Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biosäkerhet Inneslutning och skyddsnivåer Roland Möllby 121128.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biosäkerhet Inneslutning och skyddsnivåer Roland Möllby 121128."— Presentationens avskrift:

1 Biosäkerhet Inneslutning och skyddsnivåer Roland Möllby 121128

2 2 Klassificering i risk grupper (WHO)  Risk group 1, no or very low individual or community risk -Unlikely to cause human or animal disease  Risk group 2, moderate individual risk, low community risk -Can cause disease, usually not serious. Treatment and prevention available  Risk group 3, high individual, low community risk -Serious disease. Treatment and prevention available  Risk group 4, high individual and community risk -Serious disease, readily transmissible. Treatment and prevention not usually available

3 3 Kom ihåg ! BARA för laboratorie arbete!

4 4 Klassificering av laboratorier Laboratorier klassificeras i fyra olika skyddsnivåer BioSafety Levels (BSL) 1-4

5 5 Risk grupp versus skyddsnivå Organism iKan arbetas med i Risk grupp 1Skyddsnivå 1-4 Risk grupp 2Skyddsnivå 2-4 Risk grupp 3Skyddsnivå 3-4 Risk grupp 4Skyddsnivå 4

6 6 Biosäkerhet – basprinciper Inneslutning  Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper  Primär barriär: Säkerhetsutrustning (PPE)  God mikrobiologisk praxis( GMiP)

7 7 Vad är (definitionen av) ett laboratorium?

8  Hur skall ett biosäkert laboratorium se ut?  Hur bygger man ett sådant ?  Vem vet det?

9 9 Sekundär barriär – skyddsnivå 2 1.Aktiviteterna är skilda från andra aktivteter – ingen genomgång. 2.Ytor lätta att rengöra och desinficera (inkl väggar, lampor) 3.Effektiv och riktad ventilation 4.Rockupphängning och handfat vid dörren. Handfat företrädesvis med “hands-free” kontroller och med desinfektionsmedel. 5.(Utrymme för) korrekt avfallshantering och sortering. Autoklav inom faciliteten. 6.Effektiv skadedjursbekämpning. 7.Tillträde endast för behöriga – informerade om riskerna och riskbedömningarna 8.Märkt med Biohazard symbolen vid ingången 9.Säker förvaring av material så att obehöriga ej (oavsiktligen) kan komma åt det

10 10 1.Laboratoriet kan tillslutas för dekontamination genom gasning 2.Observationsfönster eller motsvarande 3.Laboratoriets all utrustning inom inneslutningen Beroende av riskbedömning Sekundär barriär – skyddsnivå 2

11 11 Sekundär barriär skyddsnivå 1-4 Alla krav - se AFS 2005:01 KravBSL1BSL2BSL3BSL4 IsoleringNejSeparat från andra aktiviteter JaJa, i särskild byggnad eller motsvarande Desinfektion av avloppsvatten Nej Om det föreligger risk att smittsamt material kommer ut i avloppsssystemet Ja Separat ventilationssystem med HEPA filtrering av utgående luft Nej Ja, om luftburen smitta enligt riskbedömning Ja, också HEPA filtrerad ingångsluft Kontaminerat material dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller kastas som avfall. Enligt risk bedömning JaJa, innan det lämnar laboratoriet

12 Ja Ja, genomgångs Ja Ja + HEPA på in- luft Ja Egen byggnad 4 Ja Nej Optional Ja Optional Nej Optional Nej Ja Begränsat 2 Alarm för säkerhetsinstallationer Reservaggregat för elektricitet - avloppsvatten Dekontaminering av - fast avfall Förslutningsbart för gasning Säkerhetsbänkar Persondusch Negativt tryck Separat ventilationssystem med HEPA filtrerad utgående luft Observationsfönster Sluss Märkt ”Biologisk risk” Isolering Åtgärd Krav på laboratorier Skyddsnivå 2-4 Ja Optional Ja Ja, i lab. Ja Optional Ja 3

13 Skyddsnivå 1 Laboratoriet  Lätt avtorkbara ytor Säkerhets rutiner  Lab rock  Ingen tillträdesrestriktion Beroende på riskbedömning  Autoklav, observationsfönster

14 November 26, 2012 Skyddsnivå 2 Laboratoriet  Biorisk symbol  Separerat från andra aktiviteter  Handtvätt  ”Dead end”  Autoklav nära Säkerhetsutrustning/rutiner  Noggrann avfallshantering  Riskbedömningar och hanteringsinstruktioner  Tillträde endast för utbildad personal  Lab rock el motsv. Beroende på riskbedömning Dekontaminering genom gasning, observations fönster, säkerhetsbänk, handskar

15 Laboratoriet  Biorisk symbol- ”nivå 3”  Sluss  Separat rum  Observations fönster Säkerhetsutrustning/rutiner  Autoklav i anslutning till lab  Strikt avfallshantering  Detaljerade hanterings- instruktioner  Tillträdeskontroll  Handskar  Inga aerosoler  Kontroll på mikroorganismerna hela tiden – inte röra! Skyddsnivå 3 – ej luftburen smitta

16 Laboratoriet  Ingång via sluss  HEPA-filtrerad utgångsluft  Undertryck  Dekontaminering genom gasning  Autoklav i lab (genomgång)  Nöddusch  Dekontaminering av avloppsvatten  Säkerhetsbänkar  Reserv kraft Säkerhetsutrustning/rutiner  Ansiktsmask  Skoskydd Skyddsnivå 3 – luftburen smitta

17 Skyddsnivå 4 Ingen möjlighet till kontakt mellan agens och arbetare November 26, 2012Name Surname Laboratoriet  Separat hus och ventilation Säkerhetsutrustning/r utiner  ”Space suite”  alt. BSC III

18 18 HEPA – filter utgångsluft

19 19 Biosäkerhet – basprinciper (Personlig) Säkerhetsutrusning (PPE)  Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper  Primär barriär: Säkerhetsutrustning  God mikrobiologisk praxis( GMiP)

20 20 Säkerhetsutrustning (BSL 2) Personlig skyddsutrustning -lab.rock -handskar -visir/skyddsglasögon/andningsmask etc Säkerhetsutrustning -Biologiska säkerhetsbänkar (BSC I-III) -(Mikrobiologiska d:o (MSC I-III) -Motordrivna pipetter -Säkerhetscentrifuger -etc

21 21  Ingen inandning  Ingen kontamination  Ingen dammbildning

22 22 Aerosoler

23 23 Skyddsutrustning i skyddsnivå 2 1.Skyddande kläder (lab.rock) används inom arbetsområdet och tas av när området lämnas 2.Handskar används för att hantera smittsamt material inom arbetsområdet 3.Biologisk säkerhetsbänk (I – II) med HEPA filter används för aerosol-smittande agens då aerosolrisk föreligger, för övrigt i enlighet med riskbedömningen 4.Alarm för säkerhetsbänken 5.Utrustning för att minimera aerosolbildning 6.Använt material som kontaminerats dekontamineras innan det rengörs, återanvänds eller kastas (gäller även avfall)

24 24 Skyddsutrustning i skyddsnivå 2 1.Skyddande kläder (lab.rock) används inom arbetsområdet och tas av när området lämnas 2.Handskar används för att hantera smittsamt material inom arbetsområdet 3.Biologisk säkerhetsbänk (I – II) med HEPA filter används för aerosol-smittande agens då aerosolrisk föreligger, för övrigt i enlighet med riskbedömningen 4.Alarm för säkerhetsbänken 5.Utrustning för att minimera aerosolbildning 6.Använt material som kontaminerats dekontamineras innan det rengörs, återanvänds eller kastas (gäller även avfall)

25 25 (Micro)biological safety cabinets (MSC/BSC)

26 26 BSC (I – III)  Klass I  som ett (kemiskt) dragskåp med HEPA filter  Klass II  recirkulerande HEPA-filtrerad luft (LAF)  4 subtyper  kan anslutas till utgående luft ventilation  Klass III  innesluten gastät bänk med fasta handskar (glove- box)

27 27 MSC Klass I A. front opening B. sash C. exhaust HEPA D. exhaust plenum Connected To outlet air

28 28 MSC Class II A. front opening B. sash C. exhaust HEPA filter D. rear plenum E. supply HEPA filter F. blower Connected To be or not to be?

29 29 MSC Class III A. arm-length gloves B. Sash C. exhaust HEPA filter D. supply HEPA filter E. double-ended autoclave or pass-through box Connected To outlet and inlet air

30 30 BSC  Class I  Class II- 4 subtypes depending on air flow rate and pressure differences. Can be connected to building exhust system, but not necessarily.  Class III enclosed and gas-tight, glovebox

31 31 Biosäkerhet – basprinciper God mikrobiologisk praxis - GMiP  Sekundär barriär: Laboratoriets konstruktion och egenskaper  Primär barriär: Säkerhetsutrustning  God mikrobiologisk praxis( GMiP)

32 32 Skydd mot laboratoriesmitta Det bästa skyddet mot laboratoriesmitta är att arbeta på ett säkert sätt Arbetsrutiner !

33 33 God mikrobiologisk praxis  Ordning, reda och rent  Inte äta, dricka, röra ansiktet  Korrekt skyddsutrustning  Minimera aerosolbildning  Undvika skarpa föremål  God hand hygien  Bra avfallshantering  Begränsat tillträde, dead end

34 34 Handhygien

35 Washing hands Areas missed during hand washing  Hand-washing should be preformed even when using gloves  Method:  Rub soap between the wet palms of your hands  Use a little amount of water to produce foam  Rub the foam onto the back of the hand (to the wrist), between the fingers and onto the fingertips. Do not forget the back of your thumb  Rinse with water  Shake down the excess water  Disinfect the hands

36 36 Hand tvätt och lab.rockar Obs: Skyddsutrustning i laboraoriet skall skydda i laboratoriet – inte utanför !

37 Träning Medvetenhet Kontroll

38 38 Problem (?) på BSL2 laboratorier  Labrockar – för sällan och för mycket  Handskar – för sällan (?) och för mycket  Säkerhetsbänkar – klass II inte alltid optimala. Alternativ ?  Avfallssortering, avlopp, transporter  Handtvätt i diskhoar  Kultur– språk- genus-problem  Blandning av säkerhetsnivåer  Dåliga riskbedömningar  – för mycket och för lite säkerhet

39 39 Sammanfattning  Medvenhet och kunskap – risk bedömningar  GMiP är A och O  Frågor att ställa (varje dag)  - hur smittar agens  - hur skyddar jag mig  - har jag rätt skyddsutrustning  - är mitt laboratorium lämpat för detta  TÄNK först !


Ladda ner ppt "Biosäkerhet Inneslutning och skyddsnivåer Roland Möllby 121128."

Liknande presentationer


Google-annonser