Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet

2 Lars Johansson 080110 www.svets.se 2 Svetsning i Sverige  Svetsning och annan sammanfogning är nyckelteknologier för många företag  1/3 av BNP har svetsrelaterat innehåll  Svetsningens förädlingsvärde är 30 miljarder kronor per år  20 000 heltidssvetsare  250 000 personer helt eller delvis i svets- produktion  3 000 svetsrobotar

3 Lars Johansson 080110 www.svets.se 3 Industri- och forskarrepresentanter har i Svetskommissionens regi kartlagt utvecklingsbehovet • Besök och intervjuer hos 16 företag • Diskussion, utvärdering och sammanställning i Svetskommissionens forskningsråd.

4 Lars Johansson 080110 www.svets.se 4 Besökta företag: Balco (medeltung svetsning)Martin Larsson i Pålsboda (medeltung svetsning) BT Industries (medeltung svetsning)Rottne Industri (medeltung svetsning) Compo (sandwichlimmning)SSAB Oxelösund (ståltillverkare) DEM-Verk Mek (medeltung svetsning)Volvo Buss i Säffle (mekansisk sammanfogning, limning) Finnveden Metal Structures (underleverantör) Volvo Construction Equipment (medeltung svetsning) Getinge Infection Control (rostfri svetsning) Volvo Lastvagnar (medeltung svetsning) Konga Bruk (underleverantör)Volvo Personvagnar (tunnplåtssvetsning) Ljungby Mekaniska (medeltung svetsning)YIT Rörsystem (rörinstallatör, processindustri)

5 Lars Johansson 080110 www.svets.se 5 Stödgrupp = Svetskommissionens forskningsråd Bertil Pekkari, Svetskommissionen, Ordförande Gunnar Lindén, projektansvarig för Road Map 2015 Lars Johansson, Svetskommissonen, tekniksekreterare Gunnar Bolmsjö, Lunds Tekniska Högskola Hans Engström, Luleå tekniska universitet Kennerth Johansson, BT Industries Leif Karlsson, Esab Johnny K Larsson, Volvo Personvagnar Lars-Erik Lindgren, Luleå tekniska universitet Arne Melander, KIMAB Tony Nilsson, SSAB Tunnplåt fortsättning…..

6 Lars Johansson 080110 www.svets.se 6 Stödgrupp= Svetskommissionens forskningsråd …. fortsättning Kjell-Arne Persson, AGA Jack Samuelsson, Volvo Construction Equipment Anders Skirfors, SSAB Oxelösund Daniel Stemne, SSAB Oxelösund Lars-Erik Svensson, Volvo Lastvagnar Magnus Widfeldt, IVF

7 Lars Johansson 080110 www.svets.se 7 Kartläggningen har resulterat i: FOGNINGENS SJU STRATEGISKA MÅL

8 Lars Johansson 080110 www.svets.se 8 Mål 1: Höj svetsningens och andra fognings- teknikers image hos företagsledningar och beslutsfattare och öka yrkenas attraktions- kraft på ungdomar.

9 Lars Johansson 080110 www.svets.se 9 Problem: Företagsledningar ser ofta svetsning som trivialt och som en kostnad. Lösning: Övertyga företagsledningarna att svetsning är en strategiskt viktig process för moderna tillverkningssystem. Demonstrera genom exempel att företaget kan vara konkurrenskraftigt med kostnadseffektiva och välkonstruerade produkter.

10 Lars Johansson 080110 www.svets.se 10 Är fogning/svetsning en trivial fråga för svenska företagsledare? - Nej absolut inte, den borde i alla fall inte vara det. Tvärtom är särskilt svetsning en viktig teknologi för en mycket stor del av svensk industri, säger Lars Westerberg, som stödjer Svetskommissionens satsning. Han känner tekniken och svensk industri väl som bl.a. VD för ESAB, Gränges och Autoliv. Idag är han styrelseordförande för Husqvarna AB och Autoliv och ledamot av styrelserna för Volvo, SSAB och Plastal AB.

11 Lars Johansson 080110 www.svets.se 11 Problem: Svetsningens anseende är dåligt genom att den anses vara gammaldags och ha undermålig arbetsmiljö. Lösning: Visa unga människor att branschen är modern och har utmanade uppgifter. Visa genom exempel att fogningen ingår i tillverknings- system med hög tekniknivå och god arbetsmiljö.

12 Lars Johansson 080110 www.svets.se 12 Ungdomssatsning på Tekniska Mässan 2007! 1000 ungdomar provade svetsning och blev informerade Även arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svetsade och informerades

13 Lars Johansson 080110 www.svets.se 13 2008 20092007 Mål 1: ”Höj image hos besluts- fattare” ”Höj image hos ungdomar” Uttalande från kända företagsledare Publicera uttalande i pressmeddelande Aktivitetsplan Kontinuerliga insatser, t.ex. yrkes-VM, mässdeltagande, IW-utbildningen

14 Lars Johansson 080110 www.svets.se 14 Mål 2: Säkra tillgången på kvalificerade svetsare genom bättre utbildning Problem: Stor brist på kvalificerade svetsare. (Mycket högt bristindex enligt AMS) Lösning: Inför utbildningen Internationell svetsare i ungdoms- ochvuxenutbildning.

15 Lars Johansson 080110 www.svets.se 15 Mål 2: Internationell svetsare, IW, i gymnasieskolan Arbete pågår: • Informerat 120 gymnasieskolor med Industriprogram • Informationsmöten med 70 av dem • Arbetsmöten och hjälp till skolorna • Fem ny skolor har startat IW Informera industri och elever

16 Lars Johansson 080110 www.svets.se 16 2008 20092007 Mål 2: ”Säkra tillgången på kvalificeradesvetsare genom att införautbildningenInternationell Svetsare, IW” Ny IW kursplan till alla gymnasieskolor Seminarier och hjälp till skolor Information till industrin Aktivitetsplan Information till ungdomar

17 Lars Johansson 080110 www.svets.se 17 Mål 3: Utveckla och öka användningen av IT-stöd i konstruktion och beredning av svetsade och sammanfogade produkter Det är avsevärt svårare att konstruera och tillverka svetsade/sammanfogade produkter än andra konstruktioner. - Dimensionering av svetsade konstruktioner kräver väsentligt högre noggrannhet i modelleringsarbetet på grund av svetsförbandens lokala geometri och spänningar.

18 Lars Johansson 080110 www.svets.se 18 2008 20092007 Mål 3: ”IT-stöd i konstruktion ochberedning” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Aktivitetsplan Kurs ”FE-baserad dimensionering” Utbildning i svetskonstruktion (IWSD) Forsknings-projekt

19 Lars Johansson 080110 www.svets.se 19 Mål 4: Öka användningen av effektivare fogningsmetoder i rätt automatiserade produktionssystem Svensk verkstadsindustris fortsatta framgång finns i kvalificerade produkter framställda genom kvalificerad rationell produktion. Tillverkning måste ske med hög grad av automatisering, hög tillförlitlighet och ge rätt kvalitet. Samtidigt ska arbetsmiljön i verkstäderna vara god.

20 Lars Johansson 080110 www.svets.se 20 Antal robotar per 10 000 industriarbetare (2004) Sverige skall ha högt automatiserad produktion Antal robotar per 10 000 industriarbetare (2004)

21 Lars Johansson 080110 www.svets.se 21 Utveckla simuleringstekniken för att lättare införa nya tillverkningssystem Mobil svetsrobot Simulering och programmering av svetsning

22 Lars Johansson 080110 www.svets.se 22 Mål 5: Öka kunskapen om sammanfogning av nya och alternativa material Användning av nya material är framgångsfaktor för industrin Sammanfogning ofta begränsande för införandet.

23 Lars Johansson 080110 www.svets.se 23 Mål 5: Delmål A: Höghållfasta stål Starkare, lättare, energisnålare produkter, helt nya produkter - Ibland svårare att svetsa - Utmattningshållfastheten ökar inte med ökad sträck/brottgräns Forskning behövs för optimering av svetsmetoder och konstruktion för höghållfasta stål. Utmattningshållfasthet Sträckgräns Svets- förband Osvetsat

24 Lars Johansson 080110 www.svets.se 24 Mål 5:Delmål B: Nya rostfria stål. T.ex. ”magra” ferrit- austenitiska rostfria stål som är billigare och har högre hållfasthet än vanligt 18/8-stål Informera om fördelar med de nya rostfria stålen och om svetsningen av dem.

25 Lars Johansson 080110 www.svets.se 25 Mål 5: Delmål C: Limning gör det möjligt att sammanfoga nya material och nya materialkombinationer Men stor okunskap och osäkerhet råder i industrin Forska om limningens långtidsegenskaper, miljötålighet Utbilda och informera brett om limning. Spänning Belastningscykler 48 veckor 24 veckor 4 veckor ? Tid i vatten Tål limförband fukt ?

26 Lars Johansson 080110 www.svets.se 26 2008 20092007 Mål 4: ”Fognings-metoder,automatisering” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Aktivitetsplan Forsknings-projekt Mål 5: ”Nya och alternativamaterial” Forsknings-projekt Informera och diskutera med finansiärer och forskare

27 Lars Johansson 080110 www.svets.se 27 Mål 6: Informera och utbilda om god arbetsmiljö för svetsaren Inför obligatorisk Arbetsmiljöutbildning för svetsare = ARMUS Som fristående kurs och i svetsutbildningar. Sverige är föregångare på arbetsmiljö Vi skall fortsätta vara ledande!

28 Lars Johansson 080110 www.svets.se 28 Mål 6: Ofta innebär svetsning – rök, buller, strålning och ibland statiskt arbete Det gäller att känna verkligheten och skydda sig… …veta att med rätt utrustning och arbetssätt är jag säker. = Säker arbetsmiljö, bra image

29 Lars Johansson 080110 www.svets.se 29 2008 20092007 Mål 6: ”ARMUSArbetsmiljö-utbildning” Utveckla kurs (AG 32) Aktivitetsplan Utveckla kursmaterial (AG 32) Pilotkurs Informera om utbildningen

30 Lars Johansson 080110 www.svets.se 30 Mål 7: Skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning - genom tvärgående projekt mellan befintliga forskningsutförare Utnyttja befintliga resurser Tvärgående applikationsorienterade projekt. Chalmers IVF KTH

31 Lars Johansson 080110 www.svets.se 31 2008 20092007 Mål 7: ”Forsknings-nätverk” Diskutera SWEREA Aktivitetsplan

32 Lars Johansson 080110 www.svets.se 32 2008 20092007 Informera om Road Map och de sju målen Folder… …i Svetsen …i Svetsen …till alla …till alla medlemmar medlemmar Presentera för forskningsfinansiärer 3-4 Tidningsartiklar Aktivitetsplan Skapa kommunikationsplan

33 Lars Johansson 080110 www.svets.se 33 De sju strategiska målen kan vi nå genom gemensamma insatser från industrin, forskningsinstituten, högskolorna, forskningsfinansiärerna och Svetskommissionen.

34 Lars Johansson 080110 www.svets.se 34 Sverige har starka stålföretag, stark verkstadsindustri och starka svetsföretag. Det ger oss unika förutsättningar och ställer samtidigt stora krav att fortsatt vara framstående inom fogningsområdet.


Ladda ner ppt "Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser