Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förädling av rötrester

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förädling av rötrester"— Presentationens avskrift:

1 Förädling av rötrester
Gunnar Thelin,

2 Om EkoBalans Lösningar för hållbar återvinning av näringsämnen från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri, m fl Återföring av näringsämnena till kretsloppet via högkvalitativa gödselmedel och gödslingskoncept EkoBalans kombinerar kvalificerad kompetens inom växtekologi, kemiteknik, jordbruk och skogsbruk

3 Rötrest – vad är problemet?
Dyra, klimatnegativa transporter (75 %-98 % vatten) Beroende av lokal avsättning Stort lagringsbehov (sskt rötrest) Gasavgång vid lagring av rötrest (CH4, NH3, N2O) Marktryck – många överfarter N-avgång och läckageförluster vid spridning Begränsade spridningsmöjligheter Tungmetaller (sskt kadmium), m fl oönskade ämnen

4 Avvattning, torkning, pellettering?
Fördel: Kraftig volymreduktion Volymreduktion Avvattning % Torkning/Pellettering % Problem: Avvattning ger rejekt Stor volym >75 % av N, mg/l (utsläppskrav 10 mg/l) >25 % av P, 50 – 500 mg/l (utsläppskrav 0,5 mg/l)

5 Första anlägg-ning igång i Helsingborg
Process identifierad. Utvecklingsarbete pågår. Första anlägg-ning klar senast 2015 Konstruktion pågår. Första anläggning byggs 2013

6 EkoBalans anläggning för fosforutvinning i Helsingborg
Fällnings-tankar Pilotanläggning för utveckling av både slamavvattning och struvitproduktion. Struvitfällning sker i 3 st fällningstankar à 2 m3.

7

8 Växthusförsök: Gödsling av gräsmatta
Gräsproduktion (kg/ha) 2 månader efter etablering

9 Varför förädlad kretsloppsnäring?
Gödselprodukter utan tungmetaller och läkemedelsrester Fasta och lagringsbara gödselprodukter Sänkt klimatpåverkan Transportbehovet minskat med över 90% Mindre kväveavgång och övergödning Inget beroende av lokal avsättning

10 Gunnar Thelin 070-922 74 73 Gunnar.Thelin@ekobalans.se
Ekobalans Fenix AB Ideon Science Park Lund


Ladda ner ppt "Förädling av rötrester"

Liknande presentationer


Google-annonser