Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 1 27/06/2014 Växtskyddssprutans teknik och munstycksval Växtskydd och odlingsteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 1 27/06/2014 Växtskyddssprutans teknik och munstycksval Växtskydd och odlingsteknik."— Presentationens avskrift:

1 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 1 27/06/2014 Växtskyddssprutans teknik och munstycksval Växtskydd och odlingsteknik

2 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 2 27/06/2014 Växtskyddsteknikens problem •Låg verkningsgrad •cirka 90 % av bekämpningsmedlet går till spillo •Besprutningsteknikens nivå •dålig spridningsjämnhet, svårjusterad spruta och bristfällig utrustning •Vårdslös användningen av sprutan •justeras inte före användning • felaktig spruthöjd, körhastighet och tryck •service och iståndsättning av sprutan görs inte •Anvisningar saknas •hur sprutan ska justeras för respektive bekämpningsmedel, - objekt och -förhållanden Växtskydd och odlingsteknik

3 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 3 27/06/2014 Fel som observerats vid test •defekta tryckmätare •förorenade munstycken •frysskador •läckage på sugsidan •nedböjningar i bommen •pumpproblem Växtskydd och odlingsteknik

4 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 4 27/06/2014

5 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 5 27/06/2014

6 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 6 27/06/2014

7 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 7 27/06/2014 Pumpen skapar inte tillräckligt tryck eller trycket pulserar vid besprutning Kontrollera •att sugsidan är tät mellan behållare och pump •pumpens ventiler •pumpens membran - att inget vatten finns i oljan - att inget vatten rinner ut under pumpen •tryckutjämnaren Växtskydd och odlingsteknik

8 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 8 27/06/2014 Pumpens konstruktion bild 10 Ventil i delar 34-37 Växtskydd och odlingsteknik

9 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 9 27/06/2014 Tryckutjämnarens konstruktion membran 48 luftmängd hälften av sprut- trycket Växtskydd och odlingsteknik

10 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 10 27/06/2014 Fördelar med service •säker bekämpning •lägre kostnader •sprutningen behöver inte avbrytas för reparation och bekämpningen sker i rätt tid •dosen för herbsider med bladverkan kan sänkas 25–30 % •lägre miljöbelastning och säkrare för användaren Växtskydd och odlingsteknik

11 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 11 27/06/2014 Service i praktiken •Reservdels- och reparationspaket •Smörjning av sprutan •Sprutans tvättning •Byte av munstycken •Sprutbom •Slangar •Kardanaxel •Vätsketank •Omrörare •Sugsil och trycksidans filter •Mätning av pumpkapacitet •Tryckutjämnare •Tryckregulator och fördelningsventiler •Tryckmätare •Mätning av munstyckenas volymflöde Växtskydd och odlingsteknik

12 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 12 27/06/2014 Test på egen hand •Väsentligare för miljön och sprutningens slutresultat än offentlig test med fem års intervall •Provdrift med rent vatten - läckage åtgärdas och kontroll av reglerutrustningens funktion •Mätning av munstyckenas kapacitet (klocka och mätkärl) - vid differens över 10 % jfrt med tabellvärden är munstyckena slitna eller tryckmätaren defekt •Okulär bedömning av spridningens jämnhet Växtskydd och odlingsteknik

13 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 13 27/06/2014 Bedömning av spridningens jämnhet •strålen jämn, spridningens jämnhet ok -tandborste utmärkt redskap vid rengöring •kom alltid ihåg rätt höjd på bommen -spaltspridare 40–60 cm

14 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 14 27/06/2014 Förvaring av sprutan •Tvättning och sköljning •Rengör filter och munstycken •Smörj lederna i manöverventilernas spakar med olja •Kontrollera oljenivån och membranen i pumpen •Kontrollera att slangarna är felfria och att anslutningarna är täta •Fyll på 50 % frostskyddsmedel i pumpen och låt cirkulera (obs. droppstopp) •Öppna sugsidans kulventiler Växtskydd och odlingsteknik

15 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 15 27/06/2014 Val av munstycken •besprutningsobjekt - besprutning av ogräs, sjukdomar, skadegörare •verksamma ämnen som används - blad- eller jordverkande •vätskemängd som ska spridas •sprutförhållanden - vind Växtskydd och odlingsteknik

16 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 16 27/06/2014 Rätt munstycksstorlek •sprutmängd l/ha •önskad körhastighet •spruttryck (spaltspridare 1,5–3 bar) - spruttrycket påverkar alltid droppstorleken - växande tryck minskar droppstorleken och ger bättre täckningsgrad, men större vindavdrift •munstyckena är numera färgkodade l/min Växtskydd och odlingsteknik

17 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 17 27/06/2014 Munstyckenas färgkoder Flödeshastighet FärgKod 3 bar / l/min 0,4Orange01 0,6Grön015 0,8Gul02 1,0Violett025 1,2Blå03 1,6Röd04 2,0Brun05 2,4Grå06 3,2Vit08 Växtskydd och odlingsteknik

18 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 18 27/06/2014 Droppstorleken har betydelse för: •avdriften •dropparnas penetrationsförmåga •dropparnas avsättning •dropparnas täckningsgrad Växtskydd och odlingsteknik

19 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 19 27/06/2014 Faktorer som påverkar avdriften •droppstorlek •körhastighet •bommens höjd •tilläggsluftens hastighet •växtbeståndets filtreringseffekt •klimatfaktorer Växtskydd och odlingsteknik

20 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 20 27/06/2014 Droppstorlekens betydelse vid sprutningar 4 mm Besprutningsmängd 200 l/ha Bladets yta 4 x 4 mm (16 mm²): 0,1mm 0,4mm Volym: 1 droppe = 64 droppar 1 x 0,44 x 0,1 Droppstorlek 0,4 mm Droppstorlek 0,3 mm Droppstorlek 0,1 mm Droppstorlek 0,2 mm

21 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 21 27/06/2014 Droppstorlekens betydelse vid besprutning Droppar < 0,1 mm Stor vindavdrift 0,1 mm < droppar < 0,3 mm Optimal droppstorlek Droppar > 0,3 mm i storlek Faller från växtbeståndet ned på marken Vind Växtskydd och odlingsteknik

22 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 22 27/06/2014 575 µm= 0,57 mm Mycket stora droppar 450 µm= 0,45 mm Stora droppar 350 µm= 0,35 mm Medelstora droppar 250 µm= 0,25 mm Små droppar 125 µm= 0,12 mm Ytterst små droppar VindavdriftPenetrationJämnhetdroppstorlek Droppstorleken är en kompromiss

23 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 23 27/06/2014 Täckningen försämras Vindavdriften ökar Stora droppa r Små droppar Olika munstyckstyper spaltspridare AD spaltspridare Kort vindmunstycke ID munstycke Växtskydd och odlingsteknik

24 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 24 27/06/2014 Filtrering av sprutvätskan •Det är viktigt att sprutan är utrustad med effektiv vätskefiltrering. •Därigenom är det möjligt att undvika irriterande blockering av munstyckena under pågående sprutning •tryckfilter enligt munstycket Växtskydd och odlingsteknik

25 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 25 27/06/2014

26 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 26 27/06/2014

27 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 27 27/06/2014

28 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 28 27/06/2014

29 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 29 27/06/2014 Munstycken

30 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 30 27/06/2014 Olika munstycken •Olika stora •Olika material (plast, rostfritt stål, keramiska) - slitstyrkan påverkas även av vattenkvaliteten, använda kemikalier och spruttrycket •Konstruktions- och funktionsmässigt olika - injektormunstycken - Low-Drift - specialmunstycken för gödsling eller släpslangar Växtskydd och odlingsteknik

31 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 31 27/06/2014 HARDI ISO-MUNSTYCKEN •Fullständig sats ISO-munstycken Standard spaltspridare LowDrift munstycke Injektormunstycke (InJet) Växtskydd och odlingsteknik

32 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 32 27/06/2014 Typer ID - INJET TURBODROP Injektormunstycken BUBBLE JET AIR INCLUSION AIR INFUSION Växtskydd och odlingsteknik

33 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 33 27/06/2014 •Hypro standard spaltspridare •Hypro Guardian Air Luftmunstycke, lutande munstycksvinkel •Hypro Off-Centre munstycke för bomände •Hypro standard keramisk spaltspridare •Hypro gödselmunstycke 6 vätskestrålar •Hypro Drift Beta Vindmunstycke •Hypro Twincap dubbelmunstycke

34 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 34 27/06/2014 •Lechler ST basspaltspridare •Lechler LU universalmunstycke •Lechler AD anti- drift •Lechler IDK injektormunstycke •Lechler FD för gödsling

35 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 35 27/06/2014 Dubbelspaltspridare Gårdarnas storlek och sprutningsarealen ökar, den optimala besprutningsperioden är kort:  mer kapacitet behövs På grund av ändrade odlingsmetoder och förhållanden ökar ogräs- och sjukdomstrycket  jämnare täckning behövs Kapaciteten kan ökas genom att minska vattenmängden och öka körhastigheten  Med dubbelspaltspridare förbättras täckningen och körhastigheten kan ökas jämfört med traditionella munstycken

36 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 36 27/06/2014 Dubbelspaltspridare Ø 4 m/s = “Färre blinda sektorer " Ø 4 m/s Sprutstråle 30° Sprutstråle 2,5 m/s = 9 km/h 30°

37 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 37 27/06/2014 Tilläggsgödsling med spruta under växtsäsongen Specialmunstycken för flytande gödsel Släpslangar Vanliga spaltspridare Växtskydd och odlingsteknik


Ladda ner ppt "Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy Sida 1 27/06/2014 Växtskyddssprutans teknik och munstycksval Växtskydd och odlingsteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser