Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från monoliter till gemensamma tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från monoliter till gemensamma tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Från monoliter till gemensamma tjänster
Enterprise arkitektur vid Jordbruksverket SWEAN 5 oktober 2005 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

2 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Disposition Historia Verksamhet Verksamhetskrav Processer Tjänsteorientering Stadsplanen Teknisk orientering Organisation Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

3 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Historia Monoliter 1995 – 1999 Arkitektur var lika med teknisk plattform och verktyg Verksamhetens krav på arkitekturen 1998 – 1999 Arkitekturen fick ett leveranskrav från verksamheten Från monoliter till gemensamma tjänster Komponentfokus som förskjuts mot tjänstefokus Organisationsutveckling 1998 – verksamhetsprojekt verksamhetsprojekt 2000 – systemarkitekter 2001 – arkitekturägare och arkitekturforum 2002 – IT-arkitekter Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

4 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Verksamhet Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

5 Verksamhetskrav Snabb utveckling Modifierbarhet Flexibilitet
Återanvändbarhet Kompetens Orkestrering Tjänsteorientering Komponentgruppering Teknikoberoende Metodanpassning Snabbt införande av system Enkelt att anpassa system Låga utvecklingskostnader Hög kvalitet Låga underhållskostnader Effektivt verksamhetsstöd Flexibel organisation Generella processer Säkerhet

6 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Generella processer Handläggning Registerprocess Teknisk process E-tjänster Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

7 Handläggningsprocess
Beslut Åtgärd Ändring Ärende Händelse Process Registrering Handläggning Beräkna- bidrag Beslut Ansökan Utbetalning CDB FTG GIS Betal Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

8 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Tjänsteorientering Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

9 Verksamhetsprocesser
Tjänsteorientering Med tjänst avses en nyttighet som levereras till en verksamhet. Tjänsten skall spegla verksamheten och vara oberoende av underliggande teknik Betala exportbidrag Hämta Eurokurs Kontrollera orgnr Kundregister ECB Utfärda licens licens Verksamhetsprocesser Tjänster Komponenter Arvet Nya komponenter Externa komponenter

10 Tjänstekonsumtion Tjänstekonsument Tjänste- leverantör
Tjänsteleverantören utgörs av verktyg för orkestrering Dokumentation, sökbarhet och generellt gränssnitt Verksamheten Tjänstekonsument Tjänste- leverantör Tjänstepublicist Arvet Nya komponenter Externa komponenter

11 Vad är en tjänst – för oss
Med tjänst avses en nyttighet som levereras till en verksamhet. Tjänsten skall spegla verksamheten och vara oberoende av underliggande teknik Tjänsterna grupperas i komponenter så att de är åtkomliga för alla utifrån vilka verksamhetsobjekt tjänsterna stödjer. Tjänster kan vara generella (till för alla) eller specifika (endast till för en viss process) Generella tjänster placeras i gemensamma komponenter och specifika tjänster placeras i tillämpningskomponenter Inga generella tjänster får placeras i tillämpningskomponenter Gamla applikationer/system kan bli komponenter som levererar tjänster Tjänsterna måste modelleras med utgångspunkt att de skall kunna stödja flera skilda processer – d.v.s de får inte bli för specifika men inte heller för små Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

12 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Rätt nivå på tjänsten På samma sätt som vid modellering av en verksamhetsprocess är det viktigt att hitta rätt detaljnivå på tjänsterna. Om de är för specialiserade blir modellen komplex med många beroenden. Om vi hittar rätt tjänster med rätt abstraktionsnivå får vi ett antal komponenter med publicerade tjänster som tillsammans kan utföra en process. Uppgiften blir då att orkestrera organisation, processer och tjänster. Detta är inte verksamhetstjänster: Öka fakturanummer med 1 Beräkna summan av alla poster i tabellen x Lagra kund i tabellen y Detta är verksamhets tjänster: Skapa fakturaunderlag Skicka beslutsunderlag Hämta dagens EURO-kurs Skapa licens Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

13 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Stadsplanen Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

14 Stadsplan Process Funktionsarkitektur Livscykel
IT-stöd Livscykel IT-stöd IT-stöd IT-stöd IT-stöd IT-stöd IT-stöd IT-stöd Organisation (användning) IT-stöd Konstruktion Organisation (ägarskap)

15 Funktionsarkitektur Kontorsstöd Registerhantering Stödhandläggning
Ärendehandläggning Stödhandläggning Krishantering Datafångst & ankomsthantering Kontroll Dataspridning Utredning Marknad & handel Geografi & koordinater Statistik & rapportering Ekonomi Tekniska stödfunktioner

16 Misstanke om djursmitta med STUDS DBS
Intressent ”kund” 13 Misstanke om djursmitta med STUDS DBS Slakteri Distriktsveterinärer Kläckeri Djurhälsovården 1 Föreningar 1 Cirkus Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) 7 Veterinär Djuravdelningen SJV -Smittskyddsenheten 17 Tullexpedition Slakteri EU-kommissionen Djurägare 1 12 1 14 1 1 1 NORDEA 1 Stödavdelningen 14 14 14 Svensk lantbrukstjänst Allmänheten 21 15 1 Värderingsman Kanal 1 1 7 15 18 18 17 17 Telefon Fax System E-post Brev Internet 18 Blankett fil Vescan fil Blankett ADNS-gränssnitt Funktionsarkitektur 12 3 12 2 12 7 21 Registerhant. Krishantering Statistik & rapportering Ekonomi Kontroll CDB 18 STUDS DBS Agresso 16 DID 12 17 14 LFA 6 9 10 STUDS DBS BETAL SVIN 19 20 GEM 16 11 CDB HÖNS 4 Datafångst & ankomstreg. 15 SLAKT 5 INTR Geografi & koordinater Kontorsstöd Dataspridning 18 Diabas 8 KUB Vescan 2 3 5 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

17 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Teknisk orientering Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

18 Övergripande arkitektur
Verksamhetsprocesser Tjänstearkitektur Logisk arkitektur - egenutvecklade system Logisk arkitektur standardsystem kontorsstöd Fysisk arkitektur - egenutvecklade system Fysiska arkitektur - egenutvecklade system Fysisk arkitektur standardsystem kontorsstöd Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

19 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Skiktning Presentation Verksamhets regler Datalager Logisk Tabell 3 Tabell 2 Tabell 1 Användarmodul Verksamhets- modul Fasadmodul Resursmodul Logisk Realisering Klient Applikations server Databas Fysisk Oracle Klient Applikations server Databas Fysisk Java Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

20 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
IT-standard Kontorsstöd: Novell Netware (’File & Print’) Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint Mailsystem: Novell GroupWise Egenutvecklade system PC-klienter: Windows XP Appl.server: Unix Sun Solaris Db.server: Unix Sun Solaris Databaser: Oracle BPEL ? Systemutvecklingsverktyg: Oracle Forms Oracle Reports PL/SQL, iAS, Java, …. Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

21 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Organisation Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

22 Organisation 1 (Enterprise nivå)
Arkitekturägare IT-arkitekter IT-ledning Projekt Förvaltning Info.säk.chef Arkitekturforum Styr och koordinerar arkitekturarbetet

23 Organisation 2 (Process/tjänstenivå)
Tillämpningsförvaltare Projekt Förvaltning Komponentansvariga Tillämpnings- förvaltarforum Koordinerar tjänsteutformningen

24 Organisation 3 (komponent/systemnivå)
Tillämpningsförvaltare Projekt Förvaltning Komponentansvariga Komponentforum Koordinerar komponent/systemutformningen

25 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Summering Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

26 Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson
Effekt Kostnad 100 80 60 40 20 Projekt Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson

27 Frågor Svar Reflektioner
”Things left to themselves go from bad to worse” Frågor Svar Reflektioner Johan Löwenadler Davidsson, Tomas Nilsson


Ladda ner ppt "Från monoliter till gemensamma tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser