Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft ® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft ® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Microsoft ® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg

2 Gartner Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007

3 Hur såg det ut i juni 2006..?

4 Vi jobbar med EPM på Microsoft Robert Hägg Partneransvarig E-post: rhagg @microsoft.com Tfn: 08-752 5624 Bo Linde Lösnings- specialist E-post: bo.linde @microsoft.com Tfn: 08-752 5686 Susanna Stubberöd Produktmarknadschef E-post: susannas @microsoft.com Tfn: 08-752 2778 Per Hedberg Produktmarknadschef E-post: per.hedberg @microsoft.com Tfn: 08-752 5618 EPM-teamet: sälj, partneransvarig, konsulter, marknad...

5 Vad är EPM och Portföljhantering?

6 Microsofts EPM-lösning Användare: •Ledning •Portföljanalytiker •Projektledare Användare: •Ledning •Portföljanalytiker •Projektledare Användare: •Ledning •Resursägare •Projektmedlemmar Användare: •Ledning •Resursägare •Projektmedlemmar

7 EPM i siffror 2007 2008 2009 Vi växte med nästan 20%! Vi ska växa ca 10%! Project på väg mot $1 miljard i omsättning! (WW)

8 Utmaningar Marknad •Hur skapar vi fler konkreta leads till EPM partners? Sälj •Hur säljer vi till ledningsgruppen? Partnerstöd •Hur stödjer vi er partners så att ni kan hitta och ta hand om de alla de EPM-affärer som finns där ute.

9 Marknadsplanen fram till nyår!

10 Gartner magic quadrant – igen

11 Bo Linde Lösningsspecialist Enterprise Partner Group

12 MS EPM – vad ska jag sälja Project Server Har ni en projektmetodik och vill koppla den mot ett verktyg för att effektivisera hur ni driver projekt? Använder ni MS Project som viewer/browser för att titta på projektplaner Har ni utmaningar med resurshantering? Har ni behov av tidrapportering och uppföljning från projektmedlemmar, minska administrationen för projektledare. Har ni utmaningar att få projektledare, sponsorer och projektmedlemmar att samarbeta på ett enkelt sätt? Portfolio Server Hur ser ert IT-stöd ut för att prioritera projektideér? Önskar ni göra detta från ett strategiskt perspektiv? Har ni stöd för processen att välja rätt projekt ur ett resurs och strategiskt perspektiv? Har ni utmaningar kring kapacitetsplanering och budgetplanering för er projektportfölj? Har ni en väl fungerande IT-stöd runt hur ni bygger nyttokalkyler och följer ni upp dessa för projekt? Tittar ni på Application Portfolio Management Speciellt till CIO, CTO, Applikationshantering) för att rationalisera er applikationsportfölj?

13 Portföljhantering; Nyttokalkyl & optimering Produktivitets mätningar Governance modell / resursoptimering Strategiskt projektkontor; konsolidering av projekt framsteg/KPI Projekt/program stöd Kompetens utvecklingsstege Status förstudie & målsättning Kategorisering av projekt Definition av kvalitetsmål Process utveckling och mappning Anpassning av innehåll, mallar och checklistor Utbildning för utvalda roller Pilotprojekt, med projektstöd Projektstatus, beroenden Steg för steg Ett steg i taget, baserat på ambitionsnivå

14 Basnivå Världsklass Värde för organisationen Ad hoc Ingen portföljskatalog eller process FIFO - Oförutsägbarhet -Ingen överblick ‘ Projekt- katalog Processer är definierade & dokumenterade, de flesta projekt har en koppling till strategi (business drivers). Alla projekt lfinns lagrade i en projektkatalog Projekt- portfölj Portföljanalys är repeterbar, förutsägbar, och används för att utvärdera och optimera val av projektportfölj Teamet som ansvarar för portföljen kan förstå, analysera och rekommendera en optimal portfölj Portföljer PPM används konsekvent mellan orgnisationer och portföljer Portföljanalytiken kan jämföra och dra nytta av portföljsanalyser mellan olika avdelningar Konsekventa mätmål möjliggör portföljanalys mellan portföljer, val, planering och hantering som stöttar, förutsägbar modelliering och interna/externa jämförelser (benchmarking) Enterprise PPM är optimerad i hela företaget med ett fokus på riskminimering och värderskapning Projektportfölj prestanda och risk data kan användas för att jämföra på olika nivåer även på företagsnivå Beslutsfattare kan utnyttja PPM analyser när de allokerar budget till olika portföljer Möjlighet att mäta och jämföra hela portföljens livscykel Portföljsvärde = Värdepotential ‘ Möjlighet att realisera Krypa Gå Spring Mognadskurva Portföljhantering

15 Enterprise Project Management 1 Samla in projektförfrågningar och skapa en detaljerad affärsbeskrivning Välj ur optimerad projektportfölj Exportera valda projekt till Project Server 2007 Följ upp och hantera projekt 2 3 4 5 1 2 3 4 Kapacitets analys och detaljerad projektplanering 5

16 Fördefinierat arbetsflöde Portfolio Builder Skapa projektförfrågan och lagra centralt Arbetsflöde, regelverk

17 Defniera och prioritera “business drivers” Prioriterng av projekt Prioritera “business drivers” Prioritera projekt Analysera projektkatalogens koppling till de prioriterade “business drivers” Business Drivers Projects Analys av portföljen Investeringskarta Portfolio Optimizer Portföljprioritering Projekt stöttning av “business drivers”

18 Maximera portföljens strategiska värde Scenarieanalys Portfolio Optimizer Portföljsoptimering och avancerad analys

19 Samarbete Timesheets Statusrapporter Projekt arbetsytor Uppdrag Ärende och riskhantering Projektledare Projektmedlemmar Tidrapportering Uppföljning av framsteg

20 Application Portfolio Management (APM)

21 21 Application Valuation Application Transformation Decisions Application Inventory Update Application Redundancy Assessment Application Portfolio Management Portfolio Selection Portfolio Planning Portfolio Execution Project Capture & Valuation Project Portfolio Management New Project Requests New / Enhanced Applications Portföljhantering är en ständigt pågående process av hantering av projekt, applikationer samt tillgångar för att optimera IT stöd mot affärsstrategier Affärsstrategier IT strategier Application Portfolio Management

22 Varför APM? Gartner förespår att 40% av stora företag och organisationer kommer att implementera APM lösningar inom 2 år. • kostnadsreduktion (minska applikationsöverlappning) • hantera komplexitet av hundratals tillgångar • effektivisera budgetprocessen “Tumregel” Source: Gartner, Inc. 1.Årlig underhållskostnad är 11 cent för varje $1. 2.Årlig utvecklingskostnader är 17 cent för varje $1. Applikationers livstid är över 8 år i medelvärde dvs TCO är $2.24 för varje $1 i utvecklingskostnad.

23 Portfolio Builder: applikationsinventering

24 1. Standardisera och automatisera processer/metodik 2. Samla alla investeringsuppdrag på ett ställe 3. Gör en objektiv prioritering av era affärsstrategier och konkurrerande investeringar 4. Koppla portföljen mot affärsstrategier 5. Resurshantering. 6. Samarbeta och förenklad administration 7. Mät och följ upp projektresultat (på riktigt) 8. Få ut mer av existerande investeringar 9. Integrera med andra affärsapplikationer 10. Få alla att sikta mot samma mål 11. Avfärda akustisk projekthantering EPM Solution: Top 10

25 Som ett steg inom SKF’s mål, applikations inventering, hade man 2 affärsprocesser som hanterades med hjälp av Excel SKF’s mål var att ersätta Excel inventeringen med ett portfölj verktyg och man ville göra en pilot för att hantera återstående affärsprocess. Varför SKF Group

26 Mål Grundläggande pilot! Microsoft Office Project Portfolio Server Förstå potentialen Utveckla och sprida den initiala applikations portföljhanteringsprocess Användarrutiner definiera en “roadmap” på hög nivå för fortsatt arbete inom applikationsportföljen Använda pilot verktyget och applikationsprocessen HR Innovationer

27 Lösningen Tillsammans med Acando har Microsoft Services levererat en lösning baserat på Microsoft Office Project Portfolio Server 2007. Ursprungsdata från Excel migrerades in till Portfolio Server. Resultat idag: skapa analysrapporter baserat på information kring applikationer skapa diagram och rapporter som ger dem snabb och korrekt information som de behöver för att ta beslut kring deras applikationsportfölj.

28 SKF – Application Portfolio Management Utmaning • Applikations inventeringslistan är silos och informationen och klassificeringen är beroende på individuell hantering av varje lista • Listan täcker inte alla IT applikationer. • Ingen kontroll över lokala applikationer och lokala IT kostnader. • Svårt att ersätta applikationer. Önskemål • Kontroll på alla applikationer, generella och lokala. Vill jämföra kostnader, arkitektur, strategi, etc. • Inga överlappande applikationer, ersätta applikationer med lågt affärsvärde, vidareutveckling av applikationer med högt affärsvärde men låg teknisk/arkitetiskt värde • Sänka IT kostnader • Enklare att ersätta applikationer.

29 Nästa steg Titta närmare på Projekt portföljhantering Enkät verktyg (Infopath) för insamling av applikations-data runt om i världen och kvalificera informationen innan det skickas in i portföljen. Dessutom vill man integrera mot andra system för hantering av SOX.

30 Robert Hägg EPM Partneransvarig Enterprise Partner Group

31 EPM University EPM University är vår virtuella träningsmiljö där kunder och partner kan lära sig hur man planerar, installerar, konfigurerar och managerar Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 och Office Project Server 2007. www.msepmu.com EPMU lärarledda kurser i Stockholm Implementing EPM Server (v.45) Portfolio Server Implementation, Configuration, Usage and Administration (v.46)

32 www.msepmu.com

33 Kurser @ EPMU Nu: • Architecting EPM (Project Server 2007 Focus) • Architecting EPM (Project Portfolio Server 2007 Focus) • Implementing EPM (Project Server 2007 Focus) • Implementing EPM (Project Portfolio Server 2007 Focus) Januari 2008: • EPM Solution Overview (2 day Course) • Developer Training (3 day Course) • On Demand Training

34 http://www.msprojectconference.com/

35 EPMConnect V2 The Business Exchange for EPM Partner Solution and Services

36 Hemsida Marknadsföring av lösningar  IT Governance  Vertikala lösningar  Bransch specifika  Publika lösningar  Konstruktion/bygg Web tour, demo i egen takt – on demand Interaktiva demos med partners Partnerledda webb seminarium Länk till MSEPMU

37 Fördelar med EPMConnect •Ett ställe för kunder att utvärdera EPM lösningar •Kostnadseffektivt sätt att testa och utvärdera vår plattform •Flexibel tillvägagång för att köpa EPM Kunder •Ökad synlighet i införsäljningsaktiviteter •Får kvalificerade leads genom Microsoft ledda kampanjer •Snabbare säljcykel genom nyttjande av ”hostade” säljverktyg Partner •Marknadsföringsmaskin för kännedom och generering av leads •Centraliserat verktyg för att accelerera marknadsföringsåtgärder samt säljcykel •Bra synlighet över hela säljcykeln Microsoft

38 Hur driver vi kunder till EPMConnect.com? Partner Resurser •Webb länkar •Email länkar Sökmotor marknadsföring Microsoft Office Online Microsoft Kampanjer

39 Kom igång nu! 1. Sign up: www.epmconnect.com/partnerswww.epmconnect.com/partners

40 Call to Action Gå med i EPM-Specialiseringen Satsa på EPMConnect Anmäl ert intresse för ProjektForum 28-29 november Anmäl dig till Project Conference i Madrid Håll utkik efter kommande EPMU kurser i Stockholm Frågor: Kom till IW-labbet och prata med oss!

41 Vi jobbar med EPM på Microsoft Robert Hägg Partneransvarig E-post: rhagg @microsoft.com Tfn: 08-752 5624 Bo Linde Lösnings- specialist E-post: bo.linde @microsoft.com Tfn: 08-752 5686 Susanna Stubberöd Produktmarknadschef E-post: susannas @microsoft.com Tfn: 08-752 2778 Per Hedberg Produktmarknadschef E-post: per.hedberg @microsoft.com Tfn: 08-752 5618 EPM-teamet: sälj, partneransvarig, konsulter, marknad...


Ladda ner ppt "Microsoft ® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser