Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv Niklas Zar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv Niklas Zar."— Presentationens avskrift:

1 Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv Niklas Zar

2 Gastrointestinal cancer •Esofaguscancer •Ventrikelcancer •Tunntarmscancer •Kolorektal cancer

3 Esofaguscancer

4 400 fall per år 1% av all cancer i Sverige Dubbelt så vanligt hos män Skivepitelcancer- 75 % Adenocarcinom-körtelcancer-25% Esofaguscancer

5 Epidemiologi

6 Esofaguscancer

7

8

9 Riskfaktorer Skivepitelcancer Rökning,alkohol Bristfällig diet Striktur Adenocarcinom Reflux 8 ggr ökad risk Barret 30-125 ggr ökad risk Övervikt

10 Skivepitel- cancer Adenocarcinom

11 Esofaguscancer Reflux SkivepitelKörtelepitel Metaplasi

12 Esofaguscancer Symtom Dysfagi- när 2/3 är ockluderad Viktnedgång Sväljningssmärtor Thorakala smärtor Heshet- överväxt på n recurrens Luftrörsproblem- aspiration

13 Esofaguscancer Diagnostik Gastroskopi med px

14 Esofaguscancer Diagnostik Utredning av tumörspridning CT thorax och buk

15 Esofaguscancer Kurativ behandling Kirurgi Ventrikeltub KolonTunntarm Värdet av cytostatika och strålning oklart!

16 Esofaguscancer Palliativ behandling •Stent •Dilatation •PEG, Witzelfistel, PAC •Palliativ strålning •Palliativ cytostatika •Palliativ resektion •Brachyterapi •Lokalbehandling

17 Esofaguscancer Relativ 5-årsöverlevnad 12 %

18 Ventrikelcancer

19 1000 fall per år 4 % av all cancer i Sverige Vanligare i norra Sverige Vanligare hos män 98% adenocarcinom –körtelcancer Intestinal typ Diffus typ Ventrikelcancer

20 Epidemiologi

21 Ventrikelcancer

22 Riskfaktorer Lågt socioekonomiskt status -dubblad risk Helicobacter pylori -möjligen 20-faldigt ökad risk Kost-högt saltintag, högt nitratintag - dåligt vatten, låg livsmedelsstandard -lite fibrer, mycket animaliskt fett Genomgången magsäcksoperation Atrofisk gastrit, perniciös anemi Ventrikelcancer

23 Symtom Viktnedgång, kräkning, blödning, dysfagi palpabel tumör (alarmsymtom) Dyspepsi

24 Ventrikelcancer Diagnostik Gastroskopi med px CT thorax och buk

25 Ventrikelcancer Kurativ behandling Kirurgi Subtotal gastrectomi Total gastrectomi

26 Ventrikelcancer Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %

27 Ventrikelcancer Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %

28

29 Tunntarmstumörer

30 Data från Cancerregistret 1960-2001: 6753 tumörer 150-200 fall per år Koloncancer 5000 fall per år

31 Tumörtyper •Carcinoid:3741 (55%) •Adenocarcinom:1982 (29%) •Leiomyosarcom: 441 (7%) •GIST 109 (2%) •Diverse

32 75 % av gastrointestinalkanalens längd 90 % av ytan Hög celldelningshastighet Tunntarmen (duodenum, jejunum, ileum) Ventrikelcancer 10 ggr vanligare Coloncancer 30 gånger vanligare

33 Etiologi •Ärftliga faktorer •Miljöfaktorer •Kronisk inflammation •Dietfaktorer

34 Koloncancer Tunntarmscancer

35 Varför så ovanligt? •Snabb passage •Relativt sterilt •Enzymer •Immunförsvar •Hög celldelningshastighet

36 Symtom •Illamående •Kräkningar •Ont •Viktnedgång •Trötthet •Anemi •Blod i avföringen •Feber •Knöl i magen •Flush

37 Survival •Corrected: endast död av sjukdomen som studeras •Overall: alla dödsorsaker •Relative: jämfört med befolkningen i övrigt

38 Adenocarcinom

39 Behandling •Kirurgi

40 Överlevnad; adenocarcinom Table 1.Number of cases recruited from the National Cancer Registry 1960-88 and exclusions due to lack of histological diagnosis in vivo. Small intestinal tumours reported4 188 Adenocarcinomas1 139 Autopsy diagnosis 205 Clinical or cytological diagnosis only 8 Cases included into the study 926 Tumours in the duodenum 263 Tumours in jejunum/ileum 663

41 Site

42 Sex

43 Age

44 Carcinoid Sigfried Oberndorfer 1907

45 GEP NET tumours

46 Prof. Barbro Eriksson

47 Tumörmarkörer

48 Behandling •Kirurgi •Somatostatinanaloger •Alfainterferon •Cytostatika •Leverembolisering •Somatostatinanalog med radioaktivt material

49 Överlevnad; carcinoid Table 1Number of cases recruited from the National Cancer Registry and exclusions due to lack of histological diagnosis in vivo. DuodenumJejunum/ileum Number of tumours reported11725587 Carcinoid tumours 1513590 Autopsy diagnosis or date of 611135 diagnosis same as death date Clinical or cytological diagnosis only 1 18 Number of cases included 89 2437

50

51 Site

52

53 Period

54

55 Kolorektal cancer

56 5000 nya fall/år Medianålder 74 år

57 30% 20% 10% 30%

58

59

60

61

62 Etiologi Genetiska skador Kost Motion Ärftlighet

63 Etiologi Genetiska skador

64 Etiologi Kost Skyddande faktorer:frukt grönsaker ASA D-vitamin NSAID Calcium Östrogen

65 Etiologi Motion

66 Etiologi Ärftlighet Familiär kolonpolyposFAP 100 % risk Lynch’s syndrom (HNPCC) 70 % risk Non-FAP non-HNPCC 70 % risk Livstidsrisk för kolorektal cancer ca 5% Om två nära släktingar drabbats ca 10%

67 Riskfaktorer IBD- tidigt insjuknande - lång duration Strålning Divertikulit (?)

68 Symptom Blödning Perforation Kolonileus

69 Symptom Ändrade tarmvanor Blod och slem Järnbristanemi Inga

70 Utredning

71 Rektalpalpation Rektoskopi Kolonröntgen/koloskopi F-Hb Utredning av fjärrmetastaser med CT bröstkorg/buk

72 T3c >5mm -15mm

73

74 Utredning Koloskopi

75 Utredning Koloskopi

76 Utredning Kolonröntgen

77 Behandling

78 Koloncancer Högersidig hemikolektomi Transversumresektion Vänstersidig hemikolektomi Sigmoideumresektion

79

80

81

82

83 Patologi

84

85 Tumörstadium Dukes A:I tarmväggen Dukes B:Genom tarmväggen Dukes C:Lymkörtelväxt ”Dukes D”:Fjärmetastaser

86 TNM Staging System (Tumor, Node, Metastisis) Tumor T1: Tumor invades submucosa. T2: Tumor invades muscularis propria. T3: Tumor invades through the muscularis propria into the subserosa, or into the pericolic or perirectal tissues. T4: Tumor directly invades other organs or structures, and/or perforates. Node N0: No regional lymph node metastasis. N1: Metastasis in 1 to 3 regional lymph nodes. N2: Metastasis in 4 or more regional lymph nodes. Metastasis M0: No distant metastasis. M1: Distant metastasis present.

87 Stage Groupings Stage I: T1 N0 M0; T2 N0 M0 Cancer has begun to spread, but is still in the inner lining. Stage II: T3 N0 M0; T4 N0 M0 Cancer has spread to other organs near the colon or rectum. It has not reached lymph nodes. Stage III: any T, N1-2, M0 Cancer has spread to lymph nodes, but has not been carried to distant parts of the body Stage IV: any T, any N, M1 Cancer has been carried through the lymph system to distant parts of the body.

88 Överlevnad 5 år Stadium 1:85-100% Stadium 2:50-75% Stadium 3:30-50% Stadium 4:<5%

89

90 Adjuvant behandling - tilläggsbehandling Stadium 3-riskreduktion 10-15 % Stadium 2-riskreduktion 2-5%

91 Behandling Rektalcancer Främre resektion Rektumamputation Hartmann Lokal excision

92 Behandling Rektalcancer

93

94

95 Behandling Rektalcancer Lokalrecidivfrekvensen har minskat från Ca 30 % till < 10% Preoperativ strålning 5 x 5 Gy TME -total mesorectal excision

96 Behandling Rektalcancer TME

97

98

99

100

101 Lymkörtlar •Många friska –korrekt stadieindelning –markör för hög kvalitet –immunologiska faktorer

102 Alternativa metoder Kolonstent TEM

103 Kolonstent

104

105

106

107 TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

108 TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

109 TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

110


Ladda ner ppt "Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv Niklas Zar."

Liknande presentationer


Google-annonser