Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design,"— Presentationens avskrift:

1 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design, innovation design, packaging design, retail design, automotive design, eco design, sustainable design, user centred design, workplace design, inclusive design, instructional design, exhibition design, building design, interior design, brand design, architectural design, engineering design, fashion design, landscape design, urban design

2 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Developing e-services in a government authority Different views on design in procurement and system development Stefan Holmlid, Linköpings universitet, Linköping Ann Lantz, Royal Institute of Technology, Stockholm

3 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Project context •Procurement competence, 2001-2005 •MAVB, 2006-2008 •Enforcement authority in Sweden –Interviews (4 x 2) –Future workshops –Design workshops –Process workshops

4 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid System development Contract ExploreDefine Req/architecture ConstructIntegrationTest Delivery

5 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Acquisition context Trigger ExploreDefine Decide/organize ConstructDeployMaintain

6 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User Centred System Development UCD Contract

7 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User Centred System Acquisition Interaction designer

8 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid From project organization Proj man IT personBus personHCI person Requirements

9 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid To process Bus devIT devDeploy Contract

10 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Competencies Bus devIT devDeploy Business Interaction design IT Interaction design Contract

11 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Activities Bus devIT devDeploy Contextual interviews Prototypes Personaes Prototypes Usability engineering Contract

12 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

13 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

14 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

15 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid •Balansen/info asymmetri •Sprider ut designarbete över en längre tidsrymd •Kan hitta synergi mellan processutveckling och design •Ger IxDs i SU higher ground

16 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Actors

17 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Genomförda studier •Organisationsmål & användbarhetsmål •Designmetoder och processer för beställare •Perspektiv på designarbete och roller •Kravgestaltning •Makt & ansvar

18 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Dagens fokus •Pågående projekt med Kronofogden •Humancentrerad design (HCD) hos beställare •Design •gestaltande (prototyper,skisser, scenarier, personaes), kreativ, lösningsidentifierande, användarinvolvering, fokus på system i användning (estetik, funktion, ekonomi, konstruktion, produktion, konsekvens)

19 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Kronofogden •Intervjuer •Future workshops •Design workshops •Process workshops

20 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Kronofogden •Utvecklingsprocess •Informations/kunskapsasymmetri •Designarbetet

21 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Utvecklingsprocess •DÅ: traditionell integrerad verksamhetsutveckling och IT- utvecklingsprocess •NU: starkare beställar/utförarmodell •+: designarbete

22 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Informations/kunskapsasymmetri •Tydliggjord •D: lång UCD tradition •Integrerad process

23 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Asymmetri & HCD •Förlängd tidsrymd •P: integrera design •D: ny kravdokumentation

24 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Existerande designrelaterat arbete •Kontextuella intervjuer •Konceptdesign •Typanvändare •Scenarier

25 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Högre lägsta nivå för designarbete •Hos IT-utvecklarna •Förväntan: prototyper, personaes, scenarier, storyboards, etc.

26 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Tjänstedesign

27 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Samarbeten/Acknowledgements •Forskningsgruppen •Henrik Artman, Mattias Arvola, Ann Lantz, Stefan Holmlid, Ulrika Dovhammar, Anna Swartling, Per Sökjer •Konsortiet (då+nu) •Antrop, AstraZeneca, bank, Ericsson, FMV, Kronofogden, intresseorganisation, InUse, MetaMatrix, Migrationsverket, PA- consulting, Skatteverket, spelföretag, SVID, taxiföretag •Samarbeten •DSV Stockholms universitet, Sintef, SICS-gruppen, Medieteknik på Södertörns högskola, Uppsala UniversitetsMDI- grupp, Carnegie Mellon School of Design, Köln International School of design •Dekal, Effin, VERKA

28 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Publikationer i urval Artman, H. (2002) Procurer Usability Requirements: Negotiations in contract development. Proceedings of NORDICHI 02. pp 61-70. Artman, H., Andersson, F. (2006). Communicating the Future business: A procurement. organization's understanding of their role in systems development. Workshop on E-government at NordiCHI Artman, H., Markensten, E. (2005). A Procurement Approach to Userinvolvement in E-government. Interact, Rome, Italy, Sept 2005. Artman, H., Markensten, E. (2004). Comparative Analysis of Usability Design in E-service procurment International Conference on E-commerce, Lisbon, Portugal, December, 345-350 Artman, H., Zäll, S. (2005) Finding a way to Usability. Cognition, Technology and Work. Borgström, E., Artman, H., Holmlid, S. (2001). Beställar- och leverantörsinteraktion i systemutveckling. Presented at STIMD'01. Holmlid, S. (2006). Interaction design and design management: Challenges for industrial interaction design in software and system development. Wonderground, Design Research Society International Conference, november 2006, Lisbon. Holmlid, S. (2006). Introducing white space in service design: This space intentionally left blank. Emergence conference. Emergence 06 - Service design, Carnegie Mellon. Holmlid, S. (2005). Service Design methods and UCD practice. In Proceedings from User Involvement in e-Government development projects, workshop at IFIP conference Interact, Rome. Holmlid, S., Artman, H. (2004). Shared Objectives. Position paper at workshop on Activity Theory and IT-Design, Copenhagen, Denmark, September, 2004.. Holmlid, S., Artman, H. (organizers) (2002). Procuring usable systems: Key issues for systems development. Workshop at Nordichi 2002. Holmlid, S., Evenson, S. (2006). Bringing design to services. Invited to IBM Service Sciences, Management and Engineering Summit: Education for the 21st century. New York, October. Holmlid, S., Lantz, A. (2006). Developing e-services in a government authority: Different views on design in procurement and system development. NordiCHI workshop on User involvement and representation in e-Government projects. Oslo, October. Holmlid, S., Montaño, F., C., Johansson, K. (2006). Gender and design: Issues in design processes. In Proceedings from Women in information technology, University of Salford. Holmlid, S., Sökjer, P (2007). An investigation into the repertoires of service and interaction designers. Accepted to European Academy of Design 2007, Dancing with disorder: Design, Discourse & Disaster. April 2007. Lantz, A., Artman, H., Ramberg, R. (2005). Interaction Design as Experienced by Practitioners. Proceedings of In The Making. Copenhagen. Markensten, E. (2005). Mind The Gap: A Procurement Approach to Integrating User-Centred Design in Contract Development. Lic-avhandling. TRITA-NA- 0447 Markensten, E., Artman, H. (2004). Procuring Usable Systems Using Unemployed Personas. Proceedings of NordiCHI'04, Tampere, Finland, October, 13-23 Holmlid, S., Artman, H. (2003) A tentative model for Usability Procurement. Project. In J. Jacko and C. Stephanidis (eds.). Proceedings of Human- Computer Interaction International. London: Lawrence Erlbaum Associated Persson, J., Stockhaus, A., Gulliksen, J., Artman, H. (2004). Genomlysning av Skatteverkets Verksamhets och IT-strategi. Feb, 2004 Swartling, A., Dovhammar, U., Artman, H., Arvola, M. (2005) Förstudie om FMVs roll i Försvarets beställningsprocess. Feb, 2005


Ladda ner ppt "HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design,"

Liknande presentationer


Google-annonser