Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inneslutning och skyddsnivåer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inneslutning och skyddsnivåer"— Presentationens avskrift:

1 Inneslutning och skyddsnivåer
Biosäkerhet Inneslutning och skyddsnivåer Roland Möllby 121128 Biosafety - Disease Biosafety - Disease 1

2 Klassificering i risk grupper (WHO)
Risk group 1, no or very low individual or community risk Unlikely to cause human or animal disease Risk group 2, moderate individual risk, low community risk Can cause disease, usually not serious. Treatment and prevention available Risk group 3, high individual, low community risk Serious disease. Treatment and prevention available Risk group 4, high individual and community risk Serious disease, readily transmissible. Treatment and prevention not usually available 2 Biosafety - Disease

3 Kom ihåg ! BARA för laboratorie arbete!
3 Biosafety - Disease

4 Klassificering av laboratorier
Laboratorier klassificeras i fyra olika skyddsnivåer BioSafety Levels (BSL) 1-4 4 Biosafety - Disease

5 Risk grupp versus skyddsnivå
Organism i Kan arbetas med i Risk grupp 1 Skyddsnivå 1-4 Risk grupp 2 Skyddsnivå 2-4 Risk grupp 3 Skyddsnivå 3-4 Risk grupp 4 Skyddsnivå 4 5 Biosafety - Disease

6 Biosäkerhet – basprinciper Inneslutning
Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper Primär barriär: Säkerhetsutrustning (PPE) God mikrobiologisk praxis( GMiP) 6 Biosafety - Disease

7 Vad är (definitionen av) ett laboratorium?
7 Biosafety - Disease

8 Hur skall ett biosäkert laboratorium se ut?
Hur bygger man ett sådant ? Vem vet det? Biosafety - Disease

9 Sekundär barriär – skyddsnivå 2
Aktiviteterna är skilda från andra aktivteter – ingen genomgång. Ytor lätta att rengöra och desinficera (inkl väggar, lampor) Effektiv och riktad ventilation Rockupphängning och handfat vid dörren. Handfat företrädesvis med “hands-free” kontroller och med desinfektionsmedel. (Utrymme för) korrekt avfallshantering och sortering. Autoklav inom faciliteten. Effektiv skadedjursbekämpning. Tillträde endast för behöriga – informerade om riskerna och riskbedömningarna Märkt med Biohazard symbolen vid ingången Säker förvaring av material så att obehöriga ej (oavsiktligen) kan komma åt det 9 Biosafety - Disease

10 Sekundär barriär – skyddsnivå 2
Beroende av riskbedömning Laboratoriet kan tillslutas för dekontamination genom gasning Observationsfönster eller motsvarande Laboratoriets all utrustning inom inneslutningen 10 Biosafety - Disease

11 Sekundär barriär skyddsnivå 1-4
Alla krav - se AFS 2005:01 Krav BSL1 BSL2 BSL3 BSL4 Isolering Nej Separat från andra aktiviteter Ja Ja, i särskild byggnad eller motsvarande Desinfektion av avloppsvatten Om det föreligger risk att smittsamt material kommer ut i avloppsssystemet Separat ventilationssystem med HEPA filtrering av utgående luft Ja, om luftburen smitta enligt riskbedömning Ja, också HEPA filtrerad ingångsluft Kontaminerat material dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller kastas som avfall. Enligt risk bedömning Ja, innan det lämnar laboratoriet 11 Biosafety - Disease

12 Krav på laboratorier Skyddsnivå 2-4
Åtgärd Nej Optional Ja Begränsat 2 Ja Optional Ja, i lab. 3 Ja Ja, genomgångs Ja + HEPA på in- luft Egen byggnad 4 Isolering Märkt ”Biologisk risk” Sluss Observationsfönster Separat ventilationssystem med HEPA filtrerad utgående luft Negativt tryck Persondusch Säkerhetsbänkar Förslutningsbart för gasning Dekontaminering av - fast avfall - avloppsvatten Reservaggregat för elektricitet Alarm för säkerhetsinstallationer Biosafety - Disease

13 Skyddsnivå 1 Laboratoriet Säkerhets rutiner Beroende på riskbedömning
Lätt avtorkbara ytor Säkerhets rutiner Lab rock Ingen tillträdesrestriktion Beroende på riskbedömning Autoklav, observationsfönster Biosafety - Disease

14 Skyddsnivå 2 Beroende på riskbedömning Laboratoriet Biorisk symbol
Separerat från andra aktiviteter Handtvätt ”Dead end” Autoklav nära Säkerhetsutrustning/rutiner Noggrann avfallshantering Riskbedömningar och hanteringsinstruktioner Tillträde endast för utbildad personal Lab rock el motsv. Beroende på riskbedömning Dekontaminering genom gasning, observations fönster, säkerhetsbänk, handskar November 26, 2012 Biosafety - Disease

15 Skyddsnivå 3 – ej luftburen smitta
Laboratoriet Biorisk symbol- ”nivå 3” Sluss Separat rum Observations fönster Säkerhetsutrustning/rutiner Autoklav i anslutning till lab Strikt avfallshantering Detaljerade hanterings- instruktioner Tillträdeskontroll Handskar Inga aerosoler Kontroll på mikroorganismerna hela tiden – inte röra! Biosafety - Disease

16 Skyddsnivå 3 – luftburen smitta
Laboratoriet Ingång via sluss HEPA-filtrerad utgångsluft Undertryck Dekontaminering genom gasning Autoklav i lab (genomgång) Nöddusch Dekontaminering av avloppsvatten Säkerhetsbänkar Reserv kraft Säkerhetsutrustning/rutiner Ansiktsmask Skoskydd Biosafety - Disease

17 Skyddsnivå 4 Ingen möjlighet till kontakt mellan agens och arbetare
Laboratoriet Separat hus och ventilation Säkerhetsutrustning/rutiner ”Space suite” alt. BSC III Name Surname November 26, 2012 Biosafety - Disease

18 HEPA – filter utgångsluft
18 Biosafety - Disease

19 Biosäkerhet – basprinciper (Personlig) Säkerhetsutrusning (PPE)
Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper Primär barriär: Säkerhetsutrustning God mikrobiologisk praxis( GMiP) 19 Biosafety - Disease

20 Säkerhetsutrustning (BSL 2)
Personlig skyddsutrustning lab.rock handskar visir/skyddsglasögon/andningsmask etc Säkerhetsutrustning Biologiska säkerhetsbänkar (BSC I-III) (Mikrobiologiska d:o (MSC I-III) Motordrivna pipetter Säkerhetscentrifuger etc 20 Biosafety - Disease

21 Ingen inandning Ingen kontamination Ingen dammbildning
21 Biosafety - Disease

22 Aerosoler 22 Biosafety - Disease

23 Skyddsutrustning i skyddsnivå 2
Skyddande kläder (lab.rock) används inom arbetsområdet och tas av när området lämnas Handskar används för att hantera smittsamt material inom arbetsområdet Biologisk säkerhetsbänk (I – II) med HEPA filter används för aerosol-smittande agens då aerosolrisk föreligger, för övrigt i enlighet med riskbedömningen Alarm för säkerhetsbänken Utrustning för att minimera aerosolbildning Använt material som kontaminerats dekontamineras innan det rengörs, återanvänds eller kastas (gäller även avfall) 23 Biosafety - Disease

24 Skyddsutrustning i skyddsnivå 2
Skyddande kläder (lab.rock) används inom arbetsområdet och tas av när området lämnas Handskar används för att hantera smittsamt material inom arbetsområdet Biologisk säkerhetsbänk (I – II) med HEPA filter används för aerosol-smittande agens då aerosolrisk föreligger, för övrigt i enlighet med riskbedömningen Alarm för säkerhetsbänken Utrustning för att minimera aerosolbildning Använt material som kontaminerats dekontamineras innan det rengörs, återanvänds eller kastas (gäller även avfall) 24 Biosafety - Disease

25 (Micro)biological safety cabinets (MSC/BSC)
25 Biosafety - Disease

26 BSC (I – III) Klass I Klass II Klass III
som ett (kemiskt) dragskåp med HEPA filter Klass II recirkulerande HEPA-filtrerad luft (LAF) 4 subtyper kan anslutas till utgående luft ventilation Klass III innesluten gastät bänk med fasta handskar (glove- box) 26 Biosafety - Disease

27 Connected To outlet air
MSC Klass I Connected To outlet air A. front opening B. sash C. exhaust HEPA D. exhaust plenum 27 Biosafety - Disease

28 MSC Class II Connected To be or not to be?
A. front opening B. sash C. exhaust HEPA filter D. rear plenum E. supply HEPA filter F. blower 28 Biosafety - Disease

29 MSC Class III Connected To outlet and inlet air A. arm-length gloves
B. Sash C. exhaust HEPA filter D. supply HEPA filter E. double-ended autoclave or pass-through box 29 Biosafety - Disease

30 Vilken typ är bäst ? BSC Class I
Class II- 4 subtypes depending on air flow rate and pressure differences. Can be connected to building exhust system, but not necessarily . Class III enclosed and gas-tight, glovebox 30 Biosafety - Disease

31 Biosäkerhet – basprinciper God mikrobiologisk praxis - GMiP
Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper Primär barriär: Säkerhetsutrustning God mikrobiologisk praxis( GMiP) 31 Biosafety - Disease

32 Skydd mot laboratoriesmitta
Det bästa skyddet mot laboratoriesmitta är att arbeta på ett säkert sätt Arbetsrutiner ! 32 Biosafety - Disease

33 God mikrobiologisk praxis
Ordning, reda och rent Inte äta, dricka, röra ansiktet Korrekt skyddsutrustning Minimera aerosolbildning Undvika skarpa föremål God hand hygien Bra avfallshantering Begränsat tillträde, dead end 33 Biosafety - Disease

34 Handhygien 34 Biosafety - Disease

35 Washing hands Hand-washing should be preformed even when using gloves
Method: Rub soap between the wet palms of your hands Use a little amount of water to produce foam Rub the foam onto the back of the hand (to the wrist), between the fingers and onto the fingertips. Do not forget the back of your thumb Rinse with water Shake down the excess water Disinfect the hands Areas missed during hand washing Biosafety - Disease

36 Hand tvätt och lab.rockar
Obs: Skyddsutrustning i laboraoriet skall skydda i laboratoriet – inte utanför ! 36 Biosafety - Disease

37 Träning Medvetenhet Kontroll
Biosafety - Disease

38 Problem (?) på BSL2 laboratorier
Labrockar – för sällan och för mycket Handskar – för sällan (?) och för mycket Säkerhetsbänkar – klass II inte alltid optimala. Alternativ ? Avfallssortering, avlopp, transporter Handtvätt i diskhoar Kultur– språk- genus-problem Blandning av säkerhetsnivåer Dåliga riskbedömningar – för mycket och för lite säkerhet 38 Biosafety - Disease

39 SLUT Sammanfattning Medvenhet och kunskap – risk bedömningar
GMiP är A och O Frågor att ställa (varje dag) - hur smittar agens - hur skyddar jag mig - har jag rätt skyddsutrustning - är mitt laboratorium lämpat för detta TÄNK först ! SLUT 39 Biosafety - Disease 39


Ladda ner ppt "Inneslutning och skyddsnivåer"

Liknande presentationer


Google-annonser