Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15."— Presentationens avskrift:

1 Förädling av rötrester Gunnar Thelin,

2 •Lösningar för hållbar återvinning av näringsämnen från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri, m fl •Återföring av näringsämnena till kretsloppet via högkvalitativa gödselmedel och gödslingskoncept EkoBalans kombinerar kvalificerad kompetens inom växtekologi, kemiteknik, jordbruk och skogsbruk Om EkoBalans

3 Rötrest – vad är problemet? • Dyra, klimatnegativa transporter (75 %-98 % vatten) • Beroende av lokal avsättning • Stort lagringsbehov (sskt rötrest) • Gasavgång vid lagring av rötrest (CH 4, NH 3, N 2 O) • Marktryck – många överfarter • N-avgång och läckageförluster vid spridning • Begränsade spridningsmöjligheter • Tungmetaller (sskt kadmium), m fl oönskade ämnen

4 Avvattning, torkning, pellettering? Fördel: Kraftig volymreduktion Volymreduktion Avvattning75-80 % Torkning/Pellettering90-95 % Problem: Avvattning ger rejekt • Stor volym • >75 % av N, mg/l (utsläppskrav 10 mg/l) • >25 % av P, 50 – 500 mg/l (utsläppskrav 0,5 mg/l)

5 Process identifierad. Utvecklingsarbete pågår. Första anlägg- ning klar senast 2015 Konstruktion pågår. Första anläggning byggs 2013 Första anlägg- ning igång i Helsingborg

6 EkoBalans anläggning för fosforutvinning i Helsingborg Fällnings- tankar • Pilotanläggning för utveckling av både slamavvattning och struvitproduktion. • Struvitfällning sker i 3 st fällningstankar à 2 m 3.

7

8 Gräsproduktion (kg/ha) 2 månader efter etablering Växthusförsök: Gödsling av gräsmatta

9 •Gödselprodukter utan tungmetaller och läkemedelsrester •Fasta och lagringsbara gödselprodukter •Sänkt klimatpåverkan •Transportbehovet minskat med över 90% •Mindre kväveavgång och övergödning •Inget beroende av lokal avsättning Varför förädlad kretsloppsnäring?

10 Gunnar Thelin Ekobalans Fenix AB Ideon Science Park Lund


Ladda ner ppt "Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15."

Liknande presentationer


Google-annonser