Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet
Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet

2 Svetsning i Sverige Svetsning och annan sammanfogning är nyckelteknologier för många företag 1/3 av BNP har svetsrelaterat innehåll Svetsningens förädlingsvärde är 30 miljarder kronor per år heltidssvetsare personer helt eller delvis i svets- produktion 3 000 svetsrobotar

3 Industri- och forskarrepresentanter har i Svetskommissionens regi
kartlagt utvecklingsbehovet Besök och intervjuer hos 16 företag Diskussion, utvärdering och sammanställning i Svetskommissionens forskningsråd.

4 Besökta företag: Balco (medeltung svetsning)
Martin Larsson i Pålsboda (medeltung svetsning) BT Industries (medeltung svetsning) Rottne Industri (medeltung svetsning) Compo (sandwichlimmning) SSAB Oxelösund (ståltillverkare) DEM-Verk Mek (medeltung svetsning) Volvo Buss i Säffle (mekansisk sammanfogning, limning) Finnveden Metal Structures (underleverantör) Volvo Construction Equipment (medeltung svetsning) Getinge Infection Control (rostfri svetsning) Volvo Lastvagnar (medeltung svetsning) Konga Bruk (underleverantör) Volvo Personvagnar (tunnplåtssvetsning) Ljungby Mekaniska (medeltung svetsning) YIT Rörsystem (rörinstallatör, processindustri)

5 Stödgrupp = Svetskommissionens forskningsråd
Bertil Pekkari, Svetskommissionen, Ordförande Gunnar Lindén, projektansvarig för Road Map 2015 Lars Johansson, Svetskommissonen, tekniksekreterare Gunnar Bolmsjö, Lunds Tekniska Högskola Hans Engström, Luleå tekniska universitet Kennerth Johansson, BT Industries Leif Karlsson, Esab Johnny K Larsson, Volvo Personvagnar Lars-Erik Lindgren, Luleå tekniska universitet Arne Melander, KIMAB Tony Nilsson, SSAB Tunnplåt fortsättning…..

6 Stödgrupp= Svetskommissionens forskningsråd
…. fortsättning Kjell-Arne Persson, AGA Jack Samuelsson, Volvo Construction Equipment Anders Skirfors, SSAB Oxelösund Daniel Stemne, SSAB Oxelösund Lars-Erik Svensson, Volvo Lastvagnar Magnus Widfeldt, IVF

7 Kartläggningen har resulterat i: FOGNINGENS SJU STRATEGISKA MÅL

8 Mål 1: Höj svetsningens och andra fognings-teknikers image hos företagsledningar och beslutsfattare och öka yrkenas attraktions-kraft på ungdomar.

9 Problem: Företagsledningar ser ofta svetsning som trivialt och som en kostnad. Lösning: Övertyga företagsledningarna att svetsning är en strategiskt viktig process för moderna tillverkningssystem. Demonstrera genom exempel att företaget kan vara konkurrenskraftigt med kostnadseffektiva och välkonstruerade produkter.

10 Är fogning/svetsning en trivial fråga för svenska företagsledare?
- Nej absolut inte, den borde i alla fall inte vara det. Tvärtom är särskilt svetsning en viktig teknologi för en mycket stor del av svensk industri, säger Lars Westerberg, som stödjer Svetskommissionens satsning. Han känner tekniken och svensk industri väl som bl.a. VD för ESAB, Gränges och Autoliv. Idag är han styrelseordförande för Husqvarna AB och Autoliv och ledamot av styrelserna för Volvo, SSAB och Plastal AB.

11 Problem: Svetsningens anseende är dåligt genom att den anses vara gammaldags och ha undermålig arbetsmiljö. Lösning: Visa unga människor att branschen är modern och har utmanade uppgifter. Visa genom exempel att fogningen ingår i tillverknings-system med hög tekniknivå och god arbetsmiljö.

12 Ungdomssatsning på Tekniska Mässan 2007!
1000 ungdomar provade svetsning och blev informerade Även arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svetsade och informerades

13 Aktivitetsplan Mål 1: ”Höj image hos besluts- fattare” hos ungdomar”
2007 2008 2009 Mål 1: ”Höj image hos besluts- fattare” hos ungdomar” Uttalande från kända företagsledare Publicera uttalande i pressmeddelande Kontinuerliga insatser, t.ex. yrkes-VM, mässdeltagande, IW-utbildningen

14 Mål 2: Säkra tillgången på kvalificerade svetsare genom
Mål 2: Säkra tillgången på kvalificerade svetsare genom bättre utbildning Problem: Stor brist på kvalificerade svetsare. (Mycket högt bristindex enligt AMS) Lösning: Inför utbildningen Internationell svetsare i ungdoms- och vuxenutbildning.

15 Mål 2: Internationell svetsare, IW, i gymnasieskolan
Arbete pågår: Informerat 120 gymnasieskolor med Industriprogram Informationsmöten med 70 av dem Arbetsmöten och hjälp till skolorna Fem ny skolor har startat IW Informera industri och elever

16 Aktivitetsplan Mål 2: ”Säkra tillgången på kvalificerade svetsare
2007 2008 2009 Ny IW kursplan till alla gymnasieskolor Mål 2: ”Säkra tillgången på kvalificerade svetsare genom att införa utbildningen Internationell Svetsare, IW” Seminarier och hjälp till skolor Information till industrin Information till ungdomar

17 Mål 3: Utveckla och öka användningen av IT-stöd i konstruktion och beredning av svetsade och sammanfogade produkter Det är avsevärt svårare att konstruera och tillverka svetsade/sammanfogade produkter än andra konstruktioner. - Dimensionering av svetsade konstruktioner kräver väsentligt högre noggrannhet i modelleringsarbetet på grund av svetsförbandens lokala geometri och spänningar.

18 Aktivitetsplan Mål 3: ”IT-stöd i konstruktion och beredning” Informera
2007 2008 2009 Mål 3: ”IT-stöd i konstruktion och beredning” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Forsknings- projekt Kurs ”FE-baserad dimensionering” Utbildning i svetskonstruktion (IWSD)

19 Mål 4: Öka användningen av effektivare fogningsmetoder i rätt automatiserade produktionssystem Svensk verkstadsindustris fortsatta framgång finns i kvalificerade produkter framställda genom kvalificerad rationell produktion. Tillverkning måste ske med hög grad av automatisering, hög tillförlitlighet och ge rätt kvalitet. Samtidigt ska arbetsmiljön i verkstäderna vara god.

20 Sverige skall ha högt automatiserad produktion Antal robotar per 10 000 industriarbetare (2004)

21 Utveckla simuleringstekniken för att lättare införa nya tillverkningssystem
Mobil svetsrobot Simulering och programmering av svetsning

22 Öka kunskapen om sammanfogning av nya och alternativa material
Mål 5: Öka kunskapen om sammanfogning av nya och alternativa material Användning av nya material är framgångsfaktor för industrin Sammanfogning ofta begränsande för införandet.

23 Mål 5: Delmål A: Höghållfasta stål
Starkare, lättare, energisnålare produkter, helt nya produkter - Ibland svårare att svetsa - Utmattningshållfastheten ökar inte med ökad sträck/brottgräns Forskning behövs för optimering av svetsmetoder och konstruktion för höghållfasta stål. Utmattningshållfasthet Sträckgräns Svets- förband Osvetsat

24 Mål 5: Delmål B: Nya rostfria stål. T.ex. ”magra” ferrit-austenitiska rostfria stål som är billigare och har högre hållfasthet än vanligt 18/8-stål Informera om fördelar med de nya rostfria stålen och om svetsningen av dem.

25 Mål 5: Delmål C: Limning gör det möjligt att sammanfoga nya material och nya materialkombinationer Men stor okunskap och osäkerhet råder i industrin Forska om limningens långtidsegenskaper, miljötålighet Utbilda och informera brett om limning. Spänning Belastningscykler 48 veckor 24 veckor 4 veckor ? Tid i vatten Tål limförband fukt ?

26 Aktivitetsplan Mål 4: ”Fognings- metoder, automatisering” Mål 5:
2007 2008 2009 Mål 4: ”Fognings- metoder, automatisering” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Forsknings- projekt Mål 5: ”Nya och alternativa material” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Forsknings- projekt

27 Informera och utbilda om god arbetsmiljö för svetsaren
Mål 6: Informera och utbilda om god arbetsmiljö för svetsaren Inför obligatorisk Arbetsmiljöutbildning för svetsare = ARMUS Som fristående kurs och i svetsutbildningar. Sverige är föregångare på arbetsmiljö Vi skall fortsätta vara ledande!

28 Mål 6: Ofta innebär svetsning – rök, buller, strålning och ibland statiskt arbete Det gäller att känna verkligheten och skydda sig… …veta att med rätt utrustning och arbetssätt är jag säker. = Säker arbetsmiljö, bra image

29 Aktivitetsplan Mål 6: ”ARMUS Arbetsmiljö- utbildning”
2007 2008 2009 Mål 6: ”ARMUS Arbetsmiljö- utbildning” Utveckla kurs (AG 32) Utveckla kursmaterial (AG 32) Informera om utbildningen Pilotkurs

30 Skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning
Mål 7: Skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning - genom tvärgående projekt mellan befintliga forskningsutförare Utnyttja befintliga resurser Tvärgående applikationsorienterade projekt.

31 Aktivitetsplan Mål 7: ”Forsknings- nätverk” Diskutera SWEREA 2007 2008
2009 Mål 7: ”Forsknings- nätverk” Diskutera SWEREA

32 Aktivitetsplan Informera om Road Map och de sju målen Folder…
2007 2008 2009 Folder… …i Svetsen …till alla medlemmar Informera om Road Map och de sju målen Presentera för forskningsfinansiärer 3-4 Tidningsartiklar Skapa kommunikationsplan

33 De sju strategiska målen kan vi nå genom gemensamma insatser
från industrin, forskningsinstituten, högskolorna, forskningsfinansiärerna och Svetskommissionen.

34 Sverige har starka stålföretag, stark verkstadsindustri och starka svetsföretag.
Det ger oss unika förutsättningar och ställer samtidigt stora krav att fortsatt vara framstående inom fogningsområdet.


Ladda ner ppt "Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser