll vid sidan av ledstång V 1Enbart längdbedömning K 3Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan (max två byten per sträcka) K 2Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll K 1Lätt ledstångsorientering, given riktning

43 Västergötlands Orienteringsförbund Utvecklingstrappan grön-gul  Klassindelning •DH 12 •DH 14 kort •ÖM 3 & 4 •DH 10 •DH 12 kort •U2, ÖM 1 & 2 •Inskoln. •U1

44 OL – teknik grön-gul Västergötlands Orienteringsförbund

45

46 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund • Vad är ledarskap? • Vilka egenskaper behöver en ledare? • Vem är en ledare? • Har du mött någon bra ledare? • Har du mött någon dålig ledare?

47 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Vad menar vi med ledare? En ledare är en kropp som överför ljus, kraft och värme (beskrivning hämtad från fysikboken)

48 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Överför ljus, kraft och värme… • Vad förmedlar du? • Hur kan du överföra ljus, kraft och värme?

49 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Egenskaper hos en bra tränare Utåtriktad, ha tålamod, fantasirik, rolig, trivselmänniska, ha humor, OL är inte blodigt allvar, prata med alla, ärlig, inte vara grinig, inge förtroende, skämtsam, hålla kontakt, inte alltid fordra att man ska köra hårt, satsa på tjejer, uppmuntra, positiv, göra ovanliga saker, rättvis, vara sig själv, lättillgänglig, vara naturlig, bry sig om, ta reda på vem jag är, engagerad… (Efter intervjuer med svenska ungdomar)

50 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund

51 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Vem är du som ledare? • Testa dina egenskaper! • Nytänkare • Genomförare • Strukturerare • Sammanhållare

52 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund NYTÄNKARE Karaktär Kreativ, påhittig, intuitiv, idérik, fiffig Bra på Utveckla, förändra, kreera, skapa, tänka annorlunda Negativa drag Orealistisk, drömmare, hämningslös, ologisk STRUKTURERARE Karaktär Organiserad, analytisk, kunnig, ordning och reda, noggrann Bra på Förvalta, administrera, bevara, säkerställa, levandehålla Negativa drag Pedantisk, petnoga, överdrivet kritisk, förändringsovillig, förhalande GENOMFÖRARE Karaktär Beslutsam, driftig, målmedveten, kraftfull, resultatinriktad Bra på Verkställa, uträtta, driva på, realisera, få saker att hända Negativa drag Otålig, självupptagen, auktoritär, rastlös, statusinriktad SAMMANHÅLLARE Karaktär Social, vårdande, uppmuntrande, generös, lättsam Bra på Samordna, integrera, kompromissa, förena, införliva Negativa drag Obeslutsam, överdrivet personlig, vill tillfredställa alla, konflikträdd

53 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund

54 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Möta och påverka • Vad är viktigt i barns värld? – Vilka ord används – Vilken musik – Vilka böcker – Vilka filmer

55 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund • Om du är i tid • Vilka frågor du ställer • Vilka frågor du inte ställer • Vem du talar med och vem du inte talar med • Ditt val av kläder • Dina blickar, ditt kroppsspråk, ditt röstläge …påverkar ditt ledarskap och dem du leder. Möta och påverka

56 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund •Skall ske i positiva ord och beteendet som du vill återkoppla på måste vara förändringsbart. •Tydligt och konkret •I rätt tid, nära händelsen. •Utgå från helheten först innan du återkopplar på enskilda delar. •Tala i jagbudskap där känslan är närvarande och önskan eller ditt förslag finns med. Feedback

57 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund •Möta människor där de är, är att möta dem på rätt sinneskanal. •Vi är alla olika mottagliga och skiljer oss åt inlärningsmässigt. •Vilket sinne lär du med? •Fyra inlärningsmönster Visuell- Se saker Auditiv- Höra saker Kinestetisk - Prova själv Taktil- Känna ”Var på din VAKT då du planerar övningarna. Planera även hur du ska ge instruktionerna så att alla inlärningsstilar tillgodoses.”

58 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Visuellt • lär genom synintryck • ser bilder och modeller inne i hjärnan • gillar att läsa • gillar ögonkontakt • minns det de sett • pratar snabbt och högt • sitter still, rak kroppshållning • ” Nu gick det upp ett ljus!”

59 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund • lär genom hörselintryck • gillar att lyssna, tala och diskutera • berättar gärna • minns genom ljud och röster • förhandlar • social • läser gärna högt • lätt distraherad • pratar med varierat tonfall och tempo • flackar med blicken, tittar neråt • ”Aha, nu ringer en klocka!” Auditivt

60 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund • lär genom känsel (taktil) • kroppen och rörelser viktiga vid inlärning • fysiskt aktiva • prova på, experimentera, delaktiga • minns upplevelser • gester och rörelser • beskriver känslor • tydligt kroppsspråk • pratar långsamt • byter sittställning • ”Ah, nu greppar jag det här!” Kinestetiskt

61 Det är inte enkelt att vara ledare…… Hur visar vi och vad säger vi? Sista säkra, attackpunkt….. Har ni några speciella metoder i er förening? Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund

62 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Pedagogiska metoder • Från det enklare till det svårare • Visa – pröva – instruera öva • Hel- eller delmetoden • Allsidig träning

63 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund • ALM-trädet –en lärande miljö – Ansträngning (Uppmuntra detta…) – Lärande (Ha fokus på uppgiften. Jämför med dig själv) – Misstag (Misstag är en naturlig del av lärprocessen. Lär av misstagen)

64 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund En god inlärningsmiljö Uttalad gemenskap Var konsekvent Goda relationer Ett öppet klimat Bonding Tillhörighet

65 Ledarskap och pedagogik Västergötlands Orienteringsförbund Det går inte att få andra att brinna om du inte brinner själv! Bränsle


Ladda ner ppt "Introduktion för nya ledare Västergötlands Orienteringsförbund Program: 9-10.15 Inledning och Idrotten vill 10.15 Fika 10.30-12.15 Barn och ungdomars utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser