Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOGASS 09 Status Biogas Sverige -oppgradering av biogas till drivstoff Rune Simonsson Malmberg Water AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOGASS 09 Status Biogas Sverige -oppgradering av biogas till drivstoff Rune Simonsson Malmberg Water AB"— Presentationens avskrift:

1

2 BIOGASS 09 Status Biogas Sverige -oppgradering av biogas till drivstoff Rune Simonsson Malmberg Water AB e-mail: rune.simonsson@malmberg.serune.simonsson@malmberg.se webbsite: www.malmberg.se

3 N A T U R LI G A L Ö S N I N G A R F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J ÖN N A T U R LI G A L Ö S N I N G A R F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J ÖN V A T T E N R E N I N G B I O G A S G E O E N E R G I B O R R N I N G M I L J Ö H A N T E R I N G

4 P R O J E K T F O K U S • projektledning • processteknik • konstruktion • tillverkning • montage • drifttagning • utbildning

5 P R O C E S S K U N N A N D E • vattenrening • biogas • geoenergi • brunnsborrning

6 E G E N T I L L V E R K N I N G

7 E R F A R E N H E T

8 V A T T E N R E N I N G F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J Ö N • dricksvatten • avloppsvatten • service

9 B I O G A S F Ö R E N R E N A R E V Ä R L D • gasrening • GDRM, tryckstegring till naturgasnät • tankningsstationer • Malmberg Compact™ • Malmberg Skid™ • gasservice

10 G E O E N E R G I F Ö R U T H Å L L I G E N E R G I • energilagring • värmepumpsystem • service

11 B O R R N I N G F Ö R S Ä K E R T R E S U L T A T • vatten • energi • undersökning • entreprenad • rekonditionering • service • brunnsöverbyggnader

12 M I L J Ö H A N T E R I N G • avloppsspolning • slamsugning • torrsugning

13 O M M A L M B E R G •Grundades 1866 •Familjeägt i femte generationen •Omsättning ca 270 MSEK •115 anställda •Kontor i Sverige, Tyskland, Litauen •ISO 9001 •Miljöledningssystem i linje med ISO 14001

14 V Å R H I S T O R I A 1866 Jöns Mattisson-Malmberg grundar företaget 1880 Första brunnarna borras 1940 Första kommunala vattenverken 1950 Första avloppsreningsverken 1970 Första projektet utanför Skandinavien 1977 Första värme- och kylanläggningen 1992 Första vattenverket i Kina 1996 Första vattenreningsanläggningen i Baltikum 1998 Första biogasanläggningen för fordonsgas 2006 Första vattenreningsanläggningen i Ryssland 2007 Första biogasanläggningen i Tyskland 2008 Första biogasanläggningen i Österrike 1866 Jöns Mattisson-Malmberg grundar företaget 1880 Första brunnarna borras 1940 Första kommunala vattenverken 1950 Första avloppsreningsverken 1970 Första projektet utanför Skandinavien 1977 Första värme- och kylanläggningen 1992 Första vattenverket i Kina 1996 Första vattenreningsanläggningen i Baltikum 1998 Första biogasanläggningen för fordonsgas 2006 Första vattenreningsanläggningen i Ryssland 2007 Första biogasanläggningen i Tyskland 2008 Första biogasanläggningen i Österrike

15 V Å R O R G A N I S A T I O N Malmberg Water AB Vattenrening, Energi MalmbergGruppen AB Moderbolag Malmberg Borrning AB Borrning Malmberg Miljöhantering AB Slam-, spol och torrsugning Malmberg Original Water AB Mineralvatten Malmberg Bioerdgastech GmbH Tyskland UAB Malmberg Water Kaunas Litauen

16 H Ä R F I N N S V I Huvudkontor och tillverkning i Åhus vid den vackra kusten i sydöstra Skåne.


Ladda ner ppt "BIOGASS 09 Status Biogas Sverige -oppgradering av biogas till drivstoff Rune Simonsson Malmberg Water AB"

Liknande presentationer


Google-annonser