Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Lars Johansson Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet

2 Lars Johansson Svetsning i Sverige  Svetsning och annan sammanfogning är nyckelteknologier för många företag  1/3 av BNP har svetsrelaterat innehåll  Svetsningens förädlingsvärde är 30 miljarder kronor per år  heltidssvetsare  personer helt eller delvis i svets- produktion  svetsrobotar

3 Lars Johansson Industri- och forskarrepresentanter har i Svetskommissionens regi kartlagt utvecklingsbehovet • Besök och intervjuer hos 16 företag • Diskussion, utvärdering och sammanställning i Svetskommissionens forskningsråd.

4 Lars Johansson Besökta företag: Balco (medeltung svetsning)Martin Larsson i Pålsboda (medeltung svetsning) BT Industries (medeltung svetsning)Rottne Industri (medeltung svetsning) Compo (sandwichlimmning)SSAB Oxelösund (ståltillverkare) DEM-Verk Mek (medeltung svetsning)Volvo Buss i Säffle (mekansisk sammanfogning, limning) Finnveden Metal Structures (underleverantör) Volvo Construction Equipment (medeltung svetsning) Getinge Infection Control (rostfri svetsning) Volvo Lastvagnar (medeltung svetsning) Konga Bruk (underleverantör)Volvo Personvagnar (tunnplåtssvetsning) Ljungby Mekaniska (medeltung svetsning)YIT Rörsystem (rörinstallatör, processindustri)

5 Lars Johansson Stödgrupp = Svetskommissionens forskningsråd Bertil Pekkari, Svetskommissionen, Ordförande Gunnar Lindén, projektansvarig för Road Map 2015 Lars Johansson, Svetskommissonen, tekniksekreterare Gunnar Bolmsjö, Lunds Tekniska Högskola Hans Engström, Luleå tekniska universitet Kennerth Johansson, BT Industries Leif Karlsson, Esab Johnny K Larsson, Volvo Personvagnar Lars-Erik Lindgren, Luleå tekniska universitet Arne Melander, KIMAB Tony Nilsson, SSAB Tunnplåt fortsättning…..

6 Lars Johansson Stödgrupp= Svetskommissionens forskningsråd …. fortsättning Kjell-Arne Persson, AGA Jack Samuelsson, Volvo Construction Equipment Anders Skirfors, SSAB Oxelösund Daniel Stemne, SSAB Oxelösund Lars-Erik Svensson, Volvo Lastvagnar Magnus Widfeldt, IVF

7 Lars Johansson Kartläggningen har resulterat i: FOGNINGENS SJU STRATEGISKA MÅL

8 Lars Johansson Mål 1: Höj svetsningens och andra fognings- teknikers image hos företagsledningar och beslutsfattare och öka yrkenas attraktions- kraft på ungdomar.

9 Lars Johansson Problem: Företagsledningar ser ofta svetsning som trivialt och som en kostnad. Lösning: Övertyga företagsledningarna att svetsning är en strategiskt viktig process för moderna tillverkningssystem. Demonstrera genom exempel att företaget kan vara konkurrenskraftigt med kostnadseffektiva och välkonstruerade produkter.

10 Lars Johansson Är fogning/svetsning en trivial fråga för svenska företagsledare? - Nej absolut inte, den borde i alla fall inte vara det. Tvärtom är särskilt svetsning en viktig teknologi för en mycket stor del av svensk industri, säger Lars Westerberg, som stödjer Svetskommissionens satsning. Han känner tekniken och svensk industri väl som bl.a. VD för ESAB, Gränges och Autoliv. Idag är han styrelseordförande för Husqvarna AB och Autoliv och ledamot av styrelserna för Volvo, SSAB och Plastal AB.

11 Lars Johansson Problem: Svetsningens anseende är dåligt genom att den anses vara gammaldags och ha undermålig arbetsmiljö. Lösning: Visa unga människor att branschen är modern och har utmanade uppgifter. Visa genom exempel att fogningen ingår i tillverknings- system med hög tekniknivå och god arbetsmiljö.

12 Lars Johansson Ungdomssatsning på Tekniska Mässan 2007! 1000 ungdomar provade svetsning och blev informerade Även arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svetsade och informerades

13 Lars Johansson Mål 1: ”Höj image hos besluts- fattare” ”Höj image hos ungdomar” Uttalande från kända företagsledare Publicera uttalande i pressmeddelande Aktivitetsplan Kontinuerliga insatser, t.ex. yrkes-VM, mässdeltagande, IW-utbildningen

14 Lars Johansson Mål 2: Säkra tillgången på kvalificerade svetsare genom bättre utbildning Problem: Stor brist på kvalificerade svetsare. (Mycket högt bristindex enligt AMS) Lösning: Inför utbildningen Internationell svetsare i ungdoms- ochvuxenutbildning.

15 Lars Johansson Mål 2: Internationell svetsare, IW, i gymnasieskolan Arbete pågår: • Informerat 120 gymnasieskolor med Industriprogram • Informationsmöten med 70 av dem • Arbetsmöten och hjälp till skolorna • Fem ny skolor har startat IW Informera industri och elever

16 Lars Johansson Mål 2: ”Säkra tillgången på kvalificeradesvetsare genom att införautbildningenInternationell Svetsare, IW” Ny IW kursplan till alla gymnasieskolor Seminarier och hjälp till skolor Information till industrin Aktivitetsplan Information till ungdomar

17 Lars Johansson Mål 3: Utveckla och öka användningen av IT-stöd i konstruktion och beredning av svetsade och sammanfogade produkter Det är avsevärt svårare att konstruera och tillverka svetsade/sammanfogade produkter än andra konstruktioner. - Dimensionering av svetsade konstruktioner kräver väsentligt högre noggrannhet i modelleringsarbetet på grund av svetsförbandens lokala geometri och spänningar.

18 Lars Johansson Mål 3: ”IT-stöd i konstruktion ochberedning” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Aktivitetsplan Kurs ”FE-baserad dimensionering” Utbildning i svetskonstruktion (IWSD) Forsknings-projekt

19 Lars Johansson Mål 4: Öka användningen av effektivare fogningsmetoder i rätt automatiserade produktionssystem Svensk verkstadsindustris fortsatta framgång finns i kvalificerade produkter framställda genom kvalificerad rationell produktion. Tillverkning måste ske med hög grad av automatisering, hög tillförlitlighet och ge rätt kvalitet. Samtidigt ska arbetsmiljön i verkstäderna vara god.

20 Lars Johansson Antal robotar per industriarbetare (2004) Sverige skall ha högt automatiserad produktion Antal robotar per industriarbetare (2004)

21 Lars Johansson Utveckla simuleringstekniken för att lättare införa nya tillverkningssystem Mobil svetsrobot Simulering och programmering av svetsning

22 Lars Johansson Mål 5: Öka kunskapen om sammanfogning av nya och alternativa material Användning av nya material är framgångsfaktor för industrin Sammanfogning ofta begränsande för införandet.

23 Lars Johansson Mål 5: Delmål A: Höghållfasta stål Starkare, lättare, energisnålare produkter, helt nya produkter - Ibland svårare att svetsa - Utmattningshållfastheten ökar inte med ökad sträck/brottgräns Forskning behövs för optimering av svetsmetoder och konstruktion för höghållfasta stål. Utmattningshållfasthet Sträckgräns Svets- förband Osvetsat

24 Lars Johansson Mål 5:Delmål B: Nya rostfria stål. T.ex. ”magra” ferrit- austenitiska rostfria stål som är billigare och har högre hållfasthet än vanligt 18/8-stål Informera om fördelar med de nya rostfria stålen och om svetsningen av dem.

25 Lars Johansson Mål 5: Delmål C: Limning gör det möjligt att sammanfoga nya material och nya materialkombinationer Men stor okunskap och osäkerhet råder i industrin Forska om limningens långtidsegenskaper, miljötålighet Utbilda och informera brett om limning. Spänning Belastningscykler 48 veckor 24 veckor 4 veckor ? Tid i vatten Tål limförband fukt ?

26 Lars Johansson Mål 4: ”Fognings-metoder,automatisering” Informera och diskutera med finansiärer och forskare Aktivitetsplan Forsknings-projekt Mål 5: ”Nya och alternativamaterial” Forsknings-projekt Informera och diskutera med finansiärer och forskare

27 Lars Johansson Mål 6: Informera och utbilda om god arbetsmiljö för svetsaren Inför obligatorisk Arbetsmiljöutbildning för svetsare = ARMUS Som fristående kurs och i svetsutbildningar. Sverige är föregångare på arbetsmiljö Vi skall fortsätta vara ledande!

28 Lars Johansson Mål 6: Ofta innebär svetsning – rök, buller, strålning och ibland statiskt arbete Det gäller att känna verkligheten och skydda sig… …veta att med rätt utrustning och arbetssätt är jag säker. = Säker arbetsmiljö, bra image

29 Lars Johansson Mål 6: ”ARMUSArbetsmiljö-utbildning” Utveckla kurs (AG 32) Aktivitetsplan Utveckla kursmaterial (AG 32) Pilotkurs Informera om utbildningen

30 Lars Johansson Mål 7: Skapa ett kvalificerat nätverk för fogningsforskning - genom tvärgående projekt mellan befintliga forskningsutförare Utnyttja befintliga resurser Tvärgående applikationsorienterade projekt. Chalmers IVF KTH

31 Lars Johansson Mål 7: ”Forsknings-nätverk” Diskutera SWEREA Aktivitetsplan

32 Lars Johansson Informera om Road Map och de sju målen Folder… …i Svetsen …i Svetsen …till alla …till alla medlemmar medlemmar Presentera för forskningsfinansiärer 3-4 Tidningsartiklar Aktivitetsplan Skapa kommunikationsplan

33 Lars Johansson De sju strategiska målen kan vi nå genom gemensamma insatser från industrin, forskningsinstituten, högskolorna, forskningsfinansiärerna och Svetskommissionen.

34 Lars Johansson Sverige har starka stålföretag, stark verkstadsindustri och starka svetsföretag. Det ger oss unika förutsättningar och ställer samtidigt stora krav att fortsatt vara framstående inom fogningsområdet.


Ladda ner ppt "Lars Johansson 080110 www.svets.se 1 Road Map 2015 Kartläggning av Sveriges utvecklingsbehov inom fogningsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser