Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:1 Presentation på Tekniska Mässan den 17 Oktober 2007 En unik kraftsamling av produktionsteknisk FoU och Utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:1 Presentation på Tekniska Mässan den 17 Oktober 2007 En unik kraftsamling av produktionsteknisk FoU och Utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:1 Presentation på Tekniska Mässan den 17 Oktober 2007 En unik kraftsamling av produktionsteknisk FoU och Utbildning i Sverige Innehåll: 1.MERA-programmet är den hittills största svenska FoU-satsningen inom produktionsteknik. • Programmet och projekten beskrivs översiktligt 2.För samverkan i MERA-programmet samt planera kommande satsningar har 8 olika FoU- och Utbildningskluster bildats av Fordonsföretagen. • Klustren och arbetet med kommande aktiviteter beskrivs • Exempel från arbetet inom KT-kluster ges 3.Scanias satsning på samverkan med Extern Forskning och Utbildning • Scanias organisation för detta beskrivs • Exempel på Scanias medverkan i prioriterade aktiveter ges

2 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:2 MERA: Manufacturing Engineering Research Area Lite historik •Var en del av ”Trollhättepaketet” •Döptes till MERA-programmet •Gemensamt arbete för att ta fram programförslag startade december 2004 •Kontrakt skrevs mellan parter sommaren 2005 •Första besluten om projektbidrag togs oktober 2005 •Programmet pågår i huvudsak under åren 2006-2008 •De första klustren bildades hösten 2006 för att samordna beslutade och kommande projekt •Första programkonferensen ägde rum i Trollhättan och Göteborg i februari 2007 •Ytterligare några kluster skapades av fordonsföretagen under våren 2007 för att planera framtida satsningar •Nästa programkonferens planeras till Stockholm/Mälardalen under oktober 2008

3 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:3 Programmets syfte MERA skall stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft genom att: • verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade forskningsområden. • verka för att ny kunskap tas fram och implementeras i industriella tillämpningar. MERA-siffror • Pågår under 2005 – 2008 • 47 projekt godkända hittills: –Offentlig finansiering ca 300 Mkr –Industriell finansiering ca 500 Mkr

4 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:4 Kännetecken: •Projekten utgår från industrins kort- och långsiktiga behov av FoU och utbildning. •Hundratals personer från industrin medverkar aktivt. •Företagen har ett avgörande inflytande på projektförslag. •Ca 100 företag, förutom fordonstillverkarna, är involverade i projekten •MERA kan finansiera Starka forskningsmiljöer, FoU-projekt, Innovations- och samverkansmiljöer samt Industriell teknik- och kompetensutveckling. Här kan MERA även stödja framtagningen av utbildningsmaterial och kurser. Organisation: •En programstyrelse med representanter från industri och offentliga parter. •En oberoende kvalitetsgranskningsgrupp granskar kvaliteten på projektansökningarna •En samordningsgrupp med specialister på fordonstillverkning bistår programstyrelsen. •4 + 4 kluster har bildats för att samordna projekt samt sprida resultat

5 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:5 Organisation och bemanning Samordningsgrupp Henry Mellgren, Fordons Komponent Gruppen Blair Carlsson och Willy Hasselberg, SAAB Sven Hjelm och Björn Holmgren, Scania Urban Wass och Johan Svenningstorp, AB Volvo Nader Asnafi, Volvo Cars Adjungerad: Magnus Wiktorsson, VINNOVA Kvalitetsgranskningsgrupp Representanter från: Electrolux, Industrifonden, fd VTT Finland, Teknisk Högskola, IF Metall Adjungerade: Helena L Nilsson, VGR Lennart Sandberg, Nutek Magnus Wiktorsson, VINNOVA VINNOVAs programledning Programledare Margareta Groth Magnus Wiktorsson Bengt Larsson Programstyrelse Ordförande: Göran Johnsson, fd Metall Saab Automobile, Willy Hasselberg Scania, Björn Bäckström Volvo Personvagnar, Nader Asnafi Volvo Powertrain, Katarina Lindström FKG, Henry Mellgren Nutek, Lars-Håkan Jansson VINNOVA, Ulf Holmgren Västra Götalandsregionen, Bertil Törsäter

6 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:6 Exempel på MERA-Projekt KOMPROD - Kompetensutveckling inom produktionsmetoder och konstruktion av högpresterande produkter av stål Induktionshärdning av uppkolade detaljer för högpresterande fordonsapplikationer 3D-rullformning av höghållfasta komponenter med varierat tvärsnitt Etablering av och forskning inom Värmebehandlingscentrum. Akronym: MERAVBC Rullfalsning av plåtdetaljer för medehög- och högvolymproduktion Interaktiv datorstödd operatörsträning samt återföring av produktionserfarenhet Metoder för modellering och simulering av process för samtidig formning och härdning av borstål Kvalitet, optimering och kosteffektiva svetsade strukturer - KOST-2010 Produktionsprocesser för karosser i mixade lätta material - Fas 1 Verktygstillverkning för fordonsindustrin Kvalitetssäkrad härdning av limmade karosser Mod-Fix - Modulär Fixturkonstruktion Simulering och Banplanering för Flexibla Material 4d ergonomisimuleringFE-simulering av plåtformningDigitalt Länkad Processtyrning, DLP-E Virtuell geometri, banoptimering stationslogik Konceptuell fabriksutvecklingSimulering av orundhet hos gjuten komponent Processvätskecentrum Ytbeskaffenhetens inverkan på resultatet vid nitrokarburering En ny produktionsmetod för falsning PROFAL Produktionsverifieringssystem för rullfalsning Svensk industriell mätteknik - SIMET Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Produktionseffektiv ljuddämpningsbehandling av karosser - Sprutbar ljuddämpning L-Fam II, Lätt hanterings- och geometristyrande utrustning för automatiserad montering Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion. Industrisatsning Geometrisäkring Fas1 Robotstyrd Metallbyggnad via Smältning, RMS PROHYB - Produktionsutveckling med laserhybridsvets Effektiv monteringsberedning OPTIMA Optimerade Material för Robust bearbetning. Lean Produktion. Fas 1Formblåsning och Härdning, Processutveckling FPM - Flexibel Processnära Materialförsörjning KuggModern skärteknisk utbildningA-kamh Automatiserad karossmaterialhantering Effektiv informationsintegrering för Virtual Manufacturing Punktsvetsning av ultrahöghållfasta stål Modelldriven artikeltillverkning - ModArt Implementering av Hybridfordon i produktionsprocessen

7 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:7 Fordonsföretagens Produktionstekniska Kluster För att kunna stötta nuvarande program på bästa sätt samt för att planera kommande satsningar har 8 olika FoU och Utbildningskluster bildats. • Klustren och dess aktiviteter beskrivs • Exempel från KT-kluster ges

8 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:8 Fordonsindustrins Produktionstekniska Kluster 2007 4 Kluster för Tvärgående Teknikområden 4 Kluster för prioriterade Tillämpningsområden 5 Logistik & Material- hantering Henrik Brynzér Volvo Cars 6 Production Management ( Med focus på ”lean production”) Bert Hill AB Volvo 7 Virtual Engineering and MDM Johan Svenningstorp AB Volvo 8 Utbildning Tommy Nyström / Scania Tillämp- ningsområde Material- & process- utveckling Simulering & arbetssätt 1 Komponent- tillverkning Sven Hjelm Scania Kent Eriksson / AB Volvo, Henrik Runnemalm / AB Volvo Håkan Sterner / Volvo Cars Mats Lundin / FKG IVF Hans-Börje Oskarsson MCR Thomas Lundholm DMMS Leif Ohlsson/ FKG Schenker Lennart Lundgren/ Scania Robin Hansson SAAB Annika Strömdahl AB Volvo Johan Svenningstorp AB Volvo Björn Holmgren/ Scania Nader Asnafi / Volvo Cars Ingrid Ellertsson / SAAB Bo Ericson FKG/IAC Group Robert Murby / AB Volvo Lennart Malmsköld / SAAB Sven Hjelm/ Scania Nader Asnafi / Volvo Cars Anne-Christine Almsenius AB Volvo Kari Jansson SAAB Nader Asnafi Volvo Cars Bengt Lindberg / KTH Lars Nyborg / Chalmers Jan-Eric Ståhl LTU Dan Carlsson Chalmers Bengt-Göran Rosen HH Mats Jägstam HiS 2 Hytt och Kaross Nader Asnafi Volvo Cars Håkan Sundberg / AB Volvo Anders Lundin / Scania Tommy Kristiansson / SAAB 3 Ytbehandling & Målning Micael JO Larsson SAAB Lars Österberg / FKG/IVF Garry Hansson / Scania Christer Bodén / Scania Henry Klo AB Volvo Nader Asnafi / Volvo Cars 4 Montering Ingmar H Nilsson SAAB Lena Moestam/ AB Volvo Gunnar Bäckstrand / AB Volvo Filip Bergman / AB Volvo Erk Sigfridsson / Scania Nader Asnafi / Volvo Cars

9 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:9 Fordonsföretagens Produktionstekniska Kluster • Här kommer några exempel från arbetet inom KT-kluster

10 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:10 Historik En bearbetningsgrupp inom MERA-programmet bildades redan i maj 2005 för att diskutera och samordna olika idéer och ta fram gemensamma projektförslag. Gruppen fokuserade på områden där det fanns goda möjligheter till givande samarbete. Många personer medverkade i detta arbete. Bland dessa vill jag särskilt nämna: Ulf Bjarre och Kurt Forsberg Scania Jonas Möller Volvo Powertrain Skövde Henrik Runnemalm Volvo Aero Trollhättan Håkan Sterner Volvo Cars Skövde Sören Lantz AB Volvo Powertrain Köping

11 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:11 Resultat av arbetet under 2005 Redan i juni 2005 beslutades att satsa på ett antal paraplyprojekt för att underlätta samverkan och erhålla volymeffekter. Gruppen enades även om att verka för att projekten skall resultera i utvecklingen av FoU-miljöer som har förutsättningar att nå en nationell och internationell toppnivå. Paraply: Delprojekt OPTIMA Optimerade material för robusta processer Seg/sätthärdningsstål Segjärn Varmhållfasta material Högpresterande gjutjärnskomponenter ”KUREN” Teknik och Kompetens- Utveckling inom kritiska områden Tillverkning av Kugg Modern skärteknisk utbildning Värmebehandling VBC Processvätskor PVC Industriell mätteknik SIMET ModArt Modelldriven Artikel- tillverkning ArtikelBeredningsLotsen ProduktionsInvesteringsLotsen FabriksProjekteringsLotsen Modellerings och IT-investerings- Lotsen FörBättringsLotsen

12 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:12 Erasteel Kloster my-tolerans Ovako Steel Seco AB VolvoSAABVolvo CarsScania AGA GasAtlas CopcoArvin Merritor Componenta AlbinCOOR BaltersBror Tonsjö Bodycote EFD InductionEuroStep FOIFinnveden EPSILONDassault Systems Carl Zeiss Hexagon Metrology DMG Scandinavia Parker Hannifin, IonbondITT FlygtHaldex Leax LK-ScandinaviaMeritor HVSMitutoyo ScandinaviaMätcentrum NovacastNordic LubricantsNMVOGP Scandinavia PrimateriaPTCParameterPromet CEJ OptoNova SVA Sandvik SiemensSecorocSwepartSintercastSKFSISSPSWEDAC SwedoptronicsTeknoheatTeknoptikTool CenterUGS ZOOMA by SemconFlera företag är på gång Chalmers KTHUppsala Univ.Swecast Högskolan VästHögskolan Jönköping LTULTHSKTCKIMAB IVF Innovatum Högskolan Halmstad Ett stort antal företag och forskargrupper är engagerade inom KT-kluster. Fordonsföretagen har fungerat som ”lok” vid skapandet av projekten

13 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:13 Vi eftersträvar att projekten bidrar till att bra utbildningsmaterial kommer fram som kan används i över hela landet på såväl skolor som företag. FoUUtbildning Kugg OPTIMA Skärteknisk utbildning ModArt Processvätskecentrum Nitrokarburering Induktionshärdning VBC Digitalt Länkad processtyrning DLP-E Simulering av orundhet SIMET Utbildningsmaterial och kurser som resultat av MERA - programmet: Nya Materials bearbetningsegenskaper Modern skärteknisk utbildning Värmebehandling Upphandling och skötsel av vätskor Tillverkning av kugg Certifierad Mättekniker och Mätingenjör Maskinanskaffning Fixturkonstruktion Tillverkningsberedning Verkstadsprojektering Anskaffning av IT-stöd för produktionstekniker Kompetens inom vitala områden Bearbetningstekniker/ingenjör Värmebehandlingsexpert Verkstadskemister Kuggspecialister Mättekniker/Mätingenjör Maskinutredare Verktygskonstruktörer Beredare Verkstadsprojektörer IT-specialister inom prod.tekn.

14 Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:14 Fordonsindustrins kluster håller just nu på att definiera behov och innehåll av FoU-insatser under åren 2009-2014 Ett första förslag till FoU-program finns nu framme under rubriken: R&D program proposal to secure competitive Vehicle and Powertrain Production in Sweden 2015 Sustainable Manufacturing Systems Capable of Producing Innovative Products


Ladda ner ppt "Date: 2007-09-27Sven Hjelm Scania Slide nr:1 Presentation på Tekniska Mässan den 17 Oktober 2007 En unik kraftsamling av produktionsteknisk FoU och Utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser