Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo,"— Presentationens avskrift:

1 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Frank Kärrå Avd för Energi- och Miljö

2 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg.

3 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Spara energi - en utmaning i Göteborgs stadsdelar

4 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Klimp i Göteborgs stad är ett samverkansprojekt mellan:  Åtta stadsdelsförvaltningar  Stadens Agenda 21-samordning  Lokalförsörjningsförvaltningen

5 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Projektorganisation Styrgrupp bestående av personal från Agenda21, LFF och SDF Projektgrupp bestående av personal från LFF och SDF Ref.grupp År 3-5 Ref.grupp F-5 Ref.grupp 6-9 Ref.grupp Övr Ref.grupp Skolmålti d Referensgrupperna består av personal från SDF inom resp yrkeskategori

6 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Målgruppen •8 stadsdelar •21 skolor/förskolor •650 pedagoger och övrig personal •3 700 elever och deras målsmän 1 0 0 0 0 p e r s o n e r ? ?

7 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Syftet  påverka målgruppernas energibeteende  öka förståelsen för energianvändningens roll i klimatfrågan  tydliggöra sambandet mellan det lokala och det globala

8 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Förhoppningen  Förändrat beteende förstärker tekniska insatser

9 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Pedagogiken  Pedagogiskt material om hållbar utveckling och klimatfrågor  Praktiska övningar tillsammans med teknisk personal

10 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Utmaningen  Tävlingsmoment  Belöning

11 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Upplysningen  Övrig skolpersonal  Föräldrar/målsmän

12 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Lärdomen  Goda resultat och erfarenheter  Nästan 1.000 andra skolor och förskolor i Göteborg….

13 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Rubrik Text Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material Materialet är indelat i fem avsnitt: •Växthuseffekten •Värme •Elektricitet •Vatten •Transport Varje avsnitt innehåller: •Fakta •Hur kan vi påverka •Övningar

14 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. •Vad är växthuseffekten •Global uppvärmning •Effekter av den globala uppvärmningen Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Växthuseffekten

15 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Växthuseffekten?? Global uppvärmning?? Klimatförändringar??

16 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Den naturliga växthuseffekten  Solenergin värmer jorden och driver dess processer  Jorden avger värme som tas upp av växthusgaser i atmosfären  Växthusgaserna reflekterar värme tillbaks till jorden  Atmosfären liknas vid glasen i ett växthus  Utan växthuseffekten skulle det vara ungefär 19 grader kallt på jorden

17 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Den ökande växthuseffekten  Förbränning ger energi bl.a. till våra fordon, hem och skolor  Koldioxid (CO 2 ) är en växthusgas och bildas vid förbränning av kolföreningar  Förbränning av biomassa och energi från sol, vind och vatten bidrar inte till ökad växthuseffekt…  …det gör däremot förbränning av fossila bränslen  Nettotillskott av CO 2 ger ökad växthuseffekt = global uppvärmning

18 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Konsekvenser  Den globala uppvärmningen påverkar jordens klimatsystem: •Polarisar och glaciärer smälter •Haven värms och ytan stiger •Havsströmmarna påverkas och vindarna ökar i styrka •Extrema väderförhållanden •Torka •Översvämning •m.m.

19 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra?  Minska nettotillskottet av växthusgaser till atmosfären genom att: …reflektera över vår egen energianvändning och vara beredda att ändra våra vanor, för… …”Vi ärver inte jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn.” (Antoine de Saint Exupéry)

20 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. •Temperatur och värme •Värmekällor och uppvärmning •Hur kan vi påverka - exempel –Stäng fönster och dörrar •Övningar - exempel –Björnen sover - sjung sången och lek leken –Mät temperaturen på olika ställen i klassrummet. –Hur kan man påverka temperaturen? Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Värme

21 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. •Vad är elektricitet •Enheten watt •Förnyelsebar och icke förnyelsebar energi •Olika sätt att framställa elektricitet •Hur kan vi påverka - exempel –Släck efter dig •Övningar - exempel –Miljöbjörn undrar om lampan måste vara tänd mitt på dagen? –Hur bygger man ett hus som inte behöver så mycket elektricitet? Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Elektricitet

22 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. •Vattnets kretslopp •Vårt vatten •Hur kan vi påverka - exempel –Fyll disk- och tvättmaskiner •Övningar - exempel –Miljöbjörn undrar varifrån regnet kommer? –Gör ett eget reningsverk för vatten Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Vatten

23 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. •Olika typer av transporter •Transport till och från skola/förskola •Bränslen •Hur påverkar olika transporter vår miljö •Hur kan vi påverka - exempel –Tänk på hur du tar dig till skolan •Övningar - exempel –Miljöbjörn undrar vilka leksaker som finns på förskolan? –Låt eleverna beskriva och rita sin egen väg till skolan Hur skall vi förändra beteenden Pedagogiskt material - Transport

24 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Rubrik Text Hur skall vi förändra beteenden Elever möter tekniker •Schematisk genomgång av skolans värme- och ventilationssystem •Följ med på en driftrond •Hur arbetar man på LFF:s driftcentral •Studiebesök – till exempel på –en värmeanläggning med pellets –en anläggning med bergvärme

25 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Rubrik Text Hur skall vi förändra beteenden Elever möter tekniker •Schematisk genomgång av en energibesiktning •Följ med på en energibesiktning •Hur arbetar LFF med mediauppföljning, åtgärder för energibesparing mm

26 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Rubrik Text Hur skall vi förändra beteenden Elever möter Staden Göteborg •Hur arbetar man på LFF med t.ex. miljöklassificering av byggnader? •Hur arbetar man på Miljöförvaltningen? •Seminarium på Ekocentrum •Studiebesök på Kretsloppsparken •Studiebesök på Ryaverket •Studiebesök på vattenverk

27 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Rubrik Text Energi- och miljöutmaning •El- och värmeanvändningen ska minska Jämförelse med den egna förskolan/skolan. •Energi- och miljötips Uppdelade på elever och vuxna (Antal och realiserbarhet bedöms) •Pedagogiskt material – Förbättringar •Sagan om Miljöbjörn Går det att skriva en saga med utgångspunkt i det material som finns? •Uppsatstävling •Rita och berätta Hur ser Miljöbjörn ut t.ex. •Utställningar/Redovisningar •Kvartalsvis uppföljning •Framgångsrikaste förskola/skola som helhet premieras inom varje avsnitt

28 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg.

29 Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve, Tynnered samt Lokalförsörjningsförvaltningen och Agenda 21 Göteborg. Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Spara energi – en utmaning i Göteborgs Stadsdelar Ett samverkansprojekt mellan: stadsdelsförvaltningarna Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo,"

Liknande presentationer


Google-annonser