Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15."— Presentationens avskrift:

1 Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15

2 •Lösningar för hållbar återvinning av näringsämnen från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri, m fl •Återföring av näringsämnena till kretsloppet via högkvalitativa gödselmedel och gödslingskoncept EkoBalans kombinerar kvalificerad kompetens inom växtekologi, kemiteknik, jordbruk och skogsbruk Om EkoBalans

3 Rötrest – vad är problemet? • Dyra, klimatnegativa transporter (75 %-98 % vatten) • Beroende av lokal avsättning • Stort lagringsbehov (sskt rötrest) • Gasavgång vid lagring av rötrest (CH 4, NH 3, N 2 O) • Marktryck – många överfarter • N-avgång och läckageförluster vid spridning • Begränsade spridningsmöjligheter • Tungmetaller (sskt kadmium), m fl oönskade ämnen

4 Avvattning, torkning, pellettering? Fördel: Kraftig volymreduktion Volymreduktion Avvattning75-80 % Torkning/Pellettering90-95 % Problem: Avvattning ger rejekt • Stor volym • >75 % av N, 2 000-10 000 mg/l (utsläppskrav 10 mg/l) • >25 % av P, 50 – 500 mg/l (utsläppskrav 0,5 mg/l)

5 Process identifierad. Utvecklingsarbete pågår. Första anlägg- ning klar senast 2015 Konstruktion pågår. Första anläggning byggs 2013 Första anlägg- ning igång i Helsingborg

6 EkoBalans anläggning för fosforutvinning i Helsingborg Fällnings- tankar • Pilotanläggning för utveckling av både slamavvattning och struvitproduktion. • Struvitfällning sker i 3 st fällningstankar à 2 m 3.

7

8 Gräsproduktion (kg/ha) 2 månader efter etablering Växthusförsök: Gödsling av gräsmatta

9 •Gödselprodukter utan tungmetaller och läkemedelsrester •Fasta och lagringsbara gödselprodukter •Sänkt klimatpåverkan •Transportbehovet minskat med över 90% •Mindre kväveavgång och övergödning •Inget beroende av lokal avsättning Varför förädlad kretsloppsnäring?

10 Gunnar Thelin 070-922 74 73 Gunnar.Thelin@ekobalans.se Gunnar.Thelin@ekobalans.se Ekobalans Fenix AB Ideon Science Park 223 70 Lund www.ekobalans.se


Ladda ner ppt "Förädling av rötrester Gunnar Thelin, 2013-03-15."

Liknande presentationer


Google-annonser