Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NAME DATE OCCASION/VENUE Niclas Persson 18 oktober 2010 Flygteknik 2010 Sveriges bidrag till EDA RTP 3.32 Kompositstrukturer med hög stryktålighet för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NAME DATE OCCASION/VENUE Niclas Persson 18 oktober 2010 Flygteknik 2010 Sveriges bidrag till EDA RTP 3.32 Kompositstrukturer med hög stryktålighet för."— Presentationens avskrift:

1 NAME DATE OCCASION/VENUE Niclas Persson 18 oktober 2010 Flygteknik 2010 Sveriges bidrag till EDA RTP 3.32 Kompositstrukturer med hög stryktålighet för militära flygplan

2 Programmets mål Skapa förståelse för fenomenen som inträffar när (våta) kompositstrukturer i flygplan träffas av konventionella hot. Minimera effekten av “hydraulic ram” (HRAM, vätskestöt). Verksamheter: - Försök - Datorsimuleringar - Föreslå riktlinjer för framtida konstruktioner Informationsutbyte med Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien.

3 Svenska deltagares huvudsakliga bidrag SAAB AB • Konstruktion och tillverkning av provobjekt • Oförstörande provning FOI • Skjutförsök, utvärdering och laboratorieprovning • Hydrodynamiksimuleringar Dynamec Research AB • Simuleringar av stryktålighet och hydrodynamik FMV • Finansiering

4 Urvalsprocess för försök och simuleringar Hot & Scenarier Strukturdel 13 s 10 s 8 s Tidsförlopp Bekämpningsfas Hot 1 2 Träfffördelning Töjning i komposit Analys av helt flygplan Försök Simulering 3 Försök och analys av strukturdel

5 Små provobjekt Objekt 2 Enkel box av komposit, volym 40 liter, 12.5 mm sfärisk kula, v0 = 820 m/s Objekt 1 2 kompositskal fästa på en stålram, volym 8 liter 7 försök, projektilhastighet 500-1000 m/s

6 Provobjekt, niocellsstruktur Mått:3300 x 630 x 200 mm (Mittcell: 800 x 210 x 200 mm) Material:Kolfiberarmerad plast (CFRP) prepreg tape 6376C-HTA Skalytor:6.24 mm, 8 + 32 + 8 = 48 lager (0°, ±45° respektive 90° fiberriktning) Spryglar:3.9 mm, 4 + 24 +2 = 30 lager Balkar: Utanför inre spryglar: 3.9 mm, 4 + 24 + 2 = 30 lager Mellan inre spryglar: 2.6 mm, 0 + 20 + 0 = 20 lager Fästelement: Försänkt M6-bult med ankarmutter

7 Provbox 1, Skjutförsök 1 •Struktur belastad till -0.13% töjning •Projektil: 12.5 mm sfär •Ingånshastighet: 766 m/s •Utgångshastighet: 311 m/s •16 töjningsgivare, 4 tryckgivare •Dokumenteras med höghastighetskamera Hydraulisk domkraft 4-punktsböjning -0.13% töjning på utgångssidan Bakgrundsskärm för kamera Höghastighetskamera Kulbana

8 Tryckregistrering, skjutförsök 1 Tydlig effekt av hydraulic ram Kraftig initial trycktopp Våghastigheten överensstämmer med ljudhastigheten

9 Skada provbox 1 Skada på utgångssida i skal och flänsar. Skadan i skalet är 145 x 90 mm och mycket nära utgångsytan. Skalet har släppt kontakten längs 765 mm och 710 mm av övre respektive nedre fläns. Endast små skador i flänsarna har uppmätts (djup 0.6 - 1.7 mm).

10 Provbox 1, Skjutförsök 2 x y Skott 1 x=400 x=-400 Skott 2 x=280, y=0 •Projektil: 12.7 mm AP-I, 48 g •Ingångshastighet: 879 m/s Genomströmningshål

11 i

12 Provbox 1 efter skott 2 Understrukturen brast i radien. Kollaps i sidan utan delaminering i skalet. Buckling börjar vid 0.025% töjning. Kollaps vid 0.14% töjning på grund av lokal buckling

13 Skadad understruktur Utgångssida Ingångssida Understruktur brusten i fästelementens hål. Delaminering börjar vid understrukturen radie. Liknande delamineringar på ingångssidan som på utgångssidan. Det första skottet kan delvis vara orsaken.

14 Provbox 1, skjutförsök 3 x y Genomströmningshål Skott 1 x=400 x=-400 Skott 3 x=-505, y=0 Skott 2 •12.7 mm API-projektil, hastighet 856 m/s •Vattenfylld struktur, obelastad •Kulan tumlar, utgångshastighet 730 m/s

15 Slutsatser från försök på konventionell niocellsstruktur Strukturen klarade kraven (0.32% töjning) efter träff från 12.5 mm sfärisk kula Efter träff av 12.7 mm API kollapsade strukturen vid 0.14% töjning Kollapsen orsakades av lokal buckling. Mekanisk belastning ökar skottskadans omfattning

16 Bedömning av studerade skadetålighetsåtgärder i en stridsflygplansvinge med kompositskal ÅtgärdHRAM effektivitetKostnadViktBränsle- kapacitet 1Optimerad konstruktion och material Nummer 1 (högst)Ingen/låg påverkan 2Gasbubblor/skiljeväggNummer 2Ca +5 %< +5 %< -5 % 3SkumNummer 3Ca +5 %< +5 %< -5 % 4Passivt foderNummer 5Ca +5 % < -5 % 5Energiabsorberande struktur Nummer 4Ca +10 %Ingen påverkan < -5 % 6Nya komposit-formerNummer 6 (lägst)Ca +10 %< +5 %Ingen/låg påverkan

17 Val av stryktålighetsåtgärd Val Optimerad konstruktion och material: Understruktur i aluminium Motivering Understrukturen av komposit skadades vid beskjutning och kvasi- statisk belastning En understruktur av aluminium kan ta upp energi genom plastisk deformation under beskjutning Plastiskt deformerad understruktur är starkare vid kvasi-statisk belastning

18 Provbox 2 Samma design som provbox 1 Balkar och spryglar i 1.6 mm aluminium Vertikala förstyvningar 2.0 mm Buckling i balkar tillåts under gränslast

19 Provbox 2, skjutförsök 1 12.5 mm sfärisk kula Vingstruktur vattenfylld Belastad till 0.13% töjning Utgångssidan tryckbelastad Registrering med töjningsgivare

20 Understruktur kollapsade vid gränslastprov Buckling vid 0.28% töjning Genom att vända strukturen inför andra skottet dragbelas- tades tryckskadan Understrukturen kunde på så sätt klara belastningen Kollaps utanför mätområdet

21 Delamineringar på utgångssidan efter andra skottet (12.7 mm API projektil) Flera töjningsgivare trasiga Understrukturen deformerad utan brott Skalytan sönderbruten vid fästelementen Mittcellen skadad Liknande skador som i kompositboxen

22 Jämförelse mellan vingstruktur 1 och 2 Struktur 1 kollapsade vid 0.14% töjning (95 kN) efter andra skottet Struktur 2 kollapsade vid 0.18% töjning (125 kN) efter andra skottet Samma statiska brottmod för båda strukturerna

23 Global töjning i skadad vinge efter förlust av två panelsektioner Oskadad vinge

24 Observationer Förlust av två panelsektioner ger små ökningar av töjningsnivån, oberoende av skadans placering Typen av de analyserade skadorna i skalet har ringa betydelse för när buckling inträffar Förlust av lastvägar i understrukturen tillsammans med brott i skalpaneler leder till påtaglig ökning av töningsnivån För en korrekt förutsägelse av vingens resthållfasthet krävs en mer avancerad analys av skadetillväxten än den här använda

25 Jämförelse av tryckregistreringar mallan försök och analys (encellstruktur) LS-DYNA: V=800m/s Tryck vid z=50 & 150, x=50,y=0 Försök: V=776m/s

26 LS-DYNA kan väl förutsäga trycknivåer och hydraulic ram-effekten Simuleringarna är dock väldigt tidskrävande. För att effektivt få fram resultat, bedöms att det krävs minst 112 parallella CPUer för att analysera en nicellsstruktur LS-DYNA skadeberäkningar

27 Uppdatering av målbeskrivning i AVAL 70% 100% Den öppna beskrivningen av ett jaktflygplan i AVAL uppdaterades med en ny vingstruktur, ny pilot och realistiska material och andra data

28 Anpassning av AVAL-parametrar till försöksdata Bromsning i vätska Velocities during the penetration process according to the AVAL formulas Hastighet under penetrationsförloppet baserat på formuleringar i AVAL Skadeutbredning Parametrar för strukturskador Parametrar för resthållfasthet

29 AVAL-simuleringar med uppdaterad målbeskrivning R1 omedelbar störtning. Med hydraulic ram R1 omedelbar störtning. Utan hydraulic ram 12.7 mm projektil, 500 m/s underifrån.

30 Slutsatser En vingstruktur liknande den i det öppna AVAL-målet behåller lastbärande förmåga vid förlust av en vingpanel (mellan balkar och spryglar). Basversionen av niocellsstrukturen konstruerades med understruktur av komposit med skruvade skal. Den hade bättre HRAM egenskaper än förväntat. Den stryktålighetsförbättrade niocellsstrukturen med understruktur i aluminium visade något högre töjningsnivå vid brott jämfört med basversionen, 0.18% respektive 0.14%. Utsatt för 12.7 mm hot visade AVAL-simuleringarna att HRAM-effekten kan bidra till sannolikheten för störtning med så mycket som 50%. Målet att förutsäga skador i kompositstrukturer nåddes inte, på grund av otillräcklig beräkningskapacitet. EUCLID RTP-3.32 / EDA B-0009 / EUROPA TA 103.091 hade stor framgång med att skapa bättre förståelse för HRAM. Försöksresultaten, med bidrag från alla fem nationer, kommer att ha stor betydelse när beräkningskapaciteten för simuleringar ökar de kommande åren.

31 BaToLUS – Battle Damage Tolerance of Lightweigh UAV Structures Projektmål 1.Definiera en process att inkludera stryktålighets- förbättringar i UAV-konstruktion. 2.Demonstrera förbättringar av nuvarande modellering, simulering och konstruktion av UAV. 3.Bidra med uppskattningar av kostnader förknippade med utveckling av en stryktålighets- förbättrad UAV. Deltagande länder Frankrike Tyskland (Projektledare) Storbritannien Sverige

32


Ladda ner ppt "NAME DATE OCCASION/VENUE Niclas Persson 18 oktober 2010 Flygteknik 2010 Sveriges bidrag till EDA RTP 3.32 Kompositstrukturer med hög stryktålighet för."

Liknande presentationer


Google-annonser