Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä"— Presentationens avskrift:

1 Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä
IVA seminarium 19 november 2012 ”Är det Svenska skogsbruket på rätt väg?”

2

3 Pris i Sverige för byggmaterial: Trä ”konkurrenskraftigt” jämfört med konkurrerande material?

4 Trävarumarknaden

5 Marknad, de viktigaste handelsströmmarna

6 Marknad, trender 5 – 10 år - ++? - +? + +/- + + ++ ++ Prod Kons

7 Den viktigaste handels strömmen
Sverige exporterar 65 %, varav 5 % utanför E+MENA Av träexporten är 40 % hyvlat

8 “Gamla respektive nya marknader”
3% 14% (EMU) 19% 14% 6% 6% Europa är problemet. Dock tillväxt i v-ekonomin. USA viktigt, även om tappat från drygt 20% till knappt 20% - alltså ca 20% av allt som produceras i världen sker i USA (dock bara 4,5% av befolkningen). Maktförskjutning till Asien. BNP tillväxt 2012 – andel av världens BNP Källa Nordea

9 Leveranser från svenska sågverk, 2012
Källa: SCB/Skogsindustrierna

10 Tre huvudvärdekedjor Konstruktion ”Building with Wood”
Inredning och möbler ”Living with Wood” Transport ”Wood in Transport and Packaging”

11 Träanvändning i Europa, vår huvudmarknad
Drygt 50 % av omsättningen till byggområdet går till R&M Förpackning har en hög marknadsandel Skandinavien har en hög andel av det trä som kan benämnas ”synligt ”

12 Nyproduktion och renovering
Källa Euconstruct/Stora Enso

13 Trender marknad Trä har en ”naturlig” plats i en uthållig samhällsutveckling Marknaden är global, men leveranser sker regionalt ”global pricing - regional business” Konsolidering och konkurrens riktar företagen framåt i värdekedjan Tar bort traditionella mellanled och sänker kostnader Dränerar systematiskt de olika stegen i kedjorna på marginaler Konsolideringen drivs i primärproducentledet, sågverk och skivor Produktutveckling och distribution är frågor som står i centrum

14 Supply

15

16 Produktion och export av sågade trävaror
Milj m3 Produktion 2008: 17,5 miljoner m3 (2007: 18,6) Export 2008: 12,0 miljoner m3 (2007: 11,7) Källa: SCB/Skogsindustrin

17 Europa definierade i “kvalitetsregioner ”
ARCTIC NORDIC BALTIC CENTRAL MARITIME Tight and slow grown wood with black knots suited for construction and some appearance applications Tight growth and fresh knots suited for joinery and furniture as well as other appearance applications and demanding construction purposes Faster grown wood suitable for construction purposes, both demanding and general Generally construction grade and packaging grade material 5 % 30 % 15 % 45 % 5 % Av ca 100 Milj M3 Source: Finnforest

18 Utveckling framåt – parallella fronter
Egenskaps ”utveckling” Materialkunskap Utnyttja materialet rätt Eliminera svagheter Process utveckling Effektivisering Mätning Produktutveckling Produkt system Affärsutveckling Plattformar, standardisering Konsolidering

19 Kvalitet – definitioner krav och trender

20 Kvalitet/egenskaper - definitioner
Hållfasthet - ”E – modul” Utseende - Frikvistighet/friskkvistighet Beständighet - Passivt/konstruktivt skydd

21 Kvalitetsklasser på trä

22 Använda virkeskvaliteter

23 Maskinell hållfasthetssortering
Stress-grade Dyna-grade

24 Kvaliteter, vad betyder det?
A1 (O/S - 1) A4 (O/S – 4) B (V ) C (6)

25 Andelen av total produktionen (2012)
Furu Gran Tot Norr 30% 25% 27% Mitt 35% 15% 25% Väst 10% 15% 12% Syd 25% 45% 36%

26 Kvalitet/egenskaper - trender
Råvaran generellt nu generellt inne i ”second growth” Behöver inte betyda ”sämre” än förut, men definitivt annorlunda Sorterings/handelsregler har ”skärpts” jämfört med historiskt Traditionella utfallen blivit sämre Efterfrågan av de historiskt sett bästa kvaliteterna har sänkts på grund av en ändrad industristruktur och industrialisering av produkttillverkning mm Förbättrad teknik för att läsa av och optimera utfallen kompenserar? Mer processinriktad primärproduktion, förenklad produktflora ”Produktifiering” genom bättre definierade produkter och mätteknik

27 Lång kedja – var finns ursprunglig kvalitet?
(Region Optimering mot de produktsegment som finns tillgängliga) Bestånd Optimering mot långsiktig beståndsekonomi Stam Optimering mot givna egenskaps/prislistor Stock Optimering mot volyms och produktutfall Sågad produkt Optimering mot segment/kund Komponent Optimering mot funktion Produkt/system Optimering mot affärssystem

28 Frågeställningar Ur ett industriperspektiv Kvalitet
Vi har mycket liten på verkan på råvara som kommer inom 20 + år Kvalitet är ett komplext begrepp Den traditionella kvaliteten finns inte men kanske inte heller behövs? Hållfasthet allt viktigare vs traditionell bedömning Utveckling utbudet av råvara Mer furu, ”second growth”? Hållfasthetsegenskaper ? Utveckling marknad och teknik Egenskaper/funktion ”Produktifiering”, EWP:s Svårigheter Divergerande flöden, inhomogent material (biologiskt material) Definition av kritisk information och hantering av information genom affärsleden

29 Är skogsbruket på rätt väg?
Tack


Ladda ner ppt "Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä"

Liknande presentationer


Google-annonser