Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paradigmskifte på gång?. Paradigmskiften Tidspil som anger förändring över tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paradigmskifte på gång?. Paradigmskiften Tidspil som anger förändring över tid."— Presentationens avskrift:

1 Paradigmskifte på gång?

2 Paradigmskiften Tidspil som anger förändring över tid

3 Normalvetenskap Forskare ”vet” hur världen ser ut ”Anomalier” dyker upp, d.v.s. nya vetenskapliga upptäckter som inte stämmer med normalvetenskapen, brott mot paradigmatiska förväntningar. Nya ”anomalier” dyker upp,d.v.s. nya vetenskapliga upptäckter som inte stämmer med den nya ”normalvetenskapen”, nya brott mot de nya paradigmatiska förväntningarna. Åter ”vet” forskare hur världen ser ut, men nu ser den åter annorlunda ut Forskare ”vet” igen hur världen ser ut, men nu ser den annorlunda ut ”Kaos” Paradigmteorin

4 Vad är ett ”PARADIGM”? (Thomas Kuhn)  Vetenskapen är revolutionär, inte evolutionär.  Paradigm är omogna i sina tidigare versioner  Inom ramen för ett paradigm har vi kriterier för att välja vetenskapliga problem, vetenskapliga metoder och problemlösningar.  Konkurrensen mellan paradigm är inte den typ av strid som löses genom bevisföring. Det nya paradigmet kan en tid använda det gamla paradigmets begrepp, men de är inte jämförbara - de kännetecknas av inkommensurabilitet.

5 Paradigm Teorier och modeller Metoder och arbetssätt Förhållningssätt - bemötandet

6 Inlärningsteor i Teorier/ metoder John Dewey Thomas Kuhn Veten- skaps- teori Psykodymanisk Studerar teorier John Locke Rousseau Karl Popper Aristoteles Filosofi Kognitiv teori Systemteori

7 Objektrelationsteoretiska Ekonomiska Behavioristiska Kognitiva Interaktionistiska Socialpsykologiska Pedagogiska Sociologiska Teorier är ”glasögon” med vilka vi kan ”se” för att förstå, förklara, förutsäga fenomen i ”verkligheten” och att handla

8 Från Paradigm-Till Paradigm- omedvetenhet medvetenhet

9 Paradigmskiften Tidspil som anger förändring över tid

10 Det organiska paradigmet ”Tros-paradigmet” •Tron på Gud som Sanningen •Kritik obefintlig - De vise redovisar Sanningen •Prästerna är Guds röster •Hierarkin: Gud, Fadern, Sonen, Människan,Djuren •Memorering av den Sanna Kunskapen •Planeten Jorden - en levande organism •Allt är ett, allt lever, allt är gudomligt

11 Ni ber mig att plöja upp jorden! Ska jag ta en kniv och sarga min moders bröst? Då kommer hon inte att låta mig vila vid hennes barm när jag dör. Ni ber mig att gräva efter sten! Då kommer jag inte att kunna återvända in i hennes kropp för att födas på nytt när jag dör. Ni ber mig att skära gräs och göra hö och sälja det, och bli rik som de vita! Men hur skulle jag våga skära av min moders hår?” Smohalla, indian vid mitten av 1800-talet, Referad av Carolyn Merchant i ”Naturens död”

12 1500-1600-Talet ”Den nya vetenskapen” Kopernikus Kepler Newton Descartes Galilei Paradigmskiften

13 ”Mitt syfte är att visa att det himmelska maskineriet inte bör jämföras med en gudomlig organism utan med ett urverk”. Johannes Kepler (1571-1630) i ett brev till en vän

14 Det naturvetenskapliga eller det mekanistiska paradigmet •Tron på Gud som den enda Sanningen •Prästerna är Guds röster •Kritik obefintlig - De vise redovisar Sanningen •Memorering av den Sanna Kunskapen •Planeten Jorden - en levande organism •Allt är ett, allt lever, allt är gudomligt •Fragmentering •Analys •Stagnation, stillastående •Mått- och viktfakta •Undersöker materien •Objektivitet •Objektifiering av fenomen •Linjärt tänkande •Kunskap är sanning •Vetenskap är sökande efter sanning •Kvantitativ forskning (mäta, väga) •Förklaringar •”Den nya vetenskapen” •Grunden för det ”moderna projektet” •”Gud är död” (Nietsche) •Människan är en biologisk maskin ”The Eye of Earth”

15 Mineral = Materia (M) Växter = M + Liv (X) Att studera ”The Great Chain of Beeing” E F Schumacher, Martinus och R M Bucke Människan = M + X + Y+ Självmedvetande (Z) Djur = M + X + Medvetande (Y) ??? = M + X + Y+ Z + Kosmiskt medvetande?

16 Det pågående paradigmskiftet 1900- 1920 Systemteori Kvantfysiken Objektrelations- teori Nyandligheten

17 ”Vi måste avstå från tanken, att det finns ett subjekt härinne och ett objekt - nämligen världen - därute. … Denna uppenbara logiska motsägelse försvinner, om det dualistiska synsättet byts ut mot ett holistiskt: världen och vi utgör en enhet.” Joachim Israel i förordet till Fritjof Capras ”Fysikens Tao”

18 Det holistiska paradigmet •Tron på Gud som den enda Sanningen •Prästerna är Guds röster •Kritik obefintlig - De vise redovisar Sanningen •Memorering av den Sanna Kunskapen •Planeten Jorden - en levande organism •Allt är ett, allt lever, allt är gudomligt •Fragmentering •Analys •Stagnation, stillastående •Mått- och viktfakta •Undersöker materien •Objektivitet •Objektifiering av fenomen •Linjärt tänkande •Kunskap är sanning •Vetenskap är sökande efter sanning •Kvantitativ forskning (mäta, väga) •Förklaringar •Helheter/holism •Syntes •Rörelse •Processer •Relationer •Subjektivitet •Cirkulärt tänkande •Kunskap är sociala konstruktioner •Vetenskap är att studera sociala konstruktioner och deras uppkomst •Kvalitativ forskning •Förståelse, tolkning - hermeneutik The Eye of Mind The Eye of Earth

19 Det nya organiska paradigmet? •Tron på Gud som den enda Sanningen •Prästerna är Guds röster •Kritik obefintlig - De vise redovisar Sanningen •Memorering av den Sanna Kunskapen •Planeten Jorden - en levande organism •Allt är ett, allt lever, allt är gudomligt •Fragmentering •Analys •Stagnation, stillastående •Mått och vikt •Objektivitet •Linjärt tänkande •Kunskap är sanning •Kvantitativ forskning •Helheter/holism •Syntes •Rörelse •Processer •Relationer •Subjektivitet •Cirkulärt tänkande •Kunskap är sociala konstruktioner •Vetenskap är att studera sociala konstruktioner och deras uppkomst •Kvalitativ forskning •Förståelse, tolkning - hermeneutik •Ny Gudsbild? •Ny jag-bild? •Ny världsbild? - Gaiateorin The Eye of Earth The Eye of Mind The Eye of Spirit Andlig veten- skap?

20 Förändringar p.g.a paradigmskiftet? Från  Till Kunskapssyn/epistemologi Teoretisk förklaringTeoretisk förståelse Linjärt tänkandeCirkulärt tänkande SanningssökandeSanningsskapande/konstruktion Analys, fragmenteringSynteser, helheter ProblemfokusLösnings- och möjlighetsfokus ”Misslyckanden””Framgångar” Lärarrollen Experten förmedlar SanningenSamarbetspartner, handledare Kontrollant av Stödperson/facilitator kunskapsinhämtande Ser framgångar, resurser, möjligheter Bedömer lärandeprocesser ”Elev-/studeranderollen” ElevStuderande Passiv mottagare av kunskapAktivt kunskapssökande Beroende av andras bedömningSjälvstyrt och självbedömt lärande Examen är måletFlexibelt och livslångt lärande

21 Exempel på teorier, synsätt och arbetsmetoder i ett paradigmatiskt perspektiv 1500-1600-talet ”Den nya vetenskapen” Kopernikus Kepler Newton Descartes Galilei 1900- 1920 Systemteori Kvantfysik Objektrelations- teori •Inlärningsteorier •Förmedlingspedagogik •Fysik •Freuds psykoanalys •Skolmedicinen •The Eye of Earth •Alternativmedicin •Holistisk undervisning •Kvantfysik •Systemteori •Teamarbete •The Eye of Mind • Andlig vetenskap •The Eye of Spirit


Ladda ner ppt "Paradigmskifte på gång?. Paradigmskiften Tidspil som anger förändring över tid."

Liknande presentationer


Google-annonser