Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens perspektiv
Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB

2 Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs: SEK Över en miljon av de lägenheter som byggdes mellan åren 1950 och 1975 är nu inne i en fas där omfattande renovering behövs. Man uppskattar att cirka 300 miljarder kronor måste investeras inom en tioårsperiod. Projekt som kommer att prägla branschen framöver. Förmodligen även din verksamhet

3 Renovering typ A: Upprustning till nystandard
Riktat mot hushåll som har betalningsvilja och vill bo kvar Noggrann kartläggning av vad som värderas De hus som har långsiktigt bäst läge och kanske vara miljöförebilder Hans Lind

4 Renovering typ C: Så lite som möjligt
Bara det mest akuta och det som kan räknas hem på kort sikt Fokus på löpande förvaltning Inte behöva höja hyran Tänka igenom vad som kan vara lämpligast att riva i framtiden … Hans Lind

5 Renovering typ B: Mitt emellan
Fokusera på tekniska problem och sänka drift och underhåll Viss standardhöjning och därmed hyreshöjning Hans Lind

6 BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus
Samarbete mellan myndigheten och fastighetsägare Testa System och produkter kommer ut tidigare

7 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadhus

8 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Utmaning: från produkt till systemnivå

9 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Systemlösning med FTX respektive frånluftsvärmepump

10 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Ringar på vattnet: Fler beställare, fler entreprenörer och fler tillverkare som tar fram bra produkter

11 BeBo – Projekt Rekorderlig renovering
Mål – halvera behovet av köpt energi Projektet inriktat på miljonprogrammet Stort antal, upprepning Minst 5 demoprojekt Redovisning på BeBos hemsida

12 Kartlägg noga Beskrivning av fastighet (projekt), se Bebo hemsida
Energibalansberäkning Täthetsprovning och termografering - före ombyggnad - efter ombyggnad Ritningar K, konstruktion Fuktrisker Bedömningar, ev. utredningar Åtgärder Detaljerad redovisning av åtgärder, motiveringar Kontrollplan för genomförande.

13 Kartlägg noga Ev. utbildning av hantverkare och byggmetoder som anpassas till kontrollplanen. Utförandekontroll, verifiering. Mätning före och efter Installation av mätare för byggnadsvis uppföljning. Kostnadsuppföljning åtgärdsvis gällande de merkostnader som projektet innebar utöver normalt underhåll, för att nå 50 % effektivisering

14 Kartlägg noga Samverkan med hyresgäster Kundenkäter Arbetsgrupper
”Knacka dörr”

15 Sandviksvägen 32-38 81 lgh, 149 kWh/m2

16 Vildparken hus 1 UC

17 Utgångspunkter - tekniska installationer skall bytas - energiförbrukningen skall minskas Hyresgästerna har olika önskemål

18 Åtgärdslista som ger 50% energibesparing
Nytt ventilationssystem Ny styrutrustning Individuell mätning av varm- och kallvatten Injustering av radiatorsystem Minska tillskottsvärme i trapphus och källare Byta kulvert mellan husen Vindar tilläggsisoleras

19 fortsättning: Åtgärda balkongernas kylande effekt. Byta utfackningsvägg vid balkong Nya entrédörrar till lägenheterna Tryckprova och åtgärda varje enskild lägenhet Belysningseffektivisering Tilläggsisolering väggar och nya fönster Solfångare

20 Energibesparing FTX Nya fönster med bättre tätning Mindre kulvertförluster Individuell mätning vatten Injustering

21 Sandviksvägen 32-38 Projektkalkyler Förutsättningar Total kostnad SEK Kalkylränta 5 % Avskrivning FTX 25 år Avskrivning övrigt 30 år

22 Kalkyl FTX År Värmeenergi Elenergi Kallvatten Varmvatten Räntekostnad
År Värmeenergi Elenergi Kallvatten Varmvatten Räntekostnad Avskrivning Driftskostnad UH-kostnad Restvärde resp. år ackumulerat 1 434000 225000 180000 16000 2 442680 216000 16320 3 451534 207000 16646 4 460564 198000 16979 5 469776 189000 17319 6 479171 17665 7 488754 171000 18019 8 498530 162000 18379 -2 908 9 508500 153000 18747 12 874 10 518670 144000 19121 28 792 11 529044 135000 19504 44 848 12 539624 126000 19894 61 045 13 550417 117000 20292 77 385 14 561425 108000 20698 93 873 15 572654 99000 21112 16 584107 90000 21534 17 595789 81000 21965 18 607705 72000 22404 19 619859 63000 22852 20 632256 54000 23309 21 644901 45000 23775 22 657799 36000 24251 23 670955 27000 24736 24 684374 18000 25230 25 698062 9000 25735

23 Underlag kalkyl FTX Finansiella förutsättningar
Finansiella förutsättningar Förändrade drifts- och underhållskostnader Investeringskostnad kr Elenergi kWh Kalkylränta 5,00% Värmeenergi Avskrivning 4,00% per år Kallvatten m3 Åtgärdens livslängd 25 år Varmvatten Elpris 1,26 kr/kWh Värmepris 0,62 Driftskostn 16000 Kallvattenpris 0,00 kr/m3 UH-kostn Varmvattenpris Prisökning 2,00% Real energiprisökning Real värmeprisökning

24 Sandviksvägen 32-38 Projektkalkyler Energibesparing Besparing fjärrvärme :- Ökad elförbrukning :- Finansierar :-

25 Sandviksvägen 32-38 Projektkalkyler Standardhöjning Höjning enligt hyressättningssystemet 125 :-/m2 Finansierar :-

26 Sandviksvägen 32-38 Projektkalkyler Underhåll Total kostnad :- Nybyggda lägenheter Energibesparing Standardhöjning Underhåll

27 Mer information BeBo: bebostad.se BeLok: belok.se
Nationellt Renoveringscentrum: Lunds tekniska högskola

28


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser