Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB

2 Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs: 300 000 000 000 SEK Över en miljon av de lägenheter som byggdes mellan åren 1950 och 1975 är nu inne i en fas där omfattande renovering behövs. Man uppskattar att cirka 300 miljarder kronor måste investeras inom en tioårsperiod. Projekt som kommer att prägla branschen framöver. Förmodligen även din verksamhet

3 Renovering typ A: Upprustning till nystandard -Riktat mot hushåll som har betalningsvilja och vill bo kvar -Noggrann kartläggning av vad som värderas -De hus som har långsiktigt bäst läge -och kanske vara miljöförebilder Hans Lind

4 Renovering typ C: Så lite som möjligt -Bara det mest akuta och det som kan räknas hem på kort sikt -Fokus på löpande förvaltning -Inte behöva höja hyran -Tänka igenom vad som kan vara lämpligast att riva i framtiden … Hans Lind

5 Renovering typ B: Mitt emellan -Fokusera på tekniska problem och sänka drift och underhåll -Viss standardhöjning och därmed hyreshöjning Hans Lind

6 BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus •Samarbete mellan myndigheten och fastighetsägare •Testa •System och produkter kommer ut tidigare

7 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadhus 2010-2013

8 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Utmaning: från produkt till systemnivå

9 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Systemlösning med FTX respektive frånluftsvärmepump

10 BeBo Exempel: Värmeåtervinning ur ventilationsluft Ringar på vattnet: Fler beställare, fler entreprenörer och fler tillverkare som tar fram bra produkter

11 BeBo – Projekt Rekorderlig renovering •Mål – halvera behovet av köpt energi •Projektet inriktat på miljonprogrammet •Stort antal, upprepning •Minst 5 demoprojekt •Redovisning på BeBos hemsida

12 Kartlägg noga Beskrivning av fastighet (projekt), se Bebo hemsida •Energibalansberäkning •Täthetsprovning och termografering - före ombyggnad - efter ombyggnad •Ritningar K, konstruktion •Fuktrisker Bedömningar, ev. utredningar •Åtgärder Detaljerad redovisning av åtgärder, motiveringar •Kontrollplan för genomförande.

13 Kartlägg noga •Ev. utbildning av hantverkare och byggmetoder som anpassas till kontrollplanen. •Utförandekontroll, verifiering. •Mätning före och efter •Installation av mätare för byggnadsvis uppföljning. •Kostnadsuppföljning åtgärdsvis gällande de merkostnader som projektet innebar utöver normalt underhåll, för att nå 50 % effektivisering

14 Kartlägg noga Samverkan med hyresgäster •Kundenkäter •Arbetsgrupper •”Knacka dörr”

15 Sandviksvägen 32-38 81 lgh, 149 kWh/m2

16 Vildparken 14 hus 1 UC

17 Utgångspunkter - tekniska installationer skall bytas - energiförbrukningen skall minskas Hyresgästerna har olika önskemål

18 Åtgärdslista som ger 50% energibesparing •Nytt ventilationssystem •Ny styrutrustning •Individuell mätning av varm- och kallvatten •Injustering av radiatorsystem •Minska tillskottsvärme i trapphus och källare •Byta kulvert mellan husen •Vindar tilläggsisoleras

19 fortsättning: •Åtgärda balkongernas kylande effekt. •Byta utfackningsvägg vid balkong •Nya entrédörrar till lägenheterna •Tryckprova och åtgärda varje enskild lägenhet •Belysningseffektivisering •Tilläggsisolering väggar och nya fönster •Solfångare

20 Energibesparing FTX Nya fönster med bättre tätning Mindre kulvertförluster Individuell mätning vatten Injustering

21 Projektkalkyler Förutsättningar Total kostnad 40 175 000 SEK Kalkylränta 5 % Avskrivning FTX25 år Avskrivning övrigt30 år Sandviksvägen 32-38

22 Kalkyl FTX ÅrVärmeenergiElenergiKallvattenVarmvattenRäntekostnadAvskrivningDriftskostnadUH-kostnad Restvärde resp. år ackumulerat 1434000-12280000225000180000160000 -109 800 4 320 000 2442680-12525600216000180000163200-94 896-204 6954 140 000 3451534-12776100207000180000166460-79 874-284 5693 960 000 4460564-13031600198000180000169790-64 731-349 3003 780 000 5469776-13292200189000180000173190-49 466-398 7653 600 000 6479171-13558100180000 176650-34 075-432 8403 420 000 7488754-13829200171000180000180190-18 556-451 3973 240 000 8498530-14105800162000180000183790-2 908-454 3043 060 000 9508500-1438790015300018000018747012 874-441 4302 880 000 10518670-1467570014400018000019121028 792-412 6382 700 000 11529044-1496920013500018000019504044 848-367 7902 520 000 12539624-1526860012600018000019894061 045-306 7462 340 000 13550417-1557400011700018000020292077 385-229 3602 160 000 14561425-1588540010800018000020698093 873-135 4871 980 000 15572654-1620310099000180000211120110 511-24 9761 800 000 16584107-1652720090000180000215340127 301102 3241 620 000 17595789-1685780081000180000219650144 247246 5711 440 000 18607705-1719490072000180000224040161 352407 9231 260 000 19619859-1753880063000180000228520178 619586 5421 080 000 20632256-1788960054000180000233090196 051782 593900 000 21644901-1824740045000180000237750213 652996 246720 000 22657799-1861230036000180000242510231 4251 227 671540 000 23670955-1898460027000180000247360249 3741 477 045360 000 24684374-1936430018000180000252300267 5011 744 546180 000 25698062-197515009000180000257350285 8112 030 3570

23 Underlag kalkyl FTX Finansiella förutsättningarFörändrade drifts- och underhållskostnader Investeringskostnad4 500 000krElenergi-97 460kWh Kalkylränta5,00%Värmeenergi700 000kWh Avskrivning4,00%per årKallvatten0m3m3 Åtgärdens livslängd25årVarmvatten0m3m3 Elpris1,26kr/kWh Värmepris0,62kr/kWhDriftskostn16000per år Kallvattenpris0,00kr/m 3 UH-kostn0per år Varmvattenpris0,00kr/m 3 Prisökning2,00%per år Real energiprisökning2,00% Real värmeprisökning2,00%

24 Projektkalkyler Energibesparing Besparing fjärrvärme700 000:- Ökad elförbrukning- 122 800:- Finansierar4 500 000:- Sandviksvägen 32-38

25 Projektkalkyler Standardhöjning Höjning enligt hyressättningssystemet125 :-/m2 Finansierar15 000 000:- Sandviksvägen 32-38

26 Projektkalkyler Underhåll Total kostnad40 175 000:- Nybyggda lägenheter 2 160 000 Energibesparing 4 500 000 Standardhöjning15 000 000 Underhåll18 515 000 Sandviksvägen 32-38

27 Mer information BeBo: bebostad.se BeLok: belok.se Nationellt Renoveringscentrum: Lunds tekniska högskola

28


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag •Erfarenheter från BeBo •Egna synpunkter/erfarenheter •Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser