Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete LE p C-Nivå Trådlös överföring mellan enkla noder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete LE p C-Nivå Trådlös överföring mellan enkla noder"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete LE 1400 10p C-Nivå Trådlös överföring mellan enkla noder
Institutionen för Datateknik Västerås Examensarbete LE p C-Nivå Trådlös överföring mellan enkla noder Magnus Abrahamsson Johan Eskilsson

2 Syfte Syftet med examensarbetet är att skapa ett enkelt demonstrationssystem som klarar att skicka trådlös data mellan enkla noder.

3 Bakgrund På datainstitutionen vid Mälardalens Högskola i Västerås finns behovet att kunna sända trådlös data för olika ändamål.

4 Tillvägagångssätt Förstudie Hårdvarukonstruktion Mjukvarukonstruktion Tester

5 Resultat av förstudien
Enkel- eller dubbelriktad överföring Frekvensband Standarder + undantagsföreskrifter Transceivermoduler Kommunikationsmetoder

6 Enkel- och dubbelriktad överföring
Figuren visar en blockkonstruktion över ett trådlöst kommunikationssystem.

7 Frekvensband ISM- bandet 433,05-434,79 MHz

8 Standarder + undantagsföreskrifter
EN PTSFS 2000:9

9 Transceivermoduler

10 Kommunikationsmetoder
Non-Return-To-Zero Edge detection Manchester Coding Oversampling UART

11 Non-Return-To-Zero Metoden används vid både sändning och mottagning.
clk Data ” ” ’1’ ’0’ ’0’ ’0’ ’0’ ’0’ ’0’ ’1’ Metoden används vid både sändning och mottagning. Fördelar: Enkel Nackdelar: Osäker i snabba system, känslig mot brus

12 Edge detection clk Data ”101000” Här räknar interruptrutinen ut samplingstiden för varje bit. Här samplas bitarna in Metoden används vid mottagning. Fördelar: Bra synkroniseringsmöjlighet Nackdelar: Känslig mot brus

13 Manchester Coding Bitlängd
Manchester kodning av det binära datat Bitlängd Logiskt ’0’: Övergång från låg till hög i mitten av biten Logiskt ’1’: Övergång från hög till låg i mitten av biten Metoden används vid sändning och mottagning. Fördelar: Säker Nackdelar: Tidskrävande signalbehandling

14 Metoden används vid mottagning.
Oversampling Under denna period kontrolleras 1 bit. 1:a 2:a 3:e 16:e Antal Sampel F_baud F_16baud F_16baud_1 Metoden används vid mottagning. Fördelar: Säker Nackdelar: Tidskrävande signalbehandling, känslig mot frekvensavvikelser i kristallen.

15 UART (Universal Asynchrounous Receiver Transmitter)
Enhet(er) som ansvarar för att utföra de huvudsakliga momenten vid sändning och mottagning av seriell data.

16 Hårdvarukonstruktion
Kretsschema Layoutritning Kretskortstillverkning Tester

17 Kretsschema Antenn: En integrerad antenn i kretskortet med 400 Ω impedans. Spänningsregulator: För att hålla en stabillikspänningsnivå användes en spänningsregulator. PLL – Filter: Producerar en likspänningsnivå hos VCO:n. VCO-Induktor: En induktans som sätter frekvensen för den interna VCO:n. Kristalloscillator: Krävs för att kretsen skall komma i svängning.

18 Layout gjord i programmet Designer.

19 Kretskortstillverkning
Konstruktionen sett från ovansidan.

20 Testning Blockschema över signalöverföring vid test. Sändare Mottagare
Signalgenerator Oscilloskop Blockschema över signalöverföring vid test.

21 Mjukvarukonstruktion
Block som behövs för konstruktionen: Transmitter: Sänder data. Receiver: Tar emot data. Clocks: Genererar signaler som bestämmer arbetstakten i resp block.

22 Vid sändning av data bör ett packet användas.
Packets Adress code word Preamble ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’0’ ’0’ ’0’ ’1’ ’1’ 1 2 3 Message code word End of code word (optional) Checksum ’0’ ’1’ ’1’ ’1’ ’0’ ’0’ ’1’ ’0’ ’0’ ’0’ ’1’ 5 6 4 startbit åtta databitar paritytbit stopbit Vid sändning av data bör ett packet användas. Exemplet ovan är ett bra exempel på hur ett packet vid trådlös överföring kan se ut.

23 Vald packet preamble De åtta databitarna startbit paritetsbit stoppbit
’0’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’1’ ’0’ ’0’ ’1’ ’1’ ’1’ ’0’ ’0’ ’1’ ’0’ ’0’ ’0’ ’1’ De åtta databitarna startbit paritetsbit stoppbit

24 De resterande 11 bitarna i del 1 av preamblesekvensen sänds.
Nollställer alla signaler Interna vektorn får switcharnas värde. Paustillstånd Endast vid reset. S4 S10 S9 1:a biten i första delen av preamblesekvensen sänds Stoppbiten sänds Paritetsbiten sänds Transmitter De åtta databitarna sänds. . S8 S5 De resterande 11 bitarna i del 1 av preamblesekvensen sänds. S7 S6 Startbiten sänds. 2:a delen av preamble- sekvensen sänds.

25 S2 S1 S3 De resterande 11 bitarna i del 1av preamblesekvensen kontrolleras. Starttillstånd 1:a biten i första delen av preamblesekvensen kontrolleras Endast vid reset. S4 S10 De åtta bitarna i andra preamblesekvensen kontrolleras. Stoppbiten kontrolleras S9 Kontrollerar paritetsbiten Receiver S5 Första delen av startbiten kontrolleras. S8 Kontrollerar de åtta databitarna. S6 S7 Andra delen av startbiten kontrolleras. Sista delen i startbiten kontrolleras.

26 Kontroll av databit (UART med NRZ och Oversampling)
Under denna period kontrolleras 1 bit. 1:a 2:a 3:e 16:e Antal Sampel F_baud F_16baud F_16baud_1 För att avgöra om den mottagna biten är ’1’ måste minst 8 av de 16 sampels vara logiskt höga men biten läses inte ut förrän samtliga 16 sampel har kontrollerats. För att acceptera ’0’ får maximalt 7 av 16 sampels vara logiskt höga.

27 Så här undersöks en startbit
1 startbit delas upp i 3 halvor som består av totalt 16 sampel Del 1 Del 2 Del 3 Del 1: För att passera den här delen av kontrollen måste första sampeln vara logiskt låg, annars börjar sökandet av ny starbit. Del 2: Då Del 1 är godkänd fortsätter kontrollen av de sju kommande samplena. Från och med sampel två till och med sampel sju får maximalt ett sampel vara lågiskt hög för att komma vidare till Del 3. Del 3: I denna del får endast sex av de åtta återstående samplena vara lågiskt höga.

28 Testning Test med labplattor

29 Resultat/Lösning Summering
Räckvidd: ca 20 m (Längre tester ej utförts med labplattor) Överföringshastighet: ca 20 kbit/s Kommunikationsriktning: Envägs Funktionalitet: Åttonde databiten utebliven, både vid trådbunden och trådlös kommunikation. Modifieringsmöjligheter i mjukvara: Dubbelvägskommunikation, energisparfunktion, utöka packetet med ” end of message code word” och ”adress code word”, testbänk av klass 2 eller 3. Modifieringsmöjligheter i hårdvara: Antennförbättring, noggrannare kristall, ingående EMC-åtgärder. Summering Arbetet resulterade i en trådlös digital förbindelse som skickar och tar emot data på ett avstånd upp till ca 20 m. Det som konstaterades under arbetets gång var bland annat att valet av implementeringsmetod är klart viktigare vid trådlös kommunikation än vid trådbunden pga att det finns större risk för omgivande störningar att upptas i systemet och tolkas som data. En annan viktig sak som förstudien bidrog till var vikten av att välja rätt frekvensområde och att undersöka vilka restriktioner som gäller vid respektive område.


Ladda ner ppt "Examensarbete LE p C-Nivå Trådlös överföring mellan enkla noder"

Liknande presentationer


Google-annonser