Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä IVA seminarium 19 november 2012 ”Är det Svenska skogsbruket på rätt väg?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä IVA seminarium 19 november 2012 ”Är det Svenska skogsbruket på rätt väg?”"— Presentationens avskrift:

1 Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä IVA seminarium 19 november 2012 ”Är det Svenska skogsbruket på rätt väg?”

2

3 Pris i Sverige för byggmaterial : Trä ”konkurrenskraftigt” jämfört med konkurrerande material?

4 Trävarumarknaden

5 Marknad, de viktigaste handelsströmmarna

6 Marknad, trender 5 – 10 år Prod Kons ++ - + +/- ++? + - +? + ++

7 Den viktigaste handels strömmen Sverige exporterar 65 %, varav 5 % utanför E+MENA Av träexporten är 40 % hyvlat

8 8 • 8 • 19% 14% 14% (EMU) 6% 3% Källa Nordea BNP tillväxt 2012 – andel av världens BNP “Gamla respektive nya marknader”

9 Leveranser från svenska sågverk, 2012 Källa: SCB/Skogsindustrierna

10 Tre huvudvärdekedjor •Konstruktion”Building with Wood” •Inredning och möbler”Living with Wood” •Transport”Wood in Transport and Packaging”

11 Träanvändning i Europa, vår huvudmarknad  Drygt 50 % av omsättningen till byggområdet går till R&M  Förpackning har en hög marknadsandel  Skandinavien har en hög andel av det trä som kan benämnas ”synligt ”

12 Källa Euconstruct/Stora Enso Nyproduktion och renovering

13 Trender marknad •Trä har en ”naturlig” plats i en uthållig samhällsutveckling •Marknaden är global, men leveranser sker regionalt ”global pricing - regional business” •Konsolidering och konkurrens riktar företagen framåt i värdekedjan •Tar bort traditionella mellanled och sänker kostnader •Dränerar systematiskt de olika stegen i kedjorna på marginaler •Konsolideringen drivs i primärproducentledet, sågverk och skivor •Produktutveckling och distribution är frågor som står i centrum

14 Supply

15

16 Produktion och export av sågade trävaror Produktion 2008: 17,5 miljoner m 3 (2007: 18,6) Export 2008: 12,0 miljoner m 3 (2007: 11,7) Milj m 3 Källa: SCB/Skogsindustrin

17 ARCTIC NORDIC BALTIC CENTRAL MARITIM E Source: Finnforest Europa definierade i “kvalitetsregioner ”  Tight and slow grown wood with black knots suited for construction and some appearance applications  Tight growth and fresh knots suited for joinery and furniture as well as other appearance applications and demanding construction purposes  Faster grown wood suitable for construction purposes, both demanding and general  Generally construction grade and packaging grade material 5 % 30 % 45 % 15 % 5 % Av ca 100 Milj M3

18 Utveckling framåt – parallella fronter •Egenskaps ”utveckling” –Materialkunskap –Utnyttja materialet rätt –Eliminera svagheter •Process utveckling –Effektivisering –Mätning •Produktutveckling –Produkt –system •Affärsutveckling –Plattformar, standardisering –Konsolidering

19 Kvalitet – definitioner krav och trender

20 Kvalitet/egenskaper - definitioner •Hållfasthet- ”E – modul” •Utseende- Frikvistighet/friskkvistighet •Beständighet- Passivt/konstruktivt skydd

21 Kvalitetsklasser på trä

22 Använda virkeskvaliteter

23 Maskinell hållfasthetssortering Stress-grade Dyna-grade

24 Kvaliteter, vad betyder det? A1 (O/S - 1) A4 (O/S – 4) B (V ) C (6)

25 Andelen av total produktionen (2012) FuruGranTot Norr30%25%27% Mitt35%15%25% Väst10%15%12% Syd25%45%36%

26 Kvalitet/egenskaper - trender •Råvaran generellt nu generellt inne i ”second growth” •Behöver inte betyda ”sämre” än förut, men definitivt annorlunda •Sorterings/handelsregler har ”skärpts” jämfört med historiskt •Traditionella utfallen blivit sämre •Efterfrågan av de historiskt sett bästa kvaliteterna har sänkts på grund av en ändrad industristruktur och industrialisering av produkttillverkning mm •Förbättrad teknik för att läsa av och optimera utfallen kompenserar? •Mer processinriktad primärproduktion, förenklad produktflora •”Produktifiering” genom bättre definierade produkter och mätteknik

27 Lång kedja – var finns ursprunglig kvalitet? •(RegionOptimering mot de produktsegment som finns tillgängliga) •BeståndOptimering mot långsiktig beståndsekonomi •StamOptimering mot givna egenskaps/prislistor •StockOptimering mot volyms och produktutfall •Sågad produktOptimering mot segment/kund •KomponentOptimering mot funktion •Produkt/systemOptimering mot affärssystem

28 Frågeställningar Ur ett industriperspektiv •Kvalitet –Vi har mycket liten på verkan på råvara som kommer inom 20 + år –Kvalitet är ett komplext begrepp –Den traditionella kvaliteten finns inte men kanske inte heller behövs? –Hållfasthet allt viktigare vs traditionell bedömning •Utveckling utbudet av råvara –Mer furu, ”second growth”? –Hållfasthetsegenskaper ? •Utveckling marknad och teknik –Egenskaper/funktion –”Produktifiering”, EWP:s •Svårigheter –Divergerande flöden, inhomogent material (biologiskt material) –Definition av kritisk information och hantering av information genom affärsleden

29 Är skogsbruket på rätt väg? Tack


Ladda ner ppt "Trävarumarknaden, aktuellt och trender Mikael Eliasson, Svenskt Trä IVA seminarium 19 november 2012 ”Är det Svenska skogsbruket på rätt väg?”"

Liknande presentationer


Google-annonser