Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

& Kravanalys Maximo 23 april 2009 13:15 – 14:45. 2 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "& Kravanalys Maximo 23 april 2009 13:15 – 14:45. 2 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund."— Presentationens avskrift:

1 & Kravanalys Maximo 23 april 2009 13:15 – 14:45

2 2 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

3 3 Projekt_Kravanalys Maximo Coor är den ledande aktören i Norden inom service management  Beräknad årsomsättning ca 5 700 MSEK  Medarbetare cirka 4 000  Grundades av Skanska 1998  Finansiell styrka och kompetens  Stor kundbas  Stor geografisk spridning  Ägs av Cinven – ett av de ledande investmentbolagen i Europa

4 4 Projekt_Kravanalys Maximo Service management – ledning, utveckling och effektivisering av integrerade servicefunktioner Arbetsplats- service Fastighets- service Produktions- service •Reception •Telefoni •Post & gods •Lokalvård •Kontorsmaskiner •Kontorsvaruförsörjning •Konferensservice •Dokumenthantering, tryckeri/kopiering •Personalrestauranger och vendingmaskiner •Säkerhet •Inredning och flyttservice •Med mera Strategisk rådgivning •Teknisk förvaltning •Administrativ förvaltning •Ekonomisk förvaltning •Energi •Projekt •Analyser •Åtgärdsplaner •Förändringsarbete •Ledningsresurser •Rapporter •Beslutsunderlag •Business case •Organisationsförändringar •Strategi •Process-/systemdesign •Projektledning •Med mera Vår service tillhandahålls av egen personal i kombination med köpta tjänster, beroende på • kundens önskemål • kundservicens strategiska vikt • möjliga skalfördelar och förmågan att erbjuda konkurrenskraftiga priser •Avhjälpande och förebyggande underhåll, förbättring och modifiering •Konstruktion och tillverkning •Avfallshantering, rengöring och sanering •Försörjning och hantering •Produktionsrelaterad admini- stration •Produktionsstöd Utför, leder, utvecklar och effektiviserar

5 5 Projekt_Kravanalys Maximo DHL Danmark Ford Danmark Philips Danmark Ericsson Antal kunder HP Danmark 0 20 40 60 80 100 120 140 1998200020012002200320042005 c •Beslut att starta FM- verksamhet •Första större kunden - Ericsson •Investering i system, processer och ledarutveckling -IT-system -Förändrings- och projektledarkompetens -Tjänsteutvecklings- resurser -Tillväxtresurser •Stort antal nya kunder över hela Sverige •Etablering och tillväxt i Danmark, Norge, Finland Fortsatt tillväxtUppbyggnad Första större uppdraget Start Pfizer Saab Leiras Oy EDB Norge c c DNV Norge AB Volvo 160 2006 Ica NSB Norge Landstinget Gävleborg E.ON Volvo Cars Scania Landstinget Östergötland 2007 Skanska SEB Ringhals Coor Service Management har haft en snabb tillväxt Idag över 160 kunder och 750 kundkontrakt c Telenor Norge Ericsson Norge c Arcus Norge c 2008 c SAS c Sandvik

6 6 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

7 7 Projekt_Kravanalys Maximo IBM processkonsulter - supply chain management  Världens största konsultorganisation  750 verksamhetskonsulter i Sverige  Supply Chain Management uppdrag: -Inköp -Supply chain planning • Lageroptimering (DIOS) -Supply chain strategy -Logistik  Verksamhet och IT tätt sammanlänkat i alla våra leveranser PublicCommunications Distribution Financial Services IndustrialGeneral Business Human Capital Management Strategy & Change Financial Management Supply Chain Management Customer Relationship Management Transformation Consulting Application InnovationApplication Management Application Services SAP & Oracle ERP Process konsult Applikations konsult

8 8 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

9 9 Projekt_Kravanalys Maximo Coors ledning upplevde otydligheter i hur Coors kontrakt jobbade med sin serviceleverans och vilket behov av systemstöd som fanns i företaget  Beslut om att genomföra en analys av serviceleveransen och dess krav på Maximo -Nulägesanalys • Hur arbetar vi med serviceleveransen • Hur stöttar Maximo vår serviceleverans • Vad vi följer upp på och varför (uppföljningsparametrar) -Rekommendation till standardiserat arbetssätt (minsta gemensamma nämnare)

10 10 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

11 11 Projekt_Kravanalys Maximo Projektet började med att definiera en vision för Coors framtida serviceleverans Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Övergripande målbild Proaktivitet •Leda och utveckla Kontroll •Planering •Ordning och reda •Uppföljning Intern effektivitet •Standardisering •Rationalisering Operativa mål Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Processer Serviceleveransen skall var kundanpassad men de administrativa processerna kan standardiseras

12 12 Projekt_Kravanalys Maximo Projektet tog sedan fram en definition av Coors Serviceleveransprocess Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Det är inte alla Coors dagliga tjänsteleveranser som initieras av ett inkommande ärende

13 13 Projekt_Kravanalys Maximo Nulägesanalysen baserades på ett stort antal intervjuer med resurser som representerade stora delar av Coors verksamhet Fastighetsservice Arbetsplatsservice Produktionsservice Intervjuer med totalt 17 kontrakt och 7 experter från stab Tjänsteområden Metodik för intervjuer Dokumenterade intervjuer Processkartor Slutanalys Leveranser

14 14 Projekt_Kravanalys Maximo Totalt 13 arbetsveckor från projektplanering till rekommendationer Leveranser  Projektplan  Intervjumallar  Specificerade fokusområden  Workshop metod  Coor säkerställer tillgång till eventuell data  Inläsning av befintligt material, processkartor, skillnader mellan Maximo versioner, arbetsmetoder, regler etc.  Skapa intervju- underlag, bestämma områden att belysa, definiera workshops, kontakta nyckelpersoner  Skapa en projektplan, boka aktiviteter/möten avstämning mot delprocesser  Avstämning av upplägg med projektledare/sponsor  Sammanställda Intervjusvar  Säkerställa att IBM:s tidigare erfarenheter inom området innefattas för att stödja leveransen Aktiviteter  Workshops för att genomföra processharmonisering per arbetsområde med möjlighet till systemstöd av Maximos nuvarande eller kommande funktionalitet  Se över de gamla regler/arbetssätt och sätt nya där det är nödvändigt  Intervju/avstämning med ledningen  Genomföra intervjuer med nyckelpersoner inom utvalda fokusområden  Klargöra skillnader mellan Maximoversioner samt kommande funktionalitet  Genomlysning av befintliga processer, KPIér, regler och systemstöd  Skapa en implementerings plan  Prioritera förbättringsmöjlighe ter,”quick wins” och långsiktigamål.  Skapa ”high level business case”  Redogör för nyckelområden, förutsättningar, och eventuella risker eller beroenden  Sammanställa ”lessons learned”  Implementeringsplan för de specificerade förbättringsområdena innehållande prioritering, förutsättningar, risker, beroenden  ”Business case”  Förbättringsförslag per arbetsområde där process och system är anpassade till arbetsuppgifter (uppföljning och konsekvensanalys)  Förankrade beslutsunderlag för - standardarbetssätt - uppföljningsparametrar - införande projekt  Funktionalitetskrav på Maximo per process  Konsolidera och analysera intervjuunderlaget  Sammanställa en nulägesanalys av hur Maximo används per arbetsområde inklusive de parallella processerna.  Sammanställa de krav på Maximo som inkommit under intervjusessionen  Finjustera innehåll och metod för planerade workshops  Nulägesanalys per arbetsområde innefattande process och systemanvändning (inkl dagens uppföljningsparametrar) Projektplanering Informations- insamling Processharmoni- sering &systemstöd Implementerings- och prioriteringplan Analys av nuläge och given kravbild 4 veckor3 veckor2 veckor

15 15 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

16 16 Projekt_Kravanalys Maximo Projektet identifierade ett antal "Key Findings" rörande process, organisation och system  En välfungerande serviceleverans men stora variationer i arbetssätt i de olika kontrakten  Stor variation i hur kontrakten avrapporterar och följer upp  Potential för att öka fokus på proaktiva åtgärder  Behov av att ta ett koncerngemensamt grepp kring utbildning kopplat till Maximo  Behov av att förtydliga ansvar gällande registervård  Behov av tydlig roll för beredning och planering av ärenden  Bristande användarvänlighet i Maximo version 5.1  Maximo version 5.1 lämpar sig inte som stödsystem för en kundtjänst  Behov av att förbättra systemprestandan ute på kontrakten System Arbetsprocess Organisation

17 17 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

18 18 Projekt_Kravanalys Maximo Våra rekommendationer utformades för att stötta vår vision om Coors serviceleverans Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Övergripande målbild Proaktivitet •Leda och utveckla Kontroll •Planering •Ordning och reda •Uppföljning Intern effektivitet •Standardisering •Rationalisering Operativa mål Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Processe r Best Practice inom Coor Industriexpertis från IBM Rekommendationer A

19 19 Projekt_Kravanalys Maximo Rekommendationerna kopplades till de tre operativa målen proaktivitet, kontroll och intern effektivitet Nuläge Problem Samtliga kontrakt i Coor skall ha en professionell och enhetlig serviceleveransprocess Övergripande målbild Proaktivitet Kontroll Intern effektivitet Operativa mål Ta emot ärende Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Bereda och planera Leverera service Avrapportering Uppföljning Processer

20 20 Projekt_Kravanalys Maximo För att prioritera rekommendationerna kvantifierades dessa genom graden av "Komplexitet" och "Värde"  Värde -Proaktivitet • Leda och utveckla -Kontroll • Ordning och reda • Uppföljning • Planering -Intern-effektivitet • Rationalisering • Standardisering Inget värde Visst värde Betydande värde Högt värde Mycket högt värde 1 3 2 5 4 Mycket hög påverkan Hög påverkan Betydande påverkan Viss påverkan Ingen påverkan 1 3 2 5 4  Komplexitet/Påverkan -Organisation • Ny avdelning, ny roll, anställningar? -Process/arbetssätt • Förändring i process/arbetssätt? -Kompetens • Krävs någon kompetensutveckling av personalen för att arbeta med detta? -System • Påverkan på systemet, nya system eller förändringar på befintligt? -Investeringar • Krävs investeringar exv. inventarier och maskiner? -Risker • Finansiella risker • Operativa risker

21 21 Projekt_Kravanalys Maximo Var i processen? Vad uppnår vi med rekommenderad förändring? RekommendationKonsekvenser av förändringen Beskrivning/Kommentar Rekommendationerna medför ett antal fördelar men får även konsekvenser som måste tas i beaktande Rekommendationer  Vi använder idag två system för fakturering.  All fakturering av ärenden och abonnemang skall ske i ett system  Minskad manuell handpåläggning bidrar till färre fel och ökar interna effektiviteten  Underlättar gemensam uppföljning  Behöver endast underhålla ett system för fakturering  Utveckling av system funktionalitet  Utbildning i ny funktionalitet Av rappor tering

22 22 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

23 23 Projekt_Kravanalys Maximo Diagrammet nedan synliggör rekommendationernas relativa "Komplexitet" och "Värde". 1 Alla kontrakt på nordisk nivå skall arbeta med Maximo 2 Alla ärenden via Kundtjänst/Portal 3 Alla kontrakt skall planera T&S/FU i Maximo 4 Roll med ansvar för Beredning & Planering 5 Enhetligt regelverk för tidskrivning 6 All fakturering i ett system 7 PRS och FS skall registrera sin utrustning i Maximo 9 Centralt ansvar för utbildning 8 Gemensam organisation/arbetssätt för registervård 10 Gemensamma uppföljningsparametrar

24 24 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund  Metodik för nulägesanalys  Övergripande findings från nulägesanalysen  Metodik för "framtidsläge"  Övergripande rekommendationer för "framtidsläge"  Nästa steg Innehåll

25 25 Projekt_Kravanalys Maximo  Syfte med "Program One" -Att genom gemensamma och standardiserade arbetsprocesser och ett förbättrat standardiserat teknikstöd skapa förutsättningar för: • ökad effektivitet • ökad kontroll • ökad proaktivitet -Genom att genomföra detta skapas därmed förutsättningar till kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet mot kund samt ökad intern ordning och reda Coors ledning fattade beslut om att genomföra ett antal av projektets rekommendationer. Ett koncernövergripande projekt, "Program One", startades upp i januari 2009

26 26 Projekt_Kravanalys Maximo  Visioner och övergripande mål förankras i företagets processer  Optimerar användandet av stödsystemet -Genom att titta både på process och system samtidigt säkerställer man att den potential som finns i systemet utnyttjas  Skapar ett bra beslutsunderlag Fördelar med att driva processutveckling i relation till vision och stödsystem


Ladda ner ppt "& Kravanalys Maximo 23 april 2009 13:15 – 14:45. 2 Projekt_Kravanalys Maximo  Presentation av Coor Service Management  Processkonsulter inom IBM  Bakgrund."

Liknande presentationer


Google-annonser