Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Uppföljning 2013-03-01 Jonas Granfeldt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Uppföljning 2013-03-01 Jonas Granfeldt."— Presentationens avskrift:

1 Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Uppföljning 2013-03-01 Jonas Granfeldt

2 Plan • 9.15-10 (ev längre) – Uppföljning av Projekt 2 – Kodning, exempel – Analyser – tabeller i Excel-filen – Papret • 10.00 – 10.15 Paus • 10-15-12.00 – Datorn granskar språket (Domeij, 2005) – Uppföljning av litteratur • Svensson (2008) – Inför presentationer

3

4 • Stavningskontroll – Teckenbaserad mönstermatchning – Fungerar som en sökfunktion i ett ordbehandlingsprogram – Söker upp alla ”ord” och jämför med ett lexikon – ”Kan” ingenting om språk (t ex ordklasser, funktioner)

5 • Utformningen av tekniken beror på språket – Engelska – svagt flekterande språk, färre former, de flesta ord listas – Svenska – flekterande språk, fler former, produktiva sammansättningar, ord listas och beskrivs med regler (pojk+[en|ar]+[s] men NB! pojks) – Franska – (skriftspråk) starkare flekterande, fler former, regler

6 • Konsekvenserna av regler för sammansättningar – Word hittar inga stavfel. Varför? • Små+sko+lärare och barn+norska (delarna finns i ordlistan och sammansättningen följer ordbildningsreglerna, jmfr t ex småviltjakt, sverigevän. • Dunmark är markerat som ett egennamn. ” Han är småskolärare, hon är barnnorska. Tillsammans ska de till Dunmark på semester.”

7 Vilka ord skall vara med i listan? • Stavfel och ordsammanfall – Frekventa ord skall förstås vara med i ordlistan – Ovanliga ord måste bedömas – Ex ten (”mindre stavliknande föremål av trä l. metall berett l. format för visst ändamål”, SAOB) – Jämför sen, ren, den, ven…

8 • Ersättningsförslag – Omvända redigeringsoperationer • Bostav > bokstav (Po) • Bokkstav > bokstav (Pa) • Bolstav > bokstav (Ps) • Bosktav > bokstav (Pt) – Förslagen bygger på ord som skiljer sig med en bokstav: boktav > oktav, bokstav – Långa ord är normalt lättare att ge förslag på än korta ten > sen, den, ren, ven, men, len, en, ton, tån.. – Schargong > jargong – svårt att upptäcka

9 • Grammatikkontroll – Lingvistiskt baserad analys • Grammatikbaserad med relaxering • Fenomenbaserad

10 • Grammatikbaserad kontroll (full parse) – *Han såg ett villa – Tilldelning av ordklass – Satsen kan inte analyseras i sin helhet – Relaxering: artikeln måste kongruera med efterföljande substantiv Sats Subjekt PredikatObjekt ArtikelSubstantiv Han Pro såg Verb ett Artikel villa Subst

11 • Fenomenbaserad kontroll – Begränsad analys av varje mening (partial parse) – Fokuserar på förväntade fel • Positivt och negativt – Robust och ekonomisk att utveckla – Begränsad till ”lokala” fel (*[De vänner] [han hade kvar] [var pålitlig])

12 Datorn granskar främmande språk • Språkkontrollen fungerar, men sämre • Utmaningar – Falska alarm (rätt ord/konstruktion som signaleras som fel) – Känner inte igen typiska inlärarfel (competence) – Metalingvistiska förklaringar – Många alternativ – svårt att välja (stavning)

13 Svensson (2008) • Kapitel 3 Digitala medier i språkutbildningen • Kapitel 4 Virtuella världar och datorspel i språkutbildningen • Kapitel 5 Virtuella klassrum i språkutbildningen • Kapitel 6 Digitala presentationer • Kapitel 8 Perspektiv och strategier

14 Kapitel 8 Perspektiv och strategier • Strategier – Kritiskt och aktivt utforskande – Långsiktighet – Samarbete – Integrativt arbetssätt – Ämnesdidaktiska behovet först • Teknik som en produkt av vår kultur?

15 • ”Det är i många fall enklare att vara profet eller belackare än att utifrån ett kritiskt grundat och aktivt utforskande perspektiv argumentera för eller emot vissa pedagogiska användningar av informationsteknik.” (Svensson, 2008: 272)

16 Inför projektredovisning • Öppen presentation den 14-15/3 i Lund, Humanistlaboratoriet, sal: B054 • 25 minuters presentation med datorstöd – Power Point / Prezi / Brain • 10 minuters diskussion • Publik: gruppen, andra doktorander, lärare • Titel och abstract (max 300 ord) till Jonas senast 8/3


Ladda ner ppt "Forskarskolan i moderna språkens didaktik IKT – undervisning och lärande i språk Uppföljning 2013-03-01 Jonas Granfeldt."

Liknande presentationer


Google-annonser