Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder 2012-11-09 Göran Ejbyfeldt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder 2012-11-09 Göran Ejbyfeldt."— Presentationens avskrift:

1 Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder 2012-11-09 Göran Ejbyfeldt

2 Nya VGR IT Innehåll  IS/IT i Västra Götalandsregionen  Utveckling inom IS/IT och hälso- och sjukvården  På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen  Jämförelse Västra Götalandsregionen och privat industri  Framtida utmaningar

3 Nya VGR IT Min bakgrund  IS/IT-direktör inom Västra Götalandsregionen sedan 1 februari 2012  Bakgrund inom Saab/GM 1982-2012, från 2009 som Kvalité- och IT-direktör Saab  Civilingenjör maskin Chalmers  Född och uppväxt i Göteborg

4 Nya VGR IT Västra Götaland  49 kommuner  1,6 miljoner invånare  Västra Götalands län  Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland  Största stad: Göteborg (520 374 inv.)  Minsta kommun: Dals Ed (4 760 inv.)  Regionhuvudstad: Vänersborg  29 611 öar, varav 153 bebodda  30 mil långt, 25 mil brett 2011-12-31

5 Nya VGR IT IS/IT i Västra Götalandsregionen Nya VGR IT ansvarar för all IS/IT i Västra Götalandsregionen:  Drift och support av IT- infrastruktur, applikationer och telefoni  Systemunderhåll och systemutveckling av regiongemensamma och lokala applikationer  IS/IT-strategier  Antal anställda: 500  Budget: 1,2 miljarder kronor  Antal PC: 43 000  Antal system: 400+

6 Nya VGR IT Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkrings kassan Kommunal vård Privata vårdgivare Sjukhus Vården i Västra Götaland idag

7 Nya VGR IT Västra Götalandsregionen  Ett fönster mot informationen  En patient - en journal Strategi/Plan

8 Nya VGR IT Varför har vi inte kommit längre?

9 Utvecklingen inom IS/IT och hälso- och sjukvården

10 Nya VGR IT Den delade vården SjukhusNära invånaren Sjukhus Primärvård

11 Nya VGR IT Paradigmskifte i vården Förändring av Hälso- och sjukvården Sjukhus Närsjukvård Primärvård SjukhusNära invånaren Akutsjukvård Diagnostik Medicinskt center Rehabilitering Poliklinisk vård ”Vardagsvård” Allmänvård Högspecialiserad vård Hembesök Invånare Utvecklad Sjukvårdsrådgivning via modern teknik Medlen följer Invånaren Invånaren väljer vårdgivare Informationen måste följa invånaren Min hälsa Min information Mina beslut

12 Nya VGR IT Teknikutvecklingen Mobilitet Bring your own … Snabbare samhällsförändringar Flexibilitet och anpassningsbarhet Trenden är tjänsteorientering och webblösningar 1950 1980 1995 2012

13 Nya VGR IT Vårdgivare Patientens teknikutveckling Patientens ”bring your own …”

14 Nya VGR IT Utvecklingen innebär: Frigör data Öppna data Informationshantering •Begrepp och termer •Informationsstruktur •Gemensamma informationskällor •Kvalitetssäkring •Masterdata och metadata Verksamhet IT Internet Invånare och näringsliv Öppna data Patient

15 Nya VGR IT

16 Invånare/patienter, medarbetare inom vården och beslutsfattare har rätt att förvänta sig att eHälsotjänster utvecklas snabbt och effektivt och ger nytta i vardagen. Målbild 2018 Ur handlingsplan 2013-2018

17 Nya VGR IT Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv. •Tillgång till uppgifterna via mobila plattformar är en självklarhet. •Vårdgivaren tar ansvar för de uppgifter som avser respektive vårdgivares verksamhet, men individen som berörs har full tillgång till dem - var som helst, hur som helst och när som helst. •Individen kan sammanföra dem med egna uppgifter om den egna hälsan och avgör med vilka man vill dela sina uppgifter. •Säkerhet och integritet är garanterad och en nationell säkerhetslösning är införd.

18 Nya VGR IT Som medarbetare i vården har man tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. Detta innefattar aktuell kunskap och vetenskapliga rön samt tillgång till patientens hälsodata (förutsatt att patienten ger sitt samtycke). •Alla uppgifter registreras endast en gång (vid källan) och då genomförs nödvändiga kvalitetskontroller av informationen. •När patienten lämnar en vårdgivare och vårdansvaret övergår till en annan övergår samtidigt tillgången till nödvändiga uppgifter utan manuell hantering och utan tidsfördröjning. •De koder, begrepp och termer som används är giltiga och användbara i vårdprocessen – normalt även internationellt. •Medarbetare kan använda sina egna data för att kvalitetskontrollera sitt eget arbete.

19 Nya VGR IT Som beslutsfattare på olika nivåer har man tillgång till bra underlag för faktabaserade beslut. •Det finns en enhetlig infrastruktur som gör att informations- försörjningen och därmed också vårdprocessen fungerar, oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat. •Kodifieringen och struktureringen av uppgifterna är sådan att man kan analysera och dra slutsatser om hälso- och vårdresultat över tid, mellan olika vårdgivare och mellan olika vårdprocesser och behandlingsformer. •Den enhetliga infrastrukturen innebär också att det finns en plattform där eHälsotjänster kan utvecklas av flera olika aktörer och fungera tillsammans. •eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället.

20 Nya VGR IT Vad gör vi/ni för att stödja utvecklingen? 1950 1980 1995 2012

21 På gång inom IS/IT i Västra Götalandsregionen

22 Nya VGR IT Det här gör Nya VGR IT  Fokus på: operativa verksamheten, projekt/uppdrag, strategier och nöjda kunder  Samlad IS/IT-organisation sedan 1 april 2012  Inför lean och börjar mäta och styra

23 Nya VGR IT Mina prioriteringar Operativ verksamhet Uppdrag och mindre projekt Projekt nationellt och regionalt (handlingsplan) Strategier och övergripande planer Nöjda kunder

24 Nya VGR IT Samlad IS/IT-organisation  En organisation som arbetar tillsammans med samma:  målbild  strategier  ledarskap  värdegrund

25 Nya VGR IT Lean – VGR IT:s förändringsarbete Professionalism Värdegrund och ledarskap ServiceandaEngagemang Engagerade och delaktiga medarbetare Visuell styrning, mätning och uppföljning Standardiserat arbetssätt Leverans i rätt tid från mig Rätt från början från mig NÖJDA KUNDER IS/IT Vision Nöjda kunder genom att med IS/IT ge inflytande, inspiration och utveckling Ständiga förbättringar

26 Nya VGR IT Mäta och styra med hjälp av leantavlor

27 Nya VGR IT Aktuella mål och mätetal vecka 43 2012 Medelsvarstid i telefon Mål: 2 minuter Januari: 7 min Oktober: 1:54 min Installation av PC och skrivare Mål: 3 veckor Januari: 7 veckor Oktober : 6-7 dagar Installation av VPN och gemensam mapp Mål: 3 dagar Januari: Flera veckor Oktober : 3 dagar Behörigheter akuta och planerade Mål: 1 resp. 5 dagar Januari: Flera veckor Oktober : 1 resp. 2-5 dagar Antal aktiva incidenter (26 okt) Mål: 1000 Januari: 1700 Oktober : 1202 Leveranser från projekt/uppdrag Mål: 90 % Januari: ? Oktober : 90%

28 Jämförelse Västra Götalandsregionen och privat industri

29 Nya VGR IT Västra Götalandsregionen jämfört med andra Privat koncernVGR 5-10 år efterJämförbart Andra regionerJämförbartFöre eller jämförbart Implementering av IT i verksamheten IT-infrastruktur och kompetens

30 Nya VGR IT GMs utvecklingsavdelningar 2004 USA Brasilien Tyskland Sverige Kina Korea Australien Konstruktionssystem CAD ”UG”  En gemensam utvecklingsprocess  Gemensamt arbetssätt i UG  Samma benämningar  Gemensamma databaser Strategi/Plan Vision

31 Nya VGR IT Västra Götalandsregionen vs. GM/Saab Min egen bedömning VGRGM/Saab Vision och strategier Mäta, styra och genomföra Förändringshastighet Varför går det så långsamt?  Saknar gemensamma processer och arbetssätt  Ledning och styrning

32 Framtida utmaningar

33 Nya VGR IT Förhållningssätt till IT-säkerhet och lagkrav Från Till •Hur löser vi det? •Hur underlättar vi utvecklingen och uppfyller säkerhets- och lagkrav?

34 Nya VGR IT Framtida utmaningar – nuläge system  Hundratals verksamhetssystem utan gemensam struktur  Majoritet gamla system (inte nödvändigtvis dåliga)  De flesta är verksamhetskritiska 24/7/365  Fler än 25 000 användare i de största systemen  Vårdinformationen är inlåst i systemen  Struktur och organisation från början av 90-talet  Ej samordnade t.ex. fler än 200 patientregister  Ej anpassade till patientdatalagen från 2008

35 Nya VGR IT Framtida utmaningar  Se till att Västra Götalandsregionen arbetar med gemensamma arbetssätt/processer  Gemensamt vårdinformationssystem inom Västra Götalandsregionen  Öka förändringshastigheten för att nyttja ny teknik och öka invånarnas delaktighet  För att nå målbilden 2018 krävs kraftsamling

36 Frågor?


Ladda ner ppt "Så arbetar Nya VGR IT för ökad förändringshastighet och nöjdare kunder 2012-11-09 Göran Ejbyfeldt."

Liknande presentationer


Google-annonser