Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledning lå 10/11 AugustiVal av PRAO-plats September, v 39-40PRAO OktoberKlassvis information om gymnasiet OktoberFöräldrainformationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledning lå 10/11 AugustiVal av PRAO-plats September, v 39-40PRAO OktoberKlassvis information om gymnasiet OktoberFöräldrainformationer."— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledning lå 10/11 AugustiVal av PRAO-plats September, v 39-40PRAO OktoberKlassvis information om gymnasiet OktoberFöräldrainformationer klassvis Oktober-FebruariEnskilda vägledningssamtal inför gy November-februariGymnasieskolornas Öppet Hus JanuariInloggningskoder till gymnasieansökan Januari 28-29Gymnasiemässa 1 marsWebben stänger för ansökan AprilPreliminärintagningen klar ca15 april-15 majOmvalsperiod 1 juliSlutlig intagning klar Ca 23 juliSenaste svarsdag 1 augusti-15 septemberReservintagning

2 Fritt sök Skåne + Sölvesborg  Infördes hösten 2009  Fritt för eleverna att söka till alla kommunala skolor och program i hela Skåne. Undantag är PRIV och Introduktionsprogram  Eleverna blir mottagna som förstahandssökande  Alla elever använder samma sökwebb (www.skanegy.se), vilket innebär att elever endast kan bli antagna till ett valwww.skanegy.se

3 Gymnasiemässa i Lund  Plats: Färs & Frostas Sparbanks Arena Lund  Fredagen den 28 januari kl 9-15  Lördagen den 29 januari kl 11-14  På mässan kommer alla gymnasieskolor i Lund, både kommunala och fristående att presentera sig

4 Gymnasiemässa i Malmö  Plats: Swedbanks Stadion Malmö  Torsdagen den 13 januari kl 9-20 ( Bokade grupper från Malmös högstadieskolor kl 9-15.30- därefter öppet för alla)  Fredagen den 14 januari kl 10-15 ( Bokade grupper från Malmös högstadieskolor hela dagen)  Lördagen den 15 januari kl 10-14 På mässan kommer alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Malmö att presentera sig

5 Gy 2011 Beslut i riksdagen 22 oktober 2009 Gäller från 1 mars 2010 Börjar tillämpas på utbildningar som börjar efter 1 juli 2011

6 Några av de viktigaste förändringarna  Högre behörighetskrav till gymnasieskolan  18 nationella program: yrkesprogram- högskoleförberedande program  Större skillnad mellan yrkesprogram- högskoleförberedande program  Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram  En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen  Lärlingsutbildning  Ny betygsskala och nya ämnesplaner  Historia blir obligatoriskt ämne på alla program  Skärpta krav på grundläggande behörighet när man söker till högskolan

7 Vad skiljer gymnasiestudierna från grundskolan  Kursutformning: Alla ämnen är indelade i kurser som bygger på varandra Förslag från Skolverket: Olika spår beroende på vilket program man läser: ex Yrkesprogrammen läser Ma 1a och 2a SA, HU, EK och ES läser Ma 1b, 2b och 3b NA och TK läser Ma1c, 2c, 3c NA inr Naturvetenskap och TE inr.Teknikvetenskap även Ma 4  Inga terminsbetyg, betyg sätts efter varje avslutad kurs  Alla kurser är poängsatta: 50, 100, 150 el 200 gymnasiepoäng  Totalt skall man läsa kurser om 2500 gymnasiepoäng under de tre åren

8 Program  18 nationella program 12 yrkesprogram 6 högskoleförberedande program  Introduktionsprogram  Lärlingsutbildning  Särskilda varianter  Spetsutbildning

9 Vad läser man.. Kursplan på Yrkesprogrammen  Gymnasiegemensamma ämnen 600 p  Programgemensamma karaktärsämnen Gemensamma för samtliga elever inom ett program  Inriktningsämnen: Gemensamma för samtliga elever på en inriktning  Programfördjupningar: Kurser riktade mot olika yrken el yrkesområden (yrkesutgångar)  Individuellt val (200 p) Valbart ur skolans utbud av individuella kurser  Gymnasiearbete (100 p) En större självständig arbetsuppgift

10 Vad läser man.. Kursplan på Yrkesprogrammen  Gymnasiegemensamma ämnen 600 p : Engelska 5100 Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1a100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska/Svenska som andraspråk 1100

11 Vad läser man… Kursplan på Högskoleförberedande program, dvs Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen 1100 -1250 p:  Programgemensamma karaktärsämnen- Högskoleförberedande program 150-400 p  Inriktningskurser 300-450 p  Programfördjupningar 200-500 p  Gymnasiearbete 100 p  Individuellt val 200 p

12 Vad läser man… Kursplan på Högskoleförberedande program, dvs Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3300 p Engelska 5 och 6200 p Matematik 1b el 1c/2b el 2c/3c100/200/300 p Idrott och Hälsa 1100 p Historia 1b/2100/200 p Samhällskunskap 1b100 Religionskunskap 1 50 p Naturkunskap 1b100 p

13 Introduktionsprogram (ersätter IV)  Preparandutbildning  Programinriktat individuellt program  Yrkesintroduktion  Individuellt alternativ  Språkintroduktion

14 Lärlingsutbildning  Nationellt program  Huvuddelen av yrkeskurserna på en arbetsplats  Gymnasiegemensamma ämnen läses på skolan

15 Examina  2 nya examina införs: Högskoleförberedande examen Yrkesexamen Alternativ väg till yrkesexamen: Gymnasial lärlings- utbildning

16 Yrkesexamen För yrkesexamen krävs:  2500 poäng  2250 godkända poäng (dvs lägst betyget E)  Godkänt i Sv/Sva 1, En 5 och Ma 1  Godkänt i kurser inom de programgemensamma ämnena som omfattar minst 400 p  Godkänt gymnasiearbete

17 Högskoleförberedande examen För högskoleförberedande examen krävs  2500 poäng  2250 godkända poäng, dvs lägst betyget E  Godkänt i Sv/Sva 3, En 6 och Ma 1  Godkänt gymnasiearbete

18 Nya behörighetsregler för antagningen till gymnasiet  Behörighet till de högskoleförberedande programmen: Svenska Engelska Matematik + 9 andra ämnen Om du söker till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen Om du söker till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen

19 Nya behörighetsregler för antagningen till gymnasiet  Behörighet till de yrkesförberedande programmen: Svenska Engelska Matematik + 5 andra ämnen

20 Yrkesprogram  Barn- och fritidsprogrammetGymnasieskolan Vipan Fritid och hälsa Pedagogiskt arbetet Socialt arbete  Bygg- och anläggningsprogrammetGymnasieskolan Vipan Anläggningsfordon *Husbyggnad Mark- och anläggning *Måleri Plåtslageri

21 Yrkesprogram forts.  El- och energiprogrammetGymnasieskolan Vipan Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Dator- och kommunikationsteknikJohn Bauer gymnasium IT-teknik och support(friskola) NätveksteknikNTI gymnasiet (friskola) AutomationLunds Tekniska gymnasium (friskola)

22 Yrkesprogram forts.  Fordons- och transportprogrammetLunds Fordonstekniska Gymnasium (friskola) Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner *Personbil Transport  Handel- och administrations-Gymnasieskolan Vipan programmet Administrativ service Handel och service Jensen Gymnasium (friskola)

23 Yrkesprogram forts.  Hantverksprogrammet Finsnickeri *FloristHvilan utbildning (friskola) *FrisörPolhemskolan John Bauer Gymnasium (friskola) (Textil design) (Övriga hantverk)  Hotell- och turismprogrammet Gymnasieskolan Vipan Hotell och konferensJohn Bauer Gymnasium (friskola) Turism och resor  Industritekniska programmet (Driftsäkerhet och underhållsteknik) (Processteknik) (Produkt och maskinteknik) SvetsteknikLunds Tekniska gymnasium CNC-teknik(friskola)

24 Yrkesprogram forts.  Naturbruksprogrammet Erbjuds utanför Lund Djur Lantbruk Skog *TrädgårdHvilan Utbildning (friskola)  Restaurang- och livsmedelsprogrammetGymnasieskolan Vipan Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering  VVS- och fastighetsprogrammetGymnasieskolan Vipan Fastighet Kyl- och värmepumpteknik Ventilationsteknik VVS VVSLunds Tekniska Gymnasium (friskola)

25 Yrkesprogram forts.  Vård- och omsorgsprogrammetGymnasieskolan Vipan (Inga nationella inriktningar)Consensum (friskola)

26 Högskoleförberedande program  EkonomiprogrammetKatedralskolan och Polhemskolan JuridikJensen Gymnasium, Mikael Elias gy, EkonomiHumanus  Estetiska programmet Bild- och formgivningPolhemskolan DansLunds Dans o Musikalgy Estetik och mediaPolhemskolan, LBS, NTI MusikSpyken TeaterPolhemskolan

27 Högskoleförberedande program forts.  Humanistiska programmetKatedralskolan, Spyken, KulturC A Agardgy, Humanus Språk  NaturvetenskapsprogrammetKatedralskolan, Polhemskolan, NaturvetenskapSpyken, Consensum, Jensen gy, Naturvetenskap o samhälleMikael Elias, LEL, Humanus

28 Högskoleförberedande program forts  SamhällsvetenskapsprogrammetKatedralskolan, Polhemskolan, Spyken BeteendevetenskapLBS, Jensen gy, Medier, information och kommunikation (Po)Mikael Elias, John Bauer, SamhällsvetenskapC A Agadhgy, Humanus

29 Högskoleförberedande program forts.  TeknikprogrammetPolhemskolan, LBS, Design- och produktutvecklingMikael Elias, John Bauer, Informations- och medieteknikHumanus, NTI, ProduktionsteknikLunds tekniska gy Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap  International BaccalaureateKatedralskolan  Spetsutbildning FysikPolhemskolan  Spetsutbildning HistoriaKatedralskolan  Spetsutbildning Moderna SpråkKatedralskolan  Spetsutbildning Musik (ny ht 2011)Spyken

30 Språk  Elev, som ej läst språket i grundskolan väljer steg 1  Elev, som läst språk som Elevens val (M1) åk 8-9 väljer steg 2  Elev, som läst språket som Språkval (M2) i åk 6-9 väljer Steg 3  Språk som kan väljas som steg 2 eller 3 är Franska, Tyska och Spanska  Som steg 1 erbjuds även andra språk, bl.a. Italienska, Danska och Kinesiska  Man kan även välja språkkurser som Individuellt val på alla program

31 Idrott  Riksidrottsgymnasier För elever som har som mål att utveckla internationell elit Integrerade i den ordinarie gymnasieutbildningen med särskild avsedd tid att utöva sin idrott. I större kommuner kan eleverna vara spridda på olika gymnasieskolor- med gemensam specialidrottsträning. Särskild ansökan.  Nationella idrottsgymnasier För elever som har nationell elit som mål. Söks via www.skanegy.sewww.skanegy.se  Specialidrott som individuellt val

32 Riksidrottsgymnasier Skåne  Malmö Latinskola Badminton, Friidrott  Klippans gymnasieskola Golf  Båstads gymnasium Tennis

33 Nationella idrottsgymnasier Skåne  Eslöv Handboll, Bordtennis  Helsingborg Basket, Bordtennis, Brottning, Fotboll, FriidrottGymnastik, Handboll, Konståkning, Simning  Hässleholm Fotboll  Klippan Brottning, Judo  Kristianstad(3 skolor) Handboll, Fotboll  Landskrona Fotboll, Golf, Innebandy  Lund (Polhemsk.) Handboll, Fotboll, Basket, Simning  Malmö Basket,Fotboll (flickor), Fotboll (pojkar) Friidrott, Fäktning, Golf, Handboll, Inne- bandy, Ishockey, Konståkning, Skridskor, Taekwondo, Segling, Squash, Tennis

34 Nationella idrottsgymnasier Skåne  ProCivitas Malmö Simning, Simhopp, Judo, Fäktning, Golf, Boxning, Innebandy, Tennis  Sydskånska gy.förb. Handboll, Fotboll  Vellinge Golf, Ridsport  Ängelholm Fotboll, Ishockey, Segling  Örkelljunga Orientering

35

36 Nya antagningsregler till högskolan  Behörighet  Nya kvotgrupper i betygsurvalet  Meritpoäng

37 Grundläggande högskolebehörighet  Högskoleförberedande examen = Grundläggande högskolebehörighet  Yrkesexamen med tillägget Sv/Sva 2 och 3 samt En 6 = Grundläggande högskolebehörighet  Elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet

38 Urval  Högskoleprovet, minst 1/3 av platserna  Betygsurval Grupp 1: Sökande med enbart slutbetyg från gymnasieskolan el som läst minst 2/3 av kurserna inom vuxenutbildningen Grupp 2: Sökande som kompletterat sitt betyg (behörighets- eller Konkurrenskomplettering) Grupp 3: Sökande med utländska betyg Grupp 4: Sökande med studieomdöme från folkhögskola Platserna fördelas först i proportion till antalet sökande i resp. grupp. Därefter reduceras antalet platser i Grupp 2 med 1/3- dessa platser förs över i Grupp 1

39 Meritkurser/Meritpoäng Max 2.5 p läggs till jämförelsetalet  Moderna språk (max 1.5 poäng) Steg 3 0.5 p Steg 4 0.5 p Om man fått poäng enligt ovan, kan man även få poäng för: Steg 5 0.5 p eller Steg 2 i ytterligare ett språk 0.5 p  Engelska (max 1.0 poäng) Engelska 6 0.5 p Engelska 7 0.5 p

40 Meritkurser/Meritpoäng Max 2.5 p läggs till jämförelsetalet  Matematik (max 1.0 poäng) Matematik 2 0.5 p Matematik 3 0.5 p Om matematik krävs för behörighet får man 0.5 p för en kurs över den behörighetsgivande och 1.0 p för två kurser över den behörighetsgivande  Områdeskurser (max 1.0 poäng) Relevanta kurser för sökt utbildning, men som ej ligger som behörighetskrav) 100 p kurs 0.5 p 50 p kurs 0.25 p

41 Ekonomiprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen1250 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1b100 Matematik 2b100 Naturkunskap 1b100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b100 Samhällskunskap 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 1100 Svenska/Svenska som andraspråk 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 3100

42 Ekonomiprogrammet Forts  Programgemensamma karaktärsämnen350 p Företagsekonomi 1100 Privatjuridik100 Moderna språk100 Psykologi 1 50

43 Ekonomiprogrammet Forts  Inriktningar300 p Inriktning Juridik: Filosofi 1 50 Affärsjuridik100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Inriktning Ekonomi: Entreprenörskap och företagande100 Företagsekonomi 2100 Matematik 3b100

44 Ekonomiprogrammet Forts  Programfördjupningar 300 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100 p

45 Ekonomiprogrammet Forts Programfördjupning 300 p Datorkurser Engelska 7100 Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Entreprenörskap100 Entreprenörskap o Företagande100 Företagsekonomi 2100 Företagsekonomi- specialisering100 Marknadsföring100 Redovisning 2100 Geografi 1100 Geografi 2100 Grafisk kommunikation 1100 Historia 2a100 Historia 3100 Humanistisk o samhällsvetensk. Specialiser 100 Politik o hållbar utveckling100 Affärsjuridik100 Rätten och samhället100 Ledarskap o organisation100 Matematik 3b100 Matematik 4100 Medier, samhälle o kommunikation 1100 Textkommunikation100 Moderna språk200 Naturkunskap 2100 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap 2100 Religionsk. Specialisering100 Samhällskunskap 3100 Internationell ekonomi100 Internationella relationer100 Etnicitet o kulrurmöten100 Sociologi100 Litteratur100 Retorik100 Skrivande100

46 Estetiska programmet  Gymnsiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100 Historia 2b -kultur100 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1b100 Naturkunskap 1b100 Religionskunskap 1100 Samhällskunskap 1b100 Svenska/Svenska som andraspråk 1100 Svenska/Svenska som andraspråk 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 3100

47 Estetiska programmet Forts  Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Estetisk kommunikation100 Konstarterna och samhället 50

48 Estetiska programmet Forts  Inriktningar400 p Inriktning Bild- och formgivning: Bild 100 Bild och form100 Form100 Bildteori100 Inriktning Dans: Dansgestaltning 1100 Dansteknik 1100 Dansteknik 2100 Dansteori 100

49 Estetiska programmet forts Inriktning Musik: Ensemble med körsång200 Instrument/sång 100 Gehörs- och musiklära 1100 Inriktning Teater: Scenisk gestaltning 1100 Scenisk gestaltning 2100 Scenisk gestaltning 3100 Teaterteori100

50 Estetiska programmet forts Inriktning Estetik och media: Digitalt skapande 1100 Medieproduktion 1100 Medieproduktion 2100 Medier, samhälle och kommunikation 1100  Programfördjupningar500 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100 p

51 Estetiska programmet Programfördjupningar Animation 1100 Animation 2100 Animation-specialisering100 Akitektur- hus100 Arkitektur- rum100 Bild o form 1b100 Bild 100 Form100 Bild o form specialisering100 Bildteori100 Akrobatik100 Cirkus 1100 Cirkus 2100 Dansgestaltning 1100 Dansgestaltning 2100 Dansimprovisation100 Dansimprovisation/ Komposition100 Koreografi100 Repertoar100 Dansteknik 1 100 Dansteknik 2100 Dansteknik 3100 Dansteknik 4100 Dansträning100 Dansteori 1100 Design 1100 Design 2100 Digitalt skapande 1100 Digitalt skapande 2100 Entreprenörskap 100 Entreprenörskap o företagande100 Estetisk kommunikation 2100 Estetisk kommunikation 3100 Film- o TV-produktion 1100 Film o TV-produktion 2100 Filmproduktion100 TV-produktion100 Filosofi 1 50 Filosofi 2 50

52 Estetiska programmet Programfördjupningar forts Formgivning 1100 Formgivning 2100 Formgivning 3100 Fackteckning o design100 Textil färg o form100 Fotografisk bild 1100 Fotografisk bild 2100 Fotografisk bild 3100 Grafisk illustration100 Grafisk illiustration pixelgrafik100 Grafisk illustration vektorgrafik100 Grafisk kommunikation 1100 Grafisk kommunikation 2100 Grafiska arbetsflöden o Analysmodeller100 Gränssnittsdesign100 Historia 3100 Mental träning100 Film- o TV kunskap100 Kultur o idéhistoria100 Samtida kulturuttryck100 Ljudproduktion 1100 Ljudproduktion 2100 Medieproduktion 1100 Film- o interaktiv ljudprod.100 Radioproduktion100 Matematik 2b100 Matematik 3b100 Matematik 4100 Journalistik, reklam o inform. 1100 Journalistik, reklam o inform. 2100 Textkommunikation100 Medieproduktion 1100 Medieproduktion 2100 Medier, samhälle o komm. 1100 Medier, samhälle o komm. 2100 Moderna språk Bruksspel och ackompanjemang100 Ensemble o körsång200 Ensemble 1100 Ensemble 2100 Ensembleledning o dirigering100

53 Humanistiska programmet  Gymnasiegemensamma ämnen1150 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100 Historia 2- kultur100 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1b100 Naturkunskap 1b100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b100 Svenska/Svenska som andraspråk 1100 Svenska/Svenska som andraspråk 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 3100

54 Humanistiska programmet Forts  Programgemensamma karaktärsämnen 350 p Filosofi 1 50 Moderna språk200 Människans språk 1100

55 Humanistiska programmet Forts  Inriktningar400 p Inriktning Språk: Latin språk och kultur 1100 Språk300 Inriktning Kultur: Filosofi 2 50 Kultur och idéhistoria 100 Samtida kulturuttryck100 Psykologi 1 50 Litteratur 100

56 Humanistiska programmet Forts.  Programfördjupningar300 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100 p

57 Humanistiska programmet Programfördjupningar Bild o Form 1a1 50 Bild o Form 1b100 Bild100 Bildteori100 Engelska 7100 Entreprenörskap100 Estetisk kommunikation 1100 Estetiks kommunikation 2100 Estetisk kommunikation 3100 Filosofi 2 50 Geografi 1100 Historia 3100 Humanistisk o samhällsvetensk. Specialisering100 Rätten o samhället100 Klassisk grekiska språk o kult.1100 Klassisk grekiska – språk o kult. 2100 Film o TV-kunskap100 Konstarterna o samhället 50 Kultur o idéhistoria100 Samtida kulturuttryck100 Latin- språk o kultur 1100 Latin- språk o kultur 2100 Latin- språk o kultur 3100 Matematik 2b100 Matematik 3b100 Matematik 4100 Journalistik, reklam o info 1 100 Textkommunikation100 Medier, samh. o kommunikation100 Moderna språk Modersmål 1100 Modersmål 2100 Modersmål- aktiv tvåspråkigh100 Människans språk 2100 Naturkunskap 2100 Kommunikation100 Lärande och utveckling100 Pedagogiskt ledarskap100 Dramapedagogik100 Psykologi 1100 Psykologi 2 a 50 Psykologi 2b 50

58 Humanistiska programmet Programfördjupningar Religionskunskap 2100 Religionskunskap- spec.100 Samhällskunskap 2100 Samhällskunskap 3100 Internationella relationer100 Etnicitet o kulturmöten100 Sociologi100 Ungdomskulturer100 Litteratur100 Retorik100 Skrivande100 Dramatik och dramaturgi100 Teaterteori100 Visuell kommunikation100

59 Naturvetenskapsprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen1150 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1c100 Matematik 2c100 Matematik 3c100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b100 Svenska/Svenska som andraspråk 1100 Svenska/Svenska som andraspråk 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 3100

60 Naturvetenskapsprogrammet Forts  Programgemensamma karaktärsämnen450 p Biologi 1100 Fysik 1150 Kemi 1100 Modena språk100

61 Naturvetenskapsprogrammet Forts  Inriktningar300-400 p Inriktning Naturvetenskap:400 Biologi 2100 Fysik 2100 Kemi 2100 Matematik 4 100 Inriktning Naturvetenskap och samhälle:300 Geografi 1100 Samhällskunskap 2100 Ett naturvetenskapligt ämne: Biologi2/Kemi2/Fysik2100

62 Naturvetenskapsprogrammet Forts  Programfördjupningar 200-300 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100 p

63 Naturvetenskapsprogrammet programfördjupningar Biologi 2100 Bioteknik100 Datorteknik 1a100 Dator- och nätverksteknik100 Engelska 7100 Entreprenörskap100 Entreprenörskap o företagande100 Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Fysik 2100 Fysik 3100 Geografi 1100 Geografi 2100 Geografiska informationssystem100 Historia 2a100 Historia 3100 Humanistisk o samhöllsvetenskaplig Specialisering100 Hållbart samhällsbyggande100 Miljö- o energikunskap100 Politik o hållbar utveckling100 Kemi 2100 Kultur o idéhistoria100 Konstruktion 1100 Konstruktion 2100 Matematik 4100 Matematik 5100 Matematik-specialisering100 Moderna språk Naturvetenskaplig spec.100 Programmering 1100 Programmering 2100 Psykologi 1 50 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap 2 50 Religionskunskap- spec.100 Samhällskunskap 2100 Samhällskunskap 3100 Internationell ekonomi100 Internationella relationer100 Litteratur100 Skrivande100

64 Naturvetenskapsprogrammet programfördjupningar Teknik 1150 Teknik 2100 Tekni8k- specialisering100 Träningslära 1100 Träningslära 2100 Webbutveckling 1100 Webbutveckling 2100 Webbserverprogrammering 1100 Webbserverprogrammering 2100

65 Samhällsvetenskapsprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen1150 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1b100 Matematik 2b100 Naturkunskap 1b100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b100 Svenska/Svenska som andraspråk 1100 Svenska/Svenska som andraspråk 2100 Svenska/Svenska som andraspråk 3100

66 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts  Programgemensamma karaktärsämnen300 p Filosofi 1 50 Moderna språk200 Psykologi 1 50

67 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts  Inriktningar350-450 p Inriktning Beteendevetenskap: 450 Ledarskap och organisation100 Kommunikation100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap 2100 Sociologi 100 Inriktning Medier, information och kommunikation: 350 Journalistik, reklam och information 1100 Medieproduktion 1100 Medier, samhälle och kommunikation 1100 Psykologi 2a 50

68 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts.  Inriktningar350-450 p Forts. Inriktning Samhällsvetenskap:450 Geografi 1100 Historia 2a100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2100 Samhällskunskap 3100

69 Samhällsvetenskapsprogrammet Forts.  Programfördjupningar300-400 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100 p

70 Samhällsvetenskapsprogrammet Programfördjupningar Ledarskap o organisation100 Ljudproduktion 1100 Ljudproduktion 2100 Film- o interaktiv ljudprod.100 Radioproduktion100 Matematik 3b100 Matematik 4100 Journalistik, reklam o inform. 1100 Journalistik, reklam o inform. 2100 Textkommunikation100 Medier, samhälle o komm. 1100 Medier, samhälle o komm. 2100 Medieproduktion 1100 Medieproduktion 2100 Moderna språk Musikproduktion 1100 Musikproduktion 2100 Naturkunskap 2100 Barns lärande o växande100 Kommunikation100 Lärande o utveckling100 Människors miljöer100 Pedagogiskt ledarskap100 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Religionskunskap 2 50 Religionskunskap-specialiser.100 Samhällskunskap 2100 Samhällskunskap 3100 Internationell ekonomi100 Internationella relationer100 Etnicitet och kulturmöten100 Sociologi100 Ungdomskulturer100 Litteratur100 Retorik100 Skrivande100 Utställningsdesign 1100 Utställningsdesign 2100 Visuell kommunikation100 Webbutveckling 1100 Webbutveckling 2100

71 Teknikprogrammet  Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1100 Matematik 1c100 Matematik 2c100 Matematik 3c100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b100 Svenska/Svenska som andraspr. 1100 Svenska/Svenska som andraspr. 2100 Svenska/Svenska som andraspr. 3 100

72 Teknikprogrammet Forts.  Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Fysik 1150 Kemi 1100 Teknik 1 150

73 Teknikprogrammet Forts  Inriktningar 300 p Inriktning Design och produktutveckling 300 p Bild och form 1a1 50 CAD 1 50 Design 1100 Konstruktion 1100 Inriktning Informations- och medieteknik 300p Datorteknik 1a100 Programmering 1100 Webbutveckling 1100

74 Teknikprogrammet Forts. Inriktning Produktionsteknik 300p Produktionsutrustning 1100 Mekatronik 1100 Produktionskunskap100 Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300p Arkitektur- hus100 Hållbart samhällsbyggande100 Miljö- och energikunskap100 Inriktning Teknikvetenskap Matematik 4200 Fysik 2100 Teknik 2100

75 Teknikprogrammet Forts  Programfördjupningar400 p  Individuellt val200 p  Gymnasiearbete100

76 Teknikprogrammet Programfördjupningar Animation 1100 Robotteknik100 Arkitektur- Hus100 Arkitektur- Rum100 Bild o form 1a1 50 Bild o form 1a2100 Bild o form 1b100 Bild100 Form100 Biologi 1100 Biologi 2100 Bioteknik100 CAD 1 50 CAD 2 50 CAD 3 50 Datorteknik 1a100 Dator- o nätverksteknik100 Cad/Cam100 Datorstyrd produktion 1100 Datorstyrd produktion 2100 Design 1100 Design 2100 Designmodeller100 Underhåll o driftssäkerhet100 Ellära 1100 Ellära 2100 Elektronik o mikrodatorteknik100 Mikrodatortillämpningar100 Engelska 7100 Entreprenörskap100 Entreprenörskap o företagande100 Eventteknik100 Ljudproduktionsteknik100 Ljud- o bildproduktionsteknik100 Fartygsteknik 1100 Film- o TVproduktion 1100 Filosofi 1 50 Filosofi 2 50 Aerodynamik100 Fotografisk bild 1100

77 Teknikprogrammet Programfördjupningar forts. Fysik 2100 Fysik 3100 Geografi 1100 Geografiska informationssystem100 Grafisk kommunikation 1100 Gränssnittsdesign100 Historia 1a2 50 Historia 2a100 Hållbart samhällsbyggande100 Miljö o energikunskap100 Industritekniska processer 1100 Industritekniska processer 2100 Laboratorieteknik200 Kemi 2100 Kultur o idéhistoria100 Konstruktion 1100 Konstruktion 2100 Ledarskap o organisation100 Ljudproduktion 1100 Ljudproduktion 2100 Matematik 4100 Matematik 5100 Matematik specialisering100 Elektromedicinsk teknik100 Gas- o vätsketeknik100 Radiologiska utrustningar100 Medieproduktion 1100 Medieproduktion 2100 Mekatronik 1100 Moderna språk Musikproduktion 1100 Musikproduktion 2100 Människan i industrin 1100 Människan i industrin 2100 Mät- o reglerteknik100 Mät- o styrteknik100 Programmerbara styrsystem100 Naturvetenskaplig specialiser.100 Nätverksteknik100 Nätverksadministration100 Nätverksteknologier100

78 Teknikprogrammet Programfördjupningar forts. Kommunikation100 Pedagogiskt ledarskap100 Geografi 1100 Processmätningsteknik 1100 Processreglering100 Produktionskunskap 1100 Produktionskunskap 2 50 Produktionsutrustning 1100 Produktionsutrustning 2100 Produktutveckling 1100 Produktutveckling 2100 Programmering 1100 Programmering 2200 Industriell programmering100 Psykologi 1 50 Psykologi 2a 50 Religionskunskap 2 50 Byggnads- installations- o anläggningsteknik100 Byggprocessen100 Samhällskunskap 2100 Svets grund100 Litteratur100 Retorik100 Skrivande100 Systemuppbyggnad100 Ljud o ljus100 Teknik 2100 Teknik specialisering100 Visuell kommunikation100 Webbutveckling 1100 Webbutveckling 2100 Webbserverprogrammering 1100 Webbserverprogrammering 2100


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledning lå 10/11 AugustiVal av PRAO-plats September, v 39-40PRAO OktoberKlassvis information om gymnasiet OktoberFöräldrainformationer."

Liknande presentationer


Google-annonser