Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© ABB Group June 27, 2014 | Slide 1 Applicering av Performance Level, PL, (och SIL) för maskinanläggningar Bertil Göransson, ABB AB, Process Automation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© ABB Group June 27, 2014 | Slide 1 Applicering av Performance Level, PL, (och SIL) för maskinanläggningar Bertil Göransson, ABB AB, Process Automation."— Presentationens avskrift:

1 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 1 Applicering av Performance Level, PL, (och SIL) för maskinanläggningar Bertil Göransson, ABB AB, Process Automation

2 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 2 Maskinsäkerhet Säkerhetskoncept Vilket säkerhetskoncept - PL eller SIL - ska vi använda för anläggningar innehållande maskiner? dvs anläggningar som har rörliga delar

3 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 3 Maskinsäkerhet Säkerhetskoncept Vilket säkerhetskoncept - PL eller SIL - ska vi använda för anläggningar innehållande maskiner? Svar: Framförallt PL, men för viss utrustning SIL

4 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 4 Maskinsäkerhet Säkerhetskoncept PL – Performance Level – Prestandanivå SS-EN ISO 13849-1 lämpar sig väl för både elektriska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska system SIL – Safety Integrity Level – SIL-nivå SS-EN IEC 62061, …61508, …61511 lämpar sig bäst för elektroniska och programmerbara, elektroniska system

5 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 5 Maskinsäkerhet Säkerhetskoncept  SS-EN ISO 13849-1 definierar ett antal prestandanivåer efter sannolikheten för farliga felfunktioner per timme (Probabilities of dangerous Failure per Hour, PFHd). SS-EN ISO 13849-1:2008 PFHd

6 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 6 Maskinsäkerhet Säkerhetskoncept  Samma standard (SS-EN ISO 13849-1) definierar också förhållandet mellan prestandanivå (PL) och SIL-nivå.

7 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 7 Maskinsäkerhet Säkerhetsnivå Vilken säkerhetsnivå ska vi uppnå för en viss given maskintyp?  exv för pressar kranar bandtransportörer pappersmaskiner valsverk

8 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 8 Maskinsäkerhet Säkerhetsnivå Vilken säkerhetsnivå ska vi uppnå för en viss given maskintyp? 1. Det allmängiltiga svaret är  “Det får riskbedömningen avgöra – den som alltid ska göras!”

9 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 9 Maskinsäkerhet Säkerhetsnivå Vilken säkerhetsnivå ska vi uppnå för en viss given maskintyp? 1. Det allmängiltiga svaret är  “Det får riskbedömningen avgöra – den som alltid ska göras!” 2. Ett annat svar är  “Finns det en harmoniserad C-standard? Vad säger i så fall den?” Det striktaste av resultaten i 1. och 2. definierar kravet på säkerhetsnivån !

10 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 10 Maskinsäkerhet Prestandanivå, PL Om det finns en harmoniserad C-standard för vår maskin/anläggning: Några exempel:  Harmoniserade C-standarder för valsverk och behandlingslinjer:  EN 15093:2008 Safety requirements for Hot flat rolling mills  EN 15094:2008 Safety requirements for Cold flat rolling mills  EN 15061:2007+A1:2008 Safety requirements for Strip processing lines …  Det finns också en (ålderstigen) EN-standard för Tube forming mills …  För övriga typer av maskiner: Konsultera SIS hemsida ! Dessa talar om PL, men inte om SIL !

11 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 11 Maskinsäkerhet Prestandanivå, PL De nämnda C-standarderna anger specifikt två olika erforderliga prestandanivåer, PL, (Performance Level) PL = e PL = d PL = c PL = b PL = a Riskområde (zon) 1 Riskområde (zon) 2 Riskområde (zon) 3 Maskinen/anläggningen med inhägnade riskzoner och säkerhetsdörrar:

12 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 12 Maskinsäkerhet Prestandanivå, PL De nämnda C-standarderna anger specifikt två olika erforderliga prestandanivåer, PL, (Performance Level) PL = e PL = d PL = c PL = b PL = a Riskområde (zon) 1 Riskområde (zon) 2 Riskområde (zon) 3  vid körning med öppen dörr  allmänt för säkerhetsstyrkretsar PLr = c PLr = c/d Maskinen/anläggningen med inhägnade riskzoner och säkerhetsdörrar:

13 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 13 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering En riskbedömning måste alltid utföras, gäller för både “gamla” och “nya” maskiner (anläggningar) !  Riskbedömningen leder bl a till definierade krav på PL-nivåerna, PLr !  UTGÅNGSPUNKT: Maskindirektivets bilaga I beskriver grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att säkerställa att maskiner är säkra …  METOD: En EN-standard beskriver tillvägagångssättet vid Riskbedömning och riskreducering (finns ännu endast på engelska): EN 12100:2010 Risk assessment and risk reduction – General principles for design (Tills vidare: se EN 14121-1 på svenska) Här finns lagkraven!

14 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 14 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering Schema enligt SS-EN ISO 12100: 2010 avsnitt 4 Utför Riskreducering Riskbedömning Riskanalys 4 faser Forts. Erforderlig PL, PLr

15 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 15 Maskinsäkerhet – Riskbedömning och riskreducering Forts. Bygg in säkerheten! Skydda! Informera & varna! 3 steg PL-nivå på Riskreducerings- åtgärderna Riskreducering

16 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 16 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering Hur applicera Performance Level, PL? 1. Uppskatta och värdera risken  Direkt:Required (erforderlig) Performance Level, PLr  Indirekt:via ett Riskindex Om Riskindex används, mappa varje riskindex- värde mot ett PLr 2. Konstruera varje säkerhetsfunktion så att den uppfyller erforderlig PLr, dvs så att för varje säkerhetsfunktion PLr = e PLr = d PLr = c PLr = b PLr = a exv 1 - 3 eller 1 - 8 PL > PLr

17 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 17 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering – Direkt PLr-metod S Skadans allvarlighet S1 Lätt (vanligtvis övergående skada) S2 Svår (vanligtvis obotlig skada eller dödsfall) F Frekvens och/eller exponeringstid för riskkällan F1 Sällan till mindre ofta och/eller kort expon.tid F2 Ofta till kontinuerlig och/eller lång expon.tid P Möjlighet att undvika skadan eller begränsa skadan P1 Möjligt under vissa omständigheter P2 Knappast möjligt (Hämtad ur SS-EN ISO 13849-1:2008) Bidrag till risk- reduceringen  Direktmetod för att fastställa “required Performance Level”, PLr

18 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 18 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering - Riskindexmetod SEVERITY 4 + 2 + 3 = 9 Riskindex (Risk matrix) Indirekt Riskindexmetod - enligt EN ISO/TR 14121-2 – Tabell A.19 – med tillägg

19 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 19 Maskinsäkerhet Riskbedömning och riskreducering - Riskindexmetod Förslag på mappning Riskindex  PLr

20 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 20 Maskinsäkerhet Konstruktion av skyddskretsar Skyddskretsar eller säkerhets-relaterade kretsar – för att uppnå Ingångsenhet - Logikenhet - Utgångs- (Output-) enhet ( ”ILO-krets”)  ”1-kanal” eller ”2-kanal” ABB AC800M HI Säkerhets-PLC På denna Logikenhet (säkerhets-PLC) appliceras med fördel SIL ! M Exv Säkerhetsdörrlås PL > PLr

21 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 21 Läge- och/eller tryckgivare krävs för att säkerställa en hög PL Maskinsäkerhet – Konstruktion av skyddskretsar Riktningsventiler stängs, individuellt eller i grupp Exempel på krets- lösning Avstängnings- ventil (shut-off valve) stängs

22 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 22 Maskinsäkerhet – Konstruktion av skyddskretsar Blockdiagram för PL-beräkning enl. SS-EN 13849-1 B1 K1 K11 K12 V1 V2 S11 Subsystem 1 Subsystem 3 Subsystem 2 S12 Channel 1 2 P

23 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 23 Maskinsäkerhet Prestandanivån, PL … men hur får vi fram den faktiska prestandanivån - PL?

24 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 24 Maskinsäkerhet Prestandanivån, PL När alla skyddskretsar är identifierade och konstruerade:  Välj apparater med säkerhetsrelevanta data (enl. EN 13849-1), t ex - PFH-värde (Probability of Failure per Hour) - PL-nivå - SIL-nivå - Mission time(Driftslängd, bör vara minst 20 år) - PL-nivå - SIL-nivå - MTTFd-värde (Mean Time To dangerous Failure) - DC-värde (Diagnostic Coverage, 0 – 99%) - B10d-värde(Antal arbetscykler innan 10% havererar) - DC-värde - PL-nivå / SIL-nivå - DC-värde - CCF-värde(Common Cause Failure) Hydraulventiler Pneumatikventiler M El. drivsystem

25 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 25  Konfigurera, ”mata in” och beräkna den faktiska, resulterande prestandanivån för varje säkerhetsfunktion i ett programvaruverktyg, förslagsvis SISTEMA, utgivet av IFA – det tyska arbetsmiljöverket: http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sistema/index.jsp Maskinsäkerhet Prestandanivån, PL

26 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 26 Maskinsäkerhet Verifiering och dokumentering av PL Är uppnådd PL minst lika med PLr? Om inte:  Förbättra skyddskretsen och/eller apparatdata.  Skyddskretsen är OK   Implementera konstruktionen, dokumentera och arkivera verifikationen. Om PL > PLr:

27 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 27 Maskinsäkerhet Verifiering och dokumentering av PL Verifiera och dokumentera, så att resultatet kan visas upp på myndigheternas begäran!

28 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 28

29 © ABB Group June 27, 2014 | Slide 29


Ladda ner ppt "© ABB Group June 27, 2014 | Slide 1 Applicering av Performance Level, PL, (och SIL) för maskinanläggningar Bertil Göransson, ABB AB, Process Automation."

Liknande presentationer


Google-annonser