Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledning lå 10/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledning lå 10/11"— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledning lå 10/11
Augusti Val av PRAO-plats September, v PRAO Oktober Klassvis information om gymnasiet Oktober Föräldrainformationer klassvis Oktober-Februari Enskilda vägledningssamtal inför gy November-februari Gymnasieskolornas Öppet Hus Januari Inloggningskoder till gymnasieansökan Januari Gymnasiemässa 1 mars Webben stänger för ansökan April Preliminärintagningen klar ca15 april-15 maj Omvalsperiod 1 juli Slutlig intagning klar Ca 23 juli Senaste svarsdag 1 augusti-15 september Reservintagning

2 Fritt sök Skåne + Sölvesborg
Infördes hösten 2009 Fritt för eleverna att söka till alla kommunala skolor och program i hela Skåne. Undantag är PRIV och Introduktionsprogram Eleverna blir mottagna som förstahandssökande Alla elever använder samma sökwebb (www.skanegy.se), vilket innebär att elever endast kan bli antagna till ett val

3 Gymnasiemässa i Lund Plats: Färs & Frostas Sparbanks Arena Lund
Fredagen den 28 januari kl 9-15 Lördagen den 29 januari kl 11-14 På mässan kommer alla gymnasieskolor i Lund, både kommunala och fristående att presentera sig

4 Gymnasiemässa i Malmö Plats: Swedbanks Stadion Malmö
Torsdagen den 13 januari kl 9-20 (Bokade grupper från Malmös högstadieskolor kl därefter öppet för alla) Fredagen den 14 januari kl (Bokade grupper från Malmös högstadieskolor hela dagen) Lördagen den 15 januari kl 10-14 På mässan kommer alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Malmö att presentera sig

5 Gy 2011 Beslut i riksdagen 22 oktober 2009 Gäller från 1 mars 2010
Börjar tillämpas på utbildningar som börjar efter 1 juli 2011

6 Några av de viktigaste förändringarna
Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 18 nationella program: yrkesprogram- högskoleförberedande program Större skillnad mellan yrkesprogram- högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Lärlingsutbildning Ny betygsskala och nya ämnesplaner Historia blir obligatoriskt ämne på alla program Skärpta krav på grundläggande behörighet när man söker till högskolan

7 Vad skiljer gymnasiestudierna från grundskolan
Kursutformning: Alla ämnen är indelade i kurser som bygger på varandra Förslag från Skolverket: Olika spår beroende på vilket program man läser: ex Yrkesprogrammen läser Ma 1a och 2a SA, HU, EK och ES läser Ma 1b, 2b och 3b NA och TK läser Ma1c, 2c, 3c NA inr Naturvetenskap och TE inr.Teknikvetenskap även Ma 4 Inga terminsbetyg, betyg sätts efter varje avslutad kurs Alla kurser är poängsatta: 50, 100, 150 el 200 gymnasiepoäng Totalt skall man läsa kurser om 2500 gymnasiepoäng under de tre åren

8 6 högskoleförberedande program Introduktionsprogram Lärlingsutbildning
18 nationella program 12 yrkesprogram 6 högskoleförberedande program Introduktionsprogram Lärlingsutbildning Särskilda varianter Spetsutbildning

9 Vad läser man.. Kursplan på Yrkesprogrammen
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen Gemensamma för samtliga elever inom ett program Inriktningsämnen: Gemensamma för samtliga elever på en inriktning Programfördjupningar: Kurser riktade mot olika yrken el yrkesområden (yrkesutgångar) Individuellt val (200 p) Valbart ur skolans utbud av individuella kurser Gymnasiearbete (100 p) En större självständig arbetsuppgift

10 Vad läser man.. Kursplan på Yrkesprogrammen
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p: Engelska Historia 1a: Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska/Svenska som andraspråk 1 100

11 Vad läser man… Kursplan på Högskoleförberedande program, dvs Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen p: Programgemensamma karaktärsämnen- Högskoleförberedande program p Inriktningskurser p Programfördjupningar p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

12 Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p
Vad läser man… Kursplan på Högskoleförberedande program, dvs Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen p Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och p Engelska 5 och p Matematik 1b el 1c/2b el 2c/3c 100/200/300 p Idrott och Hälsa p Historia 1b/ /200 p Samhällskunskap 1b 100 Religionskunskap p Naturkunskap 1b p

13 Introduktionsprogram (ersätter IV)
Preparandutbildning Programinriktat individuellt program Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

14 Lärlingsutbildning Nationellt program
Huvuddelen av yrkeskurserna på en arbetsplats Gymnasiegemensamma ämnen läses på skolan

15 Examina 2 nya examina införs: Högskoleförberedande examen Yrkesexamen
Alternativ väg till yrkesexamen: Gymnasial lärlings- utbildning

16 Yrkesexamen 2500 poäng 2250 godkända poäng (dvs lägst betyget E)
För yrkesexamen krävs: 2500 poäng 2250 godkända poäng (dvs lägst betyget E) Godkänt i Sv/Sva 1, En 5 och Ma 1 Godkänt i kurser inom de programgemensamma ämnena som omfattar minst 400 p Godkänt gymnasiearbete

17 Högskoleförberedande examen
För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng, dvs lägst betyget E Godkänt i Sv/Sva 3, En 6 och Ma 1 Godkänt gymnasiearbete

18 Nya behörighetsregler för antagningen till gymnasiet
Behörighet till de högskoleförberedande programmen: Svenska Engelska Matematik + 9 andra ämnen Om du söker till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen Om du söker till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen

19 Nya behörighetsregler för antagningen till gymnasiet
Behörighet till de yrkesförberedande programmen: Svenska Engelska Matematik + 5 andra ämnen

20 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Gymnasieskolan Vipan
Fritid och hälsa Pedagogiskt arbetet Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasieskolan Vipan Anläggningsfordon *Husbyggnad Mark- och anläggning *Måleri Plåtslageri

21 Yrkesprogram forts. El- och energiprogrammet Gymnasieskolan Vipan
Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Dator- och kommunikationsteknik John Bauer gymnasium IT-teknik och support (friskola) Nätveksteknik NTI gymnasiet (friskola) Automation Lunds Tekniska gymnasium (friskola)

22 Yrkesprogram forts. Fordons- och transportprogrammet Lunds Fordonstekniska Gymnasium (friskola) Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner *Personbil Transport Handel- och administrations- Gymnasieskolan Vipan programmet Administrativ service Handel och service Jensen Gymnasium (friskola)

23 Yrkesprogram forts. Hantverksprogrammet
Finsnickeri *Florist Hvilan utbildning (friskola) *Frisör Polhemskolan John Bauer Gymnasium (friskola) (Textil design) (Övriga hantverk) Hotell- och turismprogrammet Gymnasieskolan Vipan Hotell och konferens John Bauer Gymnasium (friskola) Turism och resor Industritekniska programmet (Driftsäkerhet och underhållsteknik) (Processteknik) (Produkt och maskinteknik) Svetsteknik Lunds Tekniska gymnasium CNC-teknik (friskola)

24 Yrkesprogram forts. Naturbruksprogrammet Erbjuds utanför Lund Djur
Lantbruk Skog *Trädgård Hvilan Utbildning (friskola) Restaurang- och livsmedelsprogrammet Gymnasieskolan Vipan Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering VVS- och fastighetsprogrammet Gymnasieskolan Vipan Fastighet Kyl- och värmepumpteknik Ventilationsteknik VVS VVS Lunds Tekniska Gymnasium (friskola)

25 Yrkesprogram forts. Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasieskolan Vipan
(Inga nationella inriktningar) Consensum (friskola)

26 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Katedralskolan och Polhemskolan Juridik Jensen Gymnasium, Mikael Elias gy, Ekonomi Humanus Estetiska programmet Bild- och formgivning Polhemskolan Dans Lunds Dans o Musikalgy Estetik och media Polhemskolan, LBS, NTI Musik Spyken Teater Polhemskolan

27 Högskoleförberedande program forts.
Humanistiska programmet Katedralskolan, Spyken, Kultur C A Agardgy, Humanus Språk Naturvetenskapsprogrammet Katedralskolan, Polhemskolan, Naturvetenskap Spyken, Consensum, Jensen gy, Naturvetenskap o samhälle Mikael Elias, LEL, Humanus

28 Högskoleförberedande program forts
Samhällsvetenskapsprogrammet Katedralskolan, Polhemskolan, Spyken Beteendevetenskap LBS, Jensen gy, Medier, information och kommunikation (Po) Mikael Elias, John Bauer, Samhällsvetenskap C A Agadhgy, Humanus

29 Högskoleförberedande program forts.
Teknikprogrammet Polhemskolan, LBS, Design- och produktutveckling Mikael Elias, John Bauer, Informations- och medieteknik Humanus, NTI, Produktionsteknik Lunds tekniska gy Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap International Baccalaureate Katedralskolan Spetsutbildning Fysik Polhemskolan Spetsutbildning Historia Katedralskolan Spetsutbildning Moderna Språk Katedralskolan Spetsutbildning Musik (ny ht 2011) Spyken

30 Språk Elev, som ej läst språket i grundskolan väljer steg 1
Elev, som läst språk som Elevens val (M1) åk 8-9 väljer steg 2 Elev, som läst språket som Språkval (M2) i åk 6-9 väljer Steg 3 Språk som kan väljas som steg 2 eller 3 är Franska, Tyska och Spanska Som steg 1 erbjuds även andra språk, bl.a. Italienska, Danska och Kinesiska Man kan även välja språkkurser som Individuellt val på alla program

31 Idrott Riksidrottsgymnasier
För elever som har som mål att utveckla internationell elit Integrerade i den ordinarie gymnasieutbildningen med särskild avsedd tid att utöva sin idrott. I större kommuner kan eleverna vara spridda på olika gymnasieskolor- med gemensam specialidrottsträning. Särskild ansökan. Nationella idrottsgymnasier För elever som har nationell elit som mål. Söks via Specialidrott som individuellt val

32 Riksidrottsgymnasier Skåne
Malmö Latinskola Badminton, Friidrott Klippans gymnasieskola Golf Båstads gymnasium Tennis

33 Nationella idrottsgymnasier Skåne
Eslöv Handboll, Bordtennis Helsingborg Basket, Bordtennis, Brottning, Fotboll, FriidrottGymnastik, Handboll, Konståkning, Simning Hässleholm Fotboll Klippan Brottning, Judo Kristianstad(3 skolor) Handboll, Fotboll Landskrona Fotboll, Golf, Innebandy Lund (Polhemsk.) Handboll, Fotboll, Basket, Simning Malmö Basket,Fotboll (flickor), Fotboll (pojkar) Friidrott, Fäktning, Golf, Handboll, Inne- bandy, Ishockey, Konståkning, Skridskor, Taekwondo, Segling, Squash, Tennis

34 Nationella idrottsgymnasier Skåne
ProCivitas Malmö Simning, Simhopp, Judo, Fäktning, Golf, Boxning, Innebandy, Tennis Sydskånska gy.förb. Handboll, Fotboll Vellinge Golf, Ridsport Ängelholm Fotboll, Ishockey, Segling Örkelljunga Orientering

35

36 Nya antagningsregler till högskolan
Behörighet Nya kvotgrupper i betygsurvalet Meritpoäng

37 Grundläggande högskolebehörighet
Högskoleförberedande examen = Grundläggande högskolebehörighet Yrkesexamen med tillägget Sv/Sva 2 och 3 samt En 6 = Grundläggande högskolebehörighet Elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet

38 Urval Högskoleprovet, minst 1/3 av platserna Betygsurval
Grupp 1: Sökande med enbart slutbetyg från gymnasieskolan el som läst minst 2/3 av kurserna inom vuxenutbildningen Grupp 2: Sökande som kompletterat sitt betyg (behörighets- eller Konkurrenskomplettering) Grupp 3: Sökande med utländska betyg Grupp 4: Sökande med studieomdöme från folkhögskola Platserna fördelas först i proportion till antalet sökande i resp. grupp. Därefter reduceras antalet platser i Grupp 2 med 1/3- dessa platser förs över i Grupp 1

39 Meritkurser/Meritpoäng Max 2.5 p läggs till jämförelsetalet
Moderna språk (max 1.5 poäng) Steg p Steg p Om man fått poäng enligt ovan, kan man även få poäng för: Steg p eller Steg 2 i ytterligare ett språk 0.5 p Engelska (max 1.0 poäng) Engelska p Engelska p

40 Meritkurser/Meritpoäng Max 2.5 p läggs till jämförelsetalet
Matematik (max 1.0 poäng) Matematik p Matematik p Om matematik krävs för behörighet får man 0.5 p för en kurs över den behörighetsgivande och 1.0 p för två kurser över den behörighetsgivande Områdeskurser (max 1.0 poäng) Relevanta kurser för sökt utbildning, men som ej ligger som behörighetskrav) 100 p kurs p 50 p kurs p

41 Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Engelska 5 100
Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk

42 Ekonomiprogrammet Forts
Programgemensamma karaktärsämnen 350 p Företagsekonomi Privatjuridik Moderna språk Psykologi

43 Ekonomiprogrammet Forts
Inriktningar p Inriktning Juridik: Filosofi Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Inriktning Ekonomi: Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi 2 100 Matematik 3b 100

44 Ekonomiprogrammet Forts
Programfördjupningar 300 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

45 Ekonomiprogrammet Forts Programfördjupning 300 p
Datorkurser Engelska Filosofi Filosofi Entreprenörskap 100 Entreprenörskap o Företagande 100 Företagsekonomi Företagsekonomi- specialisering 100 Marknadsföring 100 Redovisning Geografi Geografi Grafisk kommunikation 1 100 Historia 2a 100 Historia Humanistisk o samhällsvetensk. Specialiser 100 Politik o hållbar utveckling 100 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Ledarskap o organisation 100 Matematik 3b 100 Matematik Medier, samhälle o kommunikation Textkommunikation 100 Moderna språk 200 Naturkunskap Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap Religionsk. Specialisering 100 Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Etnicitet o kulrurmöten 100 Sociologi 100 Litteratur 100 Retorik 100 Skrivande 100

46 Estetiska programmet Gymnsiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 100
Historia 1b Historia 2b -kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk

47 Estetiska programmet Forts
Programgemensamma karaktärsämnen p Estetisk kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50

48 Estetiska programmet Forts
Inriktningar p Inriktning Bild- och formgivning: Bild Bild och form 100 Form 100 Bildteori 100 Inriktning Dans: Dansgestaltning 1 100 Dansteknik Dansteknik Dansteori 100

49 Estetiska programmet forts
Inriktning Musik: Ensemble med körsång 200 Instrument/sång 100 Gehörs- och musiklära Inriktning Teater: Scenisk gestaltning 1 100 Scenisk gestaltning 2 100 Scenisk gestaltning 3 100 Teaterteori 100

50 Estetiska programmet forts
Inriktning Estetik och media: Digitalt skapande Medieproduktion Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation 1 100 Programfördjupningar 500 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

51 Estetiska programmet Programfördjupningar
Animation Animation Animation-specialisering 100 Akitektur- hus 100 Arkitektur- rum 100 Bild o form 1b 100 Bild Form 100 Bild o form specialisering 100 Bildteori 100 Akrobatik 100 Cirkus Cirkus Dansgestaltning Dansgestaltning Dansimprovisation 100 Dansimprovisation/ Komposition 100 Koreografi 100 Repertoar 100 Dansteknik Dansteknik Dansteknik Dansteknik Dansträning 100 Dansteori Design Design Digitalt skapande Digitalt skapande Entreprenörskap 100 Entreprenörskap o företagande 100 Estetisk kommunikation 2 100 Estetisk kommunikation 3 100 Film- o TV-produktion 1 100 Film o TV-produktion Filmproduktion 100 TV-produktion 100 Filosofi Filosofi

52 Estetiska programmet Programfördjupningar forts
Ljudproduktion Ljudproduktion Medieproduktion Film- o interaktiv ljudprod. 100 Radioproduktion 100 Matematik 2b 100 Matematik 3b 100 Matematik Journalistik, reklam o inform Journalistik, reklam o inform Textkommunikation 100 Medieproduktion Medier, samhälle o komm Medier, samhälle o komm Moderna språk Bruksspel och ackompanjemang 100 Ensemble o körsång 200 Ensemble Ensemble Ensembleledning o dirigering 100 Formgivning Formgivning Formgivning Fackteckning o design 100 Textil färg o form 100 Fotografisk bild Fotografisk bild Fotografisk bild Grafisk illustration 100 Grafisk illiustration pixelgrafik 100 Grafisk illustration vektorgrafik 100 Grafisk kommunikation 1 100 Grafisk kommunikation 2 100 Grafiska arbetsflöden o Analysmodeller 100 Gränssnittsdesign 100 Historia Mental träning 100 Film- o TV kunskap 100 Kultur o idéhistoria 100 Samtida kulturuttryck 100

53 Humanistiska programmet
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska Engelska Historia 1b Historia 2- kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk

54 Humanistiska programmet Forts
Programgemensamma karaktärsämnen p Filosofi Moderna språk 200 Människans språk

55 Humanistiska programmet Forts
Inriktningar 400 p Inriktning Språk: Latin språk och kultur Språk Inriktning Kultur: Filosofi Kultur och idéhistoria 100 Samtida kulturuttryck 100 Psykologi Litteratur

56 Humanistiska programmet Forts.
Programfördjupningar 300 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

57 Humanistiska programmet Programfördjupningar
Bild o Form 1a1 50 Bild o Form 1b 100 Bild Bildteori 100 Engelska Entreprenörskap 100 Estetisk kommunikation 1 100 Estetiks kommunikation 2 100 Estetisk kommunikation 3 100 Filosofi Geografi Historia Humanistisk o samhällsvetensk. Specialisering 100 Rätten o samhället 100 Klassisk grekiska språk o kult.1 100 Klassisk grekiska – språk o kult Film o TV-kunskap 100 Konstarterna o samhället 50 Kultur o idéhistoria 100 Samtida kulturuttryck 100 Latin- språk o kultur Latin- språk o kultur Latin- språk o kultur Matematik 2b 100 Matematik 3b 100 Matematik Journalistik, reklam o info Textkommunikation 100 Medier, samh. o kommunikation 100 Moderna språk Modersmål Modersmål Modersmål- aktiv tvåspråkigh 100 Människans språk Naturkunskap Kommunikation 100 Lärande och utveckling 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Dramapedagogik 100 Psykologi Psykologi 2 a 50 Psykologi 2b 50

58 Humanistiska programmet Programfördjupningar
Religionskunskap Religionskunskap- spec. 100 Samhällskunskap Samhällskunskap Internationella relationer 100 Etnicitet o kulturmöten 100 Sociologi 100 Ungdomskulturer 100 Litteratur 100 Retorik 100 Skrivande 100 Dramatik och dramaturgi 100 Teaterteori 100 Visuell kommunikation 100

59 Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska Engelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk 3 100

60 Naturvetenskapsprogrammet Forts
Programgemensamma karaktärsämnen 450 p Biologi 1 100 Fysik Kemi Modena språk 100

61 Naturvetenskapsprogrammet Forts
Inriktningar p Inriktning Naturvetenskap: 400 Biologi Fysik Kemi Matematik Inriktning Naturvetenskap och samhälle: 300 Geografi Samhällskunskap 2 100 Ett naturvetenskapligt ämne: Biologi2/Kemi2/Fysik2 100

62 Naturvetenskapsprogrammet Forts
Programfördjupningar p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

63 Naturvetenskapsprogrammet programfördjupningar
Kultur o idéhistoria 100 Konstruktion Konstruktion Matematik Matematik Matematik-specialisering 100 Moderna språk Naturvetenskaplig spec. 100 Programmering Programmering Psykologi Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap Religionskunskap- spec. 100 Samhällskunskap Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Litteratur 100 Skrivande 100 Biologi Bioteknik 100 Datorteknik 1a 100 Dator- och nätverksteknik 100 Engelska Entreprenörskap 100 Entreprenörskap o företagande 100 Filosofi Filosofi Fysik Fysik Geografi Geografi Geografiska informationssystem 100 Historia 2a 100 Historia Humanistisk o samhöllsvetenskaplig Specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö- o energikunskap 100 Politik o hållbar utveckling 100 Kemi

64 Naturvetenskapsprogrammet programfördjupningar
Teknik Teknik Tekni8k- specialisering 100 Träningslära Träningslära Webbutveckling Webbutveckling Webbserverprogrammering 1 100 Webbserverprogrammering 2 100

65 Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska Engelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk Svenska/Svenska som andraspråk

66 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts
Programgemensamma karaktärsämnen 300 p Filosofi Moderna språk 200 Psykologi

67 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts
Inriktningar p Inriktning Beteendevetenskap: Ledarskap och organisation 100 Kommunikation Psykologi 2a Samhällskunskap Sociologi Inriktning Medier, information och kommunikation: 350 Journalistik, reklam och information 1 100 Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation 1 100

68 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts.
Inriktningar p Forts. Inriktning Samhällsvetenskap: 450 Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100

69 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts.
Programfördjupningar p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

70 Samhällsvetenskapsprogrammet Programfördjupningar
Ledarskap o organisation 100 Ljudproduktion Ljudproduktion Film- o interaktiv ljudprod. 100 Radioproduktion 100 Matematik 3b 100 Matematik Journalistik, reklam o inform Journalistik, reklam o inform Textkommunikation 100 Medier, samhälle o komm Medier, samhälle o komm Medieproduktion Medieproduktion Moderna språk Musikproduktion Musikproduktion Naturkunskap Barns lärande o växande 100 Kommunikation 100 Lärande o utveckling 100 Människors miljöer 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap Religionskunskap-specialiser. 100 Samhällskunskap Samhällskunskap Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Etnicitet och kulturmöten 100 Sociologi 100 Ungdomskulturer 100 Litteratur 100 Retorik 100 Skrivande 100 Utställningsdesign Utställningsdesign Visuell kommunikation 100 Webbutveckling Webbutveckling

71 Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p Engelska 5 100
Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspr Svenska/Svenska som andraspr Svenska/Svenska som andraspr

72 Teknikprogrammet Forts.
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Fysik Kemi Teknik

73 Teknikprogrammet Forts
Inriktningar 300 p Inriktning Design och produktutveckling 300 p Bild och form 1a CAD Design Konstruktion Inriktning Informations- och medieteknik 300p Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling

74 Teknikprogrammet Forts.
Inriktning Produktionsteknik 300p Produktionsutrustning 1 100 Mekatronik Produktionskunskap 100 Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300p Arkitektur- hus 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö- och energikunskap 100 Inriktning Teknikvetenskap Matematik Fysik Teknik

75 Teknikprogrammet Forts
Programfördjupningar 400 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100

76 Teknikprogrammet Programfördjupningar
Design Design Designmodeller 100 Underhåll o driftssäkerhet 100 Ellära Ellära Elektronik o mikrodatorteknik 100 Mikrodatortillämpningar 100 Engelska Entreprenörskap 100 Entreprenörskap o företagande 100 Eventteknik 100 Ljudproduktionsteknik 100 Ljud- o bildproduktionsteknik 100 Fartygsteknik Film- o TVproduktion Filosofi Filosofi Aerodynamik 100 Fotografisk bild Animation Robotteknik 100 Arkitektur- Hus 100 Arkitektur- Rum 100 Bild o form 1a1 50 Bild o form 1a2 100 Bild o form 1b 100 Bild Form 100 Biologi Biologi Bioteknik 100 CAD CAD CAD Datorteknik 1a 100 Dator- o nätverksteknik 100 Cad/Cam 100 Datorstyrd produktion 1 100 Datorstyrd produktion 2 100

77 Teknikprogrammet Programfördjupningar forts.
Matematik Matematik Matematik specialisering 100 Elektromedicinsk teknik 100 Gas- o vätsketeknik 100 Radiologiska utrustningar 100 Medieproduktion Medieproduktion Mekatronik Moderna språk Musikproduktion Musikproduktion Människan i industrin Människan i industrin Mät- o reglerteknik 100 Mät- o styrteknik 100 Programmerbara styrsystem 100 Naturvetenskaplig specialiser. 100 Nätverksteknik 100 Nätverksadministration 100 Nätverksteknologier 100 Fysik Fysik Geografi Geografiska informationssystem 100 Grafisk kommunikation 1 100 Gränssnittsdesign 100 Historia 1a2 50 Historia 2a 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö o energikunskap 100 Industritekniska processer 1 100 Industritekniska processer 2 100 Laboratorieteknik 200 Kemi Kultur o idéhistoria 100 Konstruktion Konstruktion Ledarskap o organisation 100 Ljudproduktion Ljudproduktion

78 Teknikprogrammet Programfördjupningar forts.
Samhällskunskap Svets grund 100 Litteratur 100 Retorik 100 Skrivande 100 Systemuppbyggnad 100 Ljud o ljus 100 Teknik Teknik specialisering 100 Visuell kommunikation 100 Webbutveckling Webbutveckling Webbserverprogrammering 1 100 Webbserverprogrammering 2 100 Kommunikation 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Geografi Processmätningsteknik 1 100 Processreglering 100 Produktionskunskap Produktionskunskap Produktionsutrustning 1 100 Produktionsutrustning 2 100 Produktutveckling Produktutveckling Programmering Programmering Industriell programmering 100 Psykologi Psykologi 2a 50 Religionskunskap Byggnads- installations- o anläggningsteknik 100 Byggprocessen 100


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledning lå 10/11"

Liknande presentationer


Google-annonser