Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 1 Från monoliter till gemensamma tjänster Enterprise arkitektur vid Jordbruksverket SWEAN 5 oktober 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 1 Från monoliter till gemensamma tjänster Enterprise arkitektur vid Jordbruksverket SWEAN 5 oktober 2005."— Presentationens avskrift:

1 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 1 Från monoliter till gemensamma tjänster Enterprise arkitektur vid Jordbruksverket SWEAN 5 oktober 2005

2 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 2 Disposition •Historia •Verksamhet –Verksamhetskrav –Processer •Tjänsteorientering •Stadsplanen •Teknisk orientering •Organisation

3 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 3 Historia •Monoliter 1995 – 1999 –Arkitektur var lika med teknisk plattform och verktyg •Verksamhetens krav på arkitekturen 1998 – 1999 –Arkitekturen fick ett leveranskrav från verksamheten •Från monoliter till gemensamma tjänster 2000 ---- –Komponentfokus som förskjuts mot tjänstefokus •Organisationsutveckling –1998 – verksamhetsprojekt –1999 - verksamhetsprojekt –2000 – systemarkitekter –2001 – arkitekturägare och arkitekturforum –2002 – IT-arkitekter

4 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 4 Verksamhet

5 Verksamhetskrav Orkestrering Tjänsteorientering Komponentgruppering Teknikoberoende Metodanpassning Snabb utveckling Modifierbarhet Flexibilitet Återanvändbarhet Kompetens Snabbt införande av system Enkelt att anpassa system Låga utvecklingskostnader Hög kvalitet Låga underhållskostnader Effektivt verksamhetsstöd Flexibel organisation Generella processer Säkerhet

6 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 6 Generella processer Registerprocess E-tjänster Handläggning Teknisk process

7 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 7 Handläggningsprocess Process Registrering Handläggning Beräkna- bidrag Beslut Ansökan Utbetalning Beslut ÅtgärdÄndringÄrende Händelse CDBFTGGISBetal

8 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 8 Tjänsteorientering

9 Verksamhetsprocesser Tjänsteorientering Tjänster Komponenter ArvetNya komponenterExterna komponenter Med tjänst avses en nyttighet som levereras till en verksamhet. Tjänsten skall spegla verksamheten och vara oberoende av underliggande teknik Betala exportbidrag Hämta Eurokurs Kontrollera orgnr Kundregister ECB Utfärda licens Kontrollera licens

10 Tjänste- leverantör Tjänstekonsument ArvetNya komponenterExterna komponenter Tjänstekonsumtion Tjänstepublicist Verksamheten Tjänsteleverantören utgörs av verktyg för orkestrering Dokumentation, sökbarhet och generellt gränssnitt

11 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 11 Vad är en tjänst – för oss •Med tjänst avses en nyttighet som levereras till en verksamhet. •Tjänsten skall spegla verksamheten och vara oberoende av underliggande teknik •Tjänsterna grupperas i komponenter så att de är åtkomliga för alla utifrån vilka verksamhetsobjekt tjänsterna stödjer. •Tjänster kan vara generella (till för alla) eller specifika (endast till för en viss process) •Generella tjänster placeras i gemensamma komponenter och specifika tjänster placeras i tillämpningskomponenter •Inga generella tjänster får placeras i tillämpningskomponenter •Gamla applikationer/system kan bli komponenter som levererar tjänster •Tjänsterna måste modelleras med utgångspunkt att de skall kunna stödja flera skilda processer – d.v.s de får inte bli för specifika men inte heller för små

12 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 12 Rätt nivå på tjänsten •På samma sätt som vid modellering av en verksamhetsprocess är det viktigt att hitta rätt detaljnivå på tjänsterna. Om de är för specialiserade blir modellen komplex med många beroenden. •Om vi hittar rätt tjänster med rätt abstraktionsnivå får vi ett antal komponenter med publicerade tjänster som tillsammans kan utföra en process. Uppgiften blir då att orkestrera organisation, processer och tjänster. Detta är inte verksamhetstjänster: •Öka fakturanummer med 1 •Beräkna summan av alla poster i tabellen x •Lagra kund i tabellen y Detta är verksamhets tjänster: •Skapa fakturaunderlag •Skicka beslutsunderlag •Hämta dagens EURO-kurs •Skapa licens

13 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 13 Stadsplanen

14 Stadsplan Funktionsarkitektur Organisation (ägarskap) Konstruktion Livscykel Organisation (användning) IT-stöd Process

15 Funktionsarkitektur Ärendehandläggning Registerhantering Kontorsstöd Datafångst & ankomsthanteringDataspridning Tekniska stödfunktioner Stödhandläggning Krishantering Utredning Kontroll Ekonomi Statistik & rapportering Marknad & handel Geografi & koordinater

16 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 16 Statistik & rapportering Dataspridning Ekonomi Misstanke om djursmitta med STUDS DBS Kanal Intressent ”kund” Telefon E-post Brev Fax Cirkus Tullexpedition Föreningar Slakteri Veterinär Djurägare Distriktsveterinärer Djuravdelningen Slakteri Kläckeri Djurhälsovården Allmänheten EU-kommissionen Stödavdelningen NORDEA Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) SJV -Smittskyddsenheten Vescan System Funktionsarkitektur Svensk lantbrukstjänst Värderingsman CDB DID SVIN HÖNS SLAKT INTR Vet@Bas Vet@Journal STUDS DBS KUB Agresso BETAL GEM LFA Vet@Betal CDB Diabas Vet@Brev Blankett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 6 fil 7 7 7 8 9 4 3 11 12 13 14 3 fil 15 16 17 18 19 20 21 12 18 Datafångst & ankomstreg. Registerhant. Kontorsstöd Geografi & koordinater Krishantering Kontroll 12 18 10 1 Blankett 2 Internet ADNS-gränssnittVescan 21

17 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 17 Teknisk orientering

18 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 18 Övergripande arkitektur Tjänstearkitektur Verksamhetsprocesser Logisk arkitektur - egenutvecklade system Fysiska arkitektur - egenutvecklade system Fysisk arkitektur - egenutvecklade system Fysisk arkitektur -standardsystem - kontorsstöd Logisk arkitektur -standardsystem - kontorsstöd

19 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 19 Presentation Verksamhets regler Datalager Logisk Tabell 3Tabell 2 Tabell 1 Användarmodul Verksamhets- modul Fasadmodul Resursmodul Logisk Realisering Klient Applikations server Databas server Fysisk Oracle Klient Applikations server Databas server Fysisk Java Skiktning

20 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 20 •Kontorsstöd: –Novell Netware (’File & Print’) –Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint –Mailsystem: Novell GroupWise IT-standard •Systemutvecklingsverktyg: –Oracle Forms –Oracle Reports –PL/SQL, iAS, Java, …. •Databaser: Oracle •Egenutvecklade system –PC-klienter: Windows XP –Appl.server: Unix Sun Solaris –Db.server:Unix Sun Solaris BPEL ?

21 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 21 Organisation

22 Organisation 1 (Enterprise nivå) Styr och koordinerar arkitekturarbetet Arkitekturforum Arkitekturägare IT-arkitekter IT-ledning Projekt Förvaltning Info.säk.chef

23 Tillämpnings- förvaltarforum Organisation 2 (Process/tjänstenivå) Koordinerar tjänsteutformningen Tillämpningsförvaltare Projekt Förvaltning Komponentansvariga

24 Komponentforum Organisation 3 (komponent/systemnivå) Koordinerar komponent/systemutformningen Tillämpningsförvaltare Projekt Förvaltning Komponentansvariga

25 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 25 Summering

26 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 26 Effekt 0 20 40 60 80 100 Kostnad Projekt

27 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 27 Frågor Svar Reflektioner ”Things left to themselves go from bad to worse”


Ladda ner ppt "Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson 1 Från monoliter till gemensamma tjänster Enterprise arkitektur vid Jordbruksverket SWEAN 5 oktober 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser