Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB

2 Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs: SEK Över en miljon av de lägenheter som byggdes mellan åren 1950 och 1975 är nu inne i en fas där omfattande renovering behövs. Man uppskattar att cirka 300 miljarder kronor måste investeras inom en tioårsperiod. Projekt som kommer att prägla branschen framöver. Förmodligen även din verksamhet

3 Renovering typ A: Upprustning till nystandard -Riktat mot hushåll som har betalningsvilja och vill bo kvar -Noggrann kartläggning av vad som värderas -De hus som har långsiktigt bäst läge -och kanske vara miljöförebilder Hans Lind

4 Renovering typ C: Så lite som möjligt -Bara det mest akuta och det som kan räknas hem på kort sikt -Fokus på löpande förvaltning -Inte behöva höja hyran -Tänka igenom vad som kan vara lämpligast att riva i framtiden … Hans Lind

5 Renovering typ B: Mitt emellan -Fokusera på tekniska problem och sänka drift och underhåll -Viss standardhöjning och därmed hyreshöjning Hans Lind

6 BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus •Samarbete mellan myndigheten och fastighetsägare •Testa •System och produkter kommer ut tidigare

7 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadhus

8 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Utmaning: från produkt till systemnivå

9 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Systemlösning med FTX respektive frånluftsvärmepump

10 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Ringar på vattnet: Fler beställare, fler entreprenörer och fler tillverkare som tar fram bra produkter

11 BeBo – Projekt Rekorderlig renovering •Mål – halvera behovet av köpt energi •Projektet inriktat på miljonprogrammet •Stort antal, upprepning •Minst 5 demoprojekt •Redovisning på BeBos hemsida

12 Kartlägg noga Beskrivning av fastighet (projekt), se Bebo hemsida •Energibalansberäkning •Täthetsprovning och termografering - före ombyggnad - efter ombyggnad •Ritningar K, konstruktion •Fuktrisker Bedömningar, ev. utredningar •Åtgärder Detaljerad redovisning av åtgärder, motiveringar •Kontrollplan för genomförande.

13 Kartlägg noga •Ev. utbildning av hantverkare och byggmetoder som anpassas till kontrollplanen. •Utförandekontroll, verifiering. •Mätning före och efter •Installation av mätare för byggnadsvis uppföljning. •Kostnadsuppföljning åtgärdsvis gällande de merkostnader som projektet innebar utöver normalt underhåll, för att nå 50 % effektivisering

14 Kartlägg noga Samverkan med hyresgäster •Kundenkäter •Arbetsgrupper •”Knacka dörr”

15 Sandviksvägen lgh, 149 kWh/m2

16 Vildparken 14 hus 1 UC

17 Utgångspunkter - tekniska installationer skall bytas - energiförbrukningen skall minskas Hyresgästerna har olika önskemål

18 Åtgärdslista som ger 50% energibesparing •Nytt ventilationssystem •Ny styrutrustning •Individuell mätning av varm- och kallvatten •Injustering av radiatorsystem •Minska tillskottsvärme i trapphus och källare •Byta kulvert mellan husen •Vindar tilläggsisoleras

19 fortsättning: •Åtgärda balkongernas kylande effekt. •Byta utfackningsvägg vid balkong •Nya entrédörrar till lägenheterna •Tryckprova och åtgärda varje enskild lägenhet •Belysningseffektivisering •Tilläggsisolering väggar och nya fönster •Solfångare

20 Energibesparing FTX Nya fönster med bättre tätning Mindre kulvertförluster Individuell mätning vatten Injustering

21 Projektkalkyler Förutsättningar Total kostnad SEK Kalkylränta 5 % Avskrivning FTX25 år Avskrivning övrigt30 år Sandviksvägen 32-38

22 Kalkyl FTX ÅrVärmeenergiElenergiKallvattenVarmvattenRäntekostnadAvskrivningDriftskostnadUH-kostnad Restvärde resp. år ackumulerat

23 Underlag kalkyl FTX Finansiella förutsättningarFörändrade drifts- och underhållskostnader Investeringskostnad krElenergi kWh Kalkylränta5,00%Värmeenergi kWh Avskrivning4,00%per årKallvatten0m3m3 Åtgärdens livslängd25årVarmvatten0m3m3 Elpris1,26kr/kWh Värmepris0,62kr/kWhDriftskostn16000per år Kallvattenpris0,00kr/m 3 UH-kostn0per år Varmvattenpris0,00kr/m 3 Prisökning2,00%per år Real energiprisökning2,00% Real värmeprisökning2,00%

24 Projektkalkyler Energibesparing Besparing fjärrvärme :- Ökad elförbrukning :- Finansierar :- Sandviksvägen 32-38

25 Projektkalkyler Standardhöjning Höjning enligt hyressättningssystemet125 :-/m2 Finansierar :- Sandviksvägen 32-38

26 Projektkalkyler Underhåll Total kostnad :- Nybyggda lägenheter Energibesparing Standardhöjning Underhåll Sandviksvägen 32-38

27 Mer information BeBo: bebostad.se BeLok: belok.se Nationellt Renoveringscentrum: Lunds tekniska högskola

28


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser