Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtskyddssprutans teknik och munstycksval

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtskyddssprutans teknik och munstycksval"— Presentationens avskrift:

1 Växtskyddssprutans teknik och munstycksval
Växtskydd och odlingsteknik Växtskyddssprutans teknik och munstycksval 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

2 Växtskyddsteknikens problem
Växtskydd och odlingsteknik Växtskyddsteknikens problem Låg verkningsgrad cirka 90 % av bekämpningsmedlet går till spillo Besprutningsteknikens nivå dålig spridningsjämnhet, svårjusterad spruta och bristfällig utrustning Vårdslös användningen av sprutan justeras inte före användning felaktig spruthöjd, körhastighet och tryck service och iståndsättning av sprutan görs inte Anvisningar saknas hur sprutan ska justeras för respektive bekämpningsmedel, -objekt och -förhållanden 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

3 Fel som observerats vid test
Växtskydd och odlingsteknik Fel som observerats vid test defekta tryckmätare förorenade munstycken frysskador läckage på sugsidan nedböjningar i bommen pumpproblem 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

4 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

5 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

6 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

7 Växtskydd och odlingsteknik
Pumpen skapar inte tillräckligt tryck eller trycket pulserar vid besprutning Kontrollera att sugsidan är tät mellan behållare och pump pumpens ventiler pumpens membran att inget vatten finns i oljan att inget vatten rinner ut under pumpen tryckutjämnaren 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

8 Pumpens konstruktion bild 10 Ventil i delar 34-37
Växtskydd och odlingsteknik Pumpens konstruktion bild 10 Ventil i delar 34-37 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

9 Växtskydd och odlingsteknik
Tryckutjämnarens konstruktion membran 48 luftmängd hälften av sprut- trycket 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

10 Växtskydd och odlingsteknik
Fördelar med service säker bekämpning lägre kostnader sprutningen behöver inte avbrytas för reparation och bekämpningen sker i rätt tid dosen för herbsider med bladverkan kan sänkas 25–30 % lägre miljöbelastning och säkrare för användaren 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

11 Växtskydd och odlingsteknik
Service i praktiken Reservdels- och reparationspaket Smörjning av sprutan Sprutans tvättning Byte av munstycken Sprutbom Slangar Kardanaxel Vätsketank Omrörare Sugsil och trycksidans filter Mätning av pumpkapacitet Tryckutjämnare Tryckregulator och fördelningsventiler Tryckmätare Mätning av munstyckenas volymflöde 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

12 Växtskydd och odlingsteknik
Test på egen hand Väsentligare för miljön och sprutningens slutresultat än offentlig test med fem års intervall Provdrift med rent vatten läckage åtgärdas och kontroll av reglerutrustningens funktion Mätning av munstyckenas kapacitet (klocka och mätkärl) vid differens över 10 % jfrt med tabellvärden är munstyckena slitna eller tryckmätaren defekt Okulär bedömning av spridningens jämnhet 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

13 Bedömning av spridningens jämnhet
strålen jämn, spridningens jämnhet ok tandborste utmärkt redskap vid rengöring kom alltid ihåg rätt höjd på bommen spaltspridare 40–60 cm 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

14 Växtskydd och odlingsteknik
Förvaring av sprutan Tvättning och sköljning Rengör filter och munstycken Smörj lederna i manöverventilernas spakar med olja Kontrollera oljenivån och membranen i pumpen Kontrollera att slangarna är felfria och att anslutningarna är täta Fyll på 50 % frostskyddsmedel i pumpen och låt cirkulera (obs. droppstopp) Öppna sugsidans kulventiler 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

15 Växtskydd och odlingsteknik
Val av munstycken besprutningsobjekt besprutning av ogräs, sjukdomar, skadegörare verksamma ämnen som används blad- eller jordverkande vätskemängd som ska spridas sprutförhållanden vind 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

16 Rätt munstycksstorlek
Växtskydd och odlingsteknik Rätt munstycksstorlek sprutmängd l/ha önskad körhastighet spruttryck (spaltspridare 1,5–3 bar) spruttrycket påverkar alltid droppstorleken växande tryck minskar droppstorleken och ger bättre täckningsgrad, men större vindavdrift munstyckena är numera färgkodade l/min 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

17 Munstyckenas färgkoder
Växtskydd och odlingsteknik Munstyckenas färgkoder Flödeshastighet Färg Kod 3 bar / l/min 0,4 Orange 01 0,6 Grön 015 0,8 Gul 02 1,0 Violett 025 1,2 Blå 03 1,6 Röd 04 2,0 Brun 05 2,4 Grå 06 3,2 Vit 08 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

18 Droppstorleken har betydelse för:
Växtskydd och odlingsteknik Droppstorleken har betydelse för: avdriften dropparnas penetrationsförmåga dropparnas avsättning dropparnas täckningsgrad 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

19 Faktorer som påverkar avdriften
Växtskydd och odlingsteknik Faktorer som påverkar avdriften droppstorlek körhastighet bommens höjd tilläggsluftens hastighet växtbeståndets filtreringseffekt klimatfaktorer 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

20 Droppstorlekens betydelse vid sprutningar
4 mm Besprutningsmängd 200 l/ha Bladets yta 4 x 4 mm (16 mm²): 1 x 0,4 4 x 0,1 Droppstorlek 0,4 mm Droppstorlek 0,3 mm 0,1mm 0,4mm Volym: 1 droppe = droppar Droppstorlek 0,1 mm Droppstorlek 0,2 mm 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

21 Droppstorlekens betydelse vid besprutning
Växtskydd och odlingsteknik Droppstorlekens betydelse vid besprutning Vind Droppar < 0,1 mm Stor vindavdrift 0,1 mm < droppar < 0,3 mm Optimal droppstorlek Droppar > 0,3 mm i storlek Faller från växtbeståndet ned på marken 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

22 Droppstorleken är en kompromiss
0,57 mm Mycket stora droppar 450 µm= 0,45 mm Stora droppar 350 µm= 0,35 mm Medelstora 250 µm= 0,25 mm Små droppar 125 µm= 0,12 mm Ytterst små Vindavdrift Penetration Jämnhet droppstorlek Parametrarna, spridningspotentialen, penetrationen i grödan och risken för avdrift varierar beroende på droppstorleken. En ökande droppstorlek minskar spridningspotentialen och risken för avdrift samt ökar möjligheten till penetration i grödan. Vid tidig användning av systematiska fungicider (t.ex. Acanto Prima Pack) är ett medelstort eller grovt droppspektrum idealiskt eftersom medlet är mycket beroende av penetrationen i grödan. Vid användning av kontaktfungicider (t.ex. Bravo 500) eller t.ex. ett axmedel med Amistar + Gladio bör ett medelstort droppspektrum väljas eftersom en optimal spridning av den aktiva substansen är viktig i axområdet. Ett fint eller medium droppspektrum rekommenderas vid användning av herbicider (t.ex. Fusilade Max) eftersom en effektiv täckning och spridning är bestämmande faktorer för hög effektivitet. 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

23 Vindavdriften ökar Växtskydd och odlingsteknik Olika munstyckstyper
Stora droppar Täckningen försämras ID munstycke Kort vindmunstycke AD spaltspridare Små droppar Vindavdriften ökar spaltspridare 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

24 Filtrering av sprutvätskan
Växtskydd och odlingsteknik Filtrering av sprutvätskan Det är viktigt att sprutan är utrustad med effektiv vätskefiltrering. Därigenom är det möjligt att undvika irriterande blockering av munstyckena under pågående sprutning tryckfilter enligt munstycket 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

25 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

26 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

27 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

28 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

29 Munstycken 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

30 Växtskydd och odlingsteknik
Olika munstycken Olika stora Olika material (plast, rostfritt stål, keramiska) slitstyrkan påverkas även av vattenkvaliteten, använda kemikalier och spruttrycket Konstruktions- och funktionsmässigt olika injektormunstycken Low-Drift specialmunstycken för gödsling eller släpslangar 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

31 Växtskydd och odlingsteknik
HARDI ISO-MUNSTYCKEN Fullständig sats ISO-munstycken Standard spaltspridare LowDrift munstycke Injektormunstycke (InJet) 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

32 Växtskydd och odlingsteknik
Injektormunstycken Typer ID - INJET TURBODROP AIR INFUSION AIR INCLUSION BUBBLE JET 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

33 Hypro standard spaltspridare Hypro Guardian Air
Luftmunstycke, lutande munstycksvinkel Hypro Off-Centre munstycke för bomände Hypro standard keramisk spaltspridare Hypro gödselmunstycke 6 vätskestrålar Hypro Drift Beta Vindmunstycke Hypro Twincap dubbelmunstycke 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

34 Lechler ST basspaltspridare Lechler LU universalmunstycke
Lechler AD anti-drift Lechler IDK injektormunstycke Lechler FD för gödsling 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

35 Dubbelspaltspridare Gårdarnas storlek och sprutningsarealen ökar, den optimala besprutningsperioden är kort: mer kapacitet behövs På grund av ändrade odlingsmetoder och förhållanden ökar ogräs- och sjukdomstrycket jämnare täckning behövs Kapaciteten kan ökas genom att minska vattenmängden och öka körhastigheten Med dubbelspaltspridare förbättras täckningen och körhastigheten kan ökas jämfört med traditionella munstycken 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

36 = “Färre blinda sektorer" Dubbelspaltspridare Ø 4 m/s 30° 30°
2,5 m/s = 9 km/h Ø 4 m/s 30° 30° Ø 4 m/s Sprutstråle Sprutstråle 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy

37 Tilläggsgödsling med spruta under växtsäsongen
Växtskydd och odlingsteknik Tilläggsgödsling med spruta under växtsäsongen Släpslangar Specialmunstycken för flytande gödsel Vanliga spaltspridare 03/04/2017 Kasvinsuojelu ja viljelytekniikka, Markku Mäkelä, Hämeenkyrön Agrotaito Oy


Ladda ner ppt "Växtskyddssprutans teknik och munstycksval"

Liknande presentationer


Google-annonser