Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utomhus högsäkerhets digital rörelsedetektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utomhus högsäkerhets digital rörelsedetektor"— Presentationens avskrift:

1

2 Utomhus högsäkerhets digital rörelsedetektor
Ett nytt tillägg till Digigard-familjen Använder utprovad detekteringsteknologi från vår internationellt erkända Digigard DG75 Ger samma tillförlitliga säkerhet utomhus Speciell uppmärksamhet gavs till inkapslingen, PC-kortet, lins och sensorer för väderbeständighet Inkluderar egenskaper som är unika för industrin Med marginal den snyggaste utomhus rörelsedetektorn

3 Varför utomhus? Håller inkräktare borta innan de kommer inomhus
Ger extra säkerhet till din egedom och dina tillhörigheter Idealisk för utomhus villa applikationer balkonger, bakgårdar, swimmingpooler,verktygsskjul,infartsvägar, etc. Idealisk för kommersiella utomhus applikationer parkerngsområde, lagerbyggnad, lastkaj, gångväg, högsäkerhets-områden, etc. Aktivera säkerhetsenheter lampor, dingdong, sirener, CCTV-kameror, blixtljus, etc.

4 Utmaningar utomhus Ge samma tillförlitlighet som en högprestanda inomhus rörelsedetektor samtidigt som potentiella utomhusstörningar som kan påverka detektorprestanda bemästras. Vatten, is och snö Vind, smuts, damm och insekter Extrema temperaturer (varmt eller kallt) Solljus Djur Rörliga föremål (fordon, kläder på ett klädstreck, trädgrenar, etc.) Elektromagnetisk och radiofrekvens interferens

5 Presentationsöversikt
I denna presentation går vi igenom följande Fysisk konstruktion Patenterad djurimmunitet Andra DG85-egenskaper Avancerat digitalt detekteringssystem Installationsrekommendationer

6 Fysisk Konstruktion

7 Väderbeständighet Motstår vatten, snö, vind, damm och insekter
Injicerad Gummidamask En special gummidamask är injicerad i höljet för att omge enheten på alla sidor Unik i industrin En andra gummidamask En andra gummidamask är placerad runt linsen för utökad väderbeständighet PCB-hölje i plast Skyddar viktiga elektroniska kretsar på båda sidor av PC-kortet Gummidamask Förseglar kabelgenomföringen

8 Väderbeständighet

9 Slag- och temperaturresistent
Höljet gjort av ABS-plast & polykarbonat Kombinationen av dessa två plastmaterial gör höljet mycket hårdare och därför mer resistent mot slag och dessutom extrema temperaturer. Ned till -20C Konservativt värde som motsvarar resten av industrin Emellertid under kanadensisk vinter, forsatte DG85 att fungera väl vid -40C Upp till 50C Denna specifikation måste respekteras Insjunken lins med skyddsdamask Reducerar skador från föremål som kan förstöra linsen (t.ex. boll eller maskindel)

10 Linsmaterial Speciellt Poly IR 9 material med en tjocklek av 0.5mm ger
Utökat UV-skydd Resistens mot missfärgning och förstörelse En yta som inte smuts fastnar vid och som är lättare att rengöra

11 Dualt optiskt filtersystem
Tillagda specialfilters till båda sensorerna Blockerar bort synligt ljus (t.ex. solljus och bilstrålkastarljus) Tillåter bara infrarött ljus att passera igenom (e.g. kropps-utstrålning)

12 Unik Bezel-konstruktion
Sensorerna passerar genom bezelöppnin-gen och isolerar dem helt från där luft och insekter kan komma in (t.ex. vid en skruv eller en kabelinföring)

13 Färg Varför valde vi den färgen?
Den reducerar mycket effekterna av missfärgning pga utomhusmiljön (solljus och smuts) För att den ser bra ut

14 Patenterad djurimmunitet

15 Varför djurimmunitet? Vid utomhustillämpningar är djurimmunitet vital
Husdjur, kringströvande djur, fåglar och gnagare utgör en potential för falsklarm Utomhus rörelsedetekltorer måste skilja mellan djur och människor Låt oss diskutera hur “andra” gör det

16 En-Sensor-metoden (jämförelse)
Vissa detektorer, som Optex LX-40, använder en “quick fix" metod Använder bara en infraröd sensor Mottar bara en signal, vilket inte är nog för att effektivt skilja energinivåerna mellan ett djur och en människa Genererar bara en stråle och maskerar delare av linsen Reducerar synvidden och skapar en enkel fjäderlik stråle, som fram-vingar att detektorn installeras lägre (1m), annars kommer strålen att passera över inkräktarens huvud. Genererar bara 18 täckningszoner Kräver att känsligheten reduceras för att ignorera djur

17 En-Sensor-metoden (jämförelse)
Vissa detektorer, som Optex LX-40, använder en "quick fix" metod

18 Två-Sensor-metoden (jämförelse)
Vissa detektorer, såsom Optex VX-402, använder två sensorer, vilka båda måste vara aktiverade för att generera ett larm. Övre sensor fixerad Producerar en enkel stråle ("finger") som är parallell med marken Därför kan detektorn inte installeras högre än 1m, annars kommer strålen att passera över inkräktaren Lägre sensor justerbar Producerar en enkel stråle ("finger") som pekar mot marken i 4 positioner Varje lägre sensorposition påverkar negativt detektering endera nära eller långt från detektorn Genererar bara 14 täckningszoner Varje zon representerar en stråle ("finger") från rörelsedetektorn

19 Två-Sensor-metoden (jämförelse)
Vissa detektorer, såsom Optex VX-402, använder två sensorer, vilka båda måste vara aktiverade för att generera ett larm.

20 DG85 Patenterad djurimmunitet
DG85 är immun mot husdjur vägande upp till 40kg Detta åstadkoms med Patenterad Digital Rörelsedetektering Två duala motsatta infraröda sensorer Ett specialkonstruerat linsmönster Denna teknologin diskuteras på följande sidor

21 Två duala motsatta infraröda sensorer
Den övre och nedre sensorn är motsatta Människokroppen genererar ett lika positivt och negativt signalmönster

22 Två duala motsatta infrarödal sensorer
Till skillnad från människokroppen genererar lika positiva och negativa signalmönster Generellt genererar en sensor en starkare signal än den andra

23 Specialkonstruerad lins
Strålar från den övre och nedre sensorn är sammanflätade för att ge bättre täckning Genererar 64 täckningszoner jämfört med 14 zoner för Optex VX-402.

24 Andra DG85-egenskaper

25 Två operationsmoder DGP2 Mod (addresserbar) Relämod (konventionell)
Ansluts direkt till Digiplex/DigiplexNE 4-tråds kommunikationsbuss Kommunicerar sina larm- och sabotagesignaler, data och inställnin-gar via kommunikationsbussen I denna mod, förblir reläet aktivt och kan användas för att aktivera andra enheter Relämod (konventionell) Fungerar som en konventionell rörelsedetektor Kommunicerar sina larm- och sabotagesignaler via reläer

26 Justerbar känslighet Multi-nivå Fjärrjustering
11 känslighetsinställningar Andra detektorer som Optex VX-402 har bara tre nivåer Fjärrjustering Unik i industrin Fjärrjustera inställningarna med en knappsats eller WinLoad mjukvara Kan också justeras lokalt

27 Metallhölje Metalhölje täcker delar av elektronikkretsen
Maximerar skydd mot elektromagnetisk- och radiofrekvensinterferens

28 Avancerat digitalt detekteringssystem

29 Patenterad digital detektering
Först med detta i industrin Fullständigt mjukvarudriven; denna teknologi omvandlar, förstärker och behandlar sensorns lågnivåsignal digitalt utan någon analog krets. Sensorns hela signal behandlas utan någon mättnad eller brus Ger utökad noggrannhet, tillförlitlighet och överlägsen falsklarmsimmunitet

30 Dual motsatt detektering
Jämför ingångs- och utgångssignalens polaritet Bara rörelsesignaler genererar signaler med motsatt polaritet som behandlas av mjukvaran Interferenssignaler genererar signaler med samma polaritet och avvisas av mjukvaran

31 Dual motsatt detektering

32 Patenterad digital autopuls signalbehandling
Mäter energin från varje detekterad signal och lagrar detta I minnet För att generera larm, måste minnet nå en erfordrad minimumnivå Vid högnivåsignaler (liten falsklarmsrisk), genererar detektorn ett larm och fungerar som en “icke-puls-räknar”-detektor Vid lågnivåsignaler (hög falsklarmsrisk), övergår detektorn till en mycket hög pulsräknar-mod som ger utmärkt skydd mot falsklarm

33 Patenterad digital autopuls signalbehandling

34 Digital dubbelsidig signalbehandling
Separerar ingångs- och utgångssignal Ingångssignal och utgångssignal måste nå sina respektive nivåer annars genereras ej larm, vilket dramatiskt höjer falsklarmsimmuniteten

35 Digital sköldalgoritm
Realtids DSP (Digital Signalbehandling) Förstärker digitalt och filtrerar sensorsignalen i realtid Digitala filter är noggranna; medför ej extra komponenter eller merkostnad Rörelseanalys Mäter och beräknar signalens parametrar i realtid och lagarar dem i minnet Jämför varje signal med en referensbank och om signalen inte motsvarar rörelsekriteria avvisas den RFI/EMI-skydd Spelar effektivt in högnivå RF-signaler utan störning Känner igen RFI/EMI-tillstånd och skiljer effektivt interferenssignaler från rörelsesignaler

36 Digital automatisk temperatur- kompensering
Justerar automatiskt rörelsedetektorns känslighet efter skill-naden mellan rumstemperaturen och kroppstemperaturen

37 Installations- rekommendation

38 Enhetens höjd Installera DG85 på en höjd mellan 1m and 3.1m
Andra rörelsedetektorer som Optex serien måste installeras på 1m höjd När den installeras för lågt, blir detektorn mer tillgänglig för inkräktare (sabotage) Eftersom DG85 kan installeras högre är det mindre sannolikt att dess strålmönster blockeras av parkerade bilar, snödrivor, sopcontainers och staket.

39 PCB-höjdjustering DG85 ger optimum prestanda och täckning vid 2.1m
Kan installeras mellan 1m och 3.1m Kontrollera att de justerbara måttet på PCB inuti enheten motsvarar installationshöjden Installationshöjd mäts från detektorns centrum PCB-justeringar skall följas av gångtest

40 PCB-höjdjustering

41 Tvärs detektionsmönsteret
Montera detektorn så att trafiken flyter tvärs detektions-mönstret Kom ihåg att en passiv infraröd rörelsedetektor inte är så effektiv vid rörelse mot detektorn Undvik därför att installera den över en dörr Installera den så att inkräktarrörelsen är vinkelrät eller diagonal mot strålarna.

42 Begränsa kontakten med utomhuselement
Undvik direkt kontakt med utomhuselement Detektorn är konstruerad att motstå elementen för att förhindra skada på detektorn, men vissa utomhuselement kan reducera detektorns effektivitet T. ex., om linsen är våt, minskas detektorns sikt något som när din bilvindruta är våt Undvik också att installera detektorn där starkt solljus kan skina direkt på sensorerna

43 Undvik rörliga objekt Undvik att rikta sensorerna mot rörliga objekt elller reflexiva ytor Kläder som hänger på ett streck, flaggor, träd och fordon

44 Slutsats

45 Slutsats Använder utprovad teknologi som används I vår DG75 rörelsedetektor Väderbeständig konstruktion Oöverträffad djurimmunitet genom användning av en patenterad kombination av digitalsignalbehandling, två infraröda sensorer och ett specialkonstruerat linsmönster Överlägset snyggt utseende Unika egenskaper

46 Tack så mycket


Ladda ner ppt "Utomhus högsäkerhets digital rörelsedetektor"

Liknande presentationer


Google-annonser