Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multiple Myeloma Hareth Nahi Haematology center, Karolinska, Huddinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multiple Myeloma Hareth Nahi Haematology center, Karolinska, Huddinge."— Presentationens avskrift:

1 Multiple Myeloma Hareth Nahi Haematology center, Karolinska, Huddinge

2 Multiplet Myelom Är en cancerform med ursprung ifrån plasmacellerna. Den betraktas som en kronisk sjukdom, Viktigt att komma ihåg är att många gamla och nya mediciner förlänger livet betydligt och att prognosen har förbättrat för varje år de senare åren

3 Plasmaceller är högspecialiserade antikroppsproducerande B-celler. Plasmaceller har en mycket hög utsöndring av antikroppar

4 Diagnostiska kriterier 1.Förekomst av M-komponent och/eller förekomst av lätta kedjor i dygnsurin i kombination med minst ett subnormalt polyklonalt immunglobulin. 2. >10% plasmaceller i benmärgsutstryk 3.typiska skelettförändringar på röntgen.

5 Behandlingsinduktion 1-Hyperkalcemi (höga kalk nivåer) 2-Anemi (blodbrist) 3-Njurpåverkan 4-Skelett engagemang

6 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer

7 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer Ålder - Kön - Ras -

8 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer Ålder - risken ökar med åldern, median ~70 år Kön - Ras -

9 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer Ålder - risken ökar med åldern, median ~70 år Kön - Kvinnor/män 40/60 Ras -

10 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer Ålder - risken ökar med åldern, median ~70 år Kön - Kvinnor/män 40/60 Ras - Ovanlig sjukdom bland asiater, 2-3 ggr vanligare bland afrikaner jmf med europeér

11 Genes Inga säkra omgivningsfaktorer Ålder - risken ökar med åldern, median ~70 år Kön - Kvinnor/män 40/60 Ras - Ovanlig sjukdom bland asiater, 2-3 ggr vanligare bland afrikaner jmf med europeér Arv - 700-800/år X 30 år= 0.6% ”Det är inte ditt fel”

12 StageISS Criteria Iβ2-microglobulin < 3.5; albumin ≥ 3.5 IINeither stage I nor stage III values IIIβ2-microglobulin > 5.5 International Staging System Durie-Salmon system: widely used since 1975 Stage based on M-protein levels, bone lesions, Hb values, serum calcium

13 Prognostiska faktorer 1.Nedsatt njurfunktion. 2. Beta-2 mikroglobulin, stegrat vid diagnos 3. Vissa kromosomrubbningar

14

15 The prognostic significance of 8p21 deletion in multiple myeloma Tolga Sutlu, Gösta Gahrton and Hareth Nahi Division of Hematology, Department of Medicine Karolinska University Hospital Huddinge

16 The study Number of Patients58 Age (years)58 (36-72) Time to ASCT (months) 5,3 (0,7-15,7) Plasma cells (% in BM) 23 (10-80) Hb (g/L)115 (-67-143) Creatinine (umol/L)94 (38-980) β 2 M (mg/L)2,7 (0,9-18) Stage ( 1/2/3)1 / 12 / 45 • FISH analysis: • 1q21 • 8p21 • 19q13 • 17p13 • 15q22 • 6q21 • 13q14.3 • t(4;14) • t(11;14) • Statistical analysis • Survival curves • Multivariate analysis of prognostic factors • Clustering of chromosomal aberrations

17 Chromosomal aberrations IncidencePFS (months)OS (months) deletions 13q14 35 (60%)50 vs. 15*NR vs. 45* 8p21 14 (24%)27 vs. 12*67 vs. 24* 6q21 5 (9%)22 vs. 1457 vs. 32 17p13 13 (22%)21 vs. 2652 vs. NR amplifications 1q21 22 (38%)50 vs. 15*79 vs. 45 15q22 29 (50%)21 vs. 2052 vs. 57 19q13 24 (41%)21 vs. 2252 vs. 41 9p21 21 (36%)22 vs. 2152 vs. 67 Trans locations t(4;14) 9 (15%)22 vs. 1857 vs. 34 t(11;14) 8 (14%)21 vs. 2252 vs. 79 ALL582252

18 Myelom – klinisk bild Benmärgsinsufficiens ger trötthet Skelettdestruktioner ger värk Hypogammaglobulinemi ger infektionskänslighet Risk för njursvikt

19 Nahi et al, Huddinge, 1500 patients since 1990 Man/Kvinna, % 51/49 Median ålder, år 68 Ålder ≥75 år, % 20 ß2M 5.5 mg/L, % 12 / 55 / 33 IgG / IgA / Lätta Kedjor, % 64 / 24 / 8 Skelett engag., % 65 % plasmaceller i benmärgen 10-40 Krea. (njurvärdet), CrCl ≤30 / >30-60 / >60 ml/min, % 6 / 48 / 46 Njursvikt/lätt nedsatt/normal

20 Progress in the treatment of MM over the past 40 years 1999 First report on thalidomide April 2004 Bortezomib EU licence April 2005 Bortezomib approved for first relapse in Europe 2006 MPT Phase III trials 2007 MPV Phase III and bortezomib front-line trials 2007 Len/dex approved for first relapse in Europe 1995 onward Tandem ASCT Melphalan From 1980s Myeloablation + ASCT 1962 Prednisone + melphalan 1990s Supportive care Melphalan From 1980s Myeloablation + ASCT 1962 Prednisone + melphalan 1990s Supportive care 1995 onward Tandem ASCT

21 Progress in the treatment of MM over the past 5 years Carfilzomib Oral protease inhibitor HDAC Inhibitor Maintenance ??????????? ??????? Pomalidomide Bendamustine Panobinostat Anti CD138 ICAM Antibody

22 Kumar et al. Blood 2007;110: (Abstract 3594) Year of diagnosis Median overall survival (months) 10 60 70 20 30 40 50 1971–19761977–19821983–19881989–19941995–20002000–2006 0

23 Behandling av myelom stadium II och III >= 70 år p.o. Alkeran+Deltison (MP) var 4:e eller var 6:e vecka ± Thalidomid, alt. MPV Velcade/Kortison Revlimid/Kortison <70 år Om samtidig, annan, sjuklighet eller pat kan bedömas ej var aktuell för högdosterapi, se ovan. Annars behandling till remission (CR eller PR) och därefter högdosterapi

24 De Vanligaste biverkningarna BortezomibThalidomideLenalidomide PN (perifer neuropati) ja • Oftast går tillbaka efter avslutad behandling Ja Kan vara bestående nej DVT, djupventrombossällanja PE, lungembolisällanja DVT och LE profylax nödvändig –ja* Thrombocytopenia (låga trombocyter) jasällanja Neutropenia (låga vita)ja Gastrointestinal (magtarm biverkn.) ja Teratogenic (fosterskadande) nejja www.thalomid.com www.emea.europa.eu *In combination with Dex and/or chemotherapy and ESAs

25 Pågående kliniska prövningar Karolinska, Huddinge •Industri finansierat •Prövar initierat •På uppdrag av nordiska gruppen

26 Underhållsstudie med Bortezomib (Velcade) + Skelett studien Patienter som genomgått högdosbehandling och autolog benmärgstransplantation Slut inkluderat >300 patienter inkluderade Nordiska gruppen Pågår Företags sponsrad

27 Lenalidomid (Revlimid)+Kortison jmf med MPT Patienter som är inte aktuella för högdosbehandling Primär behandling Företags sponsrad

28 Vaccinationer Grunden är att bygga ett immunförsvar Syftet är att förebygga återfall Ej avsedda för en fullutvecklad, behandlingskrävande sjukdom Icke behandlingskrävande patienter med successiv stegring av M-komp. Prövar initierat

29 Velcade+Kortison ↔ Velcade+Kortison+ Panobinostat >1-3 linjersbehandling Företags sponsrad

30 Revlimid+Kortison ↔ Revlimd+Kortison+ Carfilzomib >1-3 linjers behandling Företags sponsrad

31 REVII Del 1 Revlimid+Kortison i 2:a linjen Del 2 Revlimid↔ Revlimd+Kortison >1-3 linjers behandling Prövar initierat

32 Antikroppar HuMax-CD38 HuMax-CD38 är en human antikropp som angriper CD38 molekylen Vilken uttrycks på ytan av plasmacellerna Refraktära patienter mot minst 2 behandlinsalternativ CD38 CD138

33 3 kliniska studier med 3 nya preparat startas hösten 2011/ Våren 2012

34 BI-505, a Human Anti–Intercellular Adhesion Molecule-1 Monoclonal Antibody Efter minst ett återfall BioInvent International AB Svenskt företag

35 Pomalidomid+Kortison ↔ Kortison >3 linjers behandling Företags sponsrad

36 NK cellsprojekt Initierat av E. Alici, G. Gahrton, H. Nahi Stöds av AVRIS, KI

37 NK cells NK Inhibitory receptor Activatin g receptor •Celler som kan identifiera och döda tumörceller.

38 Expansion protocol T NK-T NK M NK-T T T T NK E T NK-T NK M NK-T T T T NK MNC T NK NK-T NK NK-T NK 2-3 weeks


Ladda ner ppt "Multiple Myeloma Hareth Nahi Haematology center, Karolinska, Huddinge."

Liknande presentationer


Google-annonser