Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv
Niklas Zar

2 Gastrointestinal cancer
Esofaguscancer Ventrikelcancer Tunntarmscancer Kolorektal cancer

3 Esofaguscancer

4 Esofaguscancer 400 fall per år 1% av all cancer i Sverige
Dubbelt så vanligt hos män Skivepitelcancer- 75 % Adenocarcinom-körtelcancer-25%

5 Esofaguscancer Epidemiologi

6 Esofaguscancer

7

8

9 Esofaguscancer Riskfaktorer Skivepitelcancer Rökning,alkohol
Bristfällig diet Striktur Adenocarcinom Reflux 8 ggr ökad risk Barret ggr ökad risk Övervikt

10 Skivepitel- cancer Adenocarcinom

11 Esofaguscancer Reflux Skivepitel Körtelepitel Metaplasi

12 Esofaguscancer Symtom Dysfagi - när 2/3 är ockluderad Viktnedgång
Sväljningssmärtor Thorakala smärtor Heshet - överväxt på n recurrens Luftrörsproblem - aspiration

13 Esofaguscancer Diagnostik
Gastroskopi med px

14 Esofaguscancer Diagnostik
Utredning av tumörspridning CT thorax och buk

15 Esofaguscancer Kurativ behandling
Kirurgi Ventrikeltub Kolon Tunntarm Värdet av cytostatika och strålning oklart!

16 Esofaguscancer Palliativ behandling
Stent Dilatation PEG, Witzelfistel, PAC Palliativ strålning Palliativ cytostatika Palliativ resektion Brachyterapi Lokalbehandling

17 Relativ 5-årsöverlevnad 12 %
Esofaguscancer Relativ 5-årsöverlevnad 12 %

18 Ventrikelcancer

19 Ventrikelcancer 1000 fall per år 4 % av all cancer i Sverige
Vanligare i norra Sverige Vanligare hos män 98% adenocarcinom –körtelcancer Intestinal typ Diffus typ

20 Ventrikelcancer Epidemiologi

21 Ventrikelcancer

22 Ventrikelcancer Riskfaktorer Lågt socioekonomiskt status -dubblad risk
Helicobacter pylori -möjligen 20-faldigt ökad risk Kost -högt saltintag, högt nitratintag - dåligt vatten, låg livsmedelsstandard -lite fibrer, mycket animaliskt fett Genomgången magsäcksoperation Atrofisk gastrit, perniciös anemi

23 Ventrikelcancer Symtom Viktnedgång, kräkning, blödning, dysfagi
palpabel tumör (alarmsymtom) Dyspepsi

24 Ventrikelcancer Diagnostik Gastroskopi med px CT thorax och buk

25 Ventrikelcancer Kirurgi Kurativ behandling Subtotal gastrectomi

26 Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %
Ventrikelcancer Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %

27 Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %
Ventrikelcancer Relativ 5 årsöverlevnad ca 20 %

28

29 Tunntarmstumörer

30 Data från Cancerregistret
: 6753 tumörer fall per år Koloncancer 5000 fall per år

31 Tumörtyper Carcinoid: 3741 (55%) Adenocarcinom: 1982 (29%)
Leiomyosarcom: (7%) GIST (2%) Diverse

32 Ventrikelcancer 10 ggr vanligare Coloncancer 30 gånger vanligare
Tunntarmen (duodenum, jejunum, ileum) 75 % av gastrointestinalkanalens längd 90 % av ytan Hög celldelningshastighet Ventrikelcancer 10 ggr vanligare Coloncancer 30 gånger vanligare

33 Etiologi Ärftliga faktorer Miljöfaktorer Kronisk inflammation
Dietfaktorer

34 Tunntarmscancer Koloncancer

35 Varför så ovanligt? Snabb passage Relativt sterilt Enzymer
Immunförsvar Hög celldelningshastighet

36 Symtom Illamående Kräkningar Ont Viktnedgång Trötthet Anemi
Blod i avföringen Feber Knöl i magen Flush

37 Survival Corrected: endast död av sjukdomen som studeras
Overall: alla dödsorsaker Relative: jämfört med befolkningen i övrigt

38 Adenocarcinom

39 Behandling Kirurgi

40 Överlevnad; adenocarcinom
Table 1. Number of cases recruited from the National Cancer Registry and exclusions due to lack of histological diagnosis in vivo. Small intestinal tumours reported Adenocarcinomas Autopsy diagnosis Clinical or cytological diagnosis only Cases included into the study Tumours in the duodenum Tumours in jejunum/ileum

41 Site

42 Sex

43 Age

44 Carcinoid Sigfried Oberndorfer 1907

45 GEP NET tumours

46 Prof. Barbro Eriksson

47 Tumörmarkörer Prof. Barbro Eriksson

48 Behandling Kirurgi Somatostatinanaloger Alfainterferon Cytostatika Leverembolisering Somatostatinanalog med radioaktivt material

49 Överlevnad; carcinoid
Table 1 Number of cases recruited from the National Cancer Registry and exclusions due to lack of histological diagnosis in vivo. Duodenum Jejunum/ileum Number of tumours reported Carcinoid tumours Autopsy diagnosis or date of diagnosis same as death date Clinical or cytological diagnosis only Number of cases included

50

51 Site

52

53 Period

54

55 Kolorektal cancer

56 Kolorektal cancer 5000 nya fall/år Medianålder 74 år

57 10% 10% 30% 20% 30%

58

59

60

61

62 Etiologi Genetiska skador Kost Motion Ärftlighet

63 Etiologi Genetiska skador

64 Etiologi Kost Skyddande faktorer: frukt grönsaker ASA D-vitamin NSAID
Calcium Östrogen

65 Etiologi Motion

66 Etiologi Ärftlighet Familiär kolonpolypos FAP 100 % risk
Lynch’s syndrom (HNPCC) 70 % risk Non-FAP non-HNPCC Livstidsrisk för kolorektal cancer ca 5% Om två nära släktingar drabbats ca 10%

67 Riskfaktorer IBD - tidigt insjuknande - lång duration Strålning Divertikulit (?)

68 Symptom Blödning Perforation Kolonileus

69 Symptom Ändrade tarmvanor Blod och slem Järnbristanemi Inga

70 Utredning

71 Utredning Rektalpalpation Rektoskopi Kolonröntgen/koloskopi F-Hb Utredning av fjärrmetastaser med CT bröstkorg/buk

72 T3c >5mm -15mm

73

74 Utredning Koloskopi

75 Utredning Koloskopi

76 Utredning Kolonröntgen

77 Behandling

78 Högersidig hemikolektomi Transversumresektion
Behandling Koloncancer Högersidig hemikolektomi Transversumresektion Vänstersidig hemikolektomi Sigmoideumresektion

79

80

81

82

83 Patologi

84

85 Dukes B: Genom tarmväggen Dukes C: Lymkörtelväxt
Patologi Tumörstadium Dukes A: I tarmväggen Dukes B: Genom tarmväggen Dukes C: Lymkörtelväxt ”Dukes D”: Fjärmetastaser

86 TNM Staging System (Tumor, Node, Metastisis)
T1: Tumor invades submucosa. T2: Tumor invades muscularis propria. T3: Tumor invades through the muscularis propria into the subserosa, or into the pericolic or perirectal tissues. T4: Tumor directly invades other organs or structures, and/or perforates. Node N0: No regional lymph node metastasis. N1: Metastasis in 1 to 3 regional lymph nodes. N2: Metastasis in 4 or more regional lymph nodes. Metastasis M0: No distant metastasis. M1: Distant metastasis present.

87 Stage Groupings Stage I: T1 N0 M0; T2 N0 M0 Cancer has begun to spread, but is still in the inner lining. Stage II: T3 N0 M0; T4 N0 M0 Cancer has spread to other organs near the colon or rectum. It has not reached lymph nodes. Stage III: any T, N1-2, M0 Cancer has spread to lymph nodes, but has not been carried to distant parts of the body Stage IV: any T, any N, M1 Cancer has been carried through the lymph system to distant parts of the body.

88 Överlevnad Stadium 1: 85-100% Stadium 2: 50-75% Stadium 3: 30-50%

89

90 Adjuvant behandling -tilläggsbehandling
Stadium 3 -riskreduktion % Stadium 2 -riskreduktion 2-5%

91 Behandling Främre resektion Rektumamputation Hartmann Lokal excision
Rektalcancer Främre resektion Rektumamputation Hartmann Lokal excision

92 Behandling Rektalcancer

93

94

95 Behandling Rektalcancer Lokalrecidivfrekvensen har minskat från
Ca 30 % till < 10% Preoperativ strålning 5 x 5 Gy TME -total mesorectal excision

96 Behandling Rektalcancer TME

97

98

99

100

101 Lymkörtlar Många friska korrekt stadieindelning
markör för hög kvalitet immunologiska faktorer

102 Alternativa metoder Kolonstent TEM

103 Kolonstent

104 Kolonstent

105 Kolonstent

106 Kolonstent

107 Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi
TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

108 Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi
TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

109 Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi
TEM Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi

110


Ladda ner ppt "Mag-tarmkanalens sjukdomar sett ur kirurgens perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser