Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neonatalvårdens omfattning och fördelning, redovisat per vårdenhet PNQ:s årsrapport 2007 Vårdproduktion Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neonatalvårdens omfattning och fördelning, redovisat per vårdenhet PNQ:s årsrapport 2007 Vårdproduktion Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som."— Presentationens avskrift:

1 Neonatalvårdens omfattning och fördelning, redovisat per vårdenhet PNQ:s årsrapport 2007 Vårdproduktion Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som registeras i PNQ. Beroende på lokala variationer registreras inte alla barn som erhåller sjukvård under neonatalperioden, t ex barn som vårdas på avdelningar som främst är inriktade på större barn.

2 Antal inlagda, enheter med >300 vårdade barn/år

3 Antal inlagda, enheter med <300 vårdade barn/år

4 Antal vårddygn, enheter med >300 vårdade barn/år

5 Antal vårddygn, enheter med <300 vårade barn/år

6 CPAP-dygn, enheter med >300 vårdade barn/år CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Barnet andas mot ett inställt motstånd, vilket hjälper det att bibehålla lungvolymen och därigenom gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP vanligen via näsan.

7 CPAP-dygn, enheter med <300 vårdade barn/år CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Barnet andas mot ett inställt motstånd, vilket hjälper det att bibehålla lungvolymen och därigenom gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP nästan uteslutande via näsan.

8 Respiratordygn, enheter med >300 vårdade barn/år Inom neonatalvården används ett flertal olika respiratortekniker. I PNQ registreras dessa under huvudrubrikerna IMV (traditionell respiratorvård) och HFV (högfrekvent ventilation).

9 Respiratordygn, enheter med <300 vårdade barn/år Inom neonatalvården används ett flertal olika respiratortekniker. I PNQ registreras dessa under huvudrubrikerna IMV (traditionell respiratorvård) och HFV (högfrekvent ventilation).

10 Antal barn behandlade med CPAP, enheter med >300 vårdade barn/år CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Barnet andas mot ett inställt motstånd, vilket hjälper det att bibehålla lungvolymen och därigenom gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP vanligen via näsan.

11 Antal barn behandlade med CPAP, enheter med <300 vårdade barn/år CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Barnet andas mot ett inställt motstånd, vilket hjälper det att bibehålla lungvolymen och därigenom gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP vanligen via näsan.

12 Antal barn vårdade i respirator, enheter med >300 vårdade barn/år Inom neonatalvården används ett flertal olika respiratortekniker. I PNQ registreras dessa under huvudrubrikerna IMV (traditionell respiratorvård) och HFV (högfrekvent ventilation).

13 Antal barn vårdade i respirator, enheter med <300 vårdade barn/år Inom neonatalvården används ett flertal olika respiratortekniker. I PNQ registreras dessa under huvudrubrikerna IMV (traditionell respiratorvård) och HFV (högfrekvent ventilation).

14 Antal vårddygn per gestationsålder vid födseln, enheter med >300 vårdade barn/år

15 Antal vårddygn per gestationsålder vid födseln, enheter med <300 vårdade barn/år


Ladda ner ppt "Neonatalvårdens omfattning och fördelning, redovisat per vårdenhet PNQ:s årsrapport 2007 Vårdproduktion Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som."

Liknande presentationer


Google-annonser